López Espinosa, Universitat de Barcelona, A. (2020). La ciutat democràtica, el moviment veïnal, el model Barcelona i la participació ciutadana: un estat de la qüestió i una proposta d’anàlisi en tres temps. Segle XX: Revista Catalana d’història, (12), 64–84. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/article/view/30975