(1)
Piñol Lloret, Universitat de Barcelona, M. L’emigració Espanyola Vers Europa a través Del Cinema: Entre La Realitat I La Ficció. S.XX 2019, 67-89.