[1]
A. López Espinosa, Universitat de Barcelona, “La ciutat democràtica, el moviment veïnal, el model Barcelona i la participació ciutadana: un estat de la qüestió i una proposta d’anàlisi en tres temps”, S.XX, no. 12, pp. 64–84, Mar. 2020.