https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Segle XX: revista catalana d'història: Avisos 2020-09-12T02:41:27+00:00 Open Journal Systems <p>SEGLE XX és una revista científica (peer reviewed) de periodicitat anual, de caràcter multilingüe (català, castellà, anglès, italià i portugués) i amb accés sense restriccions. És editada pel Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb la Fundació Cipriano García i forma part de les Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona. Els articles que publica són originals i el resultat d'investigacions i debats historiogràfics sobre els principals fenòmens, processos i actors del passat segle XX, des del camp de la història política i sociocultural, tant des d'una perspectiva europea com internacional. Oberta a la crítica i al debat teòric-metodològic sense restriccions, té també com a objectiu contribuir a estrènyer la relació entre la Universitat i la Societat.</p><strong><strong></strong></strong><strong><strong></strong></strong>