[1]
Balfour, S. 2014. Nació i identitat a Espanya. Algunes reflexions. Segle XX: revista catalana d’història. 2 (Jan. 2014), 13–23.