Sancho Galán, J. (2022). Miguel Ángel Ruiz Carnicer (dir.), Una juventud en tiempo de dictadura. El Servicio Universi- tario de Trabajo (SUT) 1950-1969, Catarata, Madrid, 2021, 268 pp. / Andreu Mas-Colell i Pau Verrié (Coord.), Quan el franquisme va perdre la universitat. El PSUC. Segle XX: Revista Catalana d’història, (14), 315–319. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/article/view/38224