Muñoz Jofre, J. (2021). Les espines de la rosa. L’ardu camí històric del socialisme a Catalunya (1945-2010). Segle XX: Revista Catalana d’història, (13), 261–279. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/article/view/33437