López Espinosa, Universitat de Barcelona, A. (2020) “La ciutat democràtica, el moviment veïnal, el model Barcelona i la participació ciutadana: un estat de la qüestió i una proposta d’anàlisi en tres temps”, Segle XX: revista catalana d’història, (12), pp. 64–84. Available at: https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/article/view/30975 (Accessed: 26February2024).