Gil, M. (2021). Martí Marín. ¡Ha llegado España!. La política del franquisme a Catalunya (1938-1977). Editorial Eumo. 2019, 224 pp. Segle XX: Revista Catalana d’història, (13), 349–352. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/article/view/33448