(1)
López Espinosa, Universitat de Barcelona, A. La Ciutat democràtica, El Moviment veïnal, El Model Barcelona I La Participació Ciutadana: Un Estat De La qüestió I Una Proposta d’anàlisi En Tres Temps. S.XX 2020, 64-84.