Fuentes, Maxiliano, and Carolina García Sanz. 2022. “Diplomacia Y arqueología En El Sur Peninsular: Un Cas d’intervenció Cultural a Espanya Durant La Gran Guerra”. Segle XX: Revista Catalana d’història, no. 14 (January):236-56. https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/article/view/38207.