Andreu Acebal, M. (2016). Barcelona, els moviments socials i la transició a la democràcia: hegemonia gramsciana, referent espanyol i ruptura catalana. Segle XX: Revista Catalana d’història, (8), 105–134. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/article/view/15136