[1]
G. Grassi Calil, “El revisionisme sobre la dictadura brasilenya: l’obra d’Elio Gaspari”, S.XX, no. 7, pp. 99–126, Jan. 2015.