Hernández Luis, Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca), J. L. “La Frase Quincenal Al Centro Documental De La Memoria Histórica: Propaganda I Ideologia Durant El Primer Franquisme”. Segle XX: Revista Catalana d’història, no. 11, Feb. 2019, pp. 51-65, https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/article/view/27886.