Recerques i Assajos

En el centenari de l’assassinat de Salvador Seguí, el Noi del Sucre

(1887-1923)


Soledad Bengoechea Echaondo

Grup de recerca consolidat Treball, Institucions i Gènere (TIG),

de la ub, i de Tot Història, Associació Cultural msoledad.bengoechea@gmail.com


Resum

Salvador Seguí, el Noi del Sucre, fou el líder de la Confederació Nacional del Treball (cnt) a Catalunya durant el període més dur i conflictiu de l’organització. El seu lideratge fou combatiu a la vegada que conciliador, la qual cosa va conver- tir-lo en un blanc de la patronal. De formació autodidàctica, era partidari d’educar la classe treballadora com a pas previ a la revolució social contra el capitalisme. Dues idees, la cultura com a palanca d’alliberament personal i el sindicat com a eina d’alliberament col·lectiva, van modelar el seu ideari. La seva concepció original del paper dels sindicats en la vida pública podria haver obert escenaris interessants per al desenvolupament de la cnt en un context democràtic. No obstant això, el pro- jecte de Seguí es va veure truncat a causa de la seva precoç defunció. Quan només tenia trenta-cinc anys, el 10 de març de 1923, va caure assassinat per pistolers dels Sindicats Lliures, tot indica que a sou de la patronal. Desapareixia així un dirigent que havia encarnat la voluntat unitària d’un anarcosindicalisme de negociació sense perdre de vista l’objectiu revolucionari a llarg termini.

Paraules clau: Salvador Seguí (el Noi del Sucre), anarcosindicalisme, Sindicats Lliures, Confederació Nacional del Treball (cnt).


Fecha de recepción: 18/09/2023 Fecha de aceptación: 14/12/2023


ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2023.16.1


Recerques i Assajos

Resumen

En el centenario del asesinato de Salvador Seguí, el Noi del Sucre -el chico del azúcar- (1887-1923)

Salvador Seguí, el Noi del Sucre (“el Chico del Azúcar”), fue el líder de la Con- federación Nacional del Trabajo (cnt) en Cataluña durante el periodo más duro y conflictivo de la organización. Su liderazgo fue combativo a la vez que conciliador, algo que le convirtió en un blanco de la patronal. De formación autodidacta, era partidario de educar a la clase trabajadora como paso previo a la revolución social contra el capitalismo. Dos ideas, la cultura como palanca de liberación personal y el sindicato como arma de liberación colectiva, moldearon su ideario. Su concepción original del papel de los sindicatos en la vida pública podría haber abierto escena- rios interesantes para el desarrollo de la cnt en un contexto democrático. No obs- tante, el proyecto de Seguí se vio truncado a causa de su precoz defunción. Cuando solo tenía treinta y cinco años, el 10 de marzo de 1923, cayó asesinado por pistoleros de los Sindicatos Libres, todo indica que a sueldo de la patronal. Desaparecía así un dirigente que había encarnado la voluntad unitaria de un anarcosindicalismo de negociación sin perder de vista el objetivo revolucionario a largo plazo.

Palabras clave: Salvador Seguí (el Noi del Sucre), anarcosindicalismo, Sindicatos Libres, Confederación Nacional del Trabajo (cnt).

Abstract

On the centenary of the assassination of Salvador Seguí, el Noi del Sucre -the sugar boy- (1887-1923)

Salvador Seguí, el Noi del Sucre (‘The Sugar Boy’), was the leader of the Con- federació Nacional del Treball (cnt) in Catalonia during the hardest and most conflictive period of the organization. His leadership was combative but also con- ciliatory, which turned him into a target of the employers. Self-taught, he was in favour of educating the working class as a step prior to the social revolution against capitalism.Two ideas, culture as a lever for personal liberation and the trade union as a weapon for collective liberation, shaped his thinking. His original conception of the role of trade unions in public life could have opened up interesting scenarios for the development of the cnt in a democratic context. However, Seguí’s project was cut short due to his early death.When he was only 35 years old, on March 10, 1923, he was murdered by gunmen of the Sindicato Libre, probably paid by the employers’ organization. So disappeared a man who was a leader that embodied the unitary will of an anarcho-syndicalism of negotiation which did not lost sight of revolutionary objectives in the long term.

Keywords: Salvador Seguí (el Noi del Sucre, ‘The Sugar Boy’), Anarcho-sindi- calism, Sindicatos Libres, Confederació Nacional del Treball (cnt).


§


Recerques i Assajos

El sindicalisme és la base, l’orientació econòmica de l’anarquisme. Diguem que n’és la concepció. L’anarquia no és un ideal de realització immediata.


“Anarquisme i sindicalisme” (conferència pronunciada per Salvador Seguí al castell de La Mola de Maó, el 31 de desembre de 1920).


El passat 10 de març del 2023 s’ha complert el centenari de l’assassinat de l’anarcosindicalista català Salvador Seguí Rubinat, el Noi del Sucre, quan comptava trenta-cinc anys. Dotat d’un gran carisma, va arribar a esdevenir un gran mite, de tal manera que cent anys després de la seva mort continua sent un referent per a diferents forces sindicals i polítiques. Amb ell també va caure ferit de mort el seu company Francesc Comas, el Peronas, que tenia vint-i-set anys; el Peronas va morir dos dies després.Tots dos havien de ser pares al cap de pocs mesos. La majoria de les fonts assenyalen que els autors dels atemptats foren tres pistolers dels Sindicats Lliures, creats l’any 1919. Fundats per antics carlins, comptaven amb suport policial, governamental i militar i eren la resposta de la patronal davant el creixement de la cnt. En aquella Barcelona sa- csejada per les conseqüències de la guerra europea, empresaris i obrers es mataven pels carrers envoltats d’una espiral de violència.

Qui era el Noi del Sucre? Era un dels dirigents més importants de l’anarcosindicalisme i del moviment obrer espanyol. Fou el líder de la Confederació Nacional del Treball (cnt) a Catalunya durant el període més dur i conflictiu de l’organització. El seu lideratge combatiu, però també conciliador, va convertir-lo en un blanc de la patronal. Malgrat haver abandonat els estudis, Seguí defensava l’educació com a arma revolucionària i base de la llibertat perso- nal. La seva figura ha emergit en moments puntuals, com la Segona República o la Transició, quan van aparèixer biografies de Manuel Cruells i Josep M. Huertas Clavería. Les seves teories i discursos es coneixien a partir de cròniques periodístiques i dels seus correligionaris. Durant les dictadures va estar silenciat, i també quan l’anarquisme ha tingut menys predicament. L’his- toriador Xavier Díez l’ha batejat com “el més desconegut dels anarquistes coneguts”.1

L’obra de Seguí no és cap nova síntesi teòrica. Seguí no va ser un pensador polític que utilit- zés com a primer instrument la lletra impresa; tampoc no va ser cap ideòleg. La seva obra va ser bàsicament oral i, a més, del moment, com correspon al seu paper de dirigent i organitzador. El fet que no existeixin unes obres completes, ni antologies, dificulta la tasca de recopilar la seva obra, donat que la majoria de les publicacions periòdiques en què aquest líder sindicalista hauria pogut col·laborar es troben avui dia disperses, o bé simplement s’han perdut.2


1 Playà Maset, J. (2023). Avui fa cent anys de l’assassinat de Salvador Seguí,“El Noi del Sucre”, La Vanguardia, 10-3-2023.

2 Seguí, S. (1975). Escrits (a cura d’Isidre Molas), Edicions 62, 14.


Recerques i Assajos

 1. Els orígens


  Comencem parlant dels orígens de Seguí. Hi ha una confusió al voltant dels seus episodis vitals. El seu primer biògraf i amic, el sindicalista i escriptor Pere Foix, afirma que Seguí va néixer a Tornabous el 14 d’abril de 1887, fet que va ser comunament acceptat durant llarg temps. Per la seva banda, Josep Viadiu, llibertari i company del Noi, en una biografia publicada a París, situa el naixement a Lleida el 23 de desembre de 1890. Però el lloc i la data més pro- bables, d’acord amb la partida de naixement localitzada per l’historiador Manuel Lladonosa i recollida en la biografia de Manuel Cruells, són Lleida i el 23 de setembre de 1887.3

  L’home conegut com el Noi del Sucre era l’únic fill de Salvador Seguí Barenys, un forner natural de Reus, i de Dolors Rubinat Valls, de Tornabous. Els seus pares es van casar a aquesta darrera localitat. Sembla que en el seu trasllat a Lleida nasqué el seu únic fill. Amb la voluntat d’aprofitar l’auge econòmic de l’Exposició Universal del 1888, al cap de pocs mesos es traslla- daren a Barcelona i s’instal·laren en un barri suburbial del Districte 5è, en el qual el proletariat duia una vida difícil. Era un moment en què moltes famílies de comarques afluïen a la ciutat comtal amb l’esperança de millorar les seves condicions de vida.4 Allí, el pare va continuar exercint el mateix ofici de forner i el Noi començà l’escola. Pere Foix explica: “A l’escola de pàrvuls Salvador Seguí era ja un rebel, i el mestre se’n queixava al pare”.5

  Des de petit, el Noi manifestà un caràcter rebel, inquiet i independent. Quan tot just tenia deu anys, contradient els seus pares, decidí deixar l’escola. En la baralla familiar, marxà de casa i no tornà fins al cap de tres dies, quan la seva mare el va localitzar vagarejant per Montjuïc.


 2. Els primers passos


  En aquesta edat tan primerenca, deu o dotze anys, Seguí va plantejar als pares que volia treballar. Això provocà greus problemes a la família, però finalment el seu pare se’l va endur a la feina. Després, es va posar a fer de cambrer en una cafeteria molt senzilla. En el nou ofici va durar poc temps. S’inicià llavors en el ram de la construcció; més en concret, es va col·locar d’aprenent en una quadrilla de pintors de parets i començà a anar d’obra en obra. Era cone- gut en els ambients obreristes pel seu sentit de la justícia i per una gran preocupació social. Però, de caràcter molt inquiet i rebel, el Noi es barallava amb els seus patrons, amb un d’ells perquè li donava poc jornal… En fi, es passava la vida canviant de mestre. Entrà en contacte amb grups anarquistes i entrà a formar part del grup Els Fills de Puta. En els tallers on treba- llava li van arribar escrits de tendència anarquista i Seguí li va agafar gust a la lectura. Quan li era possible es quedava a casa, llegint. En una paret de l’habitació hi va penjar un retrat en el qual hi sortia el filòsof Friedrich Nietzsche, autor d’Així parlà Zaratustra. Al temps, començà a freqüentar l’Ateneu Enciclopèdic Popular, que no era cap obra burgesa, sinó que va sorgir dels obrers abandonats a les seves pròpies forces. Francesc Layret, un dels fundadors de la institució, va exercir el seu mestratge sobre Salvador Seguí, que assistia a les sessions formatives que s’hi impartien.

  3 Díez, X. (2016). El pensament polític de Salvador Seguí.Virus, 43.

  4 Cruells, M. (1974). Salvador Seguí, el Noi del Sucre. Ariel, 49.

  5 Foix, P. (1957). Apòstols i mercaders: Anys de lluita social a Catalunya. Eds. de la Fundació Sara Llorens de Serra, 58.


  Recerques i Assajos

  Tot seguit, Seguí es va afiliar a una societat de pintors i escrivia en el periòdic quinzenal El Pintor, òrgan de la societat obrera a la què pertanyia, i no trigà a prendre públicament la paraula.6 Diuen els que el coneixien que el Noi era un lluitador que buscava la conversa, la dis- cussió i, per què no, també la baralla. Era extravertit, incapaç de callar, de no dir el que pensava. Aquests impulsos del seu caràcter Seguí els va encarrilar vers les lluites socials. Amb tretze anys era un jove precoç.Tenia ja un cos gran, la veu greu, els llavis carnosos i els ulls ouats, però es diu que resultava atractiu per a les noies del barri.

  Segons un dels seus biògrafs, Manel Cruells, Seguí completà la seva formació d’autodidacta al modest gabinet de lectura de la seva societat d’ofici i a la Biblioteca Pública Arús, que encara està en vigor en el mateix lloc on es va fundar el 1905, al passeig de Sant Joan de Barcelona, número 26. Actualment és una biblioteca de recerca especialitzada en maçoneria, moviment obrer, anarquisme i l’univers de Sherlock Holmes. La biblioteca fou fundada per Rossend Arús i Arderiu amb la voluntat d’instruir el poble de Barcelona. Hem de dir que Arús pertanyia a la maçoneria, concretament a la lògia La Fraternidad.

  Era el febrer del 1902, el Noi tenia quinze anys i esclatà a Barcelona una vaga general de solidaritat que durà un seguit de dies. Impulsada pels anarquistes del sector del metall, es rei- vindicaven les nou hores de jornada laboral. Malgrat que el moviment fracassà, el fet que es pogués mantenir aturada la producció al llarg d’una setmana representà una demostració de força de les organitzacions obreres. Seguí intervingué en diferents batusses i això li va com- portar una detenció d’unes quantes hores. Sembla que fou la primera vegada que trepitjava la presó. A més d’escriure a la premsa obrera, a aquesta edat precoç el Noi ja intervenia en els mítings sindicals. I ja es considerava un mestre en la lluita obrera i canvià el nom del grup d’Els Fills de Puta pel d’Els Fills sense Nom.7

  Molt aviat, cap al 1905, quan Seguí ja tenia uns divuit anys, començà a participar en discus- sions a la taverna on es reunia un grup informal de joves i en les tertúlies del Café Español, encara en funcionament, situat a l’avinguda del Paral·lel de Barcelona, al número 64.

  El Café Español, d’atmosfera espessa i llum tamisada tirant a groguenca, era el punt de troba- da, estada i discussió de multitud de barcelonins que hi van passar moltes hores. Estava obert les vint-i-quatre hores del dia. L’ambient que s’hi respirava era de tolerància i de diversitat d’idees, tothom hi tenia cabuda i el seu propietari, que afirmava que el seu establiment era “territori neutral”, només hi exigia respecte i bona presència. Eren fixos els anarquistes Gambetta, Lore- do o Malatesta, però també, en paraules de Viadiu,“bohemis, literats, transhumants, anarquistes, socialistes, individualistes [...] francesos, alemanys, argentins, russos, italians [...] tots els nàu- frags.8 Seguí, un obrer autodidacte que expressava majoritàriament el seu ideari mitjançant l’art de la tertúlia, havia aprofitat el local per polemitzar, fer mítings o impartir nocions d’higiene a les prostitutes del districte. La seva oratòria tenia una forma molt particular. Malgrat comptar amb una veu extremadament greu i forta, sempre començava parlant baix, amb molta suavitat. Li era indiferent que els crits encesos dels reunits encara fessin més inaudible el que ell deia. A vegades es produïen batudes allí mateix i el cafè esdevenia una improvisada comissaria amb rondes d’identificació, cops, insults i amenaces.


  6 Vega, E. (1994), Salvador Seguí, el “Noi del Sucre”. A Sánchez, A. Barcelona, 1888-1929. Alianza, 108-112.

  7 Soler, A. (2016). Apóstoles y asesinos:Vida, fulgor y muerte del Noi del Sucre. Galaxia Gutenberg, 10-14.

  8 Viadiu, J. (1960). Salvador Seguí (“Noy del Sucre”). El hombre y sus ideas. Cuadernos Populares (2), 17.


  Recerques i Assajos

  Què hem de dir del seu sobrenom,“Noi del Sucre”? Hi ha diferents versions. Que si havia treballat de petit en una fàbrica de sucre, que si havia estat cambrer al cafè d’una societat obrera i es menjava els terrossos de sucre… Un dia, un periodista li va preguntar directament a Seguí sobre aquest assumpte i ell li va respondre: “Home! De tan dolç que soc i perquè atrec les mosques”. Cal assenyalar que era freqüent que els dirigents obrers d’aquella època tinguessin un sobrenom.

  Seguí va ser presentat amb el motiu de “el Noi del Sucre” des que va començar a pronun- ciar els primers discursos el 1904, quan tenia disset anys, tal com recordava la seva vídua,Teresa Muntaner, i també Emili Salut, a Vivers de revolucionaris, publicat el 1938. Signava articles amb aquest pseudònim a la publicació quinzenal El Pintor, de la Societat Obrera de Pintors, de la junta directiva de la qual era membre. Quan ja començava a ser conegut entre els cercles obrers més compromesos, va fer la seva primera conferència al centre de Dependència Mercantil, al carrer de Mendizábal.9

  Aquests trets biogràfics revelen que, des de ben jove, Seguí va militar en el moviment obrer, llavors ja dominat pels corrents anarquistes i sindicalistes de Catalunya, però encara no concre- tats en cap central sindical atès l’escassa inclinació dels obrers catalans envers la ugt, que s’havia fundat el 1888.


 3. Un afer amb els lerrouxistes


  Un dels objectius d’aquests corrents no fixats va ser la lluita contra el lerrouxisme, denomi- nació aplicada a l’ideari del republicanisme espanyolista iniciat pel polític Alejandro Lerroux els anys 1901-1909 a Barcelona. Des d’El Progreso, periòdic portaveu del lerrouxisme, s’atacava molt sovint militants obrers. Seguí va estar un parell de dies a la presó per una acusació llança- da contra ell des de les pàgines d’aquesta publicació. Al cap de poc temps els lerrouxistes van organitzar un míting al teatre Comtal, del Paral·lel. Estava dedicat a donar a conèixer tot el que se sabia respecte de les bombes i els dirigents del terrorisme a Barcelona. Seguí va acudir amb l’ànim d’aclarir certes coses.

  Explica Huertas Clavería que, l’11 d’abril del 1907, el teatre Comtal, un dels més grans de Barcelona, estava ple de lerrouxistes. El míting el presidia Jordi Vinaixa, redactor d’El Progre- so. El lloctinent de Lerroux, Emiliano Iglesias, afirmà que les bombes les podien haver posat dirigents anarquistes. Llavors Seguí, que estava a la llotja, saltà a l’escenari disposat a rebatre aquestes paraules. L’escàndol va ser majúscul. En un moment determinat se sentí un tret i un lerrouxista, anomenat Soteras, va caure mort. S’obrí un procés contra el Noi i es va salvar d’una condemna perquè es va poder comprovar que aquell dia no portava cap arma.Va entrar a la presó i va romandre-hi nou mesos. Allí tenia contacte amb l’exterior i els amics li portaven notícies.Mentrestant, el nom de Seguí havia aparegut en un vell quadern de Joan Rull.10

  Joan Rull s’havia relacionat anys abans amb els grups anarquistes, particularment amb els que es reunien al Centro de Estudios Sociales, emplaçat al local de la Societat Obrera dels Me- tal·lúrgics.Va formar part d’un grup d’anarquistes d’acció que col·locaren un explosiu al Palau

  9 Huertas, J.M. (1974). Salvador Seguí: el Noi del Sucre: Materials per una biografia. Laia, 20.

  10 Ibid., 20-22.


  Recerques i Assajos

  de Justícia, delicte del qual fou absolt per manca de proves. Però la policia el va contractar de confident.Va prometre al governador civil donar-li informació sobre els atemptats que trama- ven els anarquistes i sobre el lloc on s’instal·larien els artefactes destructius.11


 4. De la revolució de juliol a la Gran Guerra, 1909-1914


  El 3 d’agost del 1907, Seguí va participar en la fundació de Solidaridad Obrera, creada com a federació local (i després regional) de sindicats de diferent orientació política, inclosos també republicans i socialistes. El mateix any, Seguí va ser detingut per participar en una vaga.

  Una senzilla espurna podia fer esclatar aquesta situació de tensions. El juliol del 1909, una revolta antimilitarista i acèfala començà a Barcelona: esclatava la que és coneguda com la Set- mana Tràgica. La participació de Seguí, que llavors comptava vint-i-dos anys, no està clara, però tot indica que va estar lluitant a diferents barricades i va haver d’amagar-se per evitar l’empresonament. Explicava el sindicalista Adolfo Bueso que, durant aquells dies, Seguí va estar hiperactiu i que se’l va localitzar a una barricada del carrer Hospital portant un esplèn- did màuser a l’esquena. Segons l’escriptor Francesc Viadiu, va haver d’amagar-se a Gualba, un poblet del Vallès Oriental, on uns companys li donaren asil durant unes quantes setmanes, per tal d’evitar la presó.Tanmateix, això no està demostrat. El Noi mai no li va dir a ningú que va estar amagat a Gualba. El dirigent cenetista Manuel Buenacasa, que el va conèixer per aquelles dates, el recordava així:“Alto, robusto y fuerte como un roble, muy simpático y franco, imponía admiración y respeto a todos los que le trataban. Sólo algunos pigmeos, ambiciosos o envidi- osos, hablaban mal de él”.12

  No hi ha res de clar. El que sí que es pot dir és que aquella fou una època de transformació pel Noi del Sucre. Es va familiaritzar amb Descartes, amb Rousseau, amb Montaigne, amb Gracián. Els llibres, la literatura en definitiva, eren per ell una forma d’abordar i propiciar el combat. Una via per subvertir la realitat.“Per a mi la literatura no és més que un procediment de propaganda”, va deixar escrit.13

  Abans del desenvolupament de la Primera Guerra Mundial es va produir la fundació de la Confederació Nacional del Treball (cnt), quelcom determinant per als moviments obrers català i espanyol. Aquesta organització sindical s’havia constituït a finals del 1910 amb una composició bàsicament catalana, i el setembre del 1911, en un nou congrés, va confirmar la seva intenció de convertir-se en una organització d’àmbit estatal. Fou en aquests anys 1910- 1911 quan Seguí, que ja havia passat de la vintena —és curiós que cap autor no ens assenyali una etapa de servei militar en la seva vida—, s’incorporà de ple en les tasques directives dels moviments proletaris catalans.14 Allí va decidir-se que, si es donava el cas, la vaga general seria revolucionària. El primer secretari fou Adolfo Bueso. A partir d’aquell moment, en una Bar- celona que esclatava de ràbia i de misèria, Seguí va formar part del seu nucli directiu. Impulsà un important treball de caràcter tant organitzatiu (creació de sindicats i desenvolupament de

  11 Dalmau, A. (2008). El cas Rull:Viure del terror a la Ciutat de les Bombes (1901-1908). Columna.

  12 Brey, G. Seguí i Rubinat, Salvador. Noi del sucre. Lérida, 23.IX.1887-Barcelona, 10.III.1923. Militante y dirigente obrero de la Confederación Nacional del Trabajo, (cnt). Real Academia de la Historia, https://dbe.rah.es/biografias/7922/salvador-segui-y-rubinat.

  13 Soler, A. (2016). Apóstoles y asesinos… Op. cit., 59-62.

  14 Foix, P. (1957). Apòstols i mercaders… Op. cit., 71.


  Recerques i Assajos

  la seva acció reivindicativa) com formatiu (constitució d’ateneus i escoles sindicals, en l’estela de la pedagogia llibertària) i estratègic (defensa de la unitat sindical amb els socialistes d’ugt, de la dialèctica entre pressió i negociació, marcant distàncies amb l’anarquisme més radical). La cnt fou il·legalitzada immediatament després de ser creada i fins al 1914 no reprengué les seves activitats.15

  L’any 1914 Seguí va prendre part en el famós motí de la fam, al qual les autoritats van po- sar-hi fi violentament, i el gener de 1915 fou nomenat president de la Federació de l’important Ram de la Construcció de Barcelona. Al llarg de la seva presidència va produir-se la vaga ge- neral de la construcció, que es va resoldre favorablement al cap de cinc dies.

  Simultàniament ocupà el càrrec de secretari de l’Ateneu Sindicalista barcelonès, on es for- mava als dirigents anarcosindicalistes. Sempre defensant la idea que la cultura és una arma revolucionària, al local va organitzar una biblioteca. S’ha de dir que, malgrat haver abandonat els estudis, Seguí propugnava l’educació com a base de la llibertat personal i el sindicat com a eina d’alliberació col·lectiva.


 5. La importància i la missió del sindicalisme


  Assenyala Emili Cortavitarte Carral, president de la Fundació Salvador Seguí, que les confe- rències i escrits de Seguí mostren clarament la importància que el Noi donava al sindicalisme: “El Sindicato no es el fruto de un momento circunstancial que nos sirve sólo para determi- nados casos; como tampoco es el resultado de una lucha sostenida contra la burguesía; es lo uno y lo otro pero también algo más”. És clar que no es tractava només d’una utilització cir- cumstancial de l’organització i la lluita per millorar les condicions de vida de les classes menys afavorides, sinó de conformar un organisme que assegurés les condicions materials en el procés revolucionari: “¿Quién puede negar que el Sindicato puede ser por su categoría profesional una garantía para asegurar la producción y distribución de los productos al día siguiente del triunfo de la revolución?”.

  Per a Seguí, una altra potencialitat important del sindicalisme era la seva capacitat de cons- cienciació i de formació de la classe treballadora:“Lo esencial es que todos los trabajadores se unan para el fin de su liberación económica, después, ya dentro de la lucha y del Sindicato, fácilmente comprenderán cuáles son sus enemigos. Si el sindicalismo, pues, viene a ser el mo- mento consciente y mental de la acción del proletariado, es por ello que soy sindicalista”.16

  Seguint a Xavier Díez, podem dir que Seguí defensava “un sindicat no supeditat a cap or- ganització política i que fos, per tant, l’espai on la classe obrera fes la seva política. Un sindicat que calia que fos un espai de preparació col·lectiva tant pel que fa a la formació del conjunt dels treballadors i les treballadores com perquè hi aprenguessin l’ofici d’autogovernar-se i, per tant, de governar tota la societat des de baix amb propostes radicalment diferents de les que es coneixien fins aleshores”. Seguí defensava un sindicat no supeditat a cap partit polític, però no negava la possibilitat d’assolir pactes de col·laboració en igualtat de condicions amb organit- zacions de tot tipus, tant partits com altres sindicats, uns pactes que el Noi defensà tota la seva

  15 Cruells, M. (1974). Salvador Seguí… Op. cit., 81-90.

  16 Cortavitarte Carral, E. (2023). El legado sindical de Salvador Seguí Rubinat, El Noi del Sucre. Sin Permiso, 15-4-2023, dis- ponible a https://www.sinpermiso.info/textos/el-legado-sindical-de-salvador-segui-rubinat-el-noi-del-sucre.


  Recerques i Assajos

  vida,17 tot i que sostenia que la força del sindicalisme residia en la seva independència i sempre va negar que ell seria diputat, tot i que molts polítics li anaven al darrere.18

  En aquesta línia de pensament, cap al 1916 Seguí defensà una política d’aliances, particu- larment amb la ugt, i no va rebutjar relacions amb forces polítiques, especialment amb el seu amic, el republicà Francesc Layret, advocat defensor de militants anarquistes, diputat a Corts a Madrid i regidor de l’Ajuntament de Barcelona. Aquell any, en dos congressos, un de la cnt (a València) i un altre de la ugt (a Madrid), fonamentalment es va decidir el mateix: la vaga general de vint-i-quatre hores, el novembre del 1916, i la vaga general revolucionària, l’agost de 1917, a tot Espanya, convocades per la ugt i la cnt. Els pactes tenien més un caràcter polític que no pas un simple caràcter laboral. La situació econòmica dels treballadors era penosa i el malestar era polititzar-la. Seguí fou un dels que va firmar aquest pacte.19

  Durant aquests dies Seguí començà a conviure amb Teresa Muntaner.Teresa acabava de se- parar-se del seu marit, també anarquista i amic del Noi, del que tenia dues filles. La nova parella va tenir un fill, Aleni, que va morir de tuberculosi als disset anys.


 6. I així es va arribar a la vaga general d’agost del 1917


  Abans de la vaga revolucionària del 1917, el clima del país ja era prou tens. Espanya va ro- mandre neutral a la Primera Guerra Mundial (1914-1918), però va patir profundament les seves conseqüències. Els fabricants es van enriquir amb les exportacions als països en guerra, mentre que els sous no pujaven. Barcelona era un escenari on es barrejaven el luxe i la misèria. El panorama internacional tampoc no era excessivament tranquil, amb la Revolució de Febrer a Rússia, que havia provocat l’abdicació del tsar, i la Revolució russa d’octubre a l’horitzó. Tot això provocava una sensació de malestar en diferents sectors socials espanyols.

  En aquest ambient, el 13 d’agost de 1917, a una casa del carrer Xuclà de Barcelona es reunia un Comitè deVaga, una vaga que convocaven la cnt i la ugt. La reunió es va interrompre quan la policia trucà a la porta. Seguí, un dels assistents, va tenir el temps just de saltar per un pati que hi havia al darrere. La policia, furiosa, va arrestar la dona del Noi, que era qui els havia ajudat a fugir. La detenció va durar pocs dies.

  La vaga general es desenvolupà entre el 13 i el 18 d’agost de 1917. Va tenir inicialment el suport de la ugt i el psoe, que aprofità per fer la demanda política de constituir una república, un Govern provisional a través d’unes eleccions constituents. El comitè de vaga es centralitzà a Madrid.Al rerefons de la vaga hi havia l’esperança que l’Exèrcit es posés al costat dels vaguistes, seguint l’exemple del que havia passat cinc mesos abans a Petrograd en iniciar-se la Revolució russa. Però l’Exèrcit va reprimir les manifestacions amb duresa, produint-se, en els cinc dies que va durar la vaga, una gran quantitat de morts —la majoria cenetistes—, ferits i detinguts, i es produí la defecció de molts dirigents socialistes.

  L’experiència d’aquesta vaga va fer reflexionar a Seguí sobre la manca de preparació del pro- letariat a l’hora d’enfrontar-se a un repte com era la revolució. Perquè era realment la manca

  17 Díez, X. (2016). El pensament polític… Op. cit., 15-17.

  18 Heraldo de Madrid (entrevista de Seguí amb Antonio Cases feta a Madrid), 4-10-1919.

  19 Salas, M. (2023). La actualidad del Noi del Sucre. Sin Permiso, 16-4-2023, disponible a https://www.sinpermiso.info/textos/ la-actualidad-del-noi-del-sucre.


  Recerques i Assajos

  de preparació (política, cultural, estratègica…) el que havia precipitat el fracàs. El Noi s’adonà que la fe revolucionària no era suficient per bastir un món més just. Aquesta arma del proleta- riat s’estavellava contra el mur de la policia, la premsa, els jutges, l’exèrcit… I Seguí començà a estar més preocupat per l’endemà del dia en què la revolució triomfés que per la mateixa revolució.20 Aquell any Seguí ja col·laborà a les planes de La Colmena Obrera (1915-1919), que fou durant cinc anys l’òrgan de la Federación Local de Sociedades Obreras de Badalona.21

  Després de la repressió, que va durar uns quants mesos, es va dur a terme una campanya pro amnistia, en la qual destacà novament Seguí.


 7. “El sindicat únic és la garantia del futur règim social” (Seguí). El Congrés de Sants del 1918

  La cnt no deixava de fer passos endavant com a organització i en nombre d’afiliats aug- mentava considerablement. Però encara no s’havia organitzat cap congrés general des d’aquell on havia nascut oficialment la Confederació, i el desori organitzatiu era considerable.22 En aquesta línia, Pere Foix explicava el següent:

  Seguí no n’estava del tot content; comprenia que aquella força sindical era mancada de cohesió. Arreu de Catalunya encara existien les nombroses societats obreres, les quals cadascuna aplegava els treballadors d’un mateix ofici. Hi havia tantes societats obreres com oficis. Seguí copsà el perill que per a la classe treballadora representava la multiplicitat d’associacions obreres, o sigui petits sindicats, mancats de força i d’unitat, de primer reduït nombre d’afiliats, després perquè actuaven isoladament i, per últim, per no exercir cap influència damunt l’opinió del país.23

  El pas endavant més significatiu va ser el Congrés de Sants, celebrat entre el 28 de juny i l’1 de juliol de 1918. Es va anomenar així perquè va tenir lloc a l’Ateneu Racionalista del carrer de Vallespir de l’esmentat barri, situat a l’oest de Barcelona. No és casual que el congrés es fes en aquesta ubicació, ja que era una zona on vivien una gran quantitat de treballadors amb molt compromís social. Hi assistiren 156 delegats de 153 associacions obreres que representaven un total de 73.860 treballadors. Els quatre eixos de discussió foren: l’acció directa com a fórmula de lluita sindical; l’apoliticisme, és a dir, la resistència a la participació parlamentària i la volun- tat de mantenir la independència política del sindicat; la nova estructura sindical basada en un sindicat únic (la unió de sindicats d’ofici) i, per últim, l’educació.24 En aquest congrés es van prendre decisions transcendentals que van canviar per sempre l’organització del sindicalisme català i va fer créixer el nombre de treballadors afiliats als sindicats. De fet, la cnt es va con- vertir en la principal força sindical del país, passant de 75.000 a 345.000 membres en poc més de sis mesos.


  20 Díez, X. (2016). El pensament polític… Op. cit., 86-89.

  21 Gabriel, P., Introducció a Peiró, J. (1975). Escrits, 1917-1933. Edicions 62, 11.

  22 Huertas, J.M. (1974). Salvador Seguí… Op. cit., 31-36.

  23 Foix, P. (1957). Apòstols i mercaders… Op. cit., 73.

  24 Díez, X. (2016). El pensament polític… Op. cit., 91.


  Recerques i Assajos

  L’ànima del congrés fou Seguí, tot i que a l’acte de clausura va dir que parlaria poc perquè estava afònic.25 Es presentava ben emparat per un equip d’homes compromesos com ell en la lluita obrera. El triomf dels sindicats únics al congrés de Sants significà la consolidació de nous dirigents. Es pot dir que, a Sants, va haver-hi un canvi de lideratge. Els capitosos de la Setmana Tràgica i del congrés de 1910 van deixar pas a una nova generació, que l’historiador Pere Gabriel va batejar com la dels “homes de Seguí”. Gabriel destaca la capacitat d’estrateg del sindicalista.26 Aquests sindicalistes que prenien el relleu foren els qui van facilitar el camí del moviment obrer català cap a la seva inclusió en el sindicalisme modern. Eren Camil Piñón, Salvador Quemades,Viadiu, Molins, Mira, Simó Piera,Valero, Evelio Boal, Joan Peiró y Ángel Pestaña.27

  Explica Pere Foix que el tema més conflictiu que es va tractar al congrés fou el dels sin- dicats únics. Seguí sabia que el projecte generaria resistència en els àmbits més artesanals i independents pel neguit que una gran central sindical pogués ser dirigida per una certa elit. Però el Noi acabà imposant el seu criteri. Tampoc no era res nou. En una etapa anterior, des del seu càrrec de secretari del sindicat de la construcció, ja havia unificat els diversos sectors. Fins aquell moment, els sindicats s’organitzaven per oficis i això limitava la participació en les mobilitzacions. Després del congrés, es van començar a organitzar per sectors, de manera que l’abast de les vagues i les protestes seria molt més ampli. En definitiva, proposat per Seguí, la cnt adoptà el sindicat únic de ram, considerat com l’arma més eficaç del combat contra la patronal industrial, que, en aquests mateixos anys, també s’estava estructurant en un sindicat patronal únic, la Federació Patronal de Barcelona.

  Com deia, en aquest Congrés de Sants de 1918 el model de sindicat únic fou establert obli- gatòriament per a tots els rams de la producció catalana. A partir d’aquí, en els papers emesos per l’organització a la cnt en general se l’anomenava el Sindicat Únic. Es va prendre aquesta decisió de crear l’Únic malgrat les resistències que aquesta innovació trobà entre diversos sec- tors de treballadors, i en termes ideològics des del camp de l’anarquisme individualista, repre- sentat en aquest cas per Federico Urales, el pare de Federica Montseny. Per Seguí, el primer objectiu era millorar el benestar de les persones i després, quan estiguessin preparades, fer la revolució, i això xocava amb els sectors més puristes de l’anarquisme.

  Aquest acord va permetre a l’anarquisme passar d’una estratègia de resistència al capital a postular una societat basada exclusivament en sindicats capaços d’organitzar tots els aspectes de la producció econòmica i de la vida social. I aquesta societat futura es faria present a través d’una àmplia xarxa d’espais de sociabilitat i de formació per als treballadors: ateneus i escoles, grups de teatre i orfeons, societats excursionistes i esportives on desenvolupar el suport mutu, la pedagogia llibertària, el naturisme o l’higienisme.

  Allà, al congrés, els debats van ser rics en molts aspectes i va produir-se un fet interessant (i bastant insòlit per l’època) que ha passat desapercebut: el dictamen en el qual es reclamava igual salari a igual feina, sense discriminació per sexe.


  25 En començar el seu discurs, Seguí va dir:“Companys, us agrairé una mica de silenci, que espero de la vostra benevolença, perquè les meves condicions físiques no em permetran, tal vegada, que la meva veu arribi a tots vosaltres”. Solidaridad Obrera, 3-7-1918. 26 Gabriel, P. (1979). El anarquismo español.A Woodcock, G. El anarquismo: Historia de las ideas y movimientos libertarios. Ariel, 368-360.

  27 Santos, M.ªC. (2003). Ángel Pestaña. El Caballero de la triste figura. [Tesi doctoral, Universitat de Barcelona], 73-74.


  Recerques i Assajos

  Podem dir que el Congrés de Sants va posar les bases de les futures lluites obreres, com la vaga de La Canadenca, mitjançant la qual es va aconseguir la jornada laboral de vuit hores per als treballadors.

  El Congrés de Sants va ser un gran èxit polític i organitzatiu; si el juny de 1919 la cnt tenia

  75.000 afiliats, a final d’any ja n’eren 345.000!

  D’altra banda, la Primera Guerra Mundial tocava a la seva fi. La neutralitat d’Espanya va afavorir un fort creixement industrial per satisfer la demanda dels països en conflicte; així, el tèxtil va passar d’exportar 10,5 tones de mantes el 1914 a 4.000 el 1915. Amb la finalització de la guerra s’acabà aquesta etapa de gran prosperitat pels patrons i s’inicià una etapa que per Seguí presentava reptes decisius, tal com ho assenyalava en diversos escrits: “L’encariment de les subsistències […]. La falta de combustible per a la indústria i l’escassetat de certes matèries indispensables per al treball nacional són degudes a l’esperit escarransit i egolàtric de la bur- gesia”.28 “Quan acabi la guerra si no som una agrupació potentíssima per la nostra cohesió i capacitat, serem joguina de la burgesia”.29

  Després del Congrés de Sants, la cnt va entrar en una fase d’expansió per tot Catalunya i, al cap d’un temps, va començar una campanya per tot l’Estat defensant el model organitzatiu adoptat per la Confederació. La campanya va acabar abruptament quan el Govern, presidit pel comte de Romanones, va suspendre les garanties constitucionals (gener del 1919) i va empresonar alguns sindicalistes, entre els quals hi havia Salvador Seguí. El Noi va romandre pres al vaixell Pelayo fins al mes de març, quan va ser alliberat, en ple conflicte de La Canadenca, a temps per participar en l’assemblea que havia de ratificar el principi d’acord aconseguit entre la patronal i els vaguistes, que posava fi al conflicte.

  Com ja havia presagiat Seguí, l’any següent, el 1919, es va reprendre la conflictivitat. Barce- lona ja tenia 710.000 habitants, era una ciutat gran on les lluites socials creixien de dia en dia, i on de les baralles de barricades i pedres s’havia passat a les pistoles. En aquest context, aquell 1919 fou un any clau en les hostilitats socials de Catalunya i arreu de bona part d’Europa.A Ca- talunya s’inicià amb la vaga de La Canadenca, que es pot dir que fou una revolució, i finalitzà amb una reacció patronal: un locaut que a Barcelona va durar 84 dies. El mateix procés es va donar també a altres ciutats industrials catalanes. Salvador Seguí va tenir un paper fonamental en aquesta vaga contra l’empresa elèctrica, que va començar arran d’un petit conflicte laboral i es va acabar transformant en una vaga general.


 8. El paper de Seguí en la vaga de La Canadenca


  Quan als inicis de febrer del 1919 els treballadors de l’empresa Barcelona Traction Light and Power, més coneguda com La Canadenca, es van declarar en vaga i, a partir del 23 de febrer, s’hi van sumar altres sectors econòmics de la ciutat, el Noi del Sucre estava detingut.

  El conflicte havia començat un mes abans, el gener, quan l’empresa Regs i Força de l’Ebre va introduir canvis en les condicions de treball del personal de facturació que treballava a les obres del pantà de Camarasa, a la província de Lleida. Els canvis significaven que els obrers

  28 Solidaridad Obrera, 17-2-1917.

  29 Solidaridad Obrera, 3-7-1918; López, A. i Gálvez, P. (2021). 8 hores: El Noi del Sucre i la vaga de La Canadenca. Pagès.


  Recerques i Assajos

  cobrarien sous més baixos. Els treballadors van demanar assessorament i suport del Sindicat Únic d’Aigua, Gas i Electricitat de la cnt, i aleshores la direcció de l’empresa respongué amb l’acomiadament de vuit dels treballadors afectats. El 5 de febrer la resta del personal de Fac- turació es va declarar en vaga de braços caiguts, en solidaritat amb els seus companys. La nova resposta de la direcció de l’empresa fou l’acomiadament de 140 treballadors de la secció de facturació. Els treballadors de Producció i Distribució es van solidaritzar amb els acomiadats i el dia 8 de febrer la vaga era gairebé total a l’empresa. El 10 de febrer la direcció de La Cana- denca va llençar un ultimàtum als vaguistes. La tensió augmentà encara més en ser assassinat un cobrador de la companyia. El dia 21 de febrer el Sindicat Únic d’Aigua, Gas i Electricitat de la cnt declarava la vaga a tot el sector. Barcelona quedava a les fosques, el que va produir un gran temor entre les “forces vives” de la ciutat. El 6 de març, entre tres mil i quatre mil sindicalistes van ser empresonats al castell de Montjuïc i van ser acomiadats tots els vaguistes, gairebé tots els obrers de la ciutat.

  Quan la situació ja era insostenible el Govern es va avenir a parlar amb Seguí. Li va prometre que concediria nombroses mesures, entre les quals hi havia la jornada de vuit hores, increments salarials, la readmissió dels acomiadats —excepte els pendents de judici—, l’alliberament dels presos i l’acceptació de la capacitat de negociació dels sindicats. Segons aquest acord, la victòria dels sindicats era completa. El dia 16, la cnt va celebrar una assemblea a la plaça de braus de les Arenes per decidir sobre la continuïtat de la vaga, però un sector de l’organització proposava anar fins al castell de Montjuïc i assaltar-lo, reclamant l’alliberament de tots els presos. La cri- dòria era immensa. Fins i tot Seguí va ser rebut amb una gran xiulada. Però el Noi començà a parlar, i al voltant de vint-i-cinc mil obrers, o probablement més, l’escoltaven…30

  L’historiador sabadellenc Xavier Domènech explica així l’acte de les Arenes: “Lentament el silenci s’anà apoderant de la multitud reunida a la plaça. També lentament, a mesura que el silenci creixia, la veu de Seguí es feia cada cop més present, augmentava el to i la seva força. L’escena, segons els testimonis, deixà un impacte inesborrable en la memòria dels presents: una plaça absolutament emmudida davant d’un dels oradors més potents que mai havien vist i que mai més veuríem”.

  Seguí començava un estira-i-arronsa en el si de la cnt que oposava sindicalisme a radicalis- me, el qual, si bé va guanyar-lo formalment, mai va acabar de resoldre. Amb la seva oratòria, el Noi afrontà el problema amb tota la seva força. “Ho tenim tot guanyat, som els amos del carrer, però demà, demà què farem?”, deia. La fortalesa d’aquell moviment era Barcelona, però Barcelona era també el seu límit, seguia. Portar la confrontació amb l’Estat i la patronal només des de Barcelona, per poderosa que aquesta pogués semblar, no podia significar altra cosa que la derrota, i aleshores el que calia era guanyar. La plaça ho acceptà i fou en aquest moment pre- cís que Seguí esdevingué no tan sols un líder sindical i anarquista conegut —ja ho era com a mínim a Catalunya—, sinó probablement el sindicalista amb més anomenada arreu d’Espanya. Però com es feia una revolució? Aquest era el problema que Seguí plantejava davant de l’as- semblea de les Arenes el 1919. Aquest era el dilema al qual intentà donar una resposta teòrica i pràctica. Seguí no creia en una revolució que de la nit al dia acabés amb els ressorts del poder per posar-ne altres en el seu lloc. Creia que el camí més curt era la construcció d’una nova societat, una nova cultura, unes noves institucions que, en la mesura que es desenvolupessin i

  30 Coll, M. (2023). El Noi del Sucre. Una víctima del pistolerisme. Sàpiens (252), 33-45.


  Recerques i Assajos

  demostressin ser més humanes i justes, anirien desplaçant les estructures caduques fins a ensor- rar-les en els llibres d’història.31

  El 19 de març la vaga tocava a la seva fi després del gran míting de Seguí, que, amb la seva veu potent només posà una condició per tornar a la feina: treure al carrer tots els presos que no tinguessin delictes de sang. I es donà un temps: tres dies o tornaven a la vaga.

  Bé, el capità general de Catalunya, Joaquín Milans del Bosch, es va negar a alliberar els presos i es tornà a convocar una vaga, una que aquesta vegada seria general i tindria dues setmanes de duració. Durant el primer matí del conflicte les reunions a Barcelona es van succeir, tant als despatxos de Governació Civil com als de Capitania.Al vespre ja s’arribava a un consentiment: totes les autoritats civils, religioses, militars, els representants de les corporacions religioses, de partits polítics i exministres es posaren sota el poder castrense. Milans es va fer l’amo de la situació.32 De seguida la ciutat fou ocupada militarment; els soldats registraven els transeünts i feien detencions. Sota les ordres del mateix Milans, es va reorganitzar el Sometent armat, mentre efectius de la Creu Roja ocupaven una bona part de la plaça de Catalunya, on la tropa va muntar una mena de campament.

  L’endemà arribaren unes quantes unitats de cavalleria que passaren a ser distribuïdes per la ciutat i els pobles limítrofs. I al port hi entraven el torpediner Osado i el cuirassat España. La burgesia, agraïda, entregava donatius a l’Exèrcit.

  Però els vaguistes no cedien. El 3 d’abril, el Govern del liberal comte de Romanones, da- vant la possibilitat que el conflicte s’estengués a tot l’Estat, va establir la jornada laboral de vuit hores, que entraria en vigor el 3 d’octubre. També s’acordà la readmissió dels acomiadats i la introducció de millores salarials. Després d’aquest triomf, quatre dies més tard molts obrers van tornar a la feina.


 9. El míting de Seguí a Igualada


  El fet que les societats obreres es moguessin ara dins la legalitat va permetre a Salvador Seguí, Josep Molins i altres destacats sindicalistes de la cnt reprendre les seves activitats propa- gandístiques. Des de Barcelona van iniciar un recorregut per tot Catalunya per explicar què era el sindicalisme, i àdhuc anaren per tot Espanya amb la intenció d’organitzar els jornalers espanyols. Cap a mitjan octubre de 1919, van ser convidats a intervenir en un míting organitzat per la Federació Obrera igualadina.Tanmateix, després de tots els preparatius el míting no es va portar a terme.33 El governador civil el va desautoritzar mitjançant una nota enviada a l’alcalde de la ciutat que deia: “Sírvase Ud. no autorizar el mitin que para las 20 del día de hoy tiene solicitado la federación obrera local pudiendo sin embargo permitirle si así lo desean celebrar reuniones para tratar de asuntos obreros o sociales siempre que se celebren en local cerrado enviando desde luego delegado de su autoridad y dándome cuenta resultado”.34


  31 Domènech, X. (2013). Salvador Seguí o les tres vides d’un anarcosindicalista (sindicalisme, revolució, hegemonia i frontpopu- lisme). Marxismo Crítico, disponible a https://marxismocritico.com/2013/03/11/salvador-segui-o-les-tres-vides-dun-anarcosindicalista/.

  32 Per a les reunions de les “forces vives”, vegeu Boletín de la Cámara de Comercio de Barcelona, març de 1919.

  33 Arxiu Històric Comarcal d’Igualada (ahci), Lligall 638-7, 21 d’octubre de 1919.

  34 Ibidem.


  Recerques i Assajos

  Sabem, però, que es va celebrar un acte, en el qual es posà de manifest que el pas per Igualada dels dirigents obrers barcelonins va ser apoteòsic. El local on es van reunir i parlaren estava ple de gom a gom, i per assistir a l’acte havien arribat molts sindicalistes de Capellades i de Santa Coloma.35

  Sempre que hi havia una reunió als locals de les societats obreres, l’autoritat enviava un observador encarregat de recollir i resumir per escrit fragments dels discursos.Tot i que va ser redactat amb rapidesa, el document on l’enviat governamental va escriure unes notes ens per- met apropar-nos a les paraules dels oradors. Es pot veure com un inflamat discurs de Salvador Seguí va cridar a la disciplina, a l’organització obrera i a la necessitat de dotar-la d’una cultura, i va deixar patent el seu interès per la situació de la classe obrera espanyola i, en definitiva, el seu entestament que l’anarcosindicalisme anés guanyant posicions a tot l’Estat. Segons va deixar constància el delegat governamental, el discurs de Seguí continuava dient el següent:

  Que no creía que hoy pudiera venir aquí porque las autoridades pudieran habérse- lo impedido. Que la misma burguesía reconoce la razón que tiene el obrero y que si son fuertes y organizados se harán dignos de que sean respetados por medio de la fuerza de la organización, que el obrero es digno de vestirse y comer como los bur- gueses pues son la palanca principal del movimiento del mundo, pues que se den cuenta que el obrero todo lo produce y cuando todos sepan las ideas sindicalistas los burgueses estarán desorientados, y la ignorancia del obrero influye a cerrar soci- edades y que los cojan presos, que todo el mundo está harto de injusticias. Explica la necesidad de hacer sindicatos únicos por ser una ordenación de fuerzas.Y que cuanto más ataca la burguesía más fuerte demuestra el obrero que está.

  Que es necesario que todos los obreros de España se pongan en las mismas condi- ciones de Cataluña. Que el mundo depende de la voluntad y energías del obrero y es necesario que todo obrero sepa su obligación.36


 10. Vuitanta-quatre dies de locaut a Barcelona


  Tal com s’ha posat en relleu, a Barcelona l’any 1919 començà amb una revolució, la vaga de La Canadenca, i finalitzà amb una reacció patronal, 84 dies de locaut (3-30 de novembre de 1919, locaut parcial; 1 de desembre de 1919-26 de gener de 1920, locaut total).

  Situant-nos a la Ciutat Comtal de fa més d’un segle. Anem a aquell estiu de 1919 que va succeir a una primavera calenta. Des de primers d’octubre havia entrat en vigor el decret de la jornada de vuit hores, aprovat el 3 d’abril, durant la vaga de La Canadenca. Però és que, a més a més, en un intent de canalitzar la situació per la via de la negociació, el Govern del conser- vador Joaquín Sánchez de Toca va començar a plantejar una sèrie de mesures legislatives en matèria social. Recapitulem, doncs: estat de guerra aixecat, sindicats obrers legalitzats, jornada de vuit hores, mesures reformistes en matèria social. Què fer? A tot l’Estat els empresaris es van posar en peu de guerra, però sobretot a Catalunya, on la patronal patia els embats de la cnt. El Govern va respondre: considerava il·legal el locaut.


  35 La Protesta (1), 1-11-1919, 4.

  36 Arxiu Històric Comarcal d’Igualada, Lligall 638-7, 21 d’octubre del 1919.


  Recerques i Assajos

  Aquest estira-i-arronsa en el si de la cnt que oposava sindicalisme a radicalisme, i que s’havia fet visible a les Arenes, va reaparèixer aquell mateix any amb l’acceptació per part de Seguí, l’octubre de 1919, d’una Comissió Mixta de Treball proposada com a fórmula de conciliació. Així, en contra del que opinaven molts companys sindicalistes, Seguí acceptà estar present en aquesta comissió mixta patrocinada pel Govern, que seria presidida per l’alcalde, Antoni Mar- tínez Domingo.Tanmateix, aquesta fórmula no va funcionar, en part perquè molts obrers s’hi oposaven alhora que ho rebutjava la patronal.

  Malgrat la decisió del Govern de declarar il·legal el locaut, la patronal seguia apostant per aquest. Per què? Doncs perquè ho percebia com una eina política desestabilitzadora: primer, podria fer caure aquell Govern, al que considerava reformista; segon, seria l’oportunitat de canviar de governador civil, considerat de línia feble; tercer, seria l’ocasió idònia per a rebaixar jornals i desfer-se dels obrers més conflictius. Per últim, la violència que generaria un locaut donaria ales a la patronal per demanar al Govern el tancament definiu de la cnt i l’empreso- nament dels seus líders.

  Parlem ara de quin fou l’instrument que la patronal va utilitzar per a decretar el locaut: la Federació Patronal de Barcelona, un veritable sindicat únic patronal reconstituït durant la vaga de La Canadenca. Dirigida per patrons de la construcció, durant el locaut englobava la majoria d’empresaris i era finançat per molts membres del Foment del Treball Nacional. En realitat, atès que els estatuts d’aquesta organització li impedien participar en els conflictes socials, po- dria dir-se que la Federació Patronal era el seu braç sindical.

  Així, finalment, el 3 de novembre, sense haver-se arribat a cap acord i sense haver aconseguit un canvi de govern ni de governador civil, la Federació Patronal decretava el locaut parcial; passava a l’acció.

  L’1 de desembre es va decretar un locaut total. Aquest segon locaut s’hauria d’aplicar a diverses ciutats industrials catalanes: Igualada, Sabadell, Terrassa, Manresa… Com reaccionà el Govern? Quedà ben tocat! Una mostra: els ministres presentaren la dimissió. Es va formar un gabinet de concentració integrat per civils i presidit per un conservador maurista, Manuel Allendesalazar.

  Mentrestant, en una ciutat aturada, els treballadors continuaven sense cobrar els salaris i aquell, casualment, era un hivern fred, molt fred. A les darreries de desembre la crispació havia arribat al límit. L’ambient era tens, pesat. La gent estava agitada, neguitosa. Diu alguna font de l’època que hi havia prop de dos-cents mil obrers —com a mínim— aturats que deambula- ven pels carrers.37 Qualsevol incident podia acabar en tragèdia. Ens preguntem per què Seguí no reaccionava. I això ens porta a la pregunta: per què van matar-lo? Tot indica que per una senzilla raó: perquè era un home realista; pensava que, en aquells moments, respondre amb la violència era un suïcidi. El Noi del Sucre defensava que la revolució havia de ser pacífica i no podia ser imminent.38

  Però Seguí no era un ingenu. De fet, quan calia, justificava i podia estar d’acord amb la vio- lència obrera com a resposta al tracte rebut de l’Estat i la patronal.Així podia entendre el dret a

  37 El 20 de gener del 1920 la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona passà la nota següent al Govern Civil:“Entre la calle Reforma y la calle Consulado se ven grupos de obreros pidiendo limosna, primero de forma correcta y, si no, amenazadora- mente”. Arxiu del Goven Civil de Barcelona (agcb), Lligall 269.

  38 De fet, en un article publicat a El Sol, de Madrid, el 23 de maig de 1922, Seguí deia el següent: “Digué que no pretén la supressió de la burgesia com a element humà, sinó com a director i amo”.


  Recerques i Assajos

  la legítima resistència.“Condemno tota violència, encara que pugui excusar-se en determinats moments”, va dir en algun moment de la seva vida.39 La seva participació en batusses multitu- dinàries contra grups oponents o esquirols no era infreqüent. Però, més enllà del que marcava l’instint de defensa, veia la violència com un mètode ineficaç.“A nosaltres no ens convé matar ningú. La nostra arma no és el punyal ni el revòlver, sinó la vaga”, deia.40 I aleshores, durant el locaut, s’adonava que la correlació de forces no només impedia possibilitats de tenir èxit a l’hora d’enderrocar el règim, sinó per raons més profundes de caràcter més polític i filosòfic.41 Les fonts obreres indiquen que els sectors més radicals insistien a anar a una revolució. El mateix Manuel Buenacasa era d’aquesta opinió. Seguí sempre responia: la revolució no està llesta, no hi ha perspectiva de victòria, el problema és com mantenir l’organització i resistir el locaut. El 3 de novembre del 1919, el primer dia de locaut parcial, els líders sindicals van emetre

  aquesta nota:

  Compañeros […]. La Patronal quiere que volvamos a las luchas de ayer. Cuanto más se empeñe la burguesía en llegar a una perturbación del orden, más hemos de extremar nosotros la prudencia. Solamente con que conservemos la serenidad, ha- remos fracasar sus planes y el lock-out morirá en el más espantoso ridículo. Hoy os aconsejamos que no provoquéis ningún conflicto ni os dejéis arrastrar a altercado alguno…42

  Pels carrers patrullaven la Policia, la Guàrdia Civil, l’Exèrcit, el Sometent i les policies pa- ral·leles.43 I se sabia per experiència que els empresaris, els del tèxtil, els del metall, els de la construcció, volien tenir motius per a justificar una repressió implacable, suprimir els delegats de taller i imposar un govern dur que clausurés els sindicats per sempre més. Pensaven que només així abaixaria el preu de la mà d’obra i s’evitarien els conflictes, els atemptats. A les nits, quan les patrulles rondaven pels carrers i places, dins les cases de la gent treballadora s’abaixava la veu, es parlava en xiuxiueigs. Dit això, cal qüestionar-se si no hi hauria tensions entre els obrers. Bé, cal dir que, malgrat les advertències de Seguí i Pestaña contra una rèplica terrorista a l’acorralament patronal, policíac i militar, no aconseguiren evitar l’onada d’atemptats, ni l’as- cendent creixent —fins i tot econòmic— dels anarquistes més radicals sobre els sindicats, ni tampoc l’actuació dels Sindicats Lliures.

  Davant d’aquest dilema, la percepció del canvi radical de context ja emergeix clarament du- rant la primera detenció de Seguí en aquest nou període. El 4 de gener de 1920 —recordem que Barcelona estava aturada per un locaut— Seguí patí un atemptat al carrer de Sant Pau, cantonada amb el de Mendizábal (l’actual Junta de Comerç), del qual es va salvar per la seva agilitat.Va córrer la veu per tot Barcelona, i fins i tot per les redaccions de Madrid, que Seguí havia estat mort, i fins al moment en què treballadors van poder veure que n’havia sortit il·lès no es va apaivagar l’agitació que s’havia produït entre ells. No obstant això, l’endemà, dia 5, es produïa una rèplica: s’atemptava contra Fèlix Graupera, president de la Federació Patronal

  39 Paraules de Seguí recollides més tard a Justícia Social, 8-3-1924.

  40 Heraldo de Madrid (entrevista de Seguí amb Antonio Cases feta a Madrid), 4-10-1919.

  41 Díez, X. (2016). El pensament polític… Op. cit., 186.

  42 Arxiu Històric-Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (ahcocinb),“El comité permanente” a la clase obrera de Barcelona (3 de novembre de 1919), Caixa 657, Expedient 19 (retalls de premsa).

  43 Sobre la formació d’aquesta policia paral·lela, Arxiu de la Reial Acadèmia de la Història (Fons Romanones), Carta de José Pallejá secretario de la Federación Patronal de Barcelona a Milans del Bosch, Capitán General de Cataluña, Lligall 96, Carpeta 38, 9 d’abril de 1919.


  Recerques i Assajos

  de Barcelona (assassinat per anarquistes a principis de la Guerra Civil). El dia 6 de gener, el governador clausurava la cnt i feia detenir els seus dirigents, entre ells Salvador Seguí. Aquesta vegada va romandre a la presó fins a l’arribada del nou governador, Federico Carlos Bas, el 22 de juny d’aquell mateix 1920.44

  D’aquest locaut la cnt va sortir-ne esgotada i desmoralitzada, sense haver pogut mantenir la cohesió i la disciplina. Només cal veure com es va posar fi al locaut. Per por que l’atur es pogués estendre a tot Espanya el Govern reaccionà. Ordenà la desmobilització de la patronal i del Sometent i la fi del locaut de Barcelona pel dia 26 de gener de 1920. La patronal negocià individualment —d’un en un— el contracte de treball amb els seus obrers defallits (sense sin- dicats), uns contractes que havien estipulat que fossin “d’un dia solar”.45


 11. Veiem què pensava Seguí del que anomenen “la qüestió catalana”


  El 4 d’octubre de 1919, uns dies abans de decretar-se el locaut, Seguí va fer un discurs a la Casa del Poble de Madrid que es va reproduir a España Nueva. En els últims anys s’ha parlat molt d’aquesta conferència. Alguns sectors socials han expressat que en aquest acte Seguí es va mostrar independentista. Però, de fet, les paraules que s’atribueixen a Salvador Seguí en relació amb la possibilitat de la independència de Catalunya són una reconstrucció dels anys quaranta que ell no va pronunciar mai. El Seguí independentista se sustentava només en una reconstruc- ció del seu discurs a l’Ateneo feta el 1947 per un militant d’erc que el citava de memòria i el feia anar cap a on ell volia. La historiadora i periodista Maria Coll, assessorada per la professora Teresa Abelló, experta en el moviment obrer, ha escrit un article a la revista Sàpiens en què parla del tema. En concret diu així:

  El 3 d’octubre del 1919, Salvador Seguí va agafar el tren per anar a fer una con- ferència a la Casa del Pueblo de Madrid. La xerrada (donada el dia 4) portava per títol “Els obrers espanyols i els problemes internacionals”. Seguí va començar dient: “Només existeix el problema obrer i és universal”. En la seva intervenció Seguí va ser taxatiu: “Es parla massa sovint dels problemes de Catalunya, però la qüestió catalana no existeix i l’únic problema que hi ha és el que plantegem nosaltres, i aquest és universal”. El mes de febrer d’aquell mateix any, les Corts espanyoles havien tancat les portes a la possibilitat que Catalunya tingués un Estatut d’Auto- nomia, i per això les paraules del Noi del Sucre van aixecar molta polseguera. I, respecte a la Lliga Regionalista, la impulsora de la iniciativa de demanar l’Estatut, Seguí va afegir:“Ha volgut demostrar que hi havia un problema regionalista i això és mentida. El que hi ha és un problema de descentralització, no d’independència”. I, en referència al separatisme, va assegurar: “El problema de la independència no el sent l’obrer català, ni la vol en aquelles condicions. La primera a no acceptar la independència seria la burgesia catalana”.46


  44 Que corrien rumors sobre l’atemptat abans de produir-se ho posà de manifest el diputat Batlle al Congrés dels Diputats: Diari de Sessions (7 de gener de 1920). Sobre l’atemptat: Arxiu Govern Civil de Barcelona (agcb), Sumari 29 (1920), Jutjat de l’Audiència, Sr. Duran, Sobreleído en octubre de 1920. Relación de atentados, 1920, Lligall 270.

  45 La Veu de Catalunya, 16-1-1920.

  46 Coll, M. (2023). El Noi del Sucre. Una víctima del pistolerisme. Op. cit., 42.


  Recerques i Assajos

 12. L’arribada de Martínez Anido al Govern Civil de Barcelona


  El 4 de setembre de 1920, Seguí va confessar a un diari de Madrid que Catalunya comptava amb mig milió de sindicalistes perfectament organitzats.47 Les forces vives catalanes estaven ben espantades. En aquest ambient, dos mesos després, el 6 de novembre de 1920, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Barcelona es van reunir les forces polítiques, econòmiques i socials de la ciutat. Això no era res que fos nou, però aquell dia no era com els altres, aquella jornada era diferent: anaven a escriure al president del Govern, l’advocat conservador Eduardo Dato, un home de seixanta-quatre anys de rostre afilat que es distingia per la seva brillant oratòria, per a sol·licitar-li el relleu del governador civil de Barcelona, Federico Carlos Bas, considerat com el responsable de tots els mals de la província. Confiaven que un militar, el general Severiano Martínez Anido, ara governador militar, passés a ostentar el càrrec que quedaria vacant. De fet, Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista, àdhuc s’havia avançat: feia dies que ja ho havia demanat a Dato.Ara anava més lluny: proposava que li fossin atorgats a Anido amplis poders en matèria de repressió del sindicalisme. Jaime Cussó, vescomte de Cussó, president del Foment del Treball Nacional i fabricant de pianos, havia estat l’encarregat.48

  Tot just després de prendre possessió del càrrec, Anido es posà a treballar: implantà la cone- guda com a “llei de fugues”, una pràctica consistent a simular la fugida d’un detingut i abatre’l a trets, i va fer detenir dotzenes de dirigents sindicalistes, entre ells Salvador Seguí, que torna- va a Barcelona després de recolzar una vaga dels miners de Río Tinto, a Andalusia. Des de la presó, el Noi es mostrà a favor del projecte de candidatura socialista, sindicalista o d’esquerra republicana catalanista ideat per Layret. Un projecte frustrat per l’assassinat d’aquest advocat i la deportació de Seguí i altres dirigents a la fortalesa menorquina del castell de la Mola, també anomenada la Penita, abreviatura de “penitenciària”, on hi va quedar reclòs fins a la prima- vera de 1922. El 30 de novembre de 1920, al capvespre, el vaixell Giralda va salpar del port de Barcelona amb trenta-sis militants anarcosindicalistes i l’advocat i regidor de l’Ajuntament de Barcelona Lluís Companys, que estaven detinguts a la barcelonesa presó Model, amb destí a la fortalesa de la Mola. Entre els presos hi era Salvador Seguí.

  En aquesta fortalesa, el 31 de desembre de 1920 Seguí va fer una de les seves conferències més famoses, “Anarquisme i sindicalisme”, dirigida al grup de deportats que, com ell, es tro- baven confinats en aquell castell. En aquell acte, el Noi reiterà la seva idea sobre l’anarquisme i el paper que havia de jugar en el si dels sindicats:

  La missió dels anarquistes està en els sindicats per vetllar per la seva vida i orien- tar-los. No desemparant l’acció sindical més influència exerciran; més llibertàri- es seran les organitzacions; abans apressaran l’adveniment d’una societat nova. Els anarquistes han de fer pràctica de la concepció anarquista dins els sindicats. L’allu- nyament dels anarquistes de les agrupacions professionals és un suïcidi.Tot pot i cal que es faci dins els sindicats.49


  47 La Voz (Madrid), 4-9-1920.

  48 Bengoechea, S. (2020). Cuando Martínez Anido controlaba Barcelona con la venia de la patronal. El centenario. Conversación sobre la Historia, 24-11-2020, disponible a https://conversacionsobrehistoria.info/2020/11/24/cuando-martinez-anido-controlaba-barce- lona-con-la-venia-de-la-patronal-el-centenario/.

  49 Salvador Seguí Anarquismo y Sindicalismo, https://anarkobiblioteka3.files.wordpress.com/2016/08/anarquismo_y_sindicalismo_-_ salvador_seguc3ad.pdf.


  Recerques i Assajos

 13. La Conferència de Saragossa, juny de 1922


  Els dies 18 i 19 de desembre de 1919, enmig del locaut, la cnt havia celebrat un congrés al teatre de la Comedia de Madrid. Hi estaven representats 756.100 afiliats de tot Espanya. Un dels temes tractats fou la relació amb la ugt. Seguí defensà la fusió entre ambdues centrals, però el congrés rebutjà la proposta. També es va debatre l’adhesió o no a la Tercera Internacional Comunista, que se celebraria a Moscou del 22 de juny al 12 de juliol de 1921 sota la perspec- tiva que la revolució hauria de ser mundial.

  Més tard, els primers dies d’abril del 1922, un nou govern, presidit per José Sánchez Guerra, restablia les garanties constitucions i permetia que gairebé tots els detinguts de la Mola, entre ells Seguí, sortissin en llibertat. D’ençà d’aquell moment i fins al seu assassinat, en els darrers mesos de 1922 se succeïren un continu de viatges, conferències, tertúlies xerrades i mítings. Els alliberats es desplaçaren a Sevilla, València, Madrid, Saragossa, Menorca, Mallorca i arreu de Catalunya. En els dos mítings que es van celebrar a Reus i a Tarragona, a principis de març del 1923, no hi cabia ni una agulla. Seguí denunciava els atemptats i defensava l’enfortiment de la cnt a través d’aliances amb altres organitzacions, com els partits polítics d’esquerra. Aquells dies, previngut, Seguí es movia amb una pistola a la butxaca de l’americana i anava escortat sempre per un col·laborador o company que li feia de guardaespatlles.50 Dies abans havia rebut un anònim:“Reunits els elements del Sindicat Lliure, hem acordat assassinar-te a tu i a Pestaña, entre d’altres.Aquesta vegada no us escapareu cap de vosaltres, tot i que tu seràs el primer…”.51 Passava el temps i en el si de la cnt continuava l’estira-i-arronsa que oposava sindicalisme

  a radicalisme; era un tema que mai no va acabar de resoldre. Si va fer-se visible a les Arenes i va reaparèixer aquell mateix any amb l’acceptació per part de Seguí de la Comissió Mixta de Treball, l’octubre del 1919 va tornar-ho a fer al congrés de la cnt celebrat a Madrid al mes de desembre, en què el sindicat va decidir la seva adhesió provisional a la Tercera Internacional (tot indica que per pur tacticisme), va posposar qualsevol projecte d’unió amb la ugt i va pro- clamar el comunisme llibertari com a meta de la cnt. En aquell congrés, Seguí va dir:

  Som partidaris, no pas en teoria que hi som contraris, però per necessitat de la realitat, som partidaris d’entrar a la Tercera Internacional, i som partidaris d’entrar a la Tercera Internacional perquè això avalarà la nostra conducta en la crida que la Confederació Nacional del Treball a Espanya farà a les organitzacions sindicals del món per construir la vertadera, l’única, la genuïna Internacional dels treballadors.52

  Així s’arribà a la conferència nacional de Saragossa, celebrada els dies 11 i 12 de juny de 1922. Allà es va decidir retirar l’adhesió a la Tercera Internacional després de discutir els informes dels homes que s’havia enviat a Rússia, entre ells un de Pestaña. Les conclusions del sindicalista lleonès, que no havia pogut transmetre la informació a causa del seu empresonament, foren demolidores. Arran d’aquestes informacions, es va acordar separar-se de manera radical de Moscou i es va acceptar d’ingrés de la cnt a l’Associació Internacional de Treballadors (ait) de


  50 Díez, X. (2016). El pensament politic… Op. cit., 134.

  51 Playà Maset, J. (2023). Avui fa cent anys… Op. cit.

  52 Confederación Nacional del Trabajo (1932). Memoria del Congreso celebrado en el teatro de la Comedia de Madrid, los días 10 al 18 de diciembre de 1919.Tipografía Cosmos, 367-372.


  Recerques i Assajos

  Berlín. Fins i tot es va aprovar, per unanimitat, una protesta de la cnt contra la repressió que el Govern rus exercia contra el seu poble.Tots els prosoviètics van abandonar la cnt.53

  Un dels aspectes significatius del pensament de Seguí es va plasmar a la conferència: la con- cepció flexible de l’apoliticisme de la cnt. Seguí va defensar l’apoliticisme, no pas perquè no considerés útil la política, sinó per evitar allò que estava passant coetàniament a Europa: que els sindicats acabaven esdevenint apèndixs subordinats a partits polítics teòricament obrers (psoe, socialdemòcrates alemanys, socialistes francesos, laboristes britànics…). Per contra, més aviat defensava utilitzar els polítics en benefici dels obrers, mantenint-ne sempre l’estricta indepen- dència sindical. Allà, en aquell context, conjuntament amb altres dirigents confederals, Seguí impulsà una resolució per la qual la cnt es declarava apolítica no antipolítica.Així, fou partidari de pactes amb la ugt en moments de lluita concrets i també amb forces democràtiques i repu- blicanes d’esquerra de cara a un canvi de règim, que pogués beneficiar el sindicat. En aquesta Conferència de Saragossa, Seguí fou escollit secretari general de la cnt, i fou reconeguda la seva influència a tot Espanya.54

  En aquesta conferència, juntament amb Joan Peiró,Ángel Pestaña i JosepViadiu, Seguí advo- cà també per la intervenció de la cnt en tot allò que pogués afectar les condicions de vida de la classe obrera i va promoure entre els treballadors la idea de l’emancipació com a motor social. Salvador Seguí, sens dubte, havia esdevingut un dels principals enemics de la patronal catalana.


 14. L’assassinat


  El dia anterior a la seva mort, el divendres 9 de març de 1923, el Noi i la seva parella,Teresa Muntaner, ja havien evitat un intent d’atemptat a la porta del teatre Còmic. La tarda del dis- sabte, dia de l’assassinat, Seguí va trobar-se amb Lluís Companys, advocat i amic, i dos sindica- listes, Lluís Botella i Francesc Comas, més conegut com a Peronas, al cafè El Tostadero, de la plaça de la Universitat. La tertúlia es va allargar fins aproximadament les set, quan la colla es va dispersar. Seguí i Comas van anar Rambla avall fins al carrer de Sant Pau, on van introduir-se al Districte 5è (el “barri xino”).

  A la cantonada del carrer de la Cadena (avui Rambla del Raval) amb el de Sant Rafael, se’ls van acostar tres homes.Tot i que anaven armats, cap dels dos sindicalistes no va tenir temps de reaccionar. Segons l’autòpsia, el Noi va morir d’un únic tret a la nuca. Tenia trenta-cinc anys. Comas va rebre tres impactes de bala, i, trontollant, va aconseguir entrar en una carnisseria.

  De l’atemptat perpetrat contra Seguí se n’ha culpabilitzat sovint als seus propis correli- gionaris. Fonts obreres, però, sempre han assenyalat com a autors d’aquest crim a membres dels Sindicats Lliures. Una documentació generada després de l’atemptat perpetrat contra el sindicalista del Lliure, Muñoz, aclareix algunes hipòtesis. Comença explicant com el llavors president del Govern, el liberal comte de Romanones, en aquells moments es va interessar en la qüestió i encarregà a un personatge, anomenat Artigas, l’esclariment dels atemptats socials que estaven succeint a Barcelona. No ha estat possible saber qui era el tal Artigas ni quina era la seva professió, però tot indica que ocupava algun càrrec oficial. Segons Artigas explicava a

  53 Cruells, M. (1974). Salvador Seguí… Op. cit., 150.

  54 Vega, E. (1994). Salvador Seguí, el “Noi del Sucre”. Op. cit.; Zoffmann Rodríguez, A. (2022). De Moscú a Zaragoza, la rup- tura de la cnt con la Internacional Comunista (1921-1922). Ayer (126:2), 213-241.


  Recerques i Assajos

  Romanones, el dia de l’atemptat contra Seguí era dissabte i una hora abans del succés la parella de seguretat que feia servei on va ocórrer el fet fou allunyada d’allí, enviant un dels agents al cinema Monumental i l’altre a l’Argentino; el lloc quedà desprotegit de força pública.Tanma- teix, la documentació indica que se sabia que Seguí hauria de passar per aquell lloc, perquè havia d’anar al Sindicat de la Construcció. I, sempre segons indica la font, Artigas confessava a Romanones que en medis oficials barcelonins es culpava de l’atemptat a dos fills d’un tal Alvarado, que serien jaimistes, com a coautors del fet. També deia que el delegat del districte de policia on es va produir l’atemptat i l’encarregat de donar protecció a Seguí era el policia Cabestany, el qual el 1919 era el secretari d’un sindicat lliure regional. Sembla que Antonio A. Cabestany, juntament amb els agents Albesico, Pita, Romero i Marín, havien tornat a Barcelo- na després que tots haguessin hagut de sortir de la ciutat arran de la marxa de Martínez Anido i Miguel Arlegui. I Artigas afirmava rotundament que van ser els del Sindicat Lliure els que assassinaren a Layret i a Seguí.55

  Després de la mort de Seguí es va detenir a Lluís Adset perquè s’havia trobat la seva cartera al lloc del crim, però només era un curiós. Cal dir que, en general, la major part de la classe obrera va donar per fet que darrere aquest assassinat hi havia els homes dels Sindicats Lliures pagats per la patronal. Anys més tard, Pestanya va dir que s’havien pagat milers de pessetes. Fins i tot va assegurar, sense dir noms, que el promotor era un conegut industrial barceloní.56

  La notícia de la mort de Seguí va córrer ràpidament. Maria Espès, l’esposa d’Ángel Pestaña, que vivia molt a prop, va acudir amb un llençol amb la finalitat de cobrir el cos de Seguí.

  L’assassinat commocionà la ciutat. Molts barcelonins van anar fins a l’indret on els dos sin- dicalistes van ser abatuts per a dipositar-hi flors. El diumenge a la tarda es registraren alguns ti- roteigs i aldarulls dispersos. Les autoritats, tement un motí, van detenir desenes de sindicalistes, van clausurar les organitzacions sindicals i van enviar policies i guàrdies civils a patrullar per tota la ciutat. El dilluns dia 12, l’enterrament de Seguí fou clandestí. Ni tan sols es va permetre la presència de la família. Un dels pocs autoritzats a complir amb els tràmits administratius va ser Lluís Companys. El Noi va ser enterrat al cementeri civil de Montjuïc. La cnt interpretà aquests esdeveniments com una agressió. La notícia del “no funeral” es difongué de pressa per la ciutat. Al llarg del matí, grups de sindicalistes van recórrer Barcelona tot comminant la ciutadania a tancar els negocis i aturar les fàbriques. S’estengué una vaga general. Molta gent es concentrà davant el Govern Civil. El governador, aclaparat per la situació, va alliberar els anarquistes detinguts el diumenge anterior.

  Quan va morir Peronas, els sindicalistes van exigir un enterrament públic. El governador va prometre la celebració pública del seu funeral. Segons expliquen els testimonis, l’acte fou apo- teòsic, amb l’assistència de prop de dues-centes mil persones.57 Fou una mena d’enterrament substitutori.

  Pocs mesos després de l’assassinat dels dos anarcosindicalistes, davant la intensificació de la guerra social, un nou cop d’Estat, el de Primo de Rivera, que comptava amb el beneplàcit de la burgesia catalana, iniciava una nova dictadura. La cnt va ser incapaç de respondre a l’aixecament amb una vaga i va començar a perdre seguidors fins a la seva il·legalització el maig de 1924.

  55 Arxiu del comte de Romanones, Real Academia de la Historia (Madrid) (Fons Romanones). Carta de Julián Artigas a Ma- drid, Lligall 70, Carpeta 31, Barcelona, 19 de març (s. d., probablement 1923).

  56 Coll, M. (2023). El Noi del Sucre. Op. cit., 45.

  57 Huertas, J.M. (1974). Salvador Seguí… Op. cit., 63.


  Recerques i Assajos

 15. Una reflexió final


Salvador Seguí va ser un dels dirigents més famosos del sindicat anarcosindicalista Confede- ració Nacional del Treball (cnt), a més d’una figura central en la història del moviment obrer espanyol del segle xx. En particular, va liderar des de la cnt una aposta pionera pel sindicalisme industrial, que va representar una fita fonamental en la modernització de les organitzacions obreres de la península.

De formació autodidàctica, era partidari d’educar la classe treballadora com a pas previ a la revolució social contra el capitalisme. Dues idees, la cultura com a palanca d’alliberament per- sonal i el sindicat com a eina d’alliberament col·lectiva, van modelar el seu ideari. Els resultats d’aquestes idees no trigarien a arribar: el 1908, Solidaridad Obrera va ampliar el seu àmbit d’actuació a tot Catalunya i fou la base de la Confederació Nacional del Treball (cnt), i el 1918 la regional catalana de la cnt celebrà a la barriada de Sants un congrés en què el sindicat passava de les societats d’ofici als Sindicats Únics de Ram —anticipant les federacions d’indús- tria—, un salt qualitatiu que dotà la cnt d’una capacitat de resposta extraordinària davant dels reptes que se li presentaven: crisi econòmica, repressió policial i pistolerisme patronal.

La seva concepció original del paper dels sindicats en la vida pública podria haver obert escenaris interessants per al desenvolupament de la cnt en un context democràtic. No obstant això, el projecte de Seguí es va veure truncat a causa de la seva defunció precoç, quan només tenia trenta-cinc anys, assassinat per pistolers del Sindicat Lliure. Desapareixia així un dirigent que havia encarnat la voluntat unitària d’un anarcosindicalisme de negociació sense perdre de vista l’objectiu revolucionari a llarg termini.


§


Referències

Bengoechea, S., 2020.“Cuando Martínez Anido controlaba Barcelona con la venia de la patronal. El centenario”, Conversación sobre la Historia, 24-11-2020. Disponible a https://conversacionsobrehistoria. info/2020/11/24/cuando-martinez-anido-controlaba-barcelona-con-la-venia-de-la-patronal-el-centenario/.

Boletín de la Cámara de Comercio de Barcelona, març de 1919.

Brey, G.“Seguí i Rubinat, Salvador. Noi del sucre”. Real Academia de la Historia, https://dbe.rah.es/ biografias/7922/salvador-segui-y-rubinat.

Coll, M., 2023.“El Noi del Sucre. Una víctima del pistolerisme”, Sàpiens (252), 3-2023. Confederación Nacional del Trabajo, 1932. Memoria del Congreso celebrado en el teatro de la Comedia de Madrd, los días 10 al 18 de diciembre de 1919.Tipografía Cosmos, Barcelona.

Cortavitarte Carral, E., 2023. “El legado sindical de Salvador Seguí Rubinat, El Noi del Sucre”, Sin Permiso, 15-4-2023. Disponible a https://www.sinpermiso.info/textos/el-legado-sindical-de-salvador-se- gui-rubinat-el-noi-del-sucre.

Cruells, M., 1974. Salvador Seguí, el Noi del Sucre. Ariel, Barcelona.

Dalmau, A., 2008. El cas Rull: Viure del terror a la Ciutat de les Bombes (1901-1908). Columna, Barcelona.

Díez, X., 2016. El pensament polític de Salvador Seguí.Virus Editorial, Barcelona.

Domènech, X., 2013. “Salvador Seguí o les tres vides d’un anarcosindicalista (sindicalisme, revolu- ció, hegemonia i frontpopulisme)”, Marxismo Crítico, 11-3-2013. Disponible a https://marxismocritico. com/2013/03/11/salvador-segui-o-les-tres-vides-dun-anarcosindicalista/.


Recerques i Assajos

Foix, P., 1957. Apòstols i mercaders: Anys de lluita social a Catalunya. Eds. de la Fundació Sara Llorens de Serra, Mèxic.

Gabriel, P., 1975.“Introducció”, a Peiró, J. Escrits, 1917-1933. Edicions 62, Barcelona.

~ , 1979.“El anarquismo español”, a Woodcock, G. El anarquismo: Historia de las ideas y movimien- tos libertarios. Ariel, Barcelona.

Heraldo de Madrid (entrevista de Seguí amb Antonio Cases feta a Madrid), 4-10-1919.

Huertas, J.M., 1974. Salvador Seguí: el Noi del Sucre: Materials per una biografia. Laia, Barcelona. Justícia Social, 8-3-1924.

La Protesta (1), 1-11-1919.

La Veu de Catalunya, 16-1-1920. La Voz (Madrid), 4-9-1920.

López, A.; Gálvez, P., 2021. 8 hores: El Noi del Sucre i la vaga de La Canadenca. Pagès, Lleida. Playà Maset, J., 2023. “Avui fa cent anys de l’assassinat de Salvador Seguí, ‘El Noi del Sucre’”, La Vanguardia, 10-3-2023.

Salas, M., 2023.“La actualidad del Noi del Sucre”. Sin Permiso, 16-4-2023. Disponible a https://www. sinpermiso.info/textos/la-actualidad-del-noi-del-sucre.

“Salvador Seguí Anarquismo y Sindicalismo”, disponible a https://anarkobiblioteka3.files.wordpress. com/2016/08/anarquismo_y_sindicalismo_-_salvador_seguc3ad.pdf.

Santos, M.C., 2003. Ángel Pestaña, caballero de la triste figura. Tesi Doctoral, Universitat de Barce- lona.

Seguí, S., 1975. Escrits (a cura d’Isidre Molas). Edicions 62, Barcelona.

Soler, A., 2016. Apóstoles y asesinos: Vida, fulgor y muerte del Noi del Sucre. Galaxia Gutenberg, Barcelona.

Solidaridad Obrera, 17-2-1917.

Solidaridad Obrera, 3-7-1918.

Vega, E., 1994.“Salvador Seguí, el ‘Noi del Sucre’”, a Sánchez, A. (dir.): Barcelona, 1888-1929. Alian- za, Madrid.

Viadiu, J., 1960. “Salvador Seguí (‘Noy del Sucre’). El hombres y sus ideas”, Cuadernos Populares (2), París.

Zoffmann Rodríguez, A., 2022. “De Moscú a Zaragoza, la ruptura de la cnt con la Internacional Comunista (1921-1922)”, Ayer (126:2), pp. 213-241.


§


Soledad Bengoechea Echaondo és doctora en història per la uab. La seva activitat in- vestigadora s'ha centrat en els moviments socials i l›organització de la patronal catalana durant la primera dècada del segle XX. Per a ella ha estat també un tema d›estudi i reflexió la història de les dones al segle XX. Autora de diversos llibres, ha col·laborat en obrers col·lectives i ha publicat nombrosos articles.


§


Llicència

Aquesta obra està sota una llicència internacional Creative Com- mons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0.

L'autor/a que publica en aquesta revista està d'acord amb els termes següents:

 1. L'autor/a cedeix en exclusiva tots els drets de propietat intel·lectual a l’editor/a per a tot el món i per a tota la durada dels drets de propietat intel·lectual vigents aplicables.

 2. L’editor/a difondrà els textos amb la Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0, la qual permet compartir l’obra amb tercers, sempre que en reconeguin l’autoria, la publicació inicial en aquesta revista i les condicions de la llicència.

Licencia

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.

El autor o la autora a que publica en esta revista está de acuerdo con los términos siguientes:

 1. El/la autor/a cede en exclusiva todos los derechos de propiedad intelectual al/la editor/a para todo el mundo y toda la duración de los derechos de propiedad intelectual vigentes aplicables.

 2. El/la editor/a difundirá los textos con la Atribución-No Comercial- No Derivada 4.0 International que permite compartir la obra con terceros, siempre que éstos reconozcan su autoría, su publicación inicial en esta revista y las condiciones de la licencia.

License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non- Commercial-NoDerivatives 4.0 International License.

The author who publishes in this journal agrees to the following terms:

 1. The author exclusively assigns all intellectual property rights to the publisher worldwide and for the entire duration of the applicable intellectual property rights.

 2. The publisher will distribute the texts under the Attribu-

tion-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International, which allows the work to be shared with third parties, as long as they ack- nowledge the authorship, the initial publication in this magazine and the conditions of the license.


Recerques i Assajos

Menjar en temps de guerra.

Joan Comorera front les necessitats alimentàries de la rereguarda


Rosa Toran Belver*

Amical de Mauthausen


resum

A mesura que els colpistes conquerien territori, s’agreujaren els problemes de subministres a la rereguarda republicana, sent especialment crucial l’escassetat d’ali- ments. Des de les conselleries de Proveïments i d’Economia, Joan Comorera posà en marxa menjadors populars i restaurants econòmics. I, atesa la vulnerabilitat dels infants, organitzà menjadors infantils en els cines de Barcelona. L’experiència s’es- tengué a altres poblacions industrials i repercutí en les rutines de les dones, com- promeses en realitzar el treball dels homes que estaven al front. El sosteniment dels menjadors infantils corria a càrrec d’unitats de l’Exèrcit Popular, amb l’objectiu de vincular el front i la rereguarda, sense deixar de banda la vessant educativa i els propòsits revolucionaris de l’endemà.

Paraules clau: guerra, rereguarda, Joan Comorera, menjadors populars, menja- dors infantils, restaurants econòmics


*Article pòstum de Rosa Toran Belver, que va morir el 30 de juny de 2023


Fecha de recepción: 20/06/2023 Fecha de aceptación: 23/09/2023


ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2023.16.2


Recerques i Assajos

resumen

Comer en tiempos de guerra.

Joan Comorera frente a las necesidades de alimentación de la retaguardia

A medida que los golpistas conquistaban territorio, se agravaron los problemas de suministros en la retaguardia republicana, siendo especialmente crucial la esca- sez de alimentos. Desde las consejerías de Abastecimientos y de Economía, Joan Comorera puso en marcha comedores populares y restaurantes económicos y, dada la vulnerabilidad de los niños, organizó comedores infantiles en los cines de Bar- celona. La experiencia se extendió a otras poblaciones industriales y repercutió en las rutinas de las mujeres, comprometidas en realizar el trabajo de los hombres que estaban en el frente. El sostén de los comedores infantiles corría a cargo de unidades del Ejército Popular, con el objetivo de vincular el frente y la retaguardia, sin dejar de lado la vertiente educativa y los propósitos revolucionarios del mañana.

Palabras clave: guerra, retaguardia, Joan Comorera, comedores populares, restau- rantes económicos, comedores infantiles.

abstract

Eating at war times.

Joan Comorera facing food needs at the rearguard

As coup plotters conquered territory, problems with distribution of goods in the Republican rearguard increased, food products being specially scarce. From the departments of Supplies and Economic Affairs, Joan Comorera set in motion soup kitchens and cheap restaurants, and for the children, given their particu- lar vulnerability, special dining-rooms inside Barcelona cinemas. This experience spread to other industrial cities and had an effect on the routines of women who were compromised in doing the jobs of men at the front.The support of children’s dining-rooms was taken over by the People’s Army Units, their objective being to connect the front and the rearguard without forgetting the educational side and the future revolutionary purposes.

Key words: War, Rearguard, Joan Comorera, Soup kitchens, Cheap restaurants, Children’s dining-rooms


§


Tots els relats personals sobre la vida quotidiana en temps de guerra apunten a la fam, sobre- tot en els nuclis urbans, però existeix un buit historiogràfic sobre els mecanismes per pal·liar- la i sobre les estratègies polítiques des de les conselleries de Proveïments i Economia que es crearen de bell antuvi als municipis, no exemptes de polèmiques i de confrontacions en les formes d’obtenció d’aliments, sobretot a comarques, i també de subministres a l’altra banda de la frontera.

A mesura que la guerra impactava de forma directa la rereguarda catalana, les carències ali- mentàries estigueren en primer pla, sent la població infantil la més afectada. Moltes foren les iniciatives, sorgides des de les pròpies institucions públiques, amb la cooperació de col·lectius nacionals i internacionals, que a partir de 1937, i de forma més intensa l’any següent, malda- ren per pal·liar aquest greu problema. A Catalunya i a la ciutat de Barcelona, a banda de les


Recerques i Assajos

colònies escampades per tot el territori i acollidores de la infància evacuada, s’organitzaren menjadors des de la Comisión de Auxilio Femenino del Ministerio de Defensa, el Centre de Reserva i Especialització d’Artilleria (crea), el Consejo Nacional de Ayuda a la Infancia Evacuada o l’Ajut Infantil a la Rereguarda, alhora que es reobrien algunes cantines escolars sota la tutela de l’Ajuntament de Barcelona i del Consell de l’Escola Nova Unificada (cenu). Però no solament els infants esdevenien víctimes de les dures circumstàncies, sinó que també la població adulta estava subjecta a escassetat, a racionaments i a la mesquinesa dels estraperlistes, mentre la nova inserció de la dona en el món laboral modificava el seu rol domèstic. Aquestes realitats abocaven a la cerca de solucions cooperatives i dirigistes.

En les següents pàgines, l’estudi se centra bàsicament en la capital catalana i arrenca de les informacions de la premsa de l’època, especialment el diari Treball, òrgan oficial del psu, ama- tent a difondre l’obra de Joan Comorera Soler, secretari general del partit, i les seves iniciatives per tal de satisfer les necessitats alimentàries de la població des de les conselleries d’Economia i Proveïments.

Nomenat conseller d’Economia en nom del psu des del 31 de juliol al 6 d’agost de 1936, passà a Proveïments en nom de la ugt des del 17 de desembre de 1936 fins al 4 d’abril de l’any següent, per tornar a ocupar la d’Economia en representació del psu des del 29 de juny de 1937 fins a la fi de la guerra.Va ser durant aquest segon i més llarg mandat que contribuí a desplegar tres propostes noves: els menjadors populars, els restaurants econòmics i els menjadors infantils.


 1. El combat contra les carències alimentàries


  Des dels primers dies de la revolució, quan la ciutat de Barcelona bullia per les lluites al carrer, la vida quotidiana va quedar totalment trastocada. Una de les necessitats peremptòries era l’atenció als milicians de la mateixa ciutat o arribats de diversos indrets per partir cap al front d’Aragó. Els voluntaris es queixaven que a les barricades només menjaven pa i xoriço extremeny, i foren els mateixos sindicats qui desplegaren la seva experiència per organitzar els serveis, des d’hospitals de sang fins a menjadors, atesos per milicians i milicianes, en centres, fàbriques i ateneus o en restaurants tancats o requisats. També les cantines dels grups escolars de l’ajuntament barceloní van convertir-se en menjadors populars, amb una notable audiència, fet que afegí més fragilitat a la població infantil que havien atès fins aleshores.

  Després del cop d’Estat, la recentment creada Federació Obrera de Sindicats de la Indús- tria Gastronòmica de Catalunya (fosig) ingressà a la ugt i de bell antuvi es posà al servei de les milícies, comptant amb l’experiència d’haver organitzat alguns serveis de proveïments de l’Olimpíada Popular.1 N’esdevingué un emblema l’Hotel Gastronòmic núm. 1 a l’Hotel Ritz, “Menjador Popular al servei de la Revolució”, gestionat per la cnt i la ugt, o l’Hotel Suís de la plaça de l’Àngel. I a un dels edificis més emblemàtics de la Barcelona benestant, el monu- mental Círculo Ecuestre, ubicat al passeig de Gràcia 38, requisat pel psu, a més de servir dos mil coberts diaris, s’hi disposava de dutxes, serveis sanitaris, barberia…2


  1 La Federació Gastronòmica de la Unió General de Treballadors (f.o.s.i.g.). Treball, 4-8-1936, 6.

  2 Partit Socialista Unificat de Catalunya. Una visita a casa nostra. Treball, 31-7-1936, 6.


  Recerques i Assajos

  La proliferació i diversitat dels dits serveis, un cop superada l’etapa d’atenció prioritària als milicians, comportaren al cap de poc temps, el 15 d’agost, la creació de la Comissió de Con- trol de Menjadors, ja anomenats Menjadors Populars, sota control de la ugt i la cnt, que anà dictant normes per a la seva utilització.3 Els seus usuaris eren obrers en atur forçós i disposats a treballar per a l’economia revolucionària quan se’ls necessités, així com pobres de solem- nitat de caràcter vitalici. Després d’aquest primer pas, la Conselleria d’Abastiments, en mans del cenetista Josep Juan Domènech des del 26 de setembre, creà el Comitè Obrer de Control de la Indústria Gastronòmica. Per regular el règim de menjadors i evitar l’aprofitament per part de desaprensius, els sindicats i comitès de barriada havien d’emetre targetes familiars per als obrers en atur, vàlides per una setmana, amb indicació del menjador pertinent i l’hora de l’àpat; a més de la presentació de nòmina dels que treballaven als menjadors.4 A mitjan desem- bre de 1936, s’enumeraren les provisions aportades als menjadors populars: 700.000 quilos de pa, 600.000 de patates, 100.000 de mongetes i 170.000 dotzenes d’ous. Però calia afrontar els problemes de l’escassetat d’aliments tant al front com a la rereguarda, reflex un de l’altre, i el conseller cenetista Josep Juan Domènech, en els darrers dies del seu mandat a Abastiments, en una conferència radiada sobre “Les dificultats d’abastiment i com deuen comportar-se tots els ciutadans”, ja apel·là als sacrificis i a l’interès col·lectiu, al mateix temps que anunciava la targeta de racionament.5

  En assumir Joan Comorera la Conselleria de Proveïments el 17 de desembre, cinc mesos desprès del cop d’Estat, ja s’havia consumit tot l’estoc emmagatzemat, no s’havia produït prou i les finances estaven exhaurides. De fet, la demanda de productes alimentaris superava l’oferta, amb el consegüent augment de preus dels més bàsics i la impossibilitat per bona part de la població de poder adquirir-los, situació agreujada per l’arribada de refugiats a Catalunya. Da- vant aquesta mancança, els ajuntaments crearen comissions d’abastiments que gestionaven els productes disponibles i en fixaven els preus, mesures que no evitaren l’aparició d’un mercat negre que eludia les normes establertes.

  En aterrar a la conselleria, Comorera es va trobar que hi havia comitès i consellers munici- pals amb molt poder i situacions de privilegi que dificultaven l’intercanvi camp-ciutat. El seu objectiu va ser aturar les ingerències dels comitès locals, amb una política implacable i rigorosa, mentre la població començava a manifestar signes de protesta i les dones s’esvalotaven a les cues dels mercats, en diversos episodis que havien començat el mes de novembre de 1936 i que continuaren fins al febrer de l’any següent. La cnt-fai titllà Comorera de “l’home de les cues”, mentre que des dels rengles del seu partit es cridava “menys comitès, més pa”. Dues realitats s’encavalcaven: la crònica animadversió entre Comorera i els anarquistes, l’augment de preus i l’escassetat i dificultats en la distribució del blat, els principals mercats del qual estaven en mans dels feixistes. La línia empresa a la conselleria no era aliena al govern de plens poders o d’unitat, encapçalat pel conseller en cap Josep Tarradellas des del 26 de setembre de 1936, que atorgava autoritat i donava mans lliures als consellers. Sanejar l’economia, augmentar la producció, estructurar les indústries de guerra i una nova política fiscal, a banda de la creació de l’Exèrcit Popular, foren objectius prioritaris del Govern català, i pel que fa als proveïments, centralització, amb la creació a cada comarca de la Delegació de la Conselleria de Proveïments

  3 Avisos y comunicaciones. La Vanguardia, 15-8-1936, 6.

  4 Consejo de Gastronomía. El control del personal. La Vanguardia, 21-10-1936, 1-2.

  5 El abastecimiento de Cataluña. La Vanguardia, 13-12-1936, 2.


  Recerques i Assajos

  i de dipòsits comarcals, amb amenaces de requisa pels productes adquirits de forma unilateral a l’estranger.6 Sense estocs de blat i farina, es planejà la seva adquisició a França i a l’urss, i l’es- tabliment de targetes de racionament la segona setmana de gener. En definitiva, hom tractava de restablir l’ordre a la rereguarda, objectiu que topà amb dificultats i derivà en la confrontació amb la cnt-fai, que jutjava el redreçament i control com a una desviació contrarevolucionària i revisionista.

  La reconstrucció de la unitat sota el paraigua del Front Popular, amb l’objectiu prioritari de guanyar la guerra, se sobreposava al de la unitat antifeixista, estratègia que es reflectí en el que fou el quart Govern de Companys, format el 29 de juny de 1937. Les conselleries econò- miques passaren de la cnt al psu. Proveïments quedà en mans de Miquel Serra Pàmies i Co- morera ocupà Economia, que mantingué fins al gener de 1939, amb Estanislau Ruiz Ponseti com a sotssecretari, veritable inspirador de la política econòmica del psu, en la línia de dirigir i planificar l’economia, a través de la coordinació de les empreses col·lectivitzades, i d’encarar l’estancament de la producció, l’acaparament i l’especulació que derivaven en inflació.

  En aquest llarg mandat Comorera destacà per la seva gran capacitat de treball, en un con- text bèl·lic cada cop més complicat per a la República, que esperonà un nou comitè d’enllaç ugt-cnt, creat el 18 de març de 1938, davant l’amenaça del feixisme, i una cada cop major influència del pce i de les orientacions de Moscou, on ell mateix hi feu una llarga estada, de gener a març de 1938.


 2. El segon mandat de Joan Comorera a la Conselleria d’Economia. El problema dels abastiments

  Si el primer any de guerra les reserves i les fruites i verdures de pobles propers a les ciutats van esmorteir les carències, amb el pas del temps la manca de carn i sobretot de farina esdevin- gué molt greu i la proliferació d’especuladors i grans traficants ni tan sols s’aturà amb la creació del Tribunal Especial d’Abastiments i l’acció dels jutjats, ja que els beneficis obtinguts sobre- passaven en molt les multes incoades. A Barcelona es venia pels carrers a preus inaccessibles, i hom calculava en uns deu mil els venedors que, gairebé en sistema de monopoli, dificultaven la venda dels que tenien permís, i inclús es constatava que alguns obrers que usaven els menja- dors populars deixaven el seu treball per dedicar-se al tràfic il·legal.7 Es posava especial èmfasi en la necessària col·laboració ciutadana per denunciar els casos d’especulació, més enllà de les actuacions policials i judicials, ja que millorar l’abastiment era lluitar també contra l’enemic emboscat.8 La magnitud del problema feu que es presentés un informe al Ple del Comitè Cen- tral del psuc sobre l’organització del consum col·lectiu i la lluita contra l’especulació.9

  Des dels rengles del comunisme s’emmirallaven en els menjadors públics de la pàtria dels treballadors, la Unió Soviètica, i les campanyes per a la seva multiplicació no cessaren. La fo-


  6 Política de proveïments. Treball, 25-12-1936, 1.

  7 Atenció amb els especuladors ambulants. Treball, 25-2-1938, 9.

  8 Tribunales de subsistencias. La Vanguardia, 9-3-1938, 10.

  9 Resolució política del Comitè Central del p.s.u, presa en la seva reunió plenària celebrada a Barcelona els dies 5, 6 i 7 de juny. Treball, 12-6-1938, 10.


  Recerques i Assajos

  sig demanava i projectava crear grans menjadors populars a les grans fàbriques, sobretot a les indústries de guerra i barriades obreres de tot Espanya.10

  A mesura que la guerra avançava i els fronts s’enduien cada cop més homes, les dones esdevenien una mà d’obra indispensable per a les indústries de guerra, fenomen que exigia deslliurar-les de les tradicionals responsabilitats culinàries i de l’atenció als infants. Així, la de- manda de menjadors populars i guarderies fou un dels punts clau en les conclusions de la I Conferència Nacional de Dones del psuc, tot argumentant que les dones no havien de tenir vergonya pel fet d’alliberar-se de les rutines i obligacions familiars i havien d’oblidar-se de la preocupació de cercar individualment el menjar.11 Aquesta reivindicació fou també plantejada en la Conferencia Nacional de Mujeres Antifascistas a València, en què es demanaren menja- dors col·lectius i guarderies a cada barriada obrera i al costat de cada fàbrica, per incorporar la dona al treball,12 i reiterada en el I Congrés Nacional de la Dona, celebrat els dies 6, 7 i 8 de novembre de 1937, del qual sorgí la Unió de Dones de Catalunya.

  Des de la Conselleria d’Economia, ben connectada amb la de Proveïments, que també ocu- pava un correligionari del psuc, Miquel Serra Pàmies, en els primers mesos de 1938 es dictaren un seguit de mesures per millorar el proveïment de pa, un dels motius de descontentament popular. La Comissió Interventora, integrada per la Conselleria de Finances i Economia, tot i les inicials prevencions dels industrials, va elaborar un cens dels forns de pa que va permetre les inscripcions acurades, amb la presentació dels rebuts de la contribució al dia. La regularització va permetre posar fi als abusos, especialment el de destinar bona part de les quantitats lliurades de farina a altres usos, de manera que es va poder suavitzar el racionament de pa a la població.13 Era l’hora d’adaptar la totalitat de la indústria gastronòmica a les necessitats del moment i d’acabar amb els especuladors. Els menjadors populars havien de complir l’objectiu de facilitar l’increment del treball a les indústries de guerra. El repte era de tal magnitud que calia una gran transformació de la indústria del ram, i Joan Comorera creà la Comissió Interventora de la Indústria Gastronòmica, el 19 de gener de 1938,14 i en nomenà president Agustí Coma. L’en- càrrec prioritari era incrementar els menjadors populars, reorganitzar el sector d’acord amb les necessitats i acabar d’una vegada per sempre amb el desordre i el règim irritant de desigualtat.

  La fosig fou una bona aliada en aquest propòsit, amb reiterades crides a intensificar els menjadors populars i les cantines escolars, en primer lloc a Barcelona, Tarragona i Lleida, on hi havia molta població flotant.15 El seu president, Emili Vilaseca, llençà la consigna d’aconse- guir que en vuit dies hi hagués cinquanta menjadors a les principals fàbriques de Catalunya, i d’aportar alimentació extra als treballadors de les indústries de guerra,16 tal com s’acordà en el ple del Comitè Nacional de la ugt:

  Sindicatos y Federaciones nacionales, en orden al problema de abastecimiento deben centrar su acción con la máxima intensidad en la constitución de Come- dores colectivos en los lugares de trabajo, al objeto de impedir motivos de pérdida de tiempo y energías en las labores de producción; al fomento del movimiento

  10 Els sindicats abans i després del 19 de juliol. Una indústria planificada. Treball, 6-2-1938, 12.

  11 La primera Conferència Nacional de Dones del p.s.u.Treball, 16-3-1937, 8.

  12 La Conferencia Nacional de Mujeres Antifascistas. La Vanguardia, 2-11-1937, 4.

  13 Los restaurantes de Barcelona al servicio exclusivo de los trabajadores. La Vanguardia, 28-4-1938, 4.

  14 DOGC, 20-1-1938, 255.

  15 Pròxim Congrés de la f.o.s.i.g. Treball, 20-2-1938, 13.

  16 Un objectiu immediat a complir pels obrers gastronòmics. Treball, 24 -3-1938, 7.


  Recerques i Assajos

  cooperativo, teniendo por base los núcleos de trabajadores, como medida perma- nente más eficaz, para ir imponiendo una justa regulación en la distribución y una política de contención en la inflación de precios.17

  No era només el sindicat ugetista el que reclamava aitals mesures, ja que la cinquena con- clusió del Comitè d’Enllaç de la Indústria Gastronòmica ugt-cnt també demanava un ràpid increment dels menjadors populars,18 i l’Assemblea de Dones Activistes del psu del 19 d’abril reclamava tancar els hotels de luxe i obrir menjadors populars i jardins d’infants.19 En els mítings del Front Popular, la creació de menjadors populars, infantils i cantines era una de les consignes corejades, i, en el manifest del Primer de Maig del Front Popular i del Comitè d’Enllaç ugt-cnt, a la demanda de multiplicar els menjadors populars abastits per l’Estat s’hi sumava la de garantir a la població un mínim d’articles alimentaris a preus relacionats amb els salaris.20 El Comitè de Catalunya de la ugt felicità el conseller Comorera per la seva tasca persistent en l’organització de menjadors populars, i li oferia el seu concurs i col·laboració entusiasta per endegar projectes encaminats a solucionar, segons les possibilitats del moment, el problema de l’alimentació dels treballadors.21

  En començar a actuar la Comissió Interventora, funcionaven quatre menjadors populars, amb una mitjana diària de 5.421 coberts, i en una operació d’abast propagandístic s’inaugurà un menjador popular a l’Hotel Colon per servir 5.000 coberts diaris, i dos més, als carrers d’Aragó i d’Urgell, que significaven un augment de 6.000 coberts diaris.22 El mes d’abril de 1938 se’n servien més de 17.000, i estaven en vies de creació sis menjadors més a barris i zones fabrils.23 A finals del mateix mes s’havia duplicat el nombre d’establiments, amb 22.000 serveis diaris, a 2,50 pessetes el cobert, situats al Café Central, Bar Arenas, Hotel Colon, Primer de Maig, Gran Metro, Restaurant Baixador, Restaurant Carbó i a l’interior de l’Hospital Clínic, a banda dels instal·lats dins de fàbriques, o els cooperatius, com el del Sindicat de l’Ensenyança o el dels treballadors de la Generalitat.

  També es projectava habilitar quatre cinemes a les barriades, destinats als treballadors de les fàbriques controlades per la Sotssecretària d’Armament, i procedir a instal·lar una cuina monumental en un dels cafès més cèntrics i espaiosos de Barcelona, amb capacitat per servir

  6.000 coberts diaris. L’actuació no es limitava a la capital catalana, sinó que també es preveia instal·lar-ne a Manresa,Terrassa i Sabadell, i a altres poblacions fabrils.24

  El mes de juny de 1938 s’inauguraren nous menjadors i el president de la Comissió In- terventora de la Indústria Gastronòmica, Agustí Coma, demanava la col·laboració ciutadana, fent intransferible el carnet, única manera de controlar les necessitats de la població, i per tal d’esmenar-ho inspectors recorrien els menjadors i sancionaven i retiraven els carnets cedits a algú diferent del titular. Aquell estiu es treballava per posar en marxa un menjador al Cine Novedades per servir-hi de 4.000 a 5.000 coberts, amb una previsible ampliació de 8.000 a


  17 Acuerdos del Comité Nacional de la ugt. La Vanguardia, 9-4-1938, 3.

  18 Els treballadors gastronòmics per la mobilització. Treball, 8-4-1938, 4.

  19 La gran mobilització femenina del pròxim Primer de Maig. Treball, 20-4-1938, 4.

  20 1º de Mayo. Manifiesto del Frente Popular y del Comité de Enlace u.g.t. y c.n.t. La Vanguardia, 30-4-1938, 3.

  21 Acción Sindical. El Comité de Cataluña de la u.g.t. aprueba el pacto de unidad sindical con la c.n.t. La política de Abastos. La depuración de los abusos en los precios. La Vanguardia, 13-5-1938, 6.

  22 Generalidad. La inscripción en los comedores populares. La Vanguardia, 15-2-1938, 5.

  23 Los abastecimientos. La Vanguardia, 6-4-1938, 5.

  24 Los restaurantes de Barcelona al servicio exclusivo de los trabajadores. La Vanguardia, 28-4-1938, 4.


  Recerques i Assajos

  9.000. Segons Coma, en poc temps Barcelona podria solucionar les dificultats i es referí a la col·laboració entusiasta de la majoria d’establiments, amb poques excepcions.25

  Prengueren especial rellevància la inauguració del menjador popular a l’Harmonia del Pa- lomar (Sant Andreu del Palomar), al carrer Eugenio Parareda núm. 176, que servia 900 dinars i 900 sopars, i la instal·lació d’un altre al Frontón Sol y Sombra, a l’avinguda de les Corts Ca- talanes, cantonada Marina, que podia atendre 3.000 comensals en cada àpat.26

  No totes les opinions sobre el seu plantejament eren positives. Per a uns la dieta era repe- titiva i insuficient, a base de llenties, mongetes i pa, que alguns s’emportaven per menjar a casa, mentre que per a altres el servei de menges variades a base de bacallà, carn, arròs, cigrons, mongetes, ous i pasta per a sopa era injust, ja que aquests aliments rarament se subministraven als particulars.27

  Una crítica ben significativa partí del VI Congrés, celebrat a Barcelona el 2 d’agost de 1938, de la Federació de Cooperatives de Catalunya, presidida per Felip Barjau Riera, un dels fun- dadors del psuc. En la comunicació adreçada al conseller d’Economia s’expressava el desig de

  400.000 famílies de Catalunya que advocaven per la reducció al mínim dels menjadors popu- lars. Creien que suposaven una renúncia al goig dels dinars en comú i reclamaven l’atorgament de queviures directament a les famílies, que havien vist reduïda la ració que se’ls atorgava quan era usuari dels menjadors algun dels seus membres.28

  Mentre la majoria de la població patia carències alimentàries, una minoria enriquida pels tripijocs del mercat negre podia gaudir de tota mena de luxes i no tenia mesura en les con- sumicions als restaurants. La situació fou denunciada pel Comitè d’Enllaç de la Indústria Gastronòmica ugt-cnt, que apostava per l’anul·lació dels menjadors de preu lliure i de luxe, catalogats com a vicis de feixistes. El projecte rebé de seguida el suport de les dues centrals sindicals, representades a la Comissió Assessora.29 Per mitigar les desigualtats, una ordre de la Conselleria d’Economia del 8 d’abril de 1938 autoritzava la Comissió Interventora “per adap- tar a les necessitats dels moments tots els establiments que siguin necessaris”, reorganitzava la indústria gastronòmica sobre la base dels restaurants econòmics i exigia la tinença d’un carnet expedit per la mateixa comissió per gaudir dels menjars a partir del dia 1 de maig.30 I, a par- tir de l’11 d’abril, quedaren obertes les llistes d’inscripció a les oficines de la citada Comissió Interventora a l’avinguda de les Corts Catalanes núm. 670, encarregada d’expedir els carnets.31

  A partir d’aleshores, tots els restaurants, proveïts dels queviures lliurats per la Comissió In- terventora, quedaven dividits en les categories A i B, amb únicament dos tipus de coberts a deu i cinc pessetes respectivament, segons la qualitat i situació del local, el nombre d’obrers i empleats de la zona, etc., amb el pa i les postres inclosos i amb catorze models de menús per a cada categoria. Quedaven fora d’aquesta classificació un limitadíssim nombre d’establiments, Brasserie Gran Hotel, La Cala, Oro del Rhin, Hostal del Sol i Cau Ferrat, anomenats de “ca- tegoria especial”, per a hostes estrangers o atencions oficials. Tots ells pertanyien al Agrupa- miento de la Industria Gastronómica (aig), única empresa del ram col·lectivitzada, i per tant

  25 Abastecimiento de la ciudad. El servicio de los comedores populares. La Vanguardia, 17-6-1938, 3.

  26 Los abastecimientos. La Vanguardia, 23-10-1938, 5.

  27 La industria gastronómica. La Vanguardia, 2-7-1938, 2.

  28 Acció Cooperatista. Òrgan de la Federació de Cooperatives de Catalunya (797), 26-8-1938.

  29 Adaptación de la industria gastronómica a las necesidades de la hora presente. La Vanguardia, 6-4-1938, 5.

  30 Los restaurantes de Barcelona al servicio exclusivo de los trabajadores. La Vanguardia, 28-4-1938, 4.

  31 Adaptación de la industria gastronómica a las necesidades de la hora presente. La Vanguardia, 6-4-1938, 5.


  Recerques i Assajos

  amb els guanys controlats i intervinguts per la Generalitat, amb un 50% aportat a la Caixa de Crèdit Industrial i Comercial. Podien utilitzar-los els posseïdors de carnet de treball útil a la rereguarda, convenientment controlat, amb preferència per aquells amb una certificació de la Sotssecretària d’Armament i pels privats de targeta de racionament, avalats per l’Institut Muni- cipal del Cens, amb una inscripció prèvia. La gent de comarques amb necessitat de traslladar-se a Barcelona havien de proveir-se d’un certificat de l’alcaldia respectiva, que acredités la seva afecció a la República i la justificació de la seva estada a la ciutat.32

  A principis de maig s’inauguraren 74 restaurants econòmics a 5 pessetes i el 8 de maig altres amb un cost de 8 a 10 pessetes, entre ells l’Euskadi, el Baviera, el Café de la Rambla, el Glaciar, el Terminus i el Velòdrom, i s’anunciaven nous menjadors populars a 2,50 pessetes.33 El carnet era vàlid a qualsevol dels 74 establiments sense distinció de districte, mentre no s’haguessin servit el nombre de coberts que figuraven en els cartells de cada menjador. L’horari quedava establert de 12 a 15 i de 18 a 20:45, amb la possibilitat d’anar a l’Hotel Orient de 9 a 12 i de 15 a 18 si el treball impedia complir l’horari general, i també es dictà la prohibició de portar menjar a casa.34

  En pocs dies els restaurants econòmics atenyeren la xifra de 89 del tipus B, 18 del tipus A i 6 pels forans, amb 40.000 coberts que se sumaven als 25.000 dels menjadors populars, i l’1 de juny es preveia l’obertura de 64 més del tipus B.35 A finals de juny s’havien expedit 60.000 carnets de tipus B i l’extraordinària demanda deixà més de 25.000 sol·licituds sense atendre quan s’acabaren els terminis per inscriure’s.36

  Per tal d’evitar fraus, duplicitat i carnets de distintes categories, es procedí a elaborar un fitxer de tots els posseïdors, i tampoc faltaren els incompliments de les normes per part dels propietaris dels restaurants, sobre els quals requeien multes i fins i tot alguna detenció, arribant a designar-se un inspector permanent als establiments reincidents i implantant-se una bústia de reclamacions a tots ells.37

  A partir de l’1 de setembre, en virtut d’una ordre del Departament d’Economia s’unificaren els tipus A i B en una sola categoria, la B, i la Comissió Interventora de la Indústria Gastronò- mica arbitrà noves normes per a la seva utilització: limitació del dret de possessió de carnets de menjadors econòmics i populars als qui veritablement ho necessitessin, per tal de poder establir una mitjana normal d’assistents, assegurar-los el menjar corresponent i evitar una duplicitat de racionament en perjudici de la resta de la població; expedició per separat dels tiquets per dinar i sopar; utilització en exclusiva dels restaurants del districte del client; cost dels tiquets a 2 pessetes, deduïdes en el preu del cobert i amb pèrdua si no se’n feia ús; servei tan sols per als treballadors de les indústries de guerra i en les d’utilitat reconeguda, casos en què calia renunciar al sobreracionament assignat i a la ració de la targeta de racionament, en cas de fer els dos àpats. La resta de ciutadans els podien utilitzar si hi havia prou distància entre el lloc de treball i el domicili, i els forasters havien de presentar un certificat de l’alcalde de la localitat. Pel que fa als restaurants, havien de fixar un cartell amb les quantitats de cada àpat i vetllar per la condimentació adequada, dins de les naturals limitacions en la variació dels menús, exigides

  32 Los restaurantes de Barcelona al servicio exclusivo de los trabajadores. La Vanguardia, 28-4-1938, 4.

  33 Els menjadors populars i econòmics al servei exclusiu dels treballadors. Treball, 1-5-1938, 10.

  34 L’horari dels restaurants econòmics. Treball, 7-5-1938, 2.

  35 L’obra del Departament d’Economia. Restaurants per als infants. Treball, 13-5-1938, 8.

  36 Els menjadors econòmics.Treball, 9-8-1938, 4.

  37 Multas a unos establecimientos de comidas. La Vanguardia, 10-12-1938, 4.


  Recerques i Assajos

  per les circumstàncies.38 També es dictaren altres mesures de control, tant per als menjadors econòmics com per als populars, i es pretengué facilitar l’adquisició dels tiquets, per quinzenes o mensuals, alhora que les aglomeracions de públic a les oficines determinà el lliurament de tiquets en diferents dies per districtes, en un horari força ampli, de 8 a 12 i de 14 a 15.39

  Amb aquest ventall de normes per als restaurants econòmics es pretenia corregir les defi- ciències constatades arran de les experiències dels menjadors populars. La Vanguardia havia re- collit les opinions de lectors que es queixaven d’haver d’anar en pelegrinatge d’establiment en establiment per poder menjar o de suportar cues interminables. En una entrevista als senyors Coma i Bertran, membres de la Comissió Interventora, aquests valoraven positivament la des- congestió del servei a partir de la distribució per districtes i anunciaven una mesura en estudi, l’assignació personal de restaurant, prevista pel mes de desembre de 1938.40

  Fins al 24 de gener, en vigílies de l’ocupació de Barcelona, encara es lliuraren tiquets per als restaurants econòmics i se’n projectaren altres, com el del Casal del Metge, el patronat del qual rebé l’autorització de l’esmentada comissió per planificar el servei de menjador de tipus econòmic, i estava previst inaugurar-lo l’1 de gener de 1939.41

  L’altre pilar de l’obra de Comorera foren els menjadors infantils, instal·lats als cinemes de Barcelona, primer, i poc temps després a altres localitats. De la mateixa manera que en el cas dels menjadors populars, eren nombroses les demandes de sindicats i associacions per tal de pal·liar les deficiències alimentàries dels aproximadament 200.000 infants a Barcelona, que es notaven en forma de raquitisme, absentisme i baix rendiment escolar. En temps de raciona- ment estricte, a Barcelona hi havia registrats 51.000 nens menors de dos anys, per als quals la manca de llet líquida era un problema i calia subministrar-los llet condensada, com es feia amb els malalts,42 i també es distribuïa farina, mitjançant la presentació de recepta mèdica.43 L’arriba- da d’infants refugiats i la necessària incorporació de la dona al treball feien del tot peremptori arbitrar mesures que la Conselleria d’Economia impulsà al llarg de l’any 1938.

  En el I Congrés fete-ugt, celebrat del 28 al 30 de gener de 1938, la ponència núm. 1, “La fete i la guerra”, reclamava cantines escolars, guarderies, menjadors infantils, parvularis…,44 i en el III Congrés de la ugt es creà la Comissió Proalimentació de l’Infant, presidida pel secre- tari de Serveis Socials, amb delegats de la fosig, sindicats de l’alimentació (forners, rebosters i pastissers), sindicats del Vestit, Fabril i Tèxtil, Metal·lúrgia, Banca i Borsa, fete, Treballadors Sanitaris i Ajut Infantil a la Rereguarda. Entre les tasques urgents es citaven les guarderies i cases bressol, a prop de les fàbriques, i els menjadors infantils, almenys per garantir un àpat al dia als nens en edat escolar, amb un cost de 2 pessetes diàries per infant, a més de la inversió en les instal·lacions.45 En el camp femení, Dolors Piera s’expressà de forma semblant a l’Assemblea


  38 Nova ordenació dels menjadors econòmics. Treball, 16-8-1938, 5.

  39 Las subsistencias. Unificación de los comedores económicos de Barcelona. La Vanguardia, 16-8-1938, 4; Los abastecimientos. La renovación de tiquets de los restaurantes economicos. La Vanguardia, 18-12-1938. 5.

  40 Abastecimientos. Reformas en el sistema de comedores económicos. La Vanguardia, 19-11-1938, 4.

  41 Notas sobre abastecimientos. El comedor del “Casal del Metge”. La Vanguardia, 24-12-1938, 2.

  42 Ayuntamiento de Barcelona. Mi Revista (40), 1-5-1938.

  43 Los abastecimientos. Harina para la infancia. La Vanguardia, 21-7-1938, 2.

  44 Primer congrés de la Federació Catalana de Treballadors de l’Ensenyament u.g.t. Treball, 22-1-1938, 11.

  45 Cal anar ràpidament a la creació de Menjadors Infantils, Guarderies i Cases-Bressol. Treball, 8-3-1938, 3.


  Recerques i Assajos

  de Dones de bcn del psu,46 a la II Conferència de Dones del psu i en el marc de la Unió de Dones de Catalunya.47

  Fou en aquest context que Comorera va exposar un projecte singular, en paral·lel als menja- dors populars: l’habilitació de sales de cinema com a menjadors, que començà amb l’estudi de les condicions de deu cinemes de Barcelona, cedits per la Comissió Interventora d’Espectacles Públics, apadrinats i sostinguts per unitats de l’Exèrcit.48 Ben aviat arribaren les felicitacions a Comorera per la iniciativa, com la de la Federació Nacional de Pioners49 o la del I Congreso de los Metalúrgicos de Cataluña,50 i des d’unitats del front i des dels radis del partit s’oferien a finançar-los o a cedir els seus locals.

  La crida per fer apadrinaments va tenir força repercussió, com feren la Secretaria de Serveis Socials de la ugt a totes les federacions i sindicats51 o les divisions del mateix Exèrcit. Una carta al conseller Comorera del Comissariat de la Comandància Principal d’Artilleria del XV Cos de l’Exèrcit el felicitava “por la creación de los restaurantes infantiles y ofreciéndole un impor- tante lote de víveres, ahorrados de su racionamiento, para destinarlo a uno de los restaurantes infantiles de esta ciudad, demostrando con este rasgo, su amor a los niños y su deseo de colabo- rar eficazmente, a la solución de uno de los problemas más graves que la guerra nos plantea”.52 No faltaren algunes iniciatives dels sindicats, com la del Sindicat de Funcionaris de l’Ajun-

  tament de Barcelona, de la ugt, amb la col·laboració de la 224a Brigada de la 50a Divisió, amb vista a crear un menjador infantil per a fills dels seus afiliats, de sis a catorze anys, amb preferèn- cia pels infants de combatents i pels dels afiliats inscrits voluntàriament a files.53

  La Federació de Cooperatives de Catalunya, sense menystenir la bona voluntat de la creació de menjadors infantils, es mostrà reticent al projecte, com ja ho havia fet respecte als menjadors populars en l’esmentada exposició al conseller d’Economia arran dels acords del VI Congrés. Jutjava més necessari establir cantines a tots els grups escolars, amb el menjar que els corres- pondria si anessin als menjadors infantils, pels avantatges del tracte dels mestres i del coneixe- ment de l’espai i per evitar els desplaçaments.54

  L’organització dels menjadors estava a càrrec de la Comissió Interventora de la Indústria Gastronòmica i per al seu sosteniment es comptava amb les trameses de la Direcció General d’Abastiments, dirigida per Trifón Gómez, i amb les aportacions d’unitats de l’Exèrcit que els apadrinaven, a més de donatius de l’estranger i de particulars, canalitzats a través del compte corrent de la Conselleria d’Economia de la Caixa de Crèdit Industrial i Comercial. Gratuïts per als fills d’orfes i vídues de guerra i de pares sense ingressos, s’establia un preu mòdic per a la resta, una pesseta,55 i calia confirmar dos anys de residència a Barcelona, certificada per l’alcaldia de barri.56


  46 Per la mobilització total de les dones de Catalunya. Treball, 27-9-1938, 3.

  47 Ahir començaren les sessions de la Segona Conferència Nacional de Dones del p.s.u. Treball, 2-10-1938, 8.

  48 El Conseller d’Economia, Camarada Comorera, continua rebent importants aportacions a favor dels menjadors infantils.

  Treball, 27-5-1938, 2.

  49 La Federació Nacional de Pioners a la Conselleria d’Economia. Treball, 21-5-1938, 8.

  50 Vida Sindical. El primer Congreso de los Metalúrgicos de Cataluña. La Vanguardia, 4-9-1938, 10.

  51 Els Menjadors Infantils creats pel camarada Comorera. Treball, 3-6-1938, 2.

  52 Los abastecimientos. Los comedores infantiles. La Vanguardia, 10-7-1938, 5.

  53 Creación de un comedor infantil. La Vanguardia, 18-9-1938, 6.

  54 Acció Cooperatista. Òrgan de la Federació de Cooperatives de Catalunya (797), 26-8-1938.

  55 Restaurants per als infants. Treball, 13-5-1938, 8.

  56 La industria gastronómica. Apertura de inscripciones para cinco nuevos comedores infantiles. La Vanguardia, 13-7-1938, 3.


  Recerques i Assajos

  La directora general del servei era Josepa Boira, que comptava amb els col·laboradors Magí Soler, Jordi Viola, Agustí Coma i Antoni Bertran i Valldeperes fins que se n’anà al front. Per al seu funcionament va ser cabdal la col·laboració de les dones de la fosig (Juanita Monreal ocu- pava la secretaria general del Comitè Femení de Barcelona). El nombre de les seves afiliades havia augmentat de 500 l’any 1936 a 3.200 a finals de 1938, i, a més dels menjadors infantils, estaven compromeses en el Socors Roig, visitaven hospitals, eren padrines de guerra i dona- dores de sang, i satisfeien una quota extraordinària per apadrinar batallons.57

  En una primera tanda es posaren en funcionament cinc menjadors, sent el gracienc Verdi el pioner:

  Cinema Verdi (carrer de Verdi, 32). A finals de maig de 1938 s’obriren les inscripci- ons58 per donar menjar a 2.000 criatures, amb l’apadrinament de l’11a Divisió del V Cos de l’Exèrcit, que aportà 40.000 pessetes, 40 quilos de cigrons i 95 d’arròs i cinc llaunes de carn en conserva, de la denominada “carn russa”, ingredients base dels menús diaris.59 Inaugurat el 19 de juny en un acte popular amb els infants i les famílies amenitzat per la banda de la divisió, comptà amb la presència del conse- ller Comorera i de representants militars, i l’avinentesa s’aprofità per estimular els apadrinaments i mostrar els llaços entre l’Exèrcit i la població civil, entre el front i la rereguarda.60

  Cinema Bailèn (carrer de Bailèn, 205). El 10 de juliol s’inaugurà el núm. 2, amb la previsió de servir 2.000 àpats diaris i apadrinat per carrabiners.61

  Cinema Pons i Gallarza (Harmonia del Palomar, carrer de Pons i Gallarza, 58). Inaugurat el 22 de juliol i apadrinat per la 27a Divisió, entrà en funcionament l’1 d’agost.62

  Cinema Galileu (carrer de Galileu, 60). Fou inaugurat el 4 d’agost, amb la presèn- cia de la 27a Divisió.63

  Cinema Cortes (avinguda de les Corts Catalanes, 794, davant la plaça de toros Monumental). Inaugurat el 17 de setembre, amb el núm. 4, estava apadrinat per l’Agrupació de la Indústria Gastronòmica.64

  Els rituals de les inauguracions oficials es repetiren en les obertures successives amb l’assis- tència del mateix Comorera, altres autoritats i representants de l’Exèrcit, acompanyats d’un variat programa d’actuacions per als nens inscrits, cinema, atraccions, música a càrrec de bandes de l’Exèrcit o de la Banda Municipal…


  57 Les dones de la Indústria Gastronòmica. Treball, 8-10-1938, 7.

  58 Atenció a la política de Proveïments. Treball, 26-5-1938, 3.

  59 Donativos para los comedores infantiles. La Vanguardia, 22-7-1938, 2.

  60 Inauguración del primer comedor para niños. La Vanguardia, 21-6-1938, 4.

  61 Per als infants de Catalunya. Treball, 5-7-1938, 4; Inauguración de nuevos comedores infantiles. La Vanguardia, 10-7-1938, 1.

  62 Un altre restaurant infantil. Treball, 30-7-1938, 4; Generalidad de Cataluña. Nuevo comedor infantil. La Vanguardia, 30-7-1938, 4.

  63 Los abastecimientos. Comedores infantiles. La Vanguardia, 4-8-1938, 2.

  64 Inauguración de un comedor infantil. La Vanguardia, 17-9-1938, 2.


  Recerques i Assajos

  A començaments de juliol ja s’havia anunciat la propera obertura de deu nous menjadors infantils65 i s’ampliava l’edat per al seu ús, de quatre a catorze anys.66 En aquesta nova tanda es posaren en marxa els següents:

  Cinema Horta (carrer d’Horta, 31-33). Inaugurat el mes de setembre.

  Cinema Rivoli (Rambla del Triomf). Amb el núm. 5, s’inaugurà el mes d’octubre per a 2.500 infants, sota el patrocini de la 42a Divisió.

  Cinema Les Corts (carrer de Cabestany, 3). Concebut per alimentar 1.500 nens i apadrinat per la 3a Divisió del II Cos d’Exèrcit, s’inaugurà el 30 d’octubre, amb el núm. 8.67

  Cinema Muntaner (carrer de Muntaner, 106). Inaugurat el mes d’octubre.68 Cinema Cèntric (carrer del Peu de la Creu, 2). Amb el núm. 6, s’inaugurà el 6 de novembre.

  Cinema Entença (carrer d’Entença, 90-92). Inaugurat el 16 de desembre per a

  6.000 nens, amb el núm. 14.69

  Cinema Nou (carrer dels Obradors, 10-12). Amb el núm. 9, obrí les inscripcions el mes de juliol,70 però es desconeix la data de la seva inauguració.

  Joan Comorera s’esplaià en una llarga entrevista a finals de setembre de 1938,71 en què feia balanç dels primers cinc menjadors en funcionament a Barcelona, que acollien diàriament

  14.000 nens, i altres 7.000 a les comarques catalanes, a Sabadell,Terrassa, Borjas (sic),Tarragona, Vilada i Berga. Llançà el projecte de duplicar el nombre de comensals en un torn de cinc a set de la tarda, als mateixos locals i amb els mateixos personal i utensilis, de manera que, en el termini d’un mes, 50.000 nens barcelonins podrien ser atesos perfectament amb una menjada diària.

  No podia deixar d’esmentar l’especial atenció amb què es realitzava l’obra, dirigida i admi- nistrada per la Conselleria d’Economia mitjançant la Comissió Interventora de la Indústria Gastronòmica i la col·laboració entusiasta de la Dirección General de Abastos, amb Trifón Gómez, per a l’adquisició de queviures, fet que solucionava una de les parts més importants de l’abastiment de la població civil, l’alimentació regular i eficient dels nens. I tampoc deixava d’emfasitzar la col·laboració entre les divisions de l’Exèrcit Popular, lluitadores per la llibertat i la independència d’Espanya, i la rereguarda, tot remarcant les emotives cartes dels menuts als seus padrins i la seguretat dels combatents en constatar que els seus fills estarien degudament atesos, fet que els apujava la moral i els estimulava a efectuar subscripcions i a donar part de les seves racions. A banda de menjar, Comorera explicava que darrerament havia arribat algun ramat de bens i cabres, que degudament cuidades donarien cries i serien una reserva per sub- ministrar carn fresca als nens, i amb aquesta finalitat la Conselleria d’Agricultura havia cedit una granja situada en una localitat pròxima a Barcelona per concentrar el bestiar, tot esperant


  65 Les activitats de la Comissió Interventora de la Indústria Gastronòmica. Treball, 2-7-1938, 1.

  66 Els menjadors infantils. Treball, 1-6-1938, 2.

  67 La industria gastronómica. Apertura de inscripciones para cinco nuevos comedores infantiles. La Vanguardia, 13-7-1938, 3.

  68 El Radi III i la inauguració d’un menjador infantil. Treball, 30-10-1938, 5.

  69 Los abastecimientos. Apertura de inscripciones para el comedor infantil n.º 14. La Vanguardia, 11-9-1938, 2.

  70 Los abastecimientos. Nuevo comedor infantil. Apertura del período de inscripción. La Vanguardia, 26-7-1938, 2.

  71 La obra de los comedores infantiles. La Vanguardia, 22-9-1938, 2.


  Recerques i Assajos

  que les unitats militars enviessin animals vius, crida que feia extensiva als Sindicats Agrícoles i a camperols i ramaders.

  Fou un projecte d’envergadura planejat a curt i mitjà termini, que es va veure interromput per la ràpida caiguda de la ciutat en mans dels feixistes. Pocs dies abans de l’ocupació de Bar- celona, Comorera mostrava la seva satisfacció per l’èxit dels menjadors, que proporcionaven cada dia menjar a 50.000 nens, i confiava que en un mes s’arribaria a 100.000 i més endavant a 200.000.72

  I també fou aquests dies quan Comorera rebé la visita d’una delegació dels excombatents argentins de les Brigades Internacionals, que abans de marxar al seu país havien visitat diversos menjadors infantils, acompanyats per Eloína Malasechevarria, aleshores cap del Servei dels Restaurants Infantils, i aprofità l’avinentesa per lliurar un missatge adreçat al Partit Socialista de l’Argentina, en demanda d’ajut contra el feixisme invasor.73


 3. L’expansió a altres ciutats


  Amb la vocació d’estendre el projecte per tot Catalunya, el mes de setembre de 1938 funci- onaven menjadors a Terrassa, Sabadell, Borjas (sic),Tarragona, Berga i Vilada, amb un servei de

  7.000 àpats, i estaven en fase d’adaptació els de Gramenet del Besòs,Vilaboi, Granollers, Mataró, Girona, Manresa, Calella, Figueres, Palamós, Puig-reig i Arenys de Munt.74

  Les peticions arribaven des de sindicats i ajuntaments. A Figueres la Comissió Proalimenta- ció de l’Infant en va ser la promotora.75 També ho fou la del Sindicato de Obreros Mineros de la Comarca de Berga,76 i a Sabadell, conscients dels estralls que patien els fills dels combatents, la Federación Local de Sindicatos ugt encetà una recaptació als consells d’empresa de fàbri- ques i tallers per lliurar diners a la Conselleria d’Assistència Social i invertir-los en menjadors exclusius per als nens.77

  Igual que a la capital catalana, les inauguracions oficials esdevenien actes propagandístics, amb la presència de les autoritats i els batallons patrocinadors, convertits en hostes de la ciutat. A tall d’exemple, a Tarragona el primer menjador infantil, apadrinat per la 46a Divisió, fou inaugurat el mes de setembre, amb una delegació de combatents i la seva banda militar, i amb l’assistència de Comorera i de Coma, el comandant militar de la plaça, el president de l’Au- diència, el cap administratiu d’Hisenda, delegats d’Hisenda, d’Ordre Públic i de la Generalitat, així com una representació d’alumnes de l’Escola de Capacitació.78 I a Terrassa, al menjador infantil núm. 12, patrocinat per la 60a Divisió i inaugurat el 14 d’octubre al Cinema Alegria, se celebrà un acte grandiós, amb la presència del tinent coronel de l’escolta del president de la República, el conseller Comorera i el de Cultura de l’ajuntament, el comandant i el comissari de la divisió, a més d’altres personalitats, que reberen el regraciament per part d’un nen en re-

  72 El éxito de los comedores escolares glosado por el sr. Comorera. La Vanguardia, 17-12-1938, 2.

  73 Generalidad de Cataluña. La obra de los Comedores infantiles. Los excombatientes argentinos antes de marcharse visitan los comedores infantiles. La Vanguardia, 7-1-1939, 2.

  74 Manifestacions del Conseller d’Economia camarada Comorera, Treball, 22-9-1938, 3.

  75 Comarcas catalanas. Una iniciativa en favor de la infancia. La Vanguardia, 17-7-1938, 8.

  76 Primer Congreso ordinario del Sindicato de Obreros Mineros de la comarca del Berguedà. La Vanguardia, 27-7-1938, 5.

  77 La Secretaria de Serveis Socials del Secretariat de Catalunya de la u.g.t. i la creació de menjadors infantils. Treball, 25-5-1938, 7.

  78 Inaguración de un nuevo comedor infantil. La Vanguardia, 25-10-1938, 3.


  Recerques i Assajos

  presentació de la Federació de Pioners.Tampoc no hi faltà la salutació d’una nena als represen- tants de la divisió, un soldat de la qual llegí diverses cartes de combatents adreçades als infants.79 A Gramenet del Besòs, el menjador infantil número 19 estava situat al passeig Durruti;80 el de Sabadell, amb 5.000 inscrits apadrinats per la 44a Divisió, no va ser inaugurat fins al mes de desembre,81 i un dels darrers que es posaren en marxa va ser el de Vilaboi, al local de l’Ateneu Santboià, apadrinat pel 7è Batalló de Transports i condicionat per l’ajuntament amb la col·labo- ració de totes les entitats polítiques i socials, amb l’alta xifra de 1.300 nens inscrits dels 1.800 de la població.82 Completen la nòmina dels darrers posats en marxa el núm. 34 a Arenys de Munt, per a 600 nens,83 i el de Caldes de Montbui al balneari Rius, també amb el mateix nombre d’infants.84


 4. Obra educativa i propaganda als menjadors infantils


  Com s’havia fet des de primeries de segle a les cantines escolars de l’Ajuntament de Barcelona, el vessant educatiu era present als menjadors infantils, però les especials circumstàncies el feren de- cantar vers dosis de propaganda i enaltiment dels patrocinadors, ben detallats en reportatges mono- gràfics. Emissions radiades, concursos de cartells i segells, revistes, biblioteques, periòdics murals…, elaborats pels infants, al costat de festivals i de la celebració de les diades especials, com la Diada de l’Infant, en col·laboració amb la Comissió Pro Any Nou de l’Infant. Bandes de les unitats de l’Exèr- cit apadrinadores actuaven de forma periòdica, i els mateixos soldats enviaven joguines i materials i eren correspostos pels infants, amb l’elaboració de banderes o la tramesa de cartes i dibuixos.

  Sorprèn que, inclús amb els clars indicis que anunciaven la derrota, les crides a la resistència del psu arribessin també a l’obra dels menjadors, afirmant que el futur del país estava en mans dels nens. El 14 de gener de 1939 la revista Meridià oferia una llarga entrevista de Domènec Guansé a l’escriptor i secretari de la Institució de les Lletres Catalanes Francesc Trabal, cap de Relacions i Propaganda dels Serveis de Restaurats Infantils,85 en què presentava el projecte d’un setmanari infantil, titulat Marrasquí, nom de l’heroi infantil de Carles Riba. Sota la direc- ció de l’escriptor i poeta Cèsar August Jordana, amb experiència en adaptacions i contes per a infants, es comptaria amb col·laboradors de primer ordre (Clusellas, Nyerra de L’Esquella, Apa, Mora, Martí Bas, Joan Oliver, Benguerel…), i tindria espai per a escrits o dibuixos dels nens. Però la revista no era l’únic projecte. Hi havia en cartera la confecció d’un àlbum amb la his- tòria gràfica de Catalunya, amb catorze sèries de dotze cromos cadascuna, amb text de Ferran Soldevila i dibuixos de Junceda, Clusellas, Narro, Mora, Martí Bas i Gonyi.

  En tots els actes s’enaltia l’obra de Comorera; al menjador del Cinema Cortes fins i tot s’inaugurà el Club Infantil Joan Comorera, i se li reté un homenatge per part dels clubs in- fantils de la ciutat.86 Fou el moment de rememorar L’avi, l’obra escrita durant la seva estada a la presó, després del 6 d’octubre de 1934. El llibre, concebut com el breviari educatiu dels

  79 Generalidad de Cataluña. Nuevo comedor infantil. La Vanguardia, 29-9-1938, 2.

  80 Ibid.

  81 La inauguració d’un restaurant infantil a Sabadell. Treball, 23-12-1938, 4.

  82 Los abastecimientos. La Vanguardia, 11-12-1938, 2.

  83 Ibid.

  84 Restaurants Infantils. Treball, 10-1-1939, 2.

  85 L’obra cultural dels menjadors infantils. Meridià (53), 14-1-1939.

  86 El Conseller Joan Comorera és aclamat pels infants del Menjador Infantil número 4 i per les seves mares i familiars. Treball, 22-11-1938, 8.


  Recerques i Assajos

  infants catalans, s’inicia amb la descripció de les activitats escolars i acaba a la llar, i després continua amb quatre capítols: educació física, intel·lectual i tècnica, cívica-moral i estètica. Es va considerar un bon complement de l’obra dels menjadors, i de fet el mes de novembre se n’havien repartit mil exemplars als centres de l’Ajut Infantil a la Rereguarda.87 Manuel Vall- deperes, en l’article “Joan Comorera i els infants”,88 a partir del lema “Per damunt de tot, els infants”, definia l’autor com un “home dur, enèrgic i tenaç davant l’enemic”, però “sensible en presència dels seus dos grans amors: Catalunya i els infants! I és per això, perquè és un patriota irreductible, que sap lligar tan hàbilment el present amb el futur. Per alguna cosa no és possible oblidar que els infants d’avui han d’ésser els homes de demà!”. Pocs dies abans de la caiguda de Barcelona, les consignes alertaven que se seguia lluitant pel demà i que els infants eren la llavor de les transformacions, de manera que si l’obra dels menjadors infantils esdevenia efectiva en una situació de guerra, més hauria de ser-ho l’endemà, a l’hora de la reconstrucció nacional.


 5. Les fonts de sosteniment


  Si bé el principal impuls provenia de les unitats militars, hi hagué altres fonts que contri- buïren al seu funcionament. Una de les més freqüents eren els festivals organitzats sovint pel mateix Exèrcit, amb una notable presència d’autoritats civils i militars, que tenien lloc a les poblacions, amb obres de teatre, balls folklòrics, sarsueles…, on col·laboraven artistes de diver- sos gèneres, com el baríton Marcos Redondo o el tenor Emili Vendrell.

  A més de les recaptacions obtingudes als festivals, hi hagué un seguit d’iniciatives corpo- ratives, des dels sindicats fins als radis del partit, i també donacions directes de particulars a la conselleria. Des que es posà en marxa el projecte, van ser la ugt i el psu qui van protagonitzar més campanyes per recaptar diners, com feu el Secretariat de Serveis Socials de la ugt,89 el Sindicat Obrer d’Indústries Gràfiques i Similars,90 el Sindicat de Cafès, Restaurants Econòmics, Tabernes i Similars (sicrets)91 o el de la Comissió Interventora d’Espectacles Públics92 i els ma- teixos diputats del partit.93 Tampoc faltaren donatius d’oficines de la Generalitat, de personal dels menjadors que aportava un dia de sou i els d’empreses col·lectivitzades, com F.Vehils Vidal, Casa Vilardell, Magatzems Pelayo, Calzados Minerva o els Magatzems Jorba S. C.94 Els particu- lars participaven amb aportacions mensuals o amb una única quantitat, i la llista de donatius era detallada a la premsa juntament amb els oferiments que arribaven per apadrinar un menjador, posant especial èmfasi en les ocasions en què el president Companys feu una aportació.95

  L’Exèrcit, a més de lliurar les recaptacions dels festivals i les dutes a terme pels seus batallons, que arribaven a quantitats altes, oferia donatius en espècie. A tall d’exemple, el Batalló d’Obres

  87 L’obra cultural d’Ajut Infantil a la Rereguarda. Treball, 22-11-1938, 2.

  88 Joan Comorera i els infants. Treball, 5-1-1939, 4.

  89 Entorn d’una obra exemplar. Treball, 24-9-1938, 7.

  90 Los abastecimientos. La Vanguardia, 14-7-1938, 4.

  91 Protección a la infancia. La Vanguardia, 25-9-1938, 2.

  92 Los abastecimientos. La Vanguardia, 13-11-1938, 2.

  93 Una valuosa aportació dels nostres diputats a l’obra dels Restaurants Infantils. Treball, 7-12-1938, 1.

  94 Los abastecimientos. Donativos. La Vanguardia, 4-8-1938, 2.

  95 Un donatiu del president de la Generalitat als menjadors infantils, Treball, 10-1-1939, 2; El president Companys ha fet un donatiu de queviures a favor dels menjadors infantils. Per la mateixa finalitat, combatents de les Brigades Internacional han lliurat al Departament d’Economia la quantitat de 918 pessetes. Treball, 17-7-1938, 4.


  Recerques i Assajos

  i Fortificacions núm. 25, lliurà 1.000 pans corresponents al seu racionament del dia 19 de juli- ol;96 la 44a Brigada, 374è Batalló de la 44a Divisió, 30 caixes de préssecs, 800 racions de pa i 100 litres d’oli;97 la Comandància d’Enginyers del XIII Cos de l’Exèrcit, integrada pels batallons d’obres i fortificacions núm. 37 i 10, Batalló de Sapadors núm. 3 i personal de la Comandància, 100 quilos de patates, 150 de llegums, 1.060 pans i 55 quilos de sucre;98 el Batalló de Transmis- sions de l’Exèrcit de l’Est, 517 pans i altres comestibles.99

  Des de l’estranger arribaren ajudes destinades als infants des de bon començament, com feu el diari Crítica de Buenos Aires, que lliurà 8 tones de queviures a la Conselleria d’Assistència Social de l’ajuntament barceloní, en el marc de la crida duta a terme pel Centre Antifeixista Sud-americà;100 la Federació de les Joventuts Comunistes franceses, amb un donatiu de 40.000 francs per garantir la creació d’un menjador per a 5.000 nens,101 i els quàquers a través de l’or- ganisme Amics dels Nens d’Espanya,102 a més de les tones de llet que arribaven des de França. I quan ja estaven en marxa un nombre significatiu de menjadors, Rosa Santacana, l’esposa de Joan Comorera, viatjà a l’Argentina a la recerca d’ajuts.103 D’aquesta estada en sortí l’article de R. Carné-Cort “Pels infants de Catalunya”, publicat a la revista Ressorgiment, que descrivia amb dramatisme la situació dels nens a Catalunya, on més de 300.000 passaven gana, i que esti- mulava les iniciatives, com establir el Dia del Pot de Llet un cop al mes, a càrrec d’una comissió femenina. Santacana portà un missatge de Companys per als catalans residents, i el Casal Català donà 1.000 pesos i organitzà una festa per estimular la solidaritat.104


 6. Altres iniciatives a profit dels menjadors infantils


  No tan sols els infants barcelonins estigueren en la diana de les preocupacions. En primer lloc va caldre atendre els nens evacuats de les zones amenaçades pels rebels, després va caldre actuar a les pròpies ciutats de la rereguarda, objectius que implicaven l’organització del ser- vei de menjadors a les colònies o a recintes específics.Va significar un gran impuls la creació, l’agost de 1937, del Consell Nacional de la Infància Evacuada (cnie) des del Ministerio de Instrucción Pública, dirigit pel comunista Jesús Hernández, i l’abril de 1938 per l’anarquista Segundo Blanco, que comptà amb la mestra catalana, també cenetista, Ester Antich Sariol, di- rectora general de Primera Ensenyança, per dirigir aquell organisme.105 Amb l’excepció dels menjadors per als bascos gestionats pel Govern d’Euskadi, el sosteniment dels menjadors anà a càrrec del Comitè d’Avituallament d’Assistència Social fins a la seva dissolució, el 12 d’octubre de 1937, i cada municipi rebia de l’Estat una part del finançament per traslladar-lo a les famílies o institucions acollidores.


  96 Para nuestros niños. La Vanguardia, 27-7-1938, 5.

  97 Los abastecimientos. Donativos. La Vanguardia, 4-8-1938, 2.

  98 La Generalidad de Cataluña. Los comedores infantiles. LaVanguardia, 7-8-1938, 4.

  99 Los abastecimientos. La Vanguardia, 23-9-1938, 2.

  100 Inauguració del Menjador Popular patrocinat per “Crítica”. Treball, 26-6-1938, 2.

  101 La ayuda internacional a la República española. La Vanguardia, 24-11-1938, 4.

  102 200 grams diaris de farina per a cadascun dels nens dels Menjadors Infantils. Treball, 17-11-1938, 8.

  103 La companya de Comorera en missió de propaganda pro Menjadors Infantils. Treball, 25-11-1938, 8.

  104 Carne-Cort, R. Pels infants de Catalunya. Ressorgiment (270), 1-1939.

  105 El Consejo Nacional de la Infancia Evacuada. La Vanguardia, 28-8-1938, 7.


  Recerques i Assajos

  La Comisión de Auxilio Femenino del Ministerio de Defensa, presidida per Dolores Ibárru- ri, organisme delegat del Comité Nacional de Mujeres Antifascistas, a més del sosteniment de colònies i guarderies per a nens orfes o fills de combatents i refugiats, també impulsava menja- dors infantils, amb l’objectiu de cobrir tots els barris de Barcelona.106 Prengué espacial volada el del carrer de les Camèlies, 19, a Gràcia, inaugurat el 13 de novembre de 1938, per a 300 nens, amb la cooperació de la Conselleria d’Assistència Social de l’Ajuntament de Barcelona i del Comitè Noruec de Solidaritat Antifeixista, destinat prioritàriament als refugiats, però també amb atenció als nens del barri. Ubicat en un edifici nou i assolellat amb composicions mu- rals dels populars personatges de les pel·lícules de Walt Disney, els nens hi rebrien instrucció primària i gaudirien de sessions de cinema i activitats culturals. En la inauguració estigueren presents representants dels governs d’Euskadi i Astúries i el conseller Marià Martínez Cuenca, en nom del consistori, que insistí en l’esforç perquè els nens, en tornar a casa seva, s’empor- tessin un bell record de la seva estada a la ciutat, i en la necessitat de vetllar per la higiene i l’alimentació de la generació sobre la qual s’havia de fundar la nova Espanya.107

  També arran de la col·laboració entre la comissió esmentada i l’ajuntament barceloní s’ins- tal·là un menjador al Refugi Montseny, que oferia esmorzar i berenar a 500 nens, gràcies a l’abastiment de l’Office International pour l’Enfance,108 i un altre al Rincón Blanco del Re- fugio Pasionaria, a on hi anaven 290 infants, inaugurat amb gran solemnitat per la mateixa Ibárruri i representants d’entitats nacionals i estrangeres.109 Pablo Picasso no va faltar a la crida, enviant a la comissió des de Londres 200.000 francs destinats a dos menjadors infantils, un a Madrid i l’altre a Barcelona, que serien batejats com a Comedores Picasso.110

  Fora de la capital, per iniciativa d’ambdós organismes ja se n’havia inaugurat un a Igualada, cerimònia en què feren acte de presència autoritats i esposes d’alts càrrecs, representants d’erc, ugt, cnt, psu i sri i d’entitats locals, amb els recurrents festivals.111

  El Centre de Reserva i Especialització d’Artilleria núm. 1 (crea), que havia fundat a la ca- pital catalana una llar del soldat a la caserna Fermín Salvochea, va ser un dels més actius en el suport als menjadors infantils, com fou l’inaugurat a l’Harmonia del Palomar, el 7 d’agost de 1938, per a fills i orfes de combatents, amb gran solemnitat, ja que comptà amb l’assistència del comandant general de Catalunya, José Riquelme, i la seva esposa, Manuela Ruiz Juan, que serà vicepresidenta de la Creu Roja de la República espanyola a l’exili a França, i també del comissari de l’Exèrcit de l’Est, el socialista Crescenciano Bilbao.Tots els discursos emfatitzaren la unitat entre l’Exèrcit i el poble, i ho reblà Margarita Nelken, padrina del menjador,112 que també dedicà l’article “L’aval d’una causa” a l’obra dels menjadors, exposant la idea que l’Exèr- cit, que abans reprimia, ara protegia i estimava els nens.113 L’alcalde de Barcelona, Hilari Salvadó, visità la caserna en diverses ocasions i en recorregué totes les instal·lacions.114


  106 Protección a la infancia. La Vanguardia, 25-9-1938, 2.

  107 Los abastecimientos. La Vanguardia, 11-11-1938, 4; Sobre abastecimientos. La Vanguardia, 12-11-1938, 4; Otro comedor in-

  fantil. La Vanguardia, 15-11-1938, 2.

  108 Los abastecimientos. Un nuevo comedor infantil. La Vanguardia, 22-11-1938, 4.

  109 Inauguración de un comedor infantil en el Rincón Blanco del Refugio “Pasionaria”. La Vanguardia, 10-12-1938, 4.

  110 Creación de los comedores “Picasso”. La Vanguardia, 6-12-1938, 5.

  111 Los comedores infantiles. La Vanguardia, 20-9-1938, 7.

  112 Inauguración de unos comedores y escuelas para hijos y huérfanos de combatientes. La Vanguardia, 9-8-1938, 8.

  113 L’aval d’una causa. Treball, 13-8-1938, 6.

  114 Ayuntamiento de Barcelona.Visita del alcalde a un cuartel. La Vanguardia, 21-8-1938, 7.


  Recerques i Assajos

 7. Des de l’ajuntament barceloní


Quedaria incompleta la panoràmica de l’atenció als infants sense esmentar les cantines esco- lars dependents de l’Ajuntament de Barcelona, que des de les primeres dècades del segle havia format part de les mesures innovadores sorgides des de la Comissió de Cultura de l’ajuntament barceloní.

La guerra havia interromput el servei i agreujà el problema de l’absentisme escolar i el de la desnutrició infantil, enmig dels greus problemes d’abastiment. Convertides moltes de les instal- lacions en menjadors populars, va ser a l’estiu de 1937 quan es va començar a plantejar la seva reorganització, de la mà del pedagog cenetista Joan Puig Elias i de la mestra comunista Dolors Piera Llobera, però no fou fins al mes de juny de 1938 que es tornaren a posar en marxa quatre cantines, de les quals se’n beneficiaren gairebé 4.000 nens, de les nou que estava previst inau- gurar aviat.115 Les dificultats per ampliar el servei s’intentaren suplir amb el repartiment de llet i bescuit, procedents de l’ajut internacional, als centres que no gaudien de cantina. D’aquesta manera, en els mesos finals de la guerra, les cantines escolars començaven a recuperar la seva funció inicial després d’haver donat servei als milicians durant l’estiu i la tardor de 1936 i ha- ver-se convertit posteriorment en menjadors populars.


8. A manera de cloenda


La base de les anteriors pàgines és bàsicament hemerogràfica i centrada en la capital cata- lana, destacant les iniciatives de Joan Comorera i del seu equip a partir de l’estiu de 1938 i la seva fermesa en encetar projectes fins i tot quan l’amenaça dels revoltats estava a les portes de Barcelona.

El treball, no obstant això, obre portes per continuar la recerca amb indagacions en premsa local i als fons de les conselleries de Proveïments i d’Economia dipositats a l’Arxiu Nacional de Catalunya i la documentació conservada a l’Arxiu Contemporani de l’Ajuntament de Bar- celona.

Caldria analitzar més a fons la tasca de les diverses conselleries i la seva relació amb les uni- tats de l’Exèrcit per copsar la dinàmica entre front i rereguarda en relació amb les dificultats de proveïment. Alimentar els soldats i garantir el sosteniment dels seus era bàsic per mantenir-los alta la moral, més enllà de l’alliçonament dels comissaris polítics. Alhora, la nova realitat a què s’enfrontaven les dones com a caps de família i treballadores per la causa exigia mesures socials urgents. La demanda de menjadors i guarderies no era només una necessitat conjuntural, sinó també una proposta revolucionària de cara a l’avenir, inspirada en el model soviètic i concebu- da com a realitat consolidada després de la derrota del feixisme.


§


115 Todo para los niños. Las cantinas escolares recientemente inauguradas aseguran el alimento, higiene y esparcimiento de los niños. Solidaridad Obrera, 26-6-1938, 2; Ahir foren inaugurades nou cantines escolars. Treball, 24-6-1938, 8.


Recerques i Assajos

Referències

Acció Cooperatista. Òrgan de la Federació de Cooperatives de Catalunya Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Meridià Mi Revista

Ressorgiment Solidaridad Obrera Treball

La Vanguardia


§


Rosa Toran Belver (Manresa, 5 de novembrede 1947 - El Masnou, 30 de juny de 2023) va ser presidenta de l’Amical Mauthausen i comissària de les exposicions Mauthausen, l’univers de l’horror (2001), Resistents i deportades (2003) o Més enllà de Mauthausen: Francesc Boix, fotògraf (2015). Com a especialista en la deportació, empresonament i extermini dels republicans espan- yols als camps nazis va publicar Vida i mort dels republicans als camps nazis (2002), Mauthausen: crònica gràfica d’un camp de concentració (2002) i Els camps de concentració nazis: paraules contra l’oblit (2005).Va rebre el Premi Leonor Serrano i Pablo, d’història de l’educació, juntament amb Cèlia Cañellas, pel seu llibre Dolors Piera, mestra, política i exiliada (2003); el Premi Bages de Cultura (2015) a la seva trajectòria i recerca sobre la lluita dels republicans espanyols a França contra el nazisme; i el Premi Bones Lletres d’Assaig Humanístic, concedit per Grup 62 i l’Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona, novament junt a Cèlia Cañellas, pel seu llibre Hilda Agostini. Les armes de la raó d’una mestra republicana, protestant i maçona (2021).També va publicar obres sobre la història del Masnou, com Història contemporània del Masnou (2017).


§


Llicència

Aquesta obra està sota una llicència internacional Creative Com- mons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0.

L'autor/a que publica en aquesta revista està d'acord amb els termes següents:

 1. L'autor/a cedeix en exclusiva tots els drets de propietat intel·lectual a l’editor/a per a tot el món i per a tota la durada dels drets de propietat intel·lectual vigents aplicables.

 2. L’editor/a difondrà els textos amb la Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0, la qual permet compartir l’obra amb tercers, sempre que en reconeguin l’autoria, la publicació inicial en aquesta revista i les condicions de la llicència.

Licencia

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.

El autor o la autora a que publica en esta revista está de acuerdo con los términos siguientes:

 1. El/la autor/a cede en exclusiva todos los derechos de propiedad intelectual al/la editor/a para todo el mundo y toda la duración de los derechos de propiedad intelectual vigentes aplicables.

 2. El/la editor/a difundirá los textos con la Atribución-No Comercial- No Derivada 4.0 International que permite compartir la obra con terceros, siempre que éstos reconozcan su autoría, su publicación inicial en esta revista y las condiciones de la licencia.

License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non- Commercial-NoDerivatives 4.0 International License.

The author who publishes in this journal agrees to the following terms:

 1. The author exclusively assigns all intellectual property rights to the publisher worldwide and for the entire duration of the applicable intellectual property rights.

 2. The publisher will distribute the texts under the Attribu-

tion-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International, which allows the work to be shared with third parties, as long as they ack- nowledge the authorship, the initial publication in this magazine and the conditions of the license.


Recerques i Assajos

Los hombres de Franco en Barcelona.

Los procesos de selección de gobernadores civiles en la dictadura franquista (1960-1966)*


Julián Sanz Hoya Universitat de València Julian.Sanz@uv.es

https://orcid.org/0000-0002-9027-5862


Resumen

Los gobiernos civiles constituyeron la principal institución de la dictadura fran- quista para asegurar el control social y desplegar sus políticas en las provincias, y el Gobierno Civil de Barcelona fue, sin duda, el de mayor relevancia. Por ello la historiografía ha dedicado una especial atención a la significación y la gestión de los gobernadores-jefes provinciales, que gozaban de extensas competencias y una amplia discrecionalidad. Sin embargo, no conocemos mucho sobre cómo se pro- ducían los ceses y, sobre todo, los nombramientos de los gobernadores, cómo y quiénes seleccionaban a los posibles candidatos y qué factores se valoraban en este tipo de decisiones.

Con el objetivo de atender estas cuestiones, este artículo se centra en los proce- sos de relevo y nombramiento de gobernadores de Barcelona que se gestaron du- rante los años iniciales e intermedios de la década de 1960, usando para ello docu- mentación inédita de archivo procedente del Ministerio de la Gobernación. Con ello, se pretende conocer mejor estos procesos, las relaciones entre Gobernación y la dirección del partido único (fet-jons), a los candidatos valorados y los motivos para todo ello. Los resultados pueden contribuir a entender mejor el funcionami- ento de las lógicas internas de poder en la dictadura, atendiendo a las pugnas y las interrelaciones entre proyectos y culturas políticas, instituciones y clientelas.

Palabras clave: franquismo, gobernadores civiles, Falange, Estado, Barcelona


* Este trabajo se ha desarrollado como parte del proyecto de i+d+i “Derechas y nación en época contemporánea. Una pers- pectiva transnacional” (dynectrans pgc2018-099956-b-i00), financiado por mci/aei/10.13039/501100011033 y feder Una manera de hacer Europa, así como del grupo de investigación gehtid (proyecto gvprometeo/2020/050).


Fecha de recepción: 08/02/2023 Fecha de aceptación: 10/03/2023


ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2023.16.3


Recerques i Assajos

Resum

Els homes de Franco a Barcelona.

Els processos de selecció de governadors civils a la dictadura franquista (1960-1966)

Els governs civils van constituir la principal institució de la dictadura franquista per a assegurar el control social i desenvolupar les seues polítiques a les províncies. El Govern Civil de Barcelona va ser, sens dubte, el de major rellevància. Per això la historiografia ha dedicat una especial atenció a la significació i la gestió dels governadors-caps provincials, que gaudien d’extenses competències i una àmplia discrecionalitat. No obstant això, no coneixem molt sobre com es produïen els cessaments i, sobretot, els nomenaments dels governadors, com i qui seleccionava els possibles candidats i quins factors es valoraven en aquesta mena de decisions.

Amb l’objectiu de atendre aquestes qüestions, aquest article se centra en els processos de relleu i nomenament de governadors de Barcelona que es van gestar durant els anys inicials i intermedis de la dècada de 1960, fent servir documentació inèdita d’arxiu procedent del Ministerio de la Gobernación. Es pretén així conèi- xer millor aquests processos, les relacions entre Governació i la direcció del partit únic (fet-jons), els candidats valorats i els motius per a tot això. Els resultats poden contribuir a entendre millor el funcionament de les lògiques internes de poder a la dictadura, ateses les pugnes i les interrelacions entre projectes i cultures polítiques, institucions i clienteles.

Paraules clau: franquisme, governadors civils, Falange, Estat, Barcelona

Abstract

Franco’s men in Barcelona.

The selection of civil governors in the Franco dictatorship (1960-1966)

The civil governments were the main institution of the Franco dictatorship to ensure social control and deploy its policies in the provinces. The Gobierno Civil de Barcelona was, without a doubt, the most relevant. This is why historiography has paid special attention to the profile and policies developed by the governors, who had extensive powers and wide discretion. However, we do not know much about the way the dismissals and the appointments of the governors occurred, how the possible candidates were selected and who selected them, and what factors were valued in this kind of decision.

This paper focuses on the processes for the replacement and appointment of governors for Barcelona that took place during the early and middle years of the 1960s, using previously unpublished archival sources from the Ministerio de la Gobernación (Ministry of Interior). In this sense, we intend to better understand these processes, the relations between the Ministry of Interior and the leadership of the single party (fet-jons), the valued candidates and the reasons for all this. The results can contribute to better understand the internal logics of power in the dictatorship, attending to the struggles and interrelationships between projects and political cultures, institutions and patronage networks.

Keywords: Francoism, Civil Governors, Falange, State, Barcelona


§


Recerques i Assajos

 1. Introducción


  Los dietarios y libros de memorias de políticos y periodistas constituyen una fuente de gran utilidad para acercarnos a la historia, en especial a momentos y asuntos sobre los que la prensa no podía informar libremente y en que resulta difícil la localización de fuentes de archivo. Así, las memorias del periodista catalán José Iglesias-Tarín permiten hacerse una idea aproxima- da de la expectación que se generaba en la Barcelona del franquismo en los casos en que se preveía o se sospechaba que iba a producirse el cese de un gobernador y el nombramiento de otro.1 En aquel momento, en los círculos próximos al poder surgían rápidamente todo tipo de rumores sobre el asunto, que incluían el nombre de los candidatos que se pensaba que el Gobierno estaba valorando.

  En muchas ocasiones los historiadores solo hemos podido contar con este tipo de materia- les, que tienen interés para describir el ambiente y a veces aciertan al identificar a personalida- des en las que se pensó para el cargo, pero que otras veces introducen equívocos y nos suelen ofrecer una información muy limitada. Como resultado, la historiografía no ha desvelado gran cosa sobre los procesos que estuvieron detrás del nombramiento de las personas encargadas de desempeñar los gobiernos civiles, y casi todo lo que se ha publicado sobre los ceses, las desig- naciones, las instancias implicadas, los candidatos valorados o los motivos para ello procedía de este tipo de menciones en libros de memorias. Por ello, es preciso trabajar con las fuentes de archivo existentes, que, si bien resultan un tanto dispersas y ofrecen información parcial, nos pueden proporcionar mucha información útil para acercarnos a la cuestión.2

  Con el objetivo de conocer mejor cómo se produjeron estas decisiones, este artículo se cen- tra en los procesos de relevo y nombramiento de gobernadores de Barcelona que se gestaron durante los años iniciales e intermedios de la década de 1960. Para ello se usa documentación localizada en el Archivo del Ministerio del Interior, procedente de la Dirección General de Política Interior, y complementada con otras fuentes archivísticas y memorialísticas. A partir del análisis de estas, se pretende reconstruir estos procesos, analizando las instancias y los actores políticos que intervenían en la toma de estas decisiones; los nombres, los perfiles y la significa- ción de los candidatos valorados; los motivos de los desenlaces producidos; así como, más am- pliamente, el funcionamiento de las lógicas de poder internas en el franquismo. En este sentido, como se tratará de explicar, será necesario atender a las pugnas e interrelaciones entre culturas políticas, instituciones y clientelas, con frecuencia más entretejidas de lo que podría pensarse.

  El interés del asunto es indudable, toda vez que la extensa historiografía sobre el funciona- miento de la dictadura en diferentes territorios ha coincidido en la decisiva relevancia de los gobiernos civiles. En efecto, estos fueron la institución nodal en la relación entre los poderes centrales del Estado y las instituciones provinciales y locales, resultando extraordinariamen-


  1 Tarín-Iglesias, J. (1983). Vivir para contar. Planeta. Este periodista católico fue redactor de El Correo Catalán, secretario particu- lar del alcalde José M.ª de Porcioles y director del Diario de Barcelona, por lo que tuvo acceso a mucha de la información que circulaba en los entornos cercanos al poder.

  2 Este texto se inserta en una investigación más amplia, basada en abundante documentación archivística, hemerográfica y bi- bliográfica. En todo caso, las limitaciones de espacio de un artículo impiden en muchos casos detallar todas las contribuciones y consideraciones que explican cada caracterización, reflexión o inferencia. Asimismo, se ha beneficiado de la colaboración desarrollada con Julio Ponce y Martí Marín, a quienes agradezco su generosidad, uno de cuyos resultados más útiles es la base de datos sobre gobernadores descargable en https://grupo.us.es/estadoypoder/base-de-datos-de-gobernadores-civiles/.


  Recerques i Assajos

  te reforzados en sus competencias (orden público, control de la política provincial, fomento, prensa, etc.), su autoritarismo y el grado de poder discrecional alcanzado por los gobernadores.3


 2. La cuestión de los nombramientos y la Barcelona de los sesenta


  Dentro del conjunto de gobiernos civiles, sin duda alguna el de Barcelona constituía el más importante de España.4 Contribuían a ello varios factores, además de tratarse de la provincia más poblada y que aportaba mayor producción industrial. Estaba la significación de Barcelona como núcleo decisivo del movimiento obrero y del republicanismo y como capital de Catalu- ña, con su arraigado sentimiento nacional —o como mínimo regional—, destinado a chocar con el exacerbado nacionalismo español de la dictadura. Para un régimen obsesionado con el estricto control del orden público, social y político, que implicaba aplastar todo vestigio de lucha de clases y democracia, Barcelona constituyó desde el principio un reto notable, confi- gurándose como el mayor quebradero de cabeza y el principal epicentro de la movilización antifranquista. Cabe señalar, además, una gran diferencia con el Gobierno Civil de Madrid, pues este estaba limitado en sus competencias y políticamente oscurecido al quedar a la sombra de las instituciones centrales del Estado. En cambio, el Gobierno Civil de Barcelona ejercía como principal representación estatal en la provincia, con amplísimas competencias y capaci- dad discrecional, apenas limitadas por el poder castrense representado por la Capitanía General de la IV Región Militar.

  De este modo, la designación del gobernador de Barcelona era siempre un asunto impor- tante para el régimen, dada la dificultad que implicaba realizar una buena gestión. De hecho, casi todos los gobernadores destinados en la capital catalana fueron destituidos o relevados a raíz de serios problemas de orden público o bien por choques con otras autoridades (casos que serían aplicables a González Oliveros, Correa, Barba, Baeza,Vega o Ibáñez Freire, así como a la dimisión de Acedo). Este factor complicaba a su vez las designaciones, pues imponía cierta urgencia en la búsqueda del sustituto. En efecto, si bien el Gobierno procuraba evitar los ceses súbitos para no dar la imagen de una desautorización pública del cesado, no era posible dejar a Barcelona sin su máxima autoridad provincial o con esta pendiente de un hilo, dado que la proximidad de un cambio o la existencia de ceses aún no publicitados se convertían rápida- mente en vox populi.

  ¿Cómo se decidía la designación de un nuevo gobernador y se valoraban los posibles candi-

  datos? Durante años una parte de la literatura existente, académica o no, ha tendido a asignar en exclusiva al Ministerio de la Gobernación esta competencia, pero resulta claro a la luz de las fuentes, memorialísticas y de archivo, que la elección del gobernador civil-jefe provincial de fet-jons requería de un acuerdo entre las dos instancias implicadas, esto es, Gobernación


  3 Algunas referencias destacadas, entre las numerosas existentes, son Sanz Alberola, D. (1999). La implantación del franquismo en Ali- cante: El papel del Gobierno Civil (1939-1946). Universidad de Alicante; Ponce, J. (Coord.). (2008). Guerra, franquismo y Transición: Los gobernadores civiles en Andalucía (1936-1979). Centro de Estudios Andaluces;Tébar, J., Risques, M., Marín, M. y Casanellas, P. (2015). Gobernadores: Barcelona en la España franquista (1939-1977). Comares; Sanz Hoya, J. (2015). El asalto falangista a los gobiernos civiles. La política de unión de los cargos de gobernador y jefe provincial de fet-jons (1938-1945), Alcores (18), 193-212.

  4 Sobre el caso barcelonés: Risques, M. (2012). L’Estat a Barcelona: Ordre públic i governadors civils. Base; Tébar, J. et al. (2015).

  Gobernadores… Op. cit.


  Recerques i Assajos

  y la Secretaría General del Movimiento.5 De hecho, la dirección del partido desempeñaba un papel muy relevante en la selección, el nombramiento y la supervisión de tales cargos, tanto por ser jefes provinciales de Falange como porque el propio Franco consideraba que “la mayor parte de la política debe llevarla la Secretaría General del Movimiento”.6 Estas fuentes apun- tan incluso a una clara preeminencia del Movimiento en la selección de gobernadores civiles hasta 1957, año a partir del cual se hicieron más difíciles los acuerdos, pues el Ministerio de la Gobernación pugnó con éxito por incrementar su peso en la cuestión.7 Indican también otro hecho ya conocido: la intervención directa de Franco en los nombramientos y relevos de los gobernadores de Barcelona, pues, dada la especial relevancia del puesto, ambos ministros siem- pre trataban con el dictador las posibilidades valoradas, siendo decisivo el parecer del Caudillo. Las crecientes dificultades para acordar designaciones entre Gobernación y Movimiento a partir de 1957 están directamente relacionadas con los cambios producidos en la política espa- ñola a partir de ese año. La extensa “crisis de gobierno” de febrero de 1957 implicó una alte- ración notable de los equilibrios políticos, con un retroceso del falangismo y la aparición de los llamados “tecnócratas”, técnicos reaccionarios herederos de la tradición de Acción Española y promocionados por Luis Carrero Blanco. Este no es el lugar para analizar este cambio, pero sí parece conveniente evitar los estereotipos sobre los “tecnócratas del Opus”, que no eran un grupo compacto, o sobre el supuesto declive del poder del Movimiento, aún muy importante. En todo caso, la transformación fue innegable y se abrió una nueva etapa en la dictadura, mar- cada por una significativa renovación generacional de su élite dirigente, por el “desarrollismo económico” y por los esfuerzos de institucionalización. Como resultado, uno de los ejes sobre los que basculó grosso modo la política del periodo 1957-1969 fue el enfrentamiento en torno a proyectos políticos y parcelas de poder entre los sectores monárquicos “tecnocráticos”, apoya-

  dos en Carrero, y los hombres del Movimiento, con José Solís como jefe de filas.8

  El cambio alcanzó a los ministros de Gobernación y del Movimiento, lo que afectó direc- tamente a las relaciones entre ambas casas, comenzando por la cuestión de los gobernadores. En el primer caso, tras quince años de desempeño del falangista Blas Pérez se hizo cargo del ministerio el general Camilo Alonso Vega (1957-1969), exdirector de la Guardia Civil, amigo personal de Franco y hombre de un perfil expeditivo muy apropiado para la represión, además de monárquico y cercano a la influencia de Carrero. Sin embargo, Alonso Vega se vio obligado a heredar parte del equipo de Pérez, en especial al subsecretario Luis Rodríguez de Miguel (1956-1969), un camisa vieja comprometido con el partido que tuvo un notable poder en el


  5 La aportación de las memorialísticas, en Marín, M. (2021). Ejército y Partido. Los militares en el Ministerio de la Goberna- ción en el primer franquismo, 1936-1951. Revista Universitaria de Historia Militar (20), 229-230. Sobre el asunto pueden seguirse los trabajos de Marín, así como Sanz Hoya, J. (2015). El asalto falangista… Op. cit.

  6 López Rodó, L. (1990). Memorias (Vol. I). Plaza & Janés, 508. La cita procede de un despacho del ministro de Gobernación AlonsoVega con Franco, en el que el dictador le reclamó que se pusiera de acuerdo con el secretario general del Movimiento para proponer gobernadores. En la misma línea, Franco Salgado-Araujo, F. (1976). Mis conversaciones privadas con Franco. Planeta, 310.

  7 Este peso creciente puede verse en las obras citadas de López Rodó y Franco Salgado-Araujo, así como en la documenta-

  ción de archivo. Las mayores tensiones entre Gobernación y Movimiento, en Morán, G. (1979). Adolfo Suárez: Historia de una ambición. Planeta, o Romero, E. (1985). Tragicomedia de España. Planeta, 168.

  8 Para la política del periodo: Molinero, C. e Ysàs, P. (2008). La anatomía del franquismo. Crítica; Saz, I. (2007). Mucho más que dos crisis políticas: El agotamiento de dos proyectos enfrentados, Ayer (68), 137-163; Hispán, P. (2006). La política en el régimen de Franco entre 1957 y 1969: Proyectos, conflictos y luchas por el poder. cepc; Hofmann, A.C. (2023). Una modernidad autoritaria. El de- sarrollismo en la España de Franco (1956-1973). puv. El estudio de esta última autora matiza la visión de dos proyectos nítidamente definidos y enfrentados, atendiendo a las relaciones existentes entre ambos.


  Recerques i Assajos

  ministerio.9 Otro puesto decisivo en relación con los gobernadores era la Dirección General de Política Interior, en la que Alonso Vega colocó en 1958 a Manuel Chacón Secos (1958- 1963), un monárquico procedente del equipo de Presidencia. Un perfil similar tenía el nuevo encargado de la Dirección General de Administración Local, José Luis Moris Marrodán (1957- 1968), muy cercano a López Rodó y miembro del Opus Dei.

  En la Secretaría General del Movimiento, José Solís (1957-1969) inauguró una etapa de ag- giornamento falangista, que incluyó un notable recambio del personal político y una moderni- zación del léxico y las propuestas del partido.10 Solís delegó el trabajo relacionado con los jefes provinciales y la espinosa relación con Gobernación en Fernando Herrero Tejedor (delegado de Provincias, 1957-1961, y vicesecretario general del Movimiento, 1961-1965), miembro de la generación que no había llegado a combatir en la guerra y exponente de un falangismo renovado, templado y católico (pertenecía al Opus Dei, aunque estuvo netamente alineado con el falangismo en las disputas internas del régimen). También tuvo un notable peso en la cuestión el sucesor de Herrero en Provincias, José Luis Taboada, destacado representante de la vieja guardia gallega y hombre muy fiel a Solís.11

  Estos fueron los hombres que tuvieron que ver en la política de nombramientos de gober- nadores civiles al inicio de los años sesenta, lo que en el caso barcelonés significaba más bien la selección de nombres apropiados para proponer a Franco. En todo caso, en una cuestión tan relevante podían intervenir asimismo otros ministros o cargos influyentes del régimen (caso de López Rodó), que en ocasiones proponían o recomendaban a posibles candidatos.

  Como es lógico, la decisión también debía tener en cuenta las circunstancias concretas de Barcelona y las ideas sobre cómo afrontar la política catalana del régimen.12 En aquellos años se hacía cada vez más evidente la preocupación de este sobre Cataluña, vinculada a los proble- mas de orden público y al estrechamiento de la base social de la dictadura, al tiempo que se desarrollaba un activo antifranquismo, cuya mayor fuerza radicaba en el movimiento obrero, pero que también se expresaba pujante en el catalanismo y la universidad. Desde el poder se ensayaban algunas respuestas como la denominada “Operación Cataluña”, con la visita de Franco a Barcelona en 1960, el protagonismo de algunos políticos de origen catalán (Gual Villalbí, López Rodó) y el avance del programa tímidamente “regionalista” impulsado por el alcalde Josep Maria de Porcioles. En todo caso, la principal actitud de la dictadura continuó basándose en la represión de la disidencia, tanto obrera como estudiantil o catalanista, y en la obsesión por el orden público.

  9 Rodríguez de Miguel operó con bastante autonomía con respecto a su ministro, con quien no mantenía una estrecha re- lación; en cambio, tenía una excelente sintonía con Fernando Herrero y estaba claramente alineado con el Movimiento en su pugna con los sectores “tecnócratas”. Por ello, resulta plausible pensar que su continuidad se debió al respaldo de Franco, quien —como ya se ha citado— siempre consideró que la parte más política de Gobernación correspondía a los falangistas y debía estar en sintonía con fet-jons.

  10 Solís era delegado nacional de Sindicatos desde 1951, cargo que compartió con el de secretario general de fet-jons hasta 1969, duplicidad que le dio un poder extraordinario. Su biografía y su proyecto político carecen de un estudio en profundidad, pero son útiles Molinero, C. e Ysàs, P., (2008). La anatomía del franquismo, op. cit., y Amaya, À. (2013). El acelerón sindicalista: El aparato de propaganda de la Organización Sindical Española entre 1957 y 1969. cepc.

  11 Sobre estas cuestiones es de interés Morán, G. (1979). Adolfo Suárez… Op. cit. Algunas fuentes señalan a Taboada como miembro del Opus, pero parece indudable su fidelidad a Solís y la lejanía respecto a López Rodó (ibid., 131). El vicesecretario Jiménez Millas (1957-1961) no parece que desempeñara un papel significativo en relación con los gobernadores.

  12 Para estas cuestiones véanse Molinero, C. e Ysàs, P. (1999). Catalunya durant el franquisme. Empúries; Marín, M. (2019). ¡Ha llegado España!: La política del franquisme a Catalunya (1938-1977). Eumo. Las preocupaciones de los políticos franquistas sobre Cataluña pueden seguirse en Santacana, C. (2000). El franquisme i els catalans: Els informes del Consejo Nacional del Movimiento (1961-1971). Afers.


  Recerques i Assajos

  Por último, antes de entrar en la cuestión de los nombramientos, es preciso plantear algunas variables relacionadas con la influencia de los juegos de poder internos y las adscripciones políticas o clientelares que operaban en estos. Para tratar de encuadrar la identidad o la signi- ficación política de los diferentes actores implicados, a lo largo del artículo se usan categorías habituales al referirse a las “familias del régimen”: falangistas,13 tradicionalistas o carlistas, cató- licos,14 monárquicos o juanistas, tecnócratas.15 Estas identidades, en muchos casos de origen, en otros de trayectoria y adscripción reconocidas, remiten a culturas políticas (falangismo, carlis- mo, catolicismo político, nacionalismo reaccionario) y a determinados proyectos políticos en un momento dado. En ese sentido, debemos ser conscientes del carácter dinámico y variable de las identidades políticas, de sus fronteras con frecuencia porosas, de sus matices internos, de la posibilidad de tener vínculos con una o más de estas familias, sin olvidar la existencia de perfiles intermedios o difícilmente identificables con las citadas etiquetas.16

  El juego clientelar, las relaciones de poder o los cálculos sobre equilibrios internos son también factores a tener en cuenta. Por decirlo con claridad, un político de notable pasado falangista podía ser patrocinado por López Rodó o por Carrero, del mismo modo que cabía que Solís o Herrero propusieran a un carlista o a un juanista. En estos casos, podían operar fac- tores diversos: a) el interés en cooptar fidelidades o neutralizar oposiciones, dentro de la lógica de un cierto reparto de funciones y puestos entre diferentes sensibilidades; b) las amistades, fidelidades personales, recomendaciones o favores debidos; c) la valoración positiva de la capa- cidad o de la conveniencia de determinado nombramiento o perfil, etc. Del mismo modo, un cuadro del régimen podía reunir padrinos o apoyos en diferentes sectores o núcleos de poder, del mismo modo que podían darse alianzas cambiantes o la existencia o no de relaciones más o menos fluidas para buscar acuerdos.


 3. Un relevo urgente: la dimisión de Felipe Acedo y la opción de Matías Vega


  La nueva situación iniciada en 1957 dejó en una débil posición al gobernador Acedo, que anteriormente había contado con una relación relativamente buena con Blas Pérez y otros mi- nistros falangistas, pero que, en cambio, no tenía la confianza de Alonso Vega. Además, mantenía una mala relación con el alcalde Porcioles, quien puenteaba al gobernador a través de su estrecha relación con López Rodó e impulsaba una política que Acedo consideraba “excesivamente ca- talanista”. Por ello, a finales de los años cincuenta parecía evidente que convenía proceder a un


  13 Utilizo también azules y “hombres del Movimiento”, corrientes en la época para referirse a cuadros de fet-jons. Se indica también en muchas ocasiones la condición de camisa vieja o “vieja guardia” (falangistas desde antes de la guerra), por ser un rasgo destacado en términos de identidad y mérito político, además de identificarse habitualmente con el falangismo más ortodoxo. 14 Se usa el término para los vinculados al catolicismo político, en muchos casos integrantes de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (acndp), aunque la adscripción a esta podía perfectamente combinarse con la cercanía a otras familias o culturas políticas.

  15 Uso el calificativo de época “tecnócratas”, sin olvidar por ello su condición de herederos de Acción Española (Saz, I. (2007). Mucho más que dos crisis… Op. cit.), y por tanto monárquicos reaccionarios, pero sin pretender con ello que existiera un grupo homogéneo y estructurado de “tecnócratas del Opus”, como les definían sus adversarios (véase Hofmann, A.C. (2023). Una modernidad autoritaria… Op. cit.).

  16 Sanz Hoya, J. (2022). España en camisa azul: Falange, culturas políticas y poderes locales. Comares.


  Recerques i Assajos

  relevo en el Gobierno Civil de Barcelona, algo que se vería agravado por el caso Galinsoga en 1959 y por los fets del Palau, de mayo de 1960, y la posterior dimisión del gobernador.17

  De hecho, que en Madrid se consideraba conveniente la sustitución de Acedo desde al menos

  el inicio de 1960 se pone de manifiesto en la documentación existente sobre la gestación de la combinación de gobernadores de marzo de ese año.18 Un informe del director general de Polí- tica Interior, Manuel Chacón, daba cuenta de las conversaciones mantenidas con la Delegación Nacional de Provincias, indicando el común acuerdo para llevar a cabo ciertas renovaciones y la “posibilidad de sustitución” en varias más, incluyendo en estas últimas a Barcelona. Para ello, se había pactado un plantel de candidatos con los que fueron barajándose diversas combinaciones, hasta convenirse una extensa renovación que, sin embargo, no alcanzó a Barcelona.19 En cambio, uno de los acuerdos más sencillos fue el nombramiento de Antonio Ibáñez Freire como gober- nador y jefe provincial de Santander, que cabe subrayar como el inicio de una destacada carrera política que unos años después le llevaría asimismo a la Ciudad Condal.

  Como venimos diciendo, la selección de un gobernador para Barcelona era un asunto de Estado, lo que tendía a complicar la decisión. Pero en el verano de 1960 esta se convirtió en urgente, pues Acedo presentó su dimisión al ministro Alonso Vega y este la aceptó.20 Esto ex- plica que se activase en Gobernación la búsqueda urgente de gobernador, según podemos se- guir en los papeles elaborados por el director general de Política Interior, Manuel Chacón. En concreto, durante el mes de agosto este envió varias cartas a Alonso Vega, quien se encontraba en plenas vacaciones estivales, recomendando o mencionando un variado elenco de candidatos para la capital catalana.21

  Un análisis de dicha lista denota la abundancia de abogados del Estado y la presencia de cierto número de representantes de la administración local, ámbitos ambos bien conocidos por Chacón a raíz de su profesión y su cargo, así como un perfil definido por las inclinaciones mo- nárquicas o católicas, mientras que llama poderosamente la atención la ausencia total de gober- nadores y la escasez de falangistas. Así, a lo largo de las listas encontramos a dos tradicionalistas muy significados, ahora en las filas del franquismo juanista, Luis Arellano y José María Oriol, a los también monárquicos Alfonso Bardají y Luis Villacieros, al general José Cuesta Monereo, al falangista Marcelo Catalá, a hombres del entorno católico (Alfredo López Martínez, Juan Anto- nio Ollero de la Rosa, Félix Bragado o Alfonso Osorio, de quien añadía que “este muchacho

  17 Sobre el contexto de los últimos años de Acedo y estos problemas: Marín, M. (2015). El decenio bisagra (1951-1960). En Té- bar, J. et al. Gobernadores… Op. cit., 176-184; Risques, M. (2012). L’Estat a Barcelona… Op. cit., 223-226, y referencias en Franco Salgado-Araujo, F. (1976). Mis conversaciones… Op. cit., 253-254, 187-292 y 296-298.Tarín-Iglesias, J. (1983). Vivir para contar. Op. cit., 146 y ss., señala que Acedo tampoco mantenía una buena relación con el delegado nacional de Provincias de fet-jons, Fernando Herrero, pero sí que contaba con el importante apoyo del subsecretario de Gobernación, Rodríguez de Miguel. Para Porcioles, Marín, M. (2005). Josep Maria de Porcioles: Catalanisme, clientelisme i franquisme, Editorial Base.

  18 Archivo General del Ministerio del Interior (agmi), Dirección General de Política Interior (dgpi), sig. 3353/18. La combina-

  ción venía negociándose desde el año anterior, tal vez desde el verano, en que se frustró un recambio de gobernadores (véase también Hispán, P. (2006). La política en el régimen… Op. cit., 160).

  19 agmi, dgpi, sig. 3353/18, documento sin título.

  20 No sabemos en qué momento exacto se produjo la dimisión, pero fue sin duda posterior a los fets del Palau del 19 de mayo de 1960. Franco Salgado-Araujo, F. (1976). Mis conversaciones… Op. cit., 298, indica la extrañeza del dictador y su ayudante por que el ministro hubiera aceptado la dimisión de forma precipitada,“sin tener elegido un sustituto”, indicando asimismo que Acedo llevaba tiempo manifestando “su deseo de marcharse”.

  21 agmi, dgpi, sig. 3353/21, Diversos nombres para…, s. f.; Carta a Camilo Alonso Vega y Otro nombre, 10 de agosto de 1960; Carta a Camilo Alonso Vega, 17 de agosto de 1960. Aunque no aparecen firmadas, el estilo, la tipología y la ubicación docu- mental indican la autoría de Chacón, quien en la primera carta dice que añade “varios nombres a aquéllos que ya le he dado”, lo que indica la existencia de alguna lista o carta previa, probablemente la titulada Diversos nombres para…, pues esta última recoge nombres que no aparecen en la del 10 de agosto.


  Recerques i Assajos

  es el yerno de Iturmendi”) o a hombres con experiencia en administraciones territoriales, como el presidente del cabildo grancanario, Matías Vega, el presidente de la diputación cordo- besa, Rafael Cabello de Alba, o los exalcaldes Joaquín González Barba (de Huelva) y Gonzalo Lacalle Leloup (de Vitoria), además del magistrado del Tribunal Supremo Carlos Leguina.

  En todo caso, el día 17 de agosto Chacón acabó por concretar una selección de siete nom- bres, seis elegidos de entre los anteriores y uno nuevo. La lista la abría el general José Cuesta Monereo, de quien destacaba los cargos castrenses desempeñados y su “categoría intelectual y condiciones de mando, don de gentes” —condiciones que, señalaba, Alonso Vega conocía bien—, aunque indicando la probabilidad de que no aceptara o de que hubiera “muchas difi- cultades con el Ministerio del Ejército” por ser jefe del Alto Estado Mayor Central. Incluía a un único falangista, el camisa vieja Marcelo Catalá, de quien destacaba su buena gestión como delegado de Trabajo en Barcelona y como director general de Trabajo, subrayando su cono- cimiento de las cuestiones laborales y sociales y que “para la época que se avecina de difícil reactivación no puede ser más adecuado”. Seguían dos representantes de la alta burguesía: Joa- quín González Barba,“figura destacadísima en el mundo de la industria y de los negocios”, y Alfonso Bardají,“de posición económica exorbitante […] conocidísimo en el mundo agrícola y ganadero”, de quien indicaba “sus ideas, coincidentes en absoluto con las nuestras”.

  Citaba asimismo a Matías Vega y Rafael Cabello de Alba, ambos conocidos por Alonso Vega por sus cargos y a quienes en una primera lista Chacón había consignado como sus dos preferidos. Ya entonces había apuntado que Vega “sería ideal para aquello que nos propone- mos”, considerándolo “inteligentísimo, enérgico, comprensivo”.22 De Cabello de Alba, candi- dato muy valorado por Gobernación, indicaba: “Número 1 de su promoción, con dotes de capacidad, comprensión y carácter excelente”, además de desechar que su juventud (treinta y cinco años) supusiera un obstáculo. Por último, añadía el nombre de Alfredo López Martínez, antiguo compañero universitario, “actualmente procurador en Cortes por elección del Cau- dillo y Secretario General de Gas Butano”, destacando que había sido el sucesor de Martín Artajo al frente de Acción Católica, su “talla mental y moral” y su significación en el entorno de Editorial Católica.“Le doy a Vd. su nombre —concluía— porque es de calidad excepcional y porque entraña una significación destacada y distinta de los anteriores”.

  En suma, ello permitía a Chacón ofrecer al ministro un variado plantel de candidatos, repre- sentantes de las diferentes familias del régimen, aunque con predominio de figuras afines a los entornos más conservadores y monárquicos. Para el informante, con cualquiera de ellos “está garantizado el éxito de la designación […] así como igualmente garantizada la certeza de su adhesión al Movimiento y al Caudillo”.

  Por último, entre esta documentación aparecían unas anotaciones que planteaban una serie de cuestiones a tener en cuenta a la hora de relevar al gobernador civil. El contexto de la Bar- celona de 1960 estaba muy presente:

  Pueden algunos pensar, de momento, que se sustituye a quien representa a una postura anticatalanista a ultranza; y que ello es síntoma de debilidad tras el cese de Galinsoga.


  22 Chacón también alude vagamente a la existencia de críticas en su contra, al indicar primero que “dentro del mismo Minis- terio, tiene amigos y enemigos encarnizados” y luego que “no creo ‘lo malo’ que se dice”.


  Recerques i Assajos

  Aún cuando en todo caso se trataría de apreciaciones muy subjetivas, la persona- lidad y significación de quien se designe contribuirán a desvanecer tales estima- ciones.Y asimismo el hecho de que el primer nombramiento que se haga por el nuevo G. c. sea el de un Jefe Superior de Policía que ha de tener reconocidas dotes de autoridad y energía.

  Puede asimismo considerarse la oportunidad de insistir en las gestiones sobre la remoción del Abad de Montserrat, y, en todo caso, sujetar las explotaciones ajenas [sic, por “anejas”] a lo que es propiamente el Santuario a la vigente legislación fiscal y laboral, mediante las oportunas inspecciones.


  Señalaban a continuación algunos de los objetivos de gestión apuntados, pues “el nuevo Jefe ha de responsabilizarse plenamente en la implantación del Régimen Especial otorgado al Ayunta- miento de Barcelona”, lo que implicaba fijar los nuevos distritos electorales, preparar las elecciones municipales y nombrar un alcalde. Se añadía asimismo que el nuevo gobernador y el Gobierno “se apuntarían un indudable tanto político” si conseguían “desconcentrar” en la ciudad “determinadas facultades ministeriales, especialmente de los Departamentos de Industria, Comercio y Agricultu- ra”, a fin de agilizar gestiones administrativas y ahorrar desplazamientos a Madrid.23

  Volviendo a la búsqueda de un relevo para Acedo, es evidente el carácter atípico de la lista barajada por Chacón, que no incluía —como solía hacerse— a gobernadores en activo. Care- cemos de documentación sobre los nombres ofrecidos desde Alcalá, 44, pero es probable que entre ellos hubiera varios de los que sonaron, como los falangistas José Manuel Pardo de San- tayana (gobernador de Zaragoza), José Luis Taboada (de Salamanca), Antonio García Rodrí- guez-Acosta (de Málaga), el citado Marcelo Catalá (hombre procedente del aparato sindical de Solís) o Diego Salas. Unos meses después, a principios de octubre, Franco señalaba a su primo Franco Salgado-Araujo las dificultades existentes:24

  o se ha nombrado porque no me he decidido por ninguno de los más calificados para serlo y de los que puede esperar una gestión fecunda el ministro de la Gober- nación. Hay generales que reúnen condiciones para ello, como el teniente general Cuesta Monereo, pero éste, a quien se ha ofrecido el cargo, no lo quiere por pre- ferir continuar en el servicio del Ejército mientras siga en situación activa, tal vez sea más conveniente un general de visión para que sea de inferior categoría que el capitán general de la región. Entre los hombres civiles cuyas cualidades se han examinado tampoco hemos encontrado quien reúna méritos indiscutibles para el cargo. Se pensó en el señor Basanta,25 pero como tiene muchos cargos particulares y es secretario del Banco de Crédito Local, lo cual es incompatible con el cargo de gobernador, se le dijo que tendría que renunciar al mismo, y el señor Basanta con- testó que no deseaba renunciar.Tal vez el señor Matías Vega, jefe del cabildo insular de Gran Canaria, haga un buen gobernador. El de Zaragoza, Pardo de Santallana [sic], no creo que lo hiciese mal; el de Salamanca igual, y así otros, pero todavía no nos hemos decidido por ninguno.

  23 agmi, dgpi, sig. 3353/21, Barcelona.

  24 Franco Salgado-Araujo, F. (1976). Mis conversaciones… Op. cit., 296.

  25 Santiago Basanta y Silva, abogado del Estado, contaba con una larga trayectoria en altos cargos en la administración, desta- cando la subsecretaría de Hacienda (1951-1957) con Gómez Llano. Era secretario del Banco de Crédito Local y asesor jurídico del Ministerio de la Vivienda, al que se había incorporado al asumir este ministerio José Luis de Arrese en 1957. Esto último parece reforzar la apreciación de Marín cuando señala que Basanta tenía “buena sintonía con fet-jons” (Marín, M. (2015). El decenio bisagra (1951-1960). Op. cit., 200), lo que permite pensar que tal vez su nombre fuese una propuesta de consenso. Tarín-Iglesias, J. (1983). Vivir para contar. Op. cit., 150, también cita el ofrecimiento del cargo a Basanta.


  Recerques i Assajos

  Su interlocutor planteaba asimismo los nombres de García Rodríguez-Acosta, gobernador de Málaga muy elogiado por el dictador, y de Diego Salas, con amplia experiencia como go- bernador y exvicesecretario general del Movimiento, descartados ambos por Franco al señalar que convenía mantener al primero en su cargo y que Salas se vería perjudicado, al haber abier- to un bufete de abogados en Madrid.

  Por tanto, varios de los candidatos más firmes no se mostraron disponibles, mientras que otros probablemente no obtuvieron el aval de alguno de los ministerios implicados o no convencían a Franco. No he localizado más documentación interna sobre la cuestión, pero la solución finalmente alcanzada podría indicar la presencia de algunos vetos cruzados: los perfi- les monárquicos y católicos planteados en Gobernación difícilmente podían ser aceptados por Falange, mientras que los candidatos netamente falangistas pudieron haber sido rechazados por Alonso Vega. Todo ello acabó por abrir el camino al canario Matías Vega, quien —según las memorias de Tarín-Iglesias— fue “un candidato intermedio” propuesto por el subsecreta- rio de Gobernación, Luis Rodríguez de Miguel, si bien ya hemos visto que tenía también el respaldo de Chacón.26

  Matías Vega representó, sin duda, un perfil un tanto excéntrico en el seno del cuerpo de go- bernadores civiles franquistas.27 Se trataba de un abogado grancanario, vinculado a la burguesía de Las Palmas y con orígenes políticos en el liberalismo conservador. Durante la guerra se unió a Falange y se desempeñó como jurídico militar, lo que le permitió convertirse en un hombre de confianza para el régimen y ser nombrado en 1945 presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, cargo en el que permanecería quince años, con el respaldo del ministro Blas Pérez, también canario. Sin duda, este largo mandato le permitió convertirse en un político valorado tanto en Gobernación y en Secretaría General como incluso en El Pardo (¿tal vez Franco le conocía de su paso por Las Palmas en 1936?), facilitando así su designación.


 4. De nuevo, una sustitución urgente:

  el nombramiento de Antonio Ibáñez Freire

  En todo caso, la gestión de Vega se prolongó apenas dos años, pues en el otoño de 1962 se produjo su destitución debido a la mala gestión de las inundaciones que afectaron a importan- tes poblaciones del Vallès Occidental a finales de septiembre.28 Los papeles conservados en el Archivo de Interior permiten comprobar que durante ese otoño se venía gestando una amplia combinación de gobernadores, sobre la que se sobrepuso la urgencia sobrevenida de proveer los gobiernos civiles vacantes de Barcelona y Lugo.29


  26 Tarín-Iglesias, J. (1983). Vivir para contar. Op. cit., 150, indica: “Desde un principio se dijo que había sido un candidato in- termedio, propuesto por Rodríguez Miguel, pensando que Franco no pondría ningún obstáculo, y que a don Camilo le iría bien”. Ese carácter intermedio puede referirse a las dos instancias implicadas, Gobernación y Movimiento, contando por tanto también con el visto bueno de Solís. Por su parte,Taboada fue promocionado unos meses después por Solís y Herrero al cargo de delegado nacional de Provincias.

  27 Sobre su figura, Alcaraz, J. (1994). Matías Vega Guerra (posguerra y franquismo en Canarias). Benchomo; Marín, M. (2015). Una década de estabilidad relativa (1960-1969). En Tébar, J. et al. Gobernadores… Op. cit., 190-204.

  28 El asunto lo explica Marín en Gobernadores, op. cit., 239-250, recogiendo que a mediados de noviembre de 1962 ya era co- nocida la destitución, aunque “a Vega Guerra solo le salvó de una destitución inmediata la necesidad de decidir un sustituto y de encontrar el momento oportuno para el relevo” (ibid., 245).

  29 La documentación en agmi, dgpi, sig. 3353/21 y 22.


  Recerques i Assajos

  En el caso de Barcelona, el más preocupante para el régimen, fueron varias las opciones plan- teadas antes de llegar a un acuerdo en la persona de Ibáñez Freire. Desde la Dirección General de Política Interior se elaboró una detallada y extensa lista previa de candidatos,30 con cinco gobernadores en ejercicio (José Manuel Pardo de Santayana, Jesús Aramburu, Antonio Ibáñez Freire, José Antonio Vaca de Osma y Enrique Otero), varios exgobernadores (José Antonio Gar- cía Noblejas, Tomás de la Plaza, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, Francisco Abella y José M.ª del Moral), otros cargos de la dictadura (Blas Piñar, Javier Martín Artajo, Alfredo López Martí- nez, Adolfo Díaz Ambrona, Antonio Pedrosa) y un grupo denominado de “personas destacadas fuera de la política”, casi todas abogados del Estado (Carlos Leguina, José M.ª Arauz de Robles, Federico Silva, Gabriel del Valle, José Antonio Ollero de la Rosa, Luis Gómez Sanz y Francisco Guijarro, además del fiscal Antonio Cantos). Se trataba de un elenco amplio y variado, que in- cluía a personalidades conocidas, bastantes de ellas muy significadas en su falangismo (Pardo, Aramburu, Rodríguez de Valcárcel, García Noblejas, Abella, Ibáñez, Moral, Pedrosa…) y otras vinculadas al integrismo ultra (Piñar), al tradicionalismo juanista (Arauz) o al catolicismo político (Martín Artajo, López, Guijarro y el futuro ministro Silva).Varios de los citados debían tener un apoyo específico en Gobernación, caso deVaca de Osma (ya propuesto para gobernador de Sevi- lla) y de otros candidatos planteados previamente por Chacón o bien relacionados con él (Otero, Leguina, Ollero o Arauz). La importante presencia falangista indica que la lista podría haberse elaborado tras algunas conversaciones previas con Fernando Herrero y José Luis Taboada.

  Esta nómina se acompañaba de un informe sobre las características de cada uno, que iba más allá del clásico resumen apretado de profesión y méritos políticos y militares. En algunos casos prácticamente se descartaba al candidato por su poca experiencia o por la probabilidad de que no aceptase el encargo. En otros abundaban los elogios, con frecuencia centrados en sus virtu- des personales, caso del exdiputado cedista, consejero de la Editorial Católica y procurador en Cortes Javier Martín Artajo, el también procurador —por designación directa de Franco— y “ferviente propagandista de Acción Católica” Alfredo López Martínez, el falangista y exdi- rector general de Archivos José Antonio García Noblejas, el magistrado del Tribunal Supremo Carlos Leguina o el letrado del Consejo de Estado Federico Silva (“hombre joven, trabajador, con vocación política y formación espléndida”).31

  Con todo, las consideraciones más positivas apuntaban claramente hacia las candidaturas de José Manuel Pardo de Santayana, Antonio Ibáñez Freire —“de todos los Gobernadores actuales que podrían ir a Barcelona, Ibáñez y Pardo, son los más indicados para ello”— y Blas Piñar. So- bre Pardo se indicaba su larga experiencia en el cargo, con buen conocimiento del oficio, y que era “persona seria, con fama de carácter violento”,“recto en la administración de los fondos, sin alegrías de las llamadas políticas, ni desmedidas inversiones protocolarias”, apuntando su “gran ilusión por ir a Barcelona”.32 En cuanto al notario madrileño Piñar, exdirector del Instituto de Cultura Hispánica, apuntaba que “se trata de una persona excepcional […] brillante, acaso el

  30 agmi, dgpi, sig. 3352/22, Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Política Interior, Nombres que se proponen para cubrir el Gobierno Civil de Barcelona, s. f., y Nombres que se proponen para cubrir el Gobierno Civil de Barcelona y algunas consideraciones sobre ellos, s. f. Ambas listas se estructuran en tres categorías:“Entre los Gobernadores actuales”,“De personas que han desempeñado otros cargos, incluso el de Gobernador civil” y “Personas destacadas fuera de la política”.

  31 Ibidem, Nombres que se proponen… y algunas consideraciones sobre ellos.

  32 Ibidem. Un informe de fet-jons, de 1956, apuntaba también su “excesivo autoritarismo“ y “destemplanza”, pero dentro de una valoración general positiva, al ser “inteligente y preparado […] de gran acometividad y espíritu”: Archivo General de la Universidad de Navarra (agun), Diego Salas Pombo, 92/16.


  Recerques i Assajos

  mejor orador de estos tiempos”,“excelente católico y hombre bondadoso; podía, por tanto, hacer un Gobernador brillante al que Barcelona querría y admiraría. Sin embargo es de notar que se trata de un hombre apasionado y dable, por tanto, de incurrir en algún error del que otra persona más cauta pueda preservarse, pero acaso vale la pena correr el albur”.33

  Tiene especial relevancia la positiva valoración de Ibáñez: “Es un gobernador excelente y hasta ahora sólo ha dado pruebas de capacidad y ponderación”; además, con sus dotes cabía esperar que cumpliera con la “faceta exterior y representativa que Barcelona necesita”, es decir, discursos y actuaciones que pudieran generar apoyos al Gobierno. Como único inconveniente se indicaba que podían surgir “comentarios […] que vieran en su rápida carrera la protección ministerial” y, sobre todo, se cuestionaba “si en estos momentos debe salir de Bilbao”. Consi- deraba, al respecto, que “el problema político de esta población […] es mayor que el de Bar- celona, que en este sentido casi no lo tiene. El separatismo vasco es más venenoso […] que el catalán. Solamente los problemas sociales que en el futuro puedan presentarse, tendrían mayor volumen en Barcelona que en Bilbao”.34

  Las fuentes indican que la elección estuvo bastante abierta hasta el último momento. Así, unas anotaciones remitidas desde Gobernación a la Comisión Delegada del Consejo de Mi- nistros el 14 de diciembre —una semana antes del nombramiento— señalaban:

  […] preocupa pensar que la designación prevista para Barcelona pueda recaer en quien se ha significado especialmente en cuestiones de tipo social, sin haber des- plegado actividades que le den especiales relieves de orden político.

  La combinación tendría mayor signo desfavorable, si el General Candón sale de Barcelona; porque entonces el nuevo Gobernador Civil de dicha capital, quedaría tan implicado en cuestiones policiales como ha ocurrido, cuando el Jefe Superior de Barcelona no es de tan cabales condiciones como el actual.35


  Debieron de ser este tipo de consideraciones sobre la pericia política y el manejo del orden público las que llevaron finalmente a que la elección fuera entre Pardo de Santayana e Ibáñez Freire. Con ello se optaba por un perfil bien definido: un gobernador que aunase capacidad política y represiva, como lo había hecho Correa. Después de este, sin embargo, las designa- ciones habían ido alternando entre militares sin experiencia previa en gobiernos civiles y sin apenas lazos con el partido (Barba, 1945-1947; Acedo, 1951-1960) y políticos experimentados en la administración y, sobre todo el primero, en fet-jons (Baeza, 1947-1951;Vega, 1960-1963). Ello comportaba algunos problemas, pues Franco consideraba que los militares carecían a veces de la necesaria flexibilidad que requería este cargo, mientras que, por otro lado, tanto Baeza como Vega fueron acusados de debilidad.36 Frente a ello, posiblemente se pensó que una

  33 Ibidem. No sabemos dónde se frenó la candidatura de Piñar, pero su nombre volvió a manejarse en Gobernación como posible go- bernador de Barcelona dos años después, por lo que cabe aventurar que no convenciese a Solís o a Franco (Carrero lo propuso como ministro de Justicia en 1965 y el dictador le respondió que era “un exaltado”: López Rodó, L. (1990). Memorias (Vol. I). Op. cit., 532).

  34 Ibidem. Poco antes se había valorado así su posible designación para Valencia: “Su capacidad está fuera de duda, lo viene acreditando enVizcaya, pero comprendo que en las actuales circunstancias quizá no convenga moverlo de Bilbao“ (agmi, dgpi, sig. 3353/18, Nota sobre posibles nombramientos de gobernadores).

  35 agmi, dgpi, sig. 3353/22, Combinación de gobernadores. El general era Guillermo Candón Calatayud, entonces jefe superior de Policía de Barcelona, al que se estaba valorando como candidato a gobernador para alguna provincia conflictiva (Asturias o, como finalmente ocurrió,Vizcaya).

  36 Para estos gobernadores remito a Tébar, J. et al. (2015). Gobernadores… Op. cit., y Franco Salgado-Araujo, F. (1976). Mis con- versaciones… Op. cit., 160.


  Recerques i Assajos

  provincia difícil como Barcelona, donde el gobernador se enfrentaba tanto a una contestación social importante como a la necesidad de gestionar unos apoyos sociales variados y complejos, precisaba combinar experiencia, carácter expeditivo y capacidad política.

  José Manuel Pardo de Santayana tenía, en este sentido, una buena hoja de servicios. Acumu- laba una dilatada experiencia como gobernador de Lérida (1943-1945), Baleares (1945-1951), La Coruña (1951-1953) y Zaragoza (desde 1953), a plena satisfacción tanto de Gobernación como de la Secretaría General. No era militar de carrera, sino ingeniero agrónomo, pero había finalizado la guerra como capitán de complemento y había demostrado una sobrada capacidad represiva, unida a un temperamento bronco, a tenor de los informes internos. Se trataba asimis- mo de un falangista ortodoxo: camisa vieja, había sido en la posguerra jefe del seu de Badajoz y Valladolid y delegado de Sindicatos en la provincia pacense; en 1969 dimitió como goberna- dor de Madrid al oponerse a la sucesión de Juan Carlos de Borbón. En suma, un fascista a la antigua usanza, de quien Franco tenía una opinión positiva, que ya había sido valorado como posible gobernador de Barcelona dos años antes y que no ocultaba su deseo de promocionar al mando de la capital catalana.37

  Antonio Ibáñez Freire ofrecía unas características similares, aunque con una carrera políti- ca más corta, pues solo había desempeñado los gobiernos civiles de Santander (1960-1961) y Vizcaya (1961-1963). Contaba con una notable carrera militar: la había iniciado como teniente de infantería en 1934, la había continuado durante la guerra (que comenzó sumándose a la insurrección de 1936 enVitoria, a las órdenes de AlonsoVega, y acabó como comandante habi- litado), la había reforzado con su enrolamiento voluntario en la División Azul, en la que había obtenido la Cruz de Hierro, y con su posterior formación diplomándose para Estado Mayor, y en 1957 había ascendido a teniente coronel. Inequívocamente falangista, era militante del partido desde la guerra y en 1958 había sido elegido consejero nacional por Álava. Sabemos que contaba con el doble apoyo de Gobernación y de Falange, que habían coincidido en su nombramiento para Santander y Vizcaya. Es decir, se trataba de otro hombre “de la línea dura”

  —como indicó Fraga—, dispuesto a reprimir sin contemplaciones cualquier atisbo de disiden- cia, con una agresividad que demostró en Barcelona y en su carrera posterior.38

  No es posible saber cómo se inclinó la balanza en favor de Ibáñez. Cabe especular con que la imagen de falangista intransigente de Pardo causara rechazo, fuese por parte de Alonso Vega, de Carrero (ambos podían ver con preocupación su inclinación antimonárquica) o incluso de Solís (dada la tendencia de la vieja guardia a criticar su flexibilidad política). En todo caso, la documentación de Gobernación pasa en un momento dado de considerar ambas posibilidades

  —con las correspondientes variantes en otras provincias— a señalar el acuerdo con fet-jons

  respecto al nombramiento del teniente coronel Ibáñez Freire.

  En principio, estaba previsto que la combinación de finales de 1962 se extendiese a doce o trece provincias. Finalmente, los desacuerdos entre Gobernación y Movimiento impidieron llevar a cabo entonces una modificación tan amplia. Así, en vísperas de los nombramientos, el subsecretario Rodríguez de Miguel escribió a Alonso Vega que, visto que no parecía “ofrecer duda alguna […] la provisión de Barcelona, Bilbao [sic] y Lugo”, la resolución de “todo lo demás pudiera aplazarse para el próximo Consejo”. Otro tanto repetía Chacón en una nota

  37 agmi, dgpi, sig. 3353/22, Nombres que se proponen para cubrir el Gobierno Civil de Barcelona y algunas consideraciones sobre ellos.

  38 Ibidem, Nombres que se proponen…; Marín, M. (2015). Una década de estabilidad relativa (1960-1969). Op. cit., 250-251.


  Recerques i Assajos

  al ministro, en la que instaba a consolidar los acuerdos “en que media absoluta conformidad”: Barcelona,Vizcaya, Lugo y Cuenca.39 Esto fue lo que se hizo, de modo que el Consejo de Mi- nistros del 21 de diciembre aprobó estos cuatro nombramientos y el 3 de enero Franco firmó el decreto que designaba a los nuevos gobernadores y jefes provinciales.


 5. Un ascenso frustrado por falta de sustituto


  En los primeros meses de 1965 se plantearon nombramientos importantes en el Ministerio de Gobernación, conectados con algunos relevos previstos o posibles en el Ayuntamiento de Madrid y los gobiernos civiles de Madrid y Barcelona. A comienzos de febrero, el conde de Mayalde abandonó la alcaldía madrileña, siendo sustituido por Carlos Arias Navarro, quien cesó por tanto como director general de Seguridad. Ello implicaba la necesidad de cubrir este importante puesto, además de su homólogo en Política Interior, que llevaba nada menos que medio año vacante.40 Para ambos se pensó en gobernadores en activo, en concreto en Anto- nio Ibáñez para Seguridad y Jesús Aramburu para Interior. Dos posibilidades que, además del respaldo de Gobernación, probablemente fueran bien acogidas por fet-jons. Como en otros casos, el cambio previsto se aprovecharía para una combinación de gobernadores de mayor amplitud, sobre cuya gestación no he localizado documentación.

  Conocemos algunos entresijos sobre el proyectado nombramiento de Ibáñez, mencionado tanto por testimonios indirectos de Franco como por papeles de Interior. El 4 de marzo, el subsecretario Rodríguez de Miguel habló telefónicamente con el entonces gobernador de Barcelona para sondear si este expresaba alguna contrariedad a su posible designación al frente de la Dirección General de Seguridad (dgs). Lejos de ello, el afectado señaló su disposición a “ejercer el cargo con plena satisfacción, convencido de su relieve e importancia para el Minis- terio y para el Régimen”.41 Sin duda se trataba de una comprobación previa antes de que el ministro le planteara la cuestión a Franco, según nos indica López Rodó:

  El 4 de marzo, don Camilo Alonso Vega despachó con Franco sobre el nombrami- ento de nuevo Gobernador de Barcelona. Le propuso una terna en la que figuraban Enrique García Ramal, Federico Silva Muñoz y Alfredo Jiménez Millas. Acerca de Silva dijo Franco:“Ha de madurar.” Le indicó también a don Camilo que se pusiera de acuerdo con Solís para buscar nombres.“Aunque el Ministerio de la Goberna- ción es político —afirmó— la mayor parte de la política debe llevarla la Secretaría General del Movimiento”.42


  39 agmi, dgpi, sig. 3353/20, Carta de Rodríguez de Miguel a Alonso Vega, 21 de diciembre de 1962; ibidem, Señor ministro.

  40 En noviembre de 1963 había cesado Chacón, sustituido en febrero de 1964 por Marcos Peña, hasta entonces gobernador de Oviedo, que a su vez falleció en el mes de agosto. Esta vacante debió de reforzar el peso del subsecretario Rodríguez de Miguel en lo tocante a los gobiernos civiles.

  41 agmi, dgpi, sig. 3353/6, Conversación celebrada a las 9.30 horas de la mañana de hoy con el gobernador civil de Barcelona, 4 de marzo de 1965. La fecha y la hora indican que Rodríguez de Miguel telefoneó para poder ofrecer a Alonso Vega la con- formidad de Ibáñez antes de que el ministro tratara la cuestión con Franco.

  42 López Rodó, L. (1990). Memorias (Vol. I). Op. cit., 508. Silva ya había sido barajado como posible gobernador de Sevilla y de Barcelona en 1962; es curiosa la afirmación de Franco, pues cuatro meses después le nombró ministro de Trabajo. Por otro lado, resulta significativo que la terna incluyera a dos camisas viejas, uno del ala dura (Jiménez Millas, exvicesecretario general con Solís, aunque alejado de este) y otro más flexible (García Ramal, destacado falangista catalán y empresario, más adelante ministro de Relaciones Laborales).


  Recerques i Assajos

  Por tanto, era preciso un acuerdo entre Solís y Alonso Vega que fuera al tiempo capaz de ofrecer a Franco nombres convincentes para sustituir a Ibáñez Freire en Barcelona. Como expresa un revelador informe de Gobernación a finales de marzo:

  La deseable designación de D. Antonio Ibáñez Freire para la Dirección General de Seguridad sólo puede verse estorbada por la falta de nombres aceptables por Su Excelencia el Jefe del Estado para el Gobierno Civil de Barcelona.

  Como se estima, sin lugar a dudas que la persona más idónea para Seguridad es D. Antonio Ibáñez Freire, parece lógico que se agoten primero las posibilidades de encontrar sustituto para el Gobierno Civil de Barcelona.

  Se acompaña la nota que con carácter muy reservado recoge las ideas del Sr. Mi- nistro del pasado día 20.

  Así, si no cuajara la propuesta del Sr. Utrera para Barcelona, se estima que cubriría bien aquel cargo D. Luis Valero Bermejo.

  Si el Sr. Ministro celebrara una ámplia [sic] conversación con el Sr. Pardo de San- tayana, es posible que obtendría [sic] mayores elementos de juicio para llegar a una calificación inequívoca.

  El Sr. Ministro es amante de la justicia y antes de descalificar definitivamente al Sr. Pardo, parece aconsejable que tuviera lugar tal conversación, en la que abiertamen- te se le plantearan los hechos que de su actuación han llegado a conocimiento del Sr. Ministro y del diálogo que en consecuencia se produjera, podría la experiencia del Sr. Ministro obtener conclusiones seguras.

  También cabría considerar como posibles Gobernadores de Barcelona a dos nom- bres que estaban incluídos en alguna de las listas que obraban en poder del Sr. Mi- nistro, cual son D. Gonzalo Lacalle Leloup y D. Francisco Jimenes [Giménez] Torres.

  Es cierto que se encuentran actualmente en cargos de naturaleza muy distinta a la de Gobernador Civil; pero ambos son personas de indudable vocación política, que han demostrado criterios firmes en los cargos que desempeñaron y que tienen una formación económica que sería también útil en el Gobierno Civil de aquella ciudad catalana.

  Si, no obstante los nombres referidos, siguiera S. E. el Jefe del Estado con el criterio de mantener a Ibáñez en Barcelona habría entonces de pensarse en quien habría de ser nombrado para la Dirección General de Seguridad; pues lo que es evidente es que no debe pasar el próximo Consejo de Ministros sin que tal cargo sea provisto, por la sensación que en altas esferas políticas produce que se mantenga sin titular aquella Dirección General.

  Alguno de los nombres que se dan para Barcelona, previos los diálogos que el Sr. Ministro juzgue oportunos, pueden también servir para la Dirección General de Seguridad. Concretamente D. Luis Valero Bermejo y Pardo Santayana.

  Otros nombres que pudieran también utilizarse, si fallara la designación del Sr. Ibáñez, podían ser el de José Luis Torroba y los Generales del Cuerpo Jurídico Militar Srs. Aguirre y Cuervo.43


  43 agmi, sig. 3353/6, Provisión de vacantes para altos cargos, s. f. (1965). Desafortunadamente, entre la documentación obtenida no aparece la nota con las ideas de Alonso Vega, ni tampoco sabemos qué hechos o rumores generaban su prevención hacia Pardo.


  Recerques i Assajos

  El contenido de este informe y otros documentos parecen indicar que se trataba de nom- bres ya hablados con Alcalá, 44. Asimismo, contamos con dos listas tituladas “Posibles nombres para Barcelona”, que incluyen propuestas que podrían ser resultado de conversaciones previas entre Herrero, Taboada y Rodríguez Miguel. Ambas listas, casi idénticas, recogen un elenco de significados políticos de la dictadura, en su mayoría falangistas, destacando entre estos la nutrida presencia de gobernadores (José Manuel Pardo, Jesús López Cancio, José Utrera, San- tiago Guillén,Víctor Hellín, Jesús Posada) y exgobernadores (Luis Valero, Diego Salas, Tomás Romojaro, Carlos Ruiz, Rodrigo Vivar). Aparecen también otros significados azules (Antonio Tena, Miguel Vizcaíno, Antonio Pedrosa, Enrique García del Ramal, Manuel Sola o Adolfo Díaz-Ambrona, quien en unos meses pasó a ser ministro de Agricultura), además de católicos (Javier Martín Artajo, Luis Coronel de Palma), tradicionalistas unificados (José María Codón, José Ramón Herrero) y conocidas personalidades del régimen como Blas Piñar, el vicealmi- rante Jesús Fontán (supernumerario del Opus Dei y muy próximo a Franco) o el general Luis Azcárraga Pérez-Caballero.44

  Este conjunto llama la atención por dos razones. La primera es la fuerte representación del falangismo más neto, a través de la vieja guardia, el aparato de jefes provinciales o el sindica- lismo vertical, con personajes muy vinculados al pasado del régimen, incluidos tres antiguos vicesecretarios del partido. La segunda es la reiteración de nombres que ya habían sido valo- rados para ese cargo dos años atrás, cuando se designó a Ibáñez (Pardo, Piñar, Martín Artajo, Díaz-Ambrona o Pedrosa).

  En todo caso, de esta larga lista solo pasaron a la propuesta del informe antes citado tres sig- nificados falangistas con experiencia en el cargo: José Utrera, LuisValero y José Manuel Pardo.45 A ellos se sumaron dos hombres procedentes del Banco de España, dependiente del ministro de Hacienda Mariano Navarro: el exalcalde de Vitoria Gonzalo Lacalle y el falangista católico Francisco Giménez, antiguo número dos de Solís en la Organización Sindical.46

  Por su parte, el testimonio de Franco Salgado-Araujo recoge asimismo que a finales de mar- zo el dictador estaba de acuerdo en el nombramiento de Ibáñez Freire como director general de Seguridad e indicaba que “ahora estamos estudiando a quien enviamos de gobernador civil a Barcelona”.47

  Se trataba de una decisión que debía tomarse con urgencia. En vísperas del Consejo de Ministros del 2 de abril, donde se pretendía resolver la cuestión, en Gobernación se indica- ba la existencia de malestar ante la vacante en la dgs, que “dá pábulo, en sectores de acusada

  44 agmi, sig. 3353/6. Todos los citados figuraban en ambas listas, y la única diferencia era la presencia en la segunda de Luis Ameijide, gobernador de León. Muchos de los nombrados, en especial entre los no gobernadores, aparecen entre los nombres barajados a finales de los años sesenta en López Rodó, L. (1993). Memorias: Claves de la Transición (Vol. IV). Plaza & Janés, passim.

  45 Utrera había sido gobernador de Ciudad Real y Burgos y lo era desde hacía muy poco de Sevilla, cargo para el que había sido

  nombrado tras un fuerte pulso entre la Secretaría General del Movimiento, donde tenía gran respaldo, y Gobernación, donde no contaba con la consideración de Alonso Vega; era además un jerarca muy bien valorado por Franco (véase Utrera, J. (2020). Memorias de un gobernador civil, eus). Pardo, con más de veinte años de experiencia al frente de gobiernos civiles, seguía en el de Zaragoza y, como hemos visto, era un habitual entre los candidatos para Barcelona.Valero había sido gobernador de Ávila y Nava- rra y director del inv, y unos meses más tarde fue nombrado subsecretario del Ministerio de Hacienda con Juan José Espinosa (lo que puede indicar una buena relación con sectores tecnócratas); más adelante fue un destacado exponente del búnker falangista.

  46 Lacalle, abogado del Estado, excombatiente requeté y próximo a los “tecnócratas”, era subgobernador primero del banco

  y en ese momento ejercía como gobernador en funciones; ya hemos visto su nombre presente en propuestas previas de la dgpi. Giménez Torres tenía una larga trayectoria en el sindicalismo oficial, había sido secretario general de la ose y era en ese momento subgobernador tercero del Banco de España (Amaya, À. (2013). El acelerón sindicalista… Op. cit., 216-217).

  47 Franco Salgado-Araujo, F. (1976). Mis conversaciones… Op. cit., 446-447 (29 de marzo de 1965). Por su parte, Salgado-Araujo se mostraba partidario de mantener a Ibáñez en Barcelona.


  Recerques i Assajos

  sensibilidad política, para considerar inestable la posición del Gobierno”. Se insistía, en esta nota al ministro, en “las distintas sugerencias —alguna de ellas frustradas— sobre las personas que pudieran sustituir al Gobernador Civil de Barcelona”. Al mismo tiempo, se señalaba una segunda opción: la continuidad de Ibáñez en la Ciudad Condal y el nombramiento de otro director general. En ese caso, se sugería que el subdirector José de Diego, entonces director en funciones, podría incorporarse a las propuestas, reforzado por el teniente coronel Blanco como subdirector.48

  Finalmente, la combinación se resolvió el 9 de abril sin afectar a Barcelona, lo cual proba- blemente indica que las propuestas planteadas no convencieron a Franco, aunque tampoco es descartable el desacuerdo entre los dos ministros implicados.49 Para encabezar la dgs, Alonso Vega optó por el coronel Mariano Tortosa, quien ocupó el cargo apenas unos meses, pues en noviembre fue sustituido por el coronel Eduardo Blanco, un militar falangista que desde 1962 era jefe del Servicio de Información de la dgs. Como director de Política Interior fue nom- brado el camisa vieja Jesús Aramburu, gobernador de Madrid, probablemente por sugerencia del subsecretario Rodríguez de Miguel. Con ello, el falangismo mantenía una presencia firme en Gobernación, algo con lo que Alonso Vega debió transigir.

  Unos meses después, en octubre, el vicesecretario general del Movimiento Fernando He- rrero fue nombrado fiscal general del Estado y sustituido por el camisa vieja burgalés Alejandro Rodríguez de Valcárcel. De este modo, el contacto directo con los gobernadores y la elabora- ción de propuestas de nombramiento quedaron en manos de cuatro hombres de perfil muy similar: Rodríguez de Miguel y Aramburu por Gobernación, y Rodríguez de Valcárcel y Taboada por el Movimiento, todos ellos falangistas de la vieja guardia y antiguos gobernadores en los años cuarenta o cincuenta.


 6. La designación de Tomás Garicano Goñi


  Un año después se hizo una vez más necesario cubrir el Gobierno Civil de Barcelona. La Caputxinada, en el mes de marzo, y posteriormente la represión por parte de la policía de una concentración de sacerdotes, el 11 de mayo, precipitaron la marcha del gobernador. Unos me- ses más tarde, Ibáñez fue ascendido a la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo, a las órdenes del ministro falangista Jesús Romeo Gorría.

  Como era habitual durante la dictadura, el cambio del gobernador se demoró unos meses, una práctica con la que se pretendía evitar que el cese pareciera una desautorización a la vez que se ganaba tiempo para la búsqueda de un sustituto. Por ello, enseguida comenzó a pensarse en la designación de un nuevo hombre fuerte para Barcelona, proceso sobre el cual solo conta- mos con los testimonios de López Rodó e Iglesias-Tarín. El primero asegura que Alonso Vega ofreció el cargo a su subsecretario Luis Rodríguez de Miguel, a otros altos cargos falangistas, como Antonio Tena Artigas y José García Hernández, y al hasta poco antes subsecretario de Hacienda, Juan Sánchez-Cortés, además de proponer a Santiago Udina Martorell, subsecreta-

  48 agmi, dgpi, sig. 3353/6, Provisión de cargos vacantes y problemas universitarios.

  49 La renovación de gobernadores realizada a la par afectó a ocho provincias. Para cubrir Madrid fue designado Pardo de Santayana, cambiando finalmente el ansiado destino barcelonés por otro cargo de primera relevancia y confirmando el largo dominio de la vieja guardia en la Jefatura Provincial de la capital.


  Recerques i Assajos

  rio de Obras Públicas. Desconocemos hasta qué punto tales nombres se habían hablado con Alcalá, 44 o eran simplemente propuestas de Gobernación. En todo caso, según esta versión ninguno de los cuatro primeros aceptó y Udina fue descartado por Franco.50

  Revisando los nombres citados,51 solo dos contaban con experiencia previa como goberna- dores, así como en los despachos del ministerio (García Hernández y Rodríguez de Miguel). Tena ya había sido incluido en una lista de posibles gobernadores para Barcelona el año ante- rior, había sido delegado nacional de Educación y Cultura de fet-jons y era secretario general técnico del Ministerio de Educación desde 1956. García Hernández había sido presidente de la Diputación de Guadalajara, gobernador de Lugo y Las Palmas, y director general de Admi- nistración Local (1951-1957), y a mediados de los años sesenta era asesor jurídico del Minis- terio de Información y Turismo, que regía Fraga.52 Sánchez-Cortés, miembro de la acndp y subsecretario de Hacienda (con Mariano Navarro) entre 1957 y 1965, parecía más próximo al catolicismo tecnocrático impulsado por Carrero. Udina respondía a un perfil similar, por su pasado en Acción Católica y por haber sido secretario general técnico del Plan de Desarrollo (1962-1965), con López Rodó, antes de pasar a la Subsecretaría de Obras Públicas, de la mano de Federico Silva, con quien mantendría una estrecha relación política. El caso de Rodríguez de Miguel es interesante, porque la propuesta de Alonso Vega bien pudo ser un intento de quitarse de en medio al subsecretario. Sin embargo, el veterano falangista prefirió mantenerse en su decisivo puesto en Gobernación, más cómodo que una plaza tan difícil como la catalana, pensando tal vez en el ascenso hacia un ministerio.

  Según Iglesias-Tarín, fue precisamente Rodríguez de Miguel quien propuso al hombre final- mente elegido: Tomás Garicano Goñi. Era un general del Cuerpo Jurídico del Aire que tenía en su haber una relevante participación en el golpe de julio de 1936 en la VIII Región Militar, un largo periodo como secretario nacional de Justicia y Derecho de fet-jons (1942-1951) y ex- periencia previa en el cargo, pues había sido gobernador y jefe provincial de Guipúzcoa (1951- 1956); además, desde 1965 era representante estatal en el Canal de Isabel II. No tenemos ninguna evidencia firme sobre cómo se llegó al nombramiento de Garicano, pero su perfil permite plan- tear que pudo haber concitado apoyos muy diversos. Estaban su militancia falangista y su pasado estrechamente vinculado al aparato del partido, que le habían valido su primer destino como go- bernador y que pudieron facilitar ahora el refrendo de Secretaría General. Su condición militar, sus méritos en la sublevación y factores de conocimiento personal previo lo convertían también en un buen candidato ante Alonso Vega y, sobre todo, ante Franco.53 Próximo a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, se ha señalado su cercanía al sector católico encabezado por

  50 López Rodó, L. (1991), Memorias: Años decisivos (Vol. II). Plaza & Janés, 56. Ante la propuesta de Udina, Franco aseguró que “es mejor que los catalanes vengan a Madrid”, lo que resultaría congruente con la política habitual de no designar como gobernado- res a hombres procedentes de la provincia o vinculados a ella. Según Iglesias-Tarín, J. (1983). Vivir para contar. Op. cit., 178, fue Ro- dríguez de Miguel quien bloqueó la candidatura de Udina, lo que en todo caso confirmaría que su nombre sonó para el cargo.

  51 Un análisis más detallado lo ofrece Marín en Una década de estabilidad relativa (1960-1969), op. cit., 255-258, de donde proceden algunos datos.

  52 Por tanto, era un hombre con experiencia en el cargo y buen conocedor del ministerio y de los entresijos de la adminis- tración provincial; de hecho, fue ministro de la Gobernación y vicepresidente con Arias Navarro (1974-1975). Además, podía contar con el apoyo de Solís (véase Hispán, P. (2006). La política en el régimen… Op. cit., 467).

  53 El papel de Rodríguez de Miguel, en Iglesias-Tarín, J. (1983). Vivir para contar. Op. cit., 178. Garicano indica que Alonso Vega, “por vieja relación en Asturias en 1934 y en el Cuerpo de Ejército de Navarra durante la guerra, me trató siempre con

  mucho cariño” y que su mandato como gobernador en Guipúzcoa le permitió tener bastante contacto con Franco durante sus veraneos donostiarras: Bayod, Á. (1981). Franco visto por sus ministros. Planeta, 194. Con todo, años después Alonso Vega criticó su nombramiento para Gobernación: López Rodó, L. (1992). Memorias: El principio del fin (Vol. III). Plaza & Janés, 110.


  Recerques i Assajos

  el ministro Federico Silva.54 También se ha indicado su conexión con Carrero Blanco y López Rodó, si bien esta pudo ser posterior.55 En suma, con un contorno intermedio entre falangista y católico, reunía méritos y vínculos que debieron de facilitar el acuerdo entre Gobernación y Movimiento, así como el imprescindible plácet de Franco.


 7. Visión de conjunto y conclusiones


Garicano tuvo más fortuna que sus predecesores en Barcelona, todos los cuales fueron desti- tuidos o dimitieron del cargo debido a problemas de orden público o de otra índole, casi siem- pre —salvo Ibáñez— sin conseguir una promoción política posterior. Garicano, en cambio, saltó de la capital catalana al puesto de ministro de la Gobernación, desde el cual tuvo mucho que decir en los nombramientos de gobernadores, comenzando por el de su sucesor en el Palau de la Duana, el falangista Tomás Pelayo Ros (1969-1974). Más adelante, Rodolfo Martín Villa, último representante de Franco en Barcelona (1974-1975), pasó también directamente de dicho cargo a ser ministro de Relaciones Laborales. Unos y otros casos ponen de manifiesto tanto la dificultad de gestionar el gobierno de la provincia barcelonesa como la proyección y las posibilidades que un éxito en semejante tarea podían comportar.

Por todo ello, los relevos al frente del Gobierno Civil de Barcelona resultaban decisiones complejas.Ya se ha explicado que el proceso implicaba la participación de diferentes instancias en el Ministerio de la Gobernación y la Secretaría General del Movimiento, con el fin de ofre- cer a Franco un candidato convincente. La documentación analizada permite ampliar y mati- zar nuestro conocimiento sobre la cuestión, en especial respecto de la búsqueda de candidatos. Así, la primera fase del procedimiento pasaba por la elaboración de listas y consideraciones sobre la cuestión en la Dirección General de Política Interior, en paralelo a las gestiones simila- res que realizaba la Delegación Nacional de Provincias de Falange. En esta fase de preselección intervenían en mayor o menor medida el subsecretario de Gobernación (Luis Rodríguez de Miguel) y el vicesecretario general del Movimiento (Fernando Herrero, 1961-1965; Alejandro Rodríguez de Valcárcel, 1965-1969), quienes también participaban en las conversaciones entre ambas casas. A partir de ahí venían los ofrecimientos de nombres a los dos ministros y de estos a Franco. Había mucho en juego en cuanto a los equilibrios de poder internos, lo cual difi- cultaba que progresaran candidatos exclusivamente de una parte, Gobernación o Movimiento, que no contasen con respaldos en la otra.

El repaso de los nombres demuestra la amplitud de perfiles y nombres que podían valorar- se: se han citado hasta 64 candidatos, que no agotan todos los que pudieron considerarse, en especial por fet-jons. Pese a esta limitación, es posible bosquejar una visión global, tanto del conjunto como de los hombres que tuvieron mayor apoyo, es decir, que fueron seriamente ponderados para el cargo. En términos generacionales, eran hombres nacidos entre 1895 y 1926, rango que vale igualmente para los candidatos con mayor peso, desde Cuesta Monereo

54 Silva le había nombrado el año anterior representante en el Canal de Isabel II y hay indicios de que le consideraba uno de los “hombres leales” a finales de los años sesenta (López Rodó, L. (1991). Memorias… (Vol. II). Op. cit., 309 y 521). En todo caso, su incorporación a la acndp había sido tardía y probablemente se ha minusvalorado la relevancia de su origen falangista, equivocando con frecuencia su cargo en fet-jons con el de secretario general del Ministerio de Justicia.

55 Marín, M. (2015). Una década de estabilidad relativa (1960-1969). Op. cit., 258-261. El mismo autor señala, en todo caso, su relación conflictiva con el hombre de ambos en Barcelona, el alcalde Porcioles.


Recerques i Assajos

(1895) o Basanta (1899) hasta Silva (1923) o Utrera (1926), con edades comprendidas entre los 39 y los 65 años. En todo caso, el grupo mayoritario lo constituían los nacidos en 1910-1919 (51,5%), seguidos de los de 1900-1909 (23,4%), 1920-1926 (14%) y 1895-1899 (6,2%).56 Ello

evidenciaba el peso de quienes se habían politizado sobre todo en los años treinta y habían participado como combatientes en la guerra, incluida una nutrida representación de la Falange y el seu de preguerra. La generación de los adolescentes de posguerra estaba, en cambio, muy poco representada, pero era evidente la proyección política de los hombres más jóvenes, varios de los cuales llegarían a ser ministros (Silva, Cabello de Alba, Osorio y Utrera).

Desde el punto de vista social, la mayoría de los nombres pertenecían a la clase media-alta de profesionales y altos cargos, además de algunos exponentes de la alta burguesía. Dominaban los formados en Derecho, una parte significativa de los cuales habían ejercido o ejercían como abogados del Estado o jurídicos militares. En todo caso, se pueden diferenciar dos grupos: quienes tenían un extenso cursus honorum político, incluidos muchos gobernadores o exgo- bernadores, además de algunos subsecretarios y cargos provinciales o de fet-jons, y aquellos significados por su carrera profesional, fuese en puestos jurídicos o en otros.

Políticamente, al menos la mitad eran falangistas, a los que se sumaban un número relevante de católicos (en torno al 20% tenían lazos con la acndp), algunos tecnócratas y, claro está, hom- bres sin una significación tan definida; en cambio, es casi anecdótica la presencia de monár- quicos a la antigua usanza o tradicionalistas. De hecho, si se fija la lente en los candidatos con mayores posibilidades, más del 60% eran azules, parte de ellos de la vieja guardia, junto con varios católicos, alguna figura de corte tecnocrático o militar y el integrista Piñar. Casi todos los falangistas estaban vinculados a la política como principal ocupación, mientras que entre los sectores católicos o menos definidos era más fácil encontrar a personas sin cargos o con una implicación menos relevante. Entre los azules se advierte también una diversidad de ma- tices, pues estaban tanto los que eran más pragmáticos (García-Ramal) o próximos al ámbito católico (Giménez Torres, Catalá, Tena, Garicano) como otros conocidos por un acentuado nacionalsindicalismo (Salas, Utrera, Pardo,Valero, Ruiz García, Jiménez Millas). Puede llamar la atención que se pensara en perfiles tan nítidamente fascistas —o tan extremistas como Piñar— para la Barcelona de los años sesenta, pero varios de ellos fueron muy tenidos en cuenta y, a la postre, resultó nombrado un hombre de la línea dura como Ibáñez.

Por tanto, puede decirse que el régimen seguía mirando sobre todo a su principal cantera de gobernadores, la compuesta por falangistas y excombatientes integrados en fet-jons, pero también sopesaba el posible recurso a los propagandistas católicos y a figuras de otras ten- dencias. Ahora bien, la orientación de las propuestas dependía del proponente y, aunque no sepamos con certeza de dónde partieron una parte de esas, tenemos elementos suficientes para responder de forma aproximada. Es plausible inferir que Alcalá, 44 proponía casi en exclusiva a jerarcas falangistas, que muchas veces eran también respaldados desde Gobernación gracias al protagonismo de hombres del partido en ese ministerio —destacadamente, Rodríguez de Miguel— y a que el ministro podía apoyar a algunos de ellos, en especial si aseguraban mano dura. En todo caso, Alonso Vega y sobre todo Chacón tendían a buscar también otros perfiles,


56 Conocemos el año de nacimiento de 61 de ellos, aunque indicamos los porcentajes sobre el total, siendo por tanto suscep- tibles de ser ligeramente superiores.


Recerques i Assajos

incluyendo en las listas a católicos, monárquicos y tecnócratas procedentes de los ministerios, las administraciones territoriales o el mundo profesional.

¿Cómo se llegaba a decidir un nombre? La necesidad de alcanzar acuerdos, o al menos de evitar vetos, favorecía a los candidatos que, además de contar con apoyos firmes, no genera- sen excesiva oposición y pudieran ofrecer ciertas garantías a las partes. Aquí podía influir la capacidad de intermediación entre los dos ministerios, una posición que se ha atribuido a Rodríguez de Miguel, si bien el factor clave era siempre, por supuesto, la opinión de Franco. Significativamente, pese a que casi todos los candidatos eran civiles, al final fueron designados tres gobernadores con vínculos castrenses: un teniente coronel de infantería (Ibáñez), un au- ditor general del ejército (Garicano) y otro que se había desempeñado como jurídico militar durante la guerra (Vega). Debieron de influir en ello la preocupación primordial por el orden público y la percepción positiva tanto de Alonso Vega como de Franco. Por último, los tres nombrados contaban con experiencia en la administración territorial, los dos primeros como gobernadores y el tercero en la presidencia del cabildo grancanario, y eran militantes del par- tido, con mayores credenciales falangistas en los casos de Ibáñez y Garicano. En este sentido, las instancias implicadas prefirieron decantarse por la experiencia en la gestión política y la capacidad de reprimir a la disidencia, desechando a los candidatos con un perfil más vinculado al mundo profesional o ajenos a fet-jons, una tendencia que se mantuvo en el Gobierno Civil de Barcelona hasta la muerte del dictador.


§


Referencias

Alcaraz, J., 1994. Matías Vega Guerra (posguerra y franquismo en Canarias). Benchomo, Las Palmas de Gran Canaria-Santa Cruz de Tenerife.

Amaya Quer, À., 2013. El acelerón sindicalista: El aparato de propaganda de la Organización Sindical Española entre 1957 y 1969. cepc, Madrid.

Bayod, Á., 1981. Franco visto por sus ministros. Planeta, Barcelona.

Franco Salgado-Araujo, F., 1976. Mis conversaciones privadas con Franco. Planeta, Barcelona. Hispán Iglesias de Ussel, P., 2006. La política en el régimen de Franco entre 1957 y 1969: Proyectos, conflictos y luchas por el poder. cepc, Madrid.

Hofmann, A.C., 2023. Una modernidad autoritaria. El desarrollismo en la España de Franco (1956- 1973). Publicacions de la Universitat de València,Valencia.

López Rodó, L., 1990. Memorias (Vol. I). Plaza & Janés, Barcelona.

Saz Campos, I., 2007.“Mucho más que dos crisis políticas: El agotamiento de dos proyectos enfren- tados”, Ayer (68), pp. 137-163.

Tarín-Iglesias, J., 1983.Vivir para contar. Planeta, Barcelona.

Tébar, J.; Risques, M.; Marín, M.; Casanellas, P., 2015. Gobernadores: Barcelona en la España fran- quista (1939-1977). Comares, Granada.

Utrera Molina, J., 2020. Memorias de un gobernador civil. eus, Sevilla.


§


Julián Sanz Hoya es doctor en Historia por la Universidad de Cantabria y profesor titular de Historia Contemporánea en la Universitat de València. Su principal línea de investigación ha girado en torno a la evolución de la derecha española y la articulación de la dictadura franquista, estudiando las culturas políticas derechistas, el papel de fet-jons y los gobernadores civiles, así como la historia comparada entre los regímenes de Franco y Mussolini. Ha publi- cado numerosos trabajos en ámbitos científicos nacionales e internacionales, destacando entre los más recientes España en camisa azul: Falange, cultura política y poderes locales (Comares, 2022) y, como coeditor y coautor, The Right and the Nation:Transnational Perspectives (Routledge, 2023).


§


Llicència

Aquesta obra està sota una llicència internacional Creative Com- mons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0.

L'autor/a que publica en aquesta revista està d'acord amb els termes següents:

 1. L'autor/a cedeix en exclusiva tots els drets de propietat intel·lectual a l’editor/a per a tot el món i per a tota la durada dels drets de propietat intel·lectual vigents aplicables.

 2. L’editor/a difondrà els textos amb la Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0, la qual permet compartir l’obra amb tercers, sempre que en reconeguin l’autoria, la publicació inicial en aquesta revista i les condicions de la llicència.

Licencia

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.

El autor o la autora a que publica en esta revista está de acuerdo con los términos siguientes:

 1. El/la autor/a cede en exclusiva todos los derechos de propiedad intelectual al/la editor/a para todo el mundo y toda la duración de los derechos de propiedad intelectual vigentes aplicables.

 2. El/la editor/a difundirá los textos con la Atribución-No Comercial- No Derivada 4.0 International que permite compartir la obra con terceros, siempre que éstos reconozcan su autoría, su publicación inicial en esta revista y las condiciones de la licencia.

License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non- Commercial-NoDerivatives 4.0 International License.

The author who publishes in this journal agrees to the following terms:

 1. The author exclusively assigns all intellectual property rights to the publisher worldwide and for the entire duration of the applicable intellectual property rights.

 2. The publisher will distribute the texts under the Attribu-

tion-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International, which allows the work to be shared with third parties, as long as they ack- nowledge the authorship, the initial publication in this magazine and the conditions of the license.


Recerques i Assajos

La cobertura hospitalaria de la tuberculosis en la España franquista, 1936-1977


Elena García Cruz* Universidad de Sevilla (España) egcruz@us.es

https://orcid.org/0000-0001-5782-9272


Resumen

La tuberculosis es una de las enfermedades con mayores tasas de mortalidad en España en gran parte del siglo xx y que más ha perdurado hasta conseguir reducir su incidencia. Durante el primer franquismo fue la primera causa de mortalidad de la población española. Ni siquiera los esfuerzos por aumentar el número de sa- natorios del Patronato Nacional Antituberculoso consiguió que la mortalidad por esta causa disminuyese. El cambio de tendencia vino de la mano de otros factores, como la introducción en el país de la estreptomicina, un antibiótico muy costoso de conseguir durante los primeros años de la dictadura o la introducción de cam- pañas de higiene y vacunación. El último esfuerzo del franquismo para frenar esta enfermedad fue la creación del Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis, cuyos resultados son cuestionables. El objetivo de este trabajo es incidir en la cu- antificación y evolución de los sanatorios del Plan Nacional, dibujar su papel en la estrategia de lucha antituberculosa en este periodo y analizar su decadencia y cambio de funcionalidad de muchos de ellos en los últimos años del franquismo.

Palabras clave: tuberculosis, sanatorios, antibióticos, franquismo, sanidad


*Este trabajo forma parte del Proyecto “El desarrollo histórico de las empresas hospitalarias del sector privado en competencia y colaboración con el sector público: España en perspectiva internacional (1920-2020)”. Referencia PID2021-122699OB-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa.


Fecha de recepción: 25/07/2023 Fecha de aceptación: 12/09/2023


ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2023.16.4


Recerques i Assajos

Abstract

Hospital coverage for tuberculosis in the Franco dictatorship, 1936-1977

Tuberculosis is one of the diseases with the highest mortality rates in Spain in much of the 20th century, and one that has lasted the longest until its incidence has been reduced. During the first Franco regime, it was the leading cause of death in the Spanish population. Not even the efforts of the National Antituberculosis Board to increase the number of sanatoriums of the National Antituberculosis Bo- ard managed (Patronato Nacional Antituberculoso) to reduce mortality from this cause. The change in trend came hand in hand with other factors, such as the in- troduction into the country of streptomycin, an antibiotic that was very expensive to obtain during the first years of the dictatorship, or the introduction of hygiene and vaccination campaigns.The last effort of the Franco regime to curb this disease was the creation of the National Plan for the Eradication of Tuberculosis, whose results of which are questionable. The objective of this work is to influence the quantification and evolution of the National Plan sanatoriums, outline their role in the anti-tuberculosis strategy in this period, and analyze the decline and change in functionality of many of them in the last years of Francoism.

Key words: tuberculosis, sanatoriums, antibiotics, Francoism, health

Resum

La cobertura hospitalària de la tuberculosi a l'espanya franquista, 1936-1977

La tuberculosi és una de les malalties amb majors taxes de mortalitat a Espanya a gran part del segle xx i que més ha perdurat fins a aconseguir reduir la seva inci- dència. Durant el primer franquisme va ser la primera causa de mortalitat de la po- blació espanyola. Ni tan sols els esforços per augmentar el nombre de sanatoris del “Patronato Nacional Antituberculoso” va aconseguir que la mortalitat per aquesta causa disminuís. El canvi de tendència va venir de la mà d’altres factors, com ara la introducció al país de l’estreptomicina, un antibiòtic molt costós d’aconseguir durant els primers anys de la dictadura o la introducció de campanyes d’higiene i vacunació. L’últim esforç del franquisme per frenar aquesta malaltia va ser la creació del “Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis”, els resultats del qual són qüestionables. L’objectiu d’aquest treball és incidir en la quantificació i l’evolució dels sanatoris del Pla Nacional, dibuixar el seu paper en l’estratègia de lluita antitu- berculosa en aquest període i analitzar-ne la decadència i el canvi de funcionalitat de molts en els últims anys del franquisme.

Paraules clau; tuberculosi, sanatoris, antibiòtics, franquisme, sanitat


§


 1. Introducción


  La lucha antituberculosa en España surgió a finales del siglo xix y se extendió hasta me- diados del xx. Esta enfermedad logró expandirse en el país debido al entorno propicio: una creciente concentración de personas en el ámbito urbano y en los lugares de trabajo bajo condiciones insalubres durante largas jornadas. Las condiciones penosas de trabajo y de vida se unían a una escasa cobertura sanitaria por parte del Estado, lo que afectaba en mayor medida a


  Recerques i Assajos

  las clases con menor nivel adquisitivo que no tenían capacidad para instalarse en los sanatorios antituberculosos privados. Adicionalmente, la dotación de infraestructuras higiénicas en las ciudades españolas de principios del siglo xx era muy deficiente, lo cual aumentaba las posibi- lidades de propagación epidémica.Todo ello contribuyó a la gran incidencia de la tuberculosis en España, como en toda Europa,1 durante este periodo.2

  Las primeras iniciativas para organizar esta lucha sanitaria estuvieron vinculadas a profesionales médicos y se sustentaban en instituciones de beneficencia privada, ya que la cobertura sanitaria pública era prácticamente nula. A principios del siglo xx se empiezan a introducir iniciativas de apoyo político contra la tuberculosis. Así, en 1903 se formaliza la Asociación Antituberculosa Es- pañola (aae), aunque el Estado seguía interviniendo mínimamente, haciéndolo tan solo a través de damas, entre las que se encontraban las de la familia real. Durante las primeras décadas del siglo, la beneficencia particular era la forma predominante de constitución de nuevos dispen- sarios. En esta época surgen en España un total de trece establecimientos contra la tuberculosis, de los cuales solo cinco pertenecen a instituciones públicas.3 La campaña antituberculosa de ese momento contó con el rechazo de la mayor parte de la población obrera, ya que se centraba en modificar las conductas de las personas con menos recursos y no en mejorar sus condiciones sociales. La tuberculosis había pasado a ser una enfermedad que claramente discriminaba en función de la clase social, estando mucho más extendida entre la población con menos recursos, que no tenía acceso a los nuevos centros antituberculosos y convivía en las peores condiciones higiénicas. Los escasos sanatorios antituberculosos privados que se construyeron en estas décadas eran prohibitivos para la mayoría de la población. A modo de ejemplo de lo costoso de los tra- tamientos, podemos indicar que el Sanatorio Hispanoamericano, inaugurado en los años treinta en Guadarrama, que contaba con médicos de prestigio para la atención del aparato respiratorio, tenía unas tarifas de pensión, incluida la asistencia médica, de entre 18 y 40 pesetas diarias.4

  Tras la proclamación de la dictadura de Primo de Rivera se creó el Real Patronato de la

  Lucha Antituberculosa de España, presidido por la reina Victoria Eugenia, quien se implicó en la organización de la lucha. Al mismo tiempo, el Estado va incrementando su presencia en esta al construir algunos sanatorios. Sin embargo, no fue hasta la llegada de la Segunda República

  1 Durante el siglo xix y principios del xx la tuberculosis fue la mayor causa de mortalidad en los países industrializados.Al finali- zar el siglo xix, entre el 70 y el 90% de la población urbana de Europa y América del Norte estaba infectada y cerca del 80% de las personas que desarrollaron tuberculosis activa murieron de ella. Sobre la importancia de la tuberculosis a escala internacional se pueden citar varios trabajos clásicos en este ámbito: Bates, J.H. y Stead,W.W. (1993).The history of tuberculosis as a global ep- idemic. The Medical Clinics of North America (77:6), 1205-1217; Dormandy,T. (1999). The White Death:A History of Tuberculosis.The Hambledon Press; Grellet, I. y Kruse, C. (1983). Histoires de la tuberculose: Les fièvres de l’âme, 1800-1940. Éditions Ramsay.

  2 El aspecto social de la tuberculosis lo han tratado varios autores, como Molero Mesa, J. (1989a). La tuberculosis como enfer-

  medad social en los estudios epidemiológicos españoles anteriores a la Guerra Civil. Dynamis (9), 185-223. https://digibug.ugr. es/handle/10481/78705; Molero Mesa, J. (1989b). Historia social de la tuberculosis en España (1889-1936). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada.; Báguena Cervellera, M.J. (2011). La tuberculosis en la historia. Anales (Reial Acadèmia de Medici- na de la Comunitat Valenciana) (12), 1-8.; Palao Ibáñez, M.C. (2010, 8-9 de julio). Una perspectiva social de la tuberculosis en Es- paña, 1900-1939. Health and towns in Spain, 1880-1940. Environmental conditions, living standards and health interventions, Barcelona; Palao Ibáñez, M.C. (2017). La lucha antituberculosa en España (1874-1958): Medios de comunicación, sociedad y sanidad [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. https://docta.ucm.es/entities/publication/ca15485a-3bf8-4da1- 9eb3-5f6450864b47;Villanueva Edo, A. (1989). Historia social de la tuberculosis en Bizkaia (1882-1958). Diputación Foral de Bizkaia.

  3 García Cruz, E. y Maya García, J. (2022). El avance de la tuberculosis en España y cómo se combatió antes de la Guerra Civil: Los sanatorios antituberculosos. En Barciela C. y Fontana, G.L. (Dirs.) y Vilar-Rodríguez, M. y Pons-Pons, J. (Eds.). Los hospitales y las pandemias en España e Italia desde una perspectiva histórica. Publicaciones Universitat d’Alacant, 333-360.

  4 Sanatorio Hispano-americano. abc, 8-3-1932. Para tener una referencia de lo que suponía el coste de pensión diaria en este

  sanatorio, se puede poner en relación con el salario diario de un trabajador medio, por ejemplo, el de un albañil en 1933 en Palencia, que era de ocho pesetas diarias. Referencia: Lázaro, J.M. (2006). El nivel de vida en la España atrasada entre 1800 y 1936. El caso de Palencia. Investigaciones de Historia Económica (2:4), 22.


  Recerques i Assajos

  cuando se produjo el verdadero cambio en el modelo de lucha antituberculosa. No solo su- puso una modernización para la lucha contra esta enfermedad en concreto, sino también para la sanidad pública en general. Así, se fue produciendo la transición entre un modelo basado en la caridad, en que los poderes públicos intervenían poco en la planificación y financiación de la sanidad pública, a otro en el que dichos poderes se ponían al mando de esta. No obstante, la lucha antituberculosa se vio muy afectada por la inestabilidad política del momento, lo que provocó que hubiese frecuentes reformas en las estructuras organizativas y que no pudiesen ponerse en práctica las medidas sanitarias que se proponían.

  Por último, la falta de presupuesto para la lucha, y en general para toda la sanidad pública, fue una constante a lo largo de los años.5 A pesar de que el Gobierno republicano intentó incre- mentar el presupuesto destinado al problema tuberculoso, seguía sin ser suficiente para cubrir las necesidades de esta enfermedad, por lo que se permitió la celebración de actos benéficos para recaudar fondos; la sanidad pública volvió, pues, a estar ligada a la caridad. Conocemos este proceso por la literatura estudiada, que se prolonga en la primera década del franquismo.6 Sin embargo, queda por estudiar cuáles fueron los cambios estratégicos de la dictadura de Franco ante la lucha contra esta enfermedad, y en especial en lo relativo a los sanatorios antituberculo- sos que habían constituido la principal arma para atender a los pacientes, o al menos a la parte más privilegiada de ellos. Los objetivos del trabajo son dos: en primer lugar, cuantificar los sanatorios construidos por el Plan de Construcciones del pna y analizar la evolución de estos y su integración en el sistema hospitalario de la seguridad social, en algunos casos con el cambio de funcionalidad o su cierre posterior; y, en segundo lugar, estudiar las causas que motivaron la detención del plan en 1954. En cuanto a las fuentes utilizadas para la elaboración del artículo, se han consultado los catálogos de hospitales de la época y la información del ine sobre pacientes asistidos y la mortalidad por dicha causa, y se ha complementado toda esta información con legislación que se publicó durante la dictadura y artículos de prensa del momento.


 2. Los sanatorios antituberculosos en las primeras décadas del franquismo, 1936-1963

  En la segunda mitad del siglo xx los países desarrollados instauraron programas eficaces contra la tuberculosis. En cambio, España tardó más que otros países vecinos por las especia-

  5 Comin, F. y Martorell, M. (2013). La hacienda pública en el franquismo: La guerra y la autarquía (1936-1959). Ministerio de Ha- cienda y Administraciones Públicas, Instituto de Estudios Fiscales;Vilar‐Rodríguez, M., y Pons‐Pons, J. (2019). Competition and collaboration between public and private sectors:The historical construction of the Spanish hospital system, 1942-86. The Economic History Review (72:4), 1384-1408.

  6 Existe abundante literatura sobre el tema para el periodo anterior a la Guerra Civil: Molero Mesa, J. (2001a). La lucha an-

  tituberculosa en la España del primer tercio del siglo xx. En Atienza Fernández, J. y Martínez Pérez, J. (Coords.). El centro secundario de higiene rural de Talavera de la Reina y la sanidad española de su tiempo. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 131-148; Ruiloba Quecedo, C. (2014). Política y Arquitectura Sanitaria: El modelo nacional de sanatorio antituberculoso. En Campos Martín, R., González de Pablo, A., Porras Gallo, M.I. y Montiel, L. (Eds.). Medicina y poder político: XVI Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Medicina. Sociedad Española de Historia de la Medicina, 499-505. https://dialnet.unirioja. es/servlet/articulo?codigo=6396199; Espinosa de los Monteros Alonso, F. y Espinosa de los Monteros Sánchez, F. (2022). La lucha antituberculosa: desde la Restauración Borbónica hasta la Guerra Civil (1874-1936). egle (9:19), 68-83. https://revistaegle.com/ index.php/eglerev/article/view/137/157; Rodríguez Díaz, A.L. (2014). El Sanatorio Marítimo de Oza, institución pionera en la atención de la infancia enferma española (1910-1936). Anuario Brigantino (37), 235-250; García Cruz, E. y Maya García, J. (2022). El avance de la tuberculosis en España… Op. cit., 333-360; Palao Ibáñez, M.C. (2012). La Revista Española de Tuberculosis como fuente para el estudio de la lucha antituberculosa durante la Segunda República. En Fernández Sanz, J.J. y Rubio Mo- raga, A.L. (Coords.). Prensa y periodismo especializado V. Asociación de la Prensa de Guadalajara, 167-178.


  Recerques i Assajos

  les circunstancias de la posguerra civil, en la que esta enfermedad experimentó un repunte por las malas condiciones de vida de la población. Para hacerse una idea de la magnitud del problema, basta con analizar las macromagnitudes más significativas. Hasta 1951 no se recu- peraron los índices del pib y el pib per cápita de 1935. Los inicios de la dictadura franquista se caracterizaron por el hambre, el estraperlo, el racionamiento, la represión, el hundimiento de salarios y el empeoramiento de las condiciones laborales, entre otros elementos. La depresión posbélica española fue más larga que la de los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, lo que provocó una situación idónea para el afianzamiento de la tuberculosis en el país.7 En realidad, en este periodo se mantuvo con fuerza no solo la tuberculosis, sino también un conjunto de enfermedades sociales varias asociadas al hambre, la falta de higiene y las malas condiciones de vida.8

  Respecto a la tuberculosis, si en los años anteriores a la Guerra Civil en España era palpa- ble la escasez de dispensarios y de camas disponibles en la lucha antituberculosa del país, la situación se agrava en la etapa posterior. España era el país europeo con menos proporción de centros antituberculosos por habitante (uno por cada 357.000 habitantes) en 1934.9 Esta situa- ción propició que una de las primeras medidas que tomó el bando sublevado tras el levanta- miento militar fue la creación del Patronato Nacional Antituberculoso (pna). Su fundación se promulgó a través del decreto n.º 110, de 20 de diciembre de 1936. En él, Franco sustentaba la necesidad de crear este organismo ante la existencia de miles de enfermos que esperaban plaza en los sanatorios y que contagiaban a las personas con las que convivían al no poder vivir en otro lugar. Precisamente por eso, defendía dos principios que tenía que seguir el Patronato: por un lado, que no habría un solo enfermo que no tuviese plaza en un sanatorio y, por otro, que el coste de la pensión sería proporcional a los medios con los que contase el enfermo, siendo gratuito para los pobres.10 Algunos autores, como Molero Mesa, han calificado la creación del pna como “urgente e improvisada”, y puede que esté en lo cierto ya que no se publicaron unas normas para regular su actividad hasta octubre de 1937. En ese texto se reconocía que no se podría llegar a una unificación de la lucha antituberculosa mientras durase la contienda.11

  Por ese motivo, no fue hasta la aprobación de la Ley de Bases del Patronato Nacional Antitu- berculoso, en agosto de 1939, cuando se trataron aspectos importantes del mismo. En la expo- sición de motivos de la ley se reconoce la necesidad de reorganizar la entidad para precisar sus funciones y facultades y darle una estructura adecuada. Así, el patronato queda bajo la depen- dencia del Ministerio de la Gobernación, aunque se indica que actuaría como servicio des- centralizado del Estado. Además, según su base segunda debería guardar una estrecha relación con la Dirección General de Sanidad. Otro punto importante que destacar de la ley de bases es que incorpora al patronato los centros dispensariales que poseía el Estado anteriormente.

  7 Del Arco Blanco, M.Á. (2020). Los “años del hambre”: Historia y memoria de la posguerra franquista. Marcial Pons; Barciela, C. (Ed.). (2003). Autarquía y mercado negro: El fracaso económico del primer franquismo, 1939-1959. Crítica.

  8 Palanca, J.A. (1943). Las epidemias de la postguerra. Semana Médica Española. Revista Técnica y Profesional de las Ciencias Médi- cas (7:1), 359-375.Véase, por ejemplo, el caso del tifus en España en Jiménez, I. (1994). El tifus exantemático de la posguerra española (1939-1943). El uso de una enfermedad colectiva en la legitimación del “Nuevo Estado”. Dynamis (24), 185-198; Ro- dríguez Ocaña, E. (2017).Tifus y laboratorio en la España de posguerra. Dynamis (37:2), 489-515; Ferrandis, X.G. y Vidal, À.M. (2017). Salud pública y espacio urbano en el primer franquismo: La epidemia de tifus exantemático en la ciudad de Valencia (1941-1943). En Castejón Bolea, R., Rodríguez-Ocaña, E., Zarzoso, A. y Arrizabalaga, J. (Eds.). Al servicio de la salud humana: La Historia de la Medicina ante los retos del siglo xxi. Sociedad Española de Historia de la Medicina, 83-88.

  9 Molero Mesa, J. (1994). Enfermedad y previsión social en España durante el primer franquismo (1936-1951). Dynamis (14), 199-225.

  10 Boletín Oficial del Estado, n.º 64, Decreto n.º 110, Burgos, 22 de diciembre de 1936.

  11 Boletín Oficial del Estado, n.º 348, Gobierno General, Órdenes, 3 de octubre de 1937.


  Recerques i Assajos

  Es decir, que desde el momento en que se crea el patronato en 1936, y hasta la aprobación de la ley de bases en 1939, los centros antituberculosos ya existentes quedaron fuera del alcance de este. Dicha situación se modifica con la base quinta de la ley, en la que se disponía que el pna sería el encargado de dar permiso a empresas privadas que quisieran ejercer funciones de lucha antituberculosa, además de autorizar a seguir funcionando a centros ya establecidos con anterioridad a la creación del pna.12 En cuanto a la estructura del patronato, es destacable que se caracterizó por una ausencia total de tisiólogos hasta que se reestructuró en 1943. La estructura de la Junta Central era similar a la del Real Patronato de Lucha Antituberculosa que se creó durante la dictadura de Primo de Rivera. El día de la creación del pna en 193613 se nombró también presidente de este al general Martínez Anido, ministro de la Gobernación en la dictadura de Primo de Rivera. Este nombramiento no fue el único que se realizó en el pna eligiendo entre personalidades importantes de la dictadura de Primo de Rivera.

  Al terminar la Guerra Civil española, la situación de la lucha antituberculosa no era muy halagüeña. La mayoría de los sanatorios se encontraban destruidos y, a pesar de que los tisiólo- gos no se fueron al exilio, como muchos de sus compañeros de profesión médica, se necesitaba completar más la plantilla. Esta llegó a alcanzar el número de 187 médicos en sus filas en 1944.14 Se consiguió gracias a la convocatoria en 1940 de unas oposiciones para médicos residentes y ayudantes del pna.15

  A la escasez de médicos se sumó la necesidad de ampliar el número de camas para los afectados por la tuberculosis. Teniendo en cuenta que uno de los principios que se debían cumplir cuando se creó el pna era asegurar que ni un solo enfermo se quedara sin plaza en los sanatorios antituberculosos, se aprobó, también en 1940, una ley que autorizaba al patronato a realizar obras de construcción, ampliación y adaptación de sanatorios. Se pretendía alcanzar así el objetivo de ofrecer 20.000 camas.16 Se tiene constancia de que a finales de ese mismo año existían 42 sanatorios repartidos por la geografía española (véase tabla 1). Algunos de ellos habían sido construidos en las primeras décadas del siglo xx, como en los casos del Sanatorio Marítimo de Oza (La Coruña), el Sanatorio de Pedrosa (Santander) y el Sanatorio de la Mal- varrosa (Valencia).17

  Podemos destacar que durante este primer año de dictadura el número de asistidos fue de

  7.027 personas, de las cuales más del 60% eran hombres.18 Esta idea se irá sustentando a lo lar- go del artículo, en el que se verá la diferencia que hubo en el número de hombres y mujeres asistidos en el transcurso de los años por esta enfermedad.


  12 Boletín Oficial del Estado, n.º 226, Ley de Bases del Patronato Nacional Antituberculoso, 14 de agosto de 1939.

  13 Boletín Oficial del Estado, n.º 64, Decreto n.º 115, Burgos, 22 de diciembre de 1936.

  14 Molero Mesa, J. (2001b). Health and public policy in Spain during the early francoist regime (1936-1951):The tuberculosis problem. En Löwy, I. y Krige, J. (Eds.). Images of Disease: Science, Public Policy and Health in Post-war Europe. European Communities, 141-165.

  15 Boletín Oficial del Estado, n.º 217, Convocatoria de oposición para Médicos residentes y ayudantes del Patronato Nacional Antituberculoso, Madrid, 4 de agosto de 1940.

  16 Boletín Oficial del Estado, n.º 345, Ley de 23 de noviembre de 1940 por la que se autoriza al Patronato Nacional Antituber- culoso para que acuerde realizar y contratar obras para la construcción, ampliación y adaptación de Sanatorios, Preventorios y Dispensarios, con el fin de conseguir el emplazamiento de veinte mil camas, Madrid, 10 de diciembre de 1940.

  17 Para más información sobre estos sanatorios y otros construidos antes de la Guerra Civil, véase García Cruz, E. y Maya García, J. (2022). El avance de la tuberculosis en España… Op. cit., 333-360.

  18 Sobre esta diferencia en la forma en que afecta más la tuberculosis a hombres que a mujeres, véase Pérez Moreda,V., Reher,

  D.S. y Sanz Gimeno, A. (2015). La conquista de la salud: Mortalidad y modernización en la España contemporánea. Marcial Pons.


  Recerques i Assajos

  Tabla 1. Enfermos asistidos en sanatorios antituberculosos durante el año 1940.


  Provincia Ciudad Nombre del sanatorio Número de enfermos asistidos


  Varones

  Mujeres

  Totales

  Álava

  Vitoria

  El Campillo

  61

  68

  129


  Vitoria

  Leza

  90

  37

  127

  Albacete

  Albacete

  Albacete

  87

  54

  141


  Alicante

  Alicante

  Alicante

  Aguas de Busot

  Torremanzanas

  110

  72

  103

  61

  213

  133

  Ávila

  Ávila

  Santa Teresa

  119

  134

  253

  Badajoz

  Almendralejo

  Las Poyatas

  140

  *

  140

  Barcelona

  Barcelona

  Tres Torres

  155

  *

  155

  Burgos

  Burgos

  Gayangos

  94

  87

  181


  Cáceres

  Piornal

  Cáceres

  San José

  San Martín de Trevejo

  56

  57

  61

  53

  117

  110

  Castellón

  Villarreal

  Villarreal

  45

  47

  92


  Oza

  Marítimo de Oza

  23

  41

  64


  La Coruña

  Santiago de

  Compostela

  Santiago de Compostela

  120

  61

  181

  Granada

  Granada

  Granada

  226

  64

  290

  Guadalajara

  Guadalajara

  Guadalajara

  *

  *

  *

  Guipúzcoa

  Asteasu

  18 de Julio

  115

  89

  204

  Huelva

  Aracena

  Aracena

  147

  46

  193

  Huesca

  Boltaña

  Boltaña

  194

  *

  194

  León

  Boñar

  Boñar

  113

  99

  212

  Logroño

  Logroño

  Santa Justa

  89

  83

  172

  Lugo

  Lugo

  El Miño

  193

  44

  237


  Madrid

  Valdelatas

  Madrid

  Valdelatas

  Iturralde

  137

  93

  121

  *

  258

  93

  Málaga

  Torremolinos

  Torremolinos

  68

  68

  136


  Murcia

  Murcia

  Murcia

  Canteras

  Sierra Espuña

  249

  29

  *

  223

  249

  252

  Pamplona

  Pamplona

  Nuestra Señora del Carmen

  *

  142

  142

  Orense

  Orense

  Martínez Anido

  86

  85

  171


  Las Palmas de

  Gran Canarias

  Las Palmas de

  Gran Canarias

  El Sabiñal

  136

  74

  210

  Pontevedra

  Pontevedra

  El Rebullón

  77

  58

  135

  Salamanca

  Béjar

  Llano Alto

  163

  *

  163

  Santander

  Ampuero

  Ampuero

  217

  35

  252


  Pedrosa

  Pedrosa

  141

  138

  279

  Segovia Navas de Rio- Navas de Riofrío

  76

  75

  151

  frío

  Recerques i Assajos


  Sevilla

  San José

  116

  76

  192

  Toledo

  Toledo

  Toledo

  133

  128

  261

  Sevilla Sevilla El Tomillar 96 39 135


  Valencia

  Valencia

  Valencia

  La Malvarrosa

  Vedat de Torrente

  85

  104

  44

  81

  129

  185

  Zamora

  Zamora

  Nuestra Señora del Yermo

  147

  67

  214

  Zaragoza

  Zaragoza

  Agramonte

  *

  131

  131

  Total  4.459

  2.817

  7.276

  Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de 1943 del ine. Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística.

  Dos años más tarde se convocó un concurso de anteproyectos de sanatorios antituberculo- sos para conseguir modelos de edificios a construir que sirviesen para reproducirlos en todo el territorio nacional. Comprendía tres clases de sanatorios: de doscientas, trescientas y cua- trocientas camas.19 Ese mismo año se aprobó en España el seguro obligatorio de enfermedad (soe)20 y ello supuso una alteración en la situación de la lucha antituberculosa, puesto que se creó en virtud de dicho seguro una nueva institución dedicada a esta enfermedad, el Servicio de Tuberculosis. Se indicaba que debería tener la máxima colaboración con las otras institucio- nes encargadas de Medicina Preventiva e Higiene Social (es decir, que tendría que colaborar con el pna). Sin embargo, esto supuso que se complicasen aún más las relaciones entre los diferentes organismos sanitarios. Debido a esas tensiones entre el Ministerio de Trabajo y el de Gobernación, el proyecto de seguro contra la tuberculosis que había en España desde 1937 no llegó nunca a fructificar. En 1941, el reparto que se hizo de la sanidad entre ambos ministerios terminó con toda esperanza de que ocurriese. Finalmente, se optó por crear un seguro global de enfermedad.21 El resultado fue la reestructuración del pna mediante una nueva ley de bases en 1943, en virtud de la cual se aprobó la reducción del número de personas que componían la Junta Central y se establecía que diez de ellas tenían que ser médicos.22 Habían pasado ya tres años desde que se aprobó la ley que autorizaba la construcción de sanatorios por el pna y aún no se notaba un incremento importante del número de camas. Es por ello que se decretó la “preferencia y urgencia en la adquisición de pedidos de materiales destinados a las obras en construcción de Sanatorios Antituberculosos”,23 dando como resultado que en 1950 el número de camas de la lucha antituberculosa fuese de 12.728 (véase tabla 2).

  Sin embargo, la coexistencia entre el soe y el pna fue complicada.24 El patronato alegaba

  que había enfermos de tuberculosis que estaban siendo atendidos por especialistas del seguro

  19 Boletín Oficial del Estado, n.º 233, Orden de 11 de agosto de 1942 por la que se convocan concurso de anteproyectos de sanatorios antituberculosos, Madrid, 21 de agosto de 1942.

  20 Boletín Oficial del Estado, n.º 361, Ley de 14 de diciembre de 1942 por la que se crea el seguro obligatorio de enfermedad, Madrid, 27 de diciembre de 1942.

  21 Para información más detallada véanse Vilar‐Rodríguez, M. y Pons‐Pons, J. (2019). Competition and collaboration… Op. cit., 1384-1408; Marset Campos, P., Sáez Gómez, J.M. y Martínez Navarro, F. (1995). La Salud Pública durante el franquismo. Dynamis (15), 211-255; Molero Mesa, J. (1994). Enfermedad y previsión social en España… Op. cit.

  22 Molero Mesa, J. (1994). Enfermedad y previsión social… Op. cit.

  23 Boletín Oficial del Estado, n.º 329, Decreto de 11 de noviembre de 1943 sobre declaración de preferencia y urgencia en la adquisición de pedidos de materiales destinados a las obras en construcción de Sanatorios Antituberculosos, Madrid, 25 de noviembre de 1943.

  24 Mientras que el soe dependía de los falangistas bajo el Ministerio de Trabajo, el pna estaba a cargo del Ministerio de la Gobernación y la Dirección General de Sanidad, controlada por otras de las familias de la dictadura, los círculos militares y


  Recerques i Assajos

  en lugar de dirigirse a los dispensarios para que fuesen atendidos. Eso provocaba que cada vez hubiese menos enfermos que se dirigían a los dispensarios y que por lo tanto no eran redi- rigidos a los sanatorios. Por esta razón, en 1949 se estableció una colaboración mínima entre ambas entidades; los enfermos de tuberculosis que llegasen a los especialistas del soe deberían ser remitidos al dispensario para su reconocimiento.25

  En cuanto a las obras de los sanatorios, justo al terminar el concurso de anteproyectos citado anteriormente se puso en marcha el Plan de Construcciones del pna y se emprendieron las obras de varios sanatorios. Uno de los primeros en comenzar a construirse fue el Sanatorio de Tarrasa, en septiembre de 1944. Se proyectó que tuviese una capacidad mucho mayor que la especificada en las bases del concurso de anteproyectos (doscientas, trescientas o cuatrocien- tas camas): mil quinientas camas. El sanatorio se situaría a solo tres kilómetros de Tarrasa, lo que permitiría al personal no tener que alojarse en él dada la cercanía a la ciudad. El edificio se construiría a una altitud de cuatrocientos metros, en una ladera soleada y desde la que se divisaba el mar, y contaría con dos secciones independientes, una para hombres y otra para mujeres.26 Finalmente fue inaugurado por el Jefe del Estado el 10 de junio de 1952. La Ciudad Sanatorial de Tarrasa contaba con 1.600 camas, con lo que el ministro de la Gobernación, presente en la inauguración, consideró que quedaban ampliamente cubiertos los servicios sa- natoriales para la provincia de Barcelona. 27

  Otra de las funciones del pna, además de construir sanatorios de nueva planta, era reconstruir y ampliar los ya existentes. Es el caso del de Valdelatas, en Madrid. Dicho sanatorio, heredado del Real Patronato de la Lucha Antituberculosa de la etapa anterior a la Segunda República, se encontraba en mal estado. Por ello, en plena Guerra Civil se decidió reformarlo y ampliarlo para que tuviese 550 camas. La primera reforma se hizo durante la contienda y se consiguió aumentar su capacidad a 216 camas.28 Una vez acabada la guerra, se acordó una nueva amplia- ción en 1943,29 que fue inaugurada según se iban terminando las partes de esa ampliación. La primera inauguración tuvo lugar ese mismo año (añadiendo 140 camas más),30 y en el siguiente se añadieron otras 72 camas, faltando algunas más para cumplir el objetivo marcado.31

  Bilbao destacó por la lucha antituberculosa al ubicarse en ella la Ciudad Sanatorial Santa Marina. El primero de los componentes de esa ciudad fue el Sanatorio Luis Briñas, que en un principio asistía a hombres y mujeres; no obstante, a partir de la construcción del Sanatorio Generalísimo Franco en el mismo monte, el primero pasó a asistir solo a mujeres y el segundo, a los hombres. La ciudad se completaba con el Sanatorio Víctor Tapia para niños. Tanto el de niños como el de mujeres eran anteriores a las obras que llevó a cabo el pna. En 1941 comenzó la construcción de este, y a pesar de las dificultades que tuvo en su construcción (por la escasez


  católicos; de ahí las constantes confrontaciones, que se daban no solo en cuanto a la tuberculosis sino también en torno a otros asuntos.Véase Vilar‐Rodríguez, M., y Pons‐Pons, J. (2019). Competition and collaboration… Op. cit., 1384-1408.

  25 Molero Mesa, J. (2001b). Health and public policy in Spain… Op. cit., 141-165.

  26 Pieltáin Álvarez-Arenas, A. (2003). Los hospitales de Franco: La versión autóctona de una arquitectura moderna [Tesis doc- toral, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid].

  27 Inauguración de la Ciudad Sanatorial.Visita a Tarrasa. abc, n.º 15.227, 10-6-1952.

  28 Pieltáin Álvarez-Arenas, A. (2003). Los hospitales de Franco… Op. cit.

  29 La medicina y los médicos, la actuación del Patronato Nacional Antituberculoso. abc, 27-1-1943.

  30 El Ministerio de la Gobernación inauguró ayer, el Valdelatas y en el Hospital del Rey, varias magníficas instalaciones anti- tuberculosas y de puericultura. abc, 26-11-1943.

  31 Estadística elocuente. Sanatorios y dispensarios construidos. abc, 16-4-1944.


  Recerques i Assajos

  de materiales, hecho que fue la tónica general en las construcciones de la posguerra española)32 se inauguró el 18 de junio de 1944, con capacidad para 400 adultos.A esas camas se le sumarían las 120 del sanatorio para niños y las 350 del de mujeres.33

  En 1947 el patronato declaró que había conseguido superar la mitad de las camas que se habían propuesto ofrecer para la lucha antituberculosa (12.563 de las 21.000 que habían fijado; se aumentó en 1.000 el objetivo inicial de 20.000). Se habían terminado 23 sanatorios nuevos, nueve pabellones rápidos, diez sanatorios instalados en edificios adaptados y siete sanatorios reformados, además de tres dispensarios de nueva planta y diecisiete reformados.34 Ante esta situación, en la que por todo el territorio nacional había dispensarios antituberculosos en nú- mero suficiente para determinar cifras de mortalidad y morbilidad por tuberculosis, se justificó que el Servicio de Epidemiología y Estadística sobre esta enfermedad sería más eficaz a partir de ese momento. Esto dio lugar a que en agosto de 1947 se acordase reorganizar dichos servi- cios para dotarlos de todos los elementos necesarios para sus funciones.35

  Durante el primer franquismo la tuberculosis fue una enfermedad de tanto impacto social que distorsionó la actividad de colectivos importantes, como en el caso de los maestros, lo que provocó numerosas bajas y vacantes en el sistema educativo. A lo largo de los años se fueron publicando órdenes que intentaban regular la situación de los maestros afectados por la tuber- culosis. A partir de 1944 se fueron publicando las vacantes que quedaban cubiertas, y en ciertas ocasiones llegó a ser necesario publicar dos listas el mismo año.36 Las vacantes podían deberse a que la persona estuviese enferma de tuberculosis o a que hubiera fallecido a causa de la en- fermedad. Se regularon también aspectos como el sueldo para los sustitutos, ya de por sí bajo en condiciones normales, siendo fijado en 6.000 pesetas al año en 194537 y luego aumentado a

  7.200 pesetas en 1951. A partir de esta fecha, se aprobó que los maestros declarados tuberculo- sos percibirían su sueldo íntegro en vez del 50%, como venían haciendo.38 En 1946 se acordó que los maestros separados del servicio por tuberculosis mantendrían su puesto en el escalafón, incluso podrían ascender si le correspondía, aunque se encontrasen en esta situación.39

  Al finalizar la década de los cuarenta, el Plan de Construcciones del pna comenzó a ra- lentizarse debido a la escasez de materiales que lo había ido acompañando durante todo su desarrollo. Esta situación, unida al descubrimiento por Selman Waksman de la estreptomicina en 1944 (un antibiótico que por fin actuaba contra la tuberculosis), de la isoniacida en 1952 y de la rifampicina en 1967, cambió el panorama de la lucha antituberculosa en general, en

  32 Font Arellano, F. (2011). Los Sanatorios del Patronato Nacional Antituberculoso. Soluciones constructivas para épocas de crisis. En Huerta, S., Gil Crespo, I., García, S. y Taín, M. (Eds.). Actas del Séptimo Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Instituto Juan Herrera, 407-414.

  33 El sanatorio antituberculoso Generalísimo Franco se inaugura mañana en Bilbao. abc, 18-6-1944.

  34 Pieltáin Álvarez-Arenas, A. (2003). Los hospitales de Franco… Op. cit.

  35 Boletín Oficial del Estado, n.º 224, Orden de 4 de agosto de 1947 por la que se reorganiza el Servicio de Epidemiología de la Tuberculosis, Madrid, 12 de agosto de 1947.

  36 Ejemplos de algunas: Boletín Oficial del Estado, n.º 346, Orden de 30 de noviembre de 1944 por la que se proveen las vacantes de Maestros separados por causa de tuberculosis, cumplimentando lo dispuesto por las anteriores Órdenes ministeriales que se citan, Madrid, 11 de diciembre de 1944. Boletín Oficial del Estado, n.º 203, Orden de 15 de julio de 1946 por la que se cubren las vacantes de Maestros separados por tuberculosis, Madrid, 22 de julio de 1946.

  37 Boletín Oficial del Estado, n.º 354, Orden de 10 de diciembre de 1945 sobre el abono del sueldo completo a los sustitutos de Maestros afectados de tuberculosis que se relacionan, Madrid, 20 de diciembre de 1945.

  38 Boletín Oficial del Estado, n.º 62, Orden de 12 de febrero de 1951 por la que se distribuye entre los Maestros aquejados de tuberculosis el suplemento de crédito concedido por Decreto-ley de 12 de enero, Madrid, 3 de marzo de 1951.

  39 Boletín Oficial del Estado, n.º 67, Orden de 20 de febrero de 1946 por la que se regula la situación escalafonal de los Maestros separados del servicio activo por padecer tuberculosis, Madrid, 8 de marzo de 1946.


  Recerques i Assajos

  particular en España.40 A raíz de estos descubrimientos y de su incidencia en los enfermos (se redujeron las listas de espera de los sanatorios por la mayor rapidez en la curación de estos gracias al antibiótico), el pna decidió en 1954 suspender las obras de los sanatorios que estaba previsto iniciar en los años siguientes. A esas alturas el patronato contaba con 68 sanatorios y

  18.000 camas,41 por lo que no alcanzó ni siquiera el objetivo inicial que se marcó, de 20.000. Las estadísticas del ine no coinciden para 1955 (tabla 2) porque, como se indica en la nota, solo incluían los datos de los sanatorios que los remitieron.

  En vista de los últimos avances clínicos y terapéuticos relacionados con la enfermedad y de su impacto positivo en la reducción de la mortalidad, se tomó la decisión de modificar la organización del patronato para “poder alcanzar nuevos objetivos y la máxima eficacia con los medios disponibles”. De esta manera, el patronato pasó a denominarse en 1958 Patronato Nacional Antituberculoso y de Enfermedades del Tórax (pnayet). Ello se justificó en la expo- sición de motivos alegando la íntima relación existente en el diagnóstico de enfermedades no tuberculosas de los órganos del tórax, con lo que se conseguiría evitar duplicidad en centros e instalaciones.42 Un ejemplo de esta adaptación y multifuncionalidad que se les empezó a dar a los sanatorios antituberculosos lo encontramos en el caso del Sanatorio de Alcohete, que a partir de 1959 se destinó a atender a enfermos mentales que a su vez padeciesen tuberculosis.43 Para tener una visión general de lo que ocurrió en los primeros veinte años de la dictadura, se ha elaborado una tabla resumen que muestra los datos del número de personas enfermas de tuberculosis a las que se atendió en este periodo, cuántas de ellas se curaron y cuántas fallecie- ron (véase tabla 2). Hay que destacar que los datos que se manejan son los proporcionados en los anuarios de la época; así pues, hay que utilizar estas cifras de forma crítica, puesto que la

  información proporcionada es parcial.

  Dicho esto, vemos en la tabla 2 la evolución del número tanto de establecimientos antituberculosos que había en España (pasan de 42 a 70) como de enfermos hospitalizados (se incrementa el número de enfermos asistidos hasta 31.241). En estas dos décadas, a pesar de aumentar significativamente el número de contagiados por esta enfermedad, crece también el porcentaje de curados. Mientras que en 1940 se curaron el 12,3% de los enfermos asistidos, en 1960 lo hizo el 21%. Lo contrario le ocurre al porcentaje de fallecidos entre los asistidos, que va descendiendo en estos años hasta llegar al 4,3% en 1960.Ya desde 1955 se acentúa bastante la reducción del porcentaje de asistidos que fallecen, notándose así el efecto de la introduc- ción de los antibióticos para luchar contra esta enfermedad. Destaca asimismo el aumento del número de asistidos entre 1945 y 1955, ya que fue en esos diez años cuando se inauguraron y comenzaron su actividad la mayoría de los sanatorios del pna.44


  40 García Ramos R., Lado Lado, F.L.,Túnez Bastida,V., Pérez del Molino Bernal, M.L. y Cabarcos Ortiz de Barrón, A. (2003). Tratamiento actual de la tuberculosis. Anales de Medicina Interna (20:2), 91-100.

  41 Molero Mesa, J. (1994). Enfermedad y previsión social… Op. cit.

  42 Boletín Oficial del Estado, n.º 311, Ley de 26 de diciembre de 1958 por la que se crea el Patronato Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades del Tórax, Madrid, 29 de diciembre de 1958.

  43 Boletín Oficial del Estado, n.º 295, Orden de 31 de octubre de 1959 por la que se destina el Sanatorio de Alcohete al tratamien- to y asistencia de enfermos mentales que al propio tiempo padezcan alguna forma de tuberculosis, Madrid, 10 de diciembre de 1959.

  44 Solo en 1944 se inauguraron, además del Sanatorio Generalísimo Franco, otros en Guadalajara, Málaga, Barcelona, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife y los pabellones rápidos de Ávila, Pontevedra y Sevilla. Fuente: El sanatorio antituberculoso Generalísimo Franco se inaugura mañana en Bilbao. abc, 18-6-1944.


  Tabla 2. Asistencias y mortalidad de los asistidos por tuberculosis entre 1940 y 1960 en España.

  Por 100 enfermos


  Año E.

  N.º de camas

  N.º de enfermos hospitalizados

  N.º de enfermos curados

  N.º de enfermos fallecidos

  hospitalizados Curados Fallecidos

  1940

  42

  -

  7.276

  895

  963

  12,3

  13,2

  1945

  49

  -

  13.856

  1.877

  1.647

  13,5

  11,9

  1950

  65

  12.728

  25.158

  4.922

  2.267

  19,6

  9,0

  1955*

  68

  15.202

  27.970

  6.490

  1.175

  23,2

  4,2

  1960

  70

  16.863

  31.241

  6.548

  1.350

  21,0

  4,3

  Recerques i Assajos

  Nota: (-) significa que no remiten esos datos. E = establecimientos que remiten datos.

  * Se indica en el anuario de 1955 que “los sanatorios que remiten datos son todos ellos dependientes del p.n.a. y que repre- senta el 75% de la capacidad en conjunto de todos los establecimientos de lucha antituberculosa de la Nación”.

  Fuente: Elaboración propia a partir de los anuarios de 1940, 1945, 1950, 1955 y 1960.

  Sin embargo, la realidad en cuanto a mortalidad por tuberculosis era otra muy distinta a lo que se difundía en las estadísticas de asistencias de los centros antituberculosos. Como vemos en la tabla 3, en esos primeros veinte años de franquismo la mortalidad por tuberculosis supe- raba a la indicada en relación con las asistencias (tabla 2). Sustentando la idea planteada al prin- cipio del apartado, esta enfermedad afectó más a los hombres que a las mujeres, como vemos también en las cifras de mortalidad de ambos sexos, siendo la mortalidad masculina siempre superior a la femenina.

  Hay que recalcar que la tuberculosis se presentó como una de las enfermedades más mortí- feras en España durante buena parte del siglo xx. Durante los años cuarenta y hasta la mitad de los cincuenta, el porcentaje de muertes por tuberculosis con respecto al total de defunciones del país fue incrementándose, llegando a rozar el 10%. Así, en 1950 el 9,7% de las muertes en España tuvo como causa la tuberculosis. Este porcentaje solo se vio superado por el de las en- fermedades del corazón (con 52.573 muertes en 1950, un 17,5% del total), pero en el ámbito de las enfermedades infecciosas la tuberculosis tenía la mayor mortalidad. Otra característica de esta enfermedad residía en que el rango de edad con la mayor tasa de mortalidad se locali- zaba entre los 15 y los 54 años, y siempre era mayor la mortalidad masculina, superando las mil muertes en cada tramo de edad dentro de este rango para cada año. Son datos que indican que era una enfermedad que se extendía con facilidad entre las personas en edad de trabajar y que, por tanto, afectaba en mayor medida a las clases más bajas y trabajadoras; aunque podía afectar a personas de cualquier clase, las peores condiciones de vida de las clases más bajas hacían que se propagase mucho más rápido entre ellas.


  Recerques i Assajos

  Tabla 3. Mortalidad total por tuberculosis en España entre 1940 y 1960.


  Total de

  Fallecidos por tuberculosis % fallecidos por tuberculosis


  fallecidos

  Varones

  Mujeres

  Total

  respeto al total

  1940

  424.888

  16.566

  12.619

  29.185

  6,9

  1945

  327.045

  17.098

  13.094

  30.192

  9,2

  1950

  300.989

  16.970

  12.322

  29.292

  9,7

  1955

  269.298

  6.287

  3.968

  10.255

  3,8

  1960

  262.260

  -

  -

  7.791

  3,0

  Año


  Fuente: Elaboración propia a partir de los anuarios de 1945, 1948, 1951, 1958 y 1970. Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística.

  Como muestra de la falta de camas reinante durante estos veinte años, solo hay que ver que en 1940 únicamente el 3,3% de los fallecidos por tuberculosis fueron asistidos en sanatorios (963 asistidos fallecidos sobre un total de 29.185 difuntos), que en 1950 esa cifra solo había aumentado hasta el 7,7% y que en 1960 ascendía al 17,3%. En consecuencia, podemos afirmar que el principio que defendía el Gobierno de Franco en su Decreto n.º 110, por el que se creaba el Patronato Nacional Antituberculoso, aquel de que “no habría un solo enfermo que no tuviese plaza en un sanatorio”, no se cumplió ni se respetó en los primeros veinte años de franquismo, sino que consistía básicamente en propaganda. Los objetivos del régimen eran muy ambiciosos, pero por falta de financiación y de puesta en práctica y por la dispersión en la coordinación de los diferentes programas que trataban la tuberculosis, esos objetivos quedaron relegados casi exclusivamente a la propaganda del régimen.

  Por otra parte, los pocos sanatorios privados reunieron en la época los mejores tratamientos para los pacientes que podían pagar, acentuando la desigualdad en la cura de esta enferme- dad. Es el caso del Sanatorio sear, instalado a catorce kilómetros de Madrid en la carretera a Miraflores de la Sierra, que disponía de 130 habitaciones. Se trataba de un sanatorio médi- co-quirúrgico para enfermedades del pulmón que en los últimos tiempos había habilitado un sector para el tratamiento médico-quirúrgico de los enfermos del corazón. Este centro ofrecía a los enfermos de clase alta la posibilidad de combinar el confort de un gran hotel con las necesidades de un moderno sanatorio.45 Según su propia publicidad, el centro ofrecía todas las intervenciones colapsoterápicas y de gran cirugía torácica (exéresis pulmonar), ambas de gran importancia en el tratamiento de la tuberculosis y complemento indispensable de la curación de la enfermedad, por supuesto con la protección de los antibióticos. Los precios de la atención se fijaban en función del modelo de la habitación. El centro era atendido por las Hermanas Mercedarias de la Caridad, además del personal médico.46


  45 Sanatorio s.e.a.r. abc, 4-12-1957.

  46 Sanatorio s.e.a.r. abc, 20-10-1955.


  Recerques i Assajos

 3. La decadencia de los sanatorios antituberculosos, 1963-1977


  A partir de la década de los cincuenta, España cambió su política exterior con la intención de afianzar relaciones con el exterior. En 1952 fue admitida en la Organización Mundial de la Salud (oms) y en 1955 en la Organización de las Naciones Unidas (onu). Se iniciaba así un nuevo periodo de desarrollismo en el país que también afectaría a la salud pública. Unos años después consiguió ser admitida en el Fondo Monetario Internacional (fmi) y en el Ban- co Mundial, y en 1960 en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde). Con su incorporación a estas organizaciones pretendía demostrar a Europa que había dejado atrás la autarquía y que necesitaba el reconocimiento de las potencias europeas.47

  No fue hasta 1963 cuando se realizó el primer Catálogo Nacional de Hospitales (cnh) a raíz de la aprobación de la Ley de Bases de la Seguridad Social.48 En él se recogía por primera vez toda la infraestructura médica, clasificándola por su funcionalidad, dependencia patrimonial, etc. De este catálogo se ha podido obtener, por tanto, una lista más fiable de los centros anti- tuberculosos que había en España en 1963.

  Al comparar esta lista (tabla 4) con la de 1940 (tabla 1) destacan dos hechos: el primero es que ha aumentado, pasando de 42 sanatorios en 1940 a 58 en 1963, y el segundo que solo siete centros recogidos por las estadísticas de 1940 permanecen en 1963 (el Preventorio Nacional Infantil Antituberculoso de Aguas de Bussot, el Sanatorio El Sabinal de Las Palmas, el Sana- torio Nacional de Valdelatas, en Madrid, el Sanatorio Antituberculoso Iturralde de Madrid, el Sanatorio Antituberculoso Canteras de Cartagena y el Sanatorio Antituberculoso El Tomillar de Alcalá de Guadaira). De los 51 restantes, algunos serían de los ya existentes, a los cuales puede ser que les hubieran cambiado el nombre, y otros serían de nueva construcción en este periodo, ya que hasta 1954 no se acordó dejar de construir, como ya se ha comentado en el epígrafe anterior.Vemos, pues, en la tabla 4 algunos ejemplos de sanatorios construidos durante el primer franquismo y que ya se han analizado en el primer epígrafe: la Ciudad Sanatorial de Tarrasa se inauguró en 1952, y el Grupo Sanatorial Santa Marina o la reforma del ya existente Sanatorio Nacional de Valdelatas fueron inaugurados en 1943 y 1944.

  Tabla 4. Sanatorios antituberculosos en España en 1963.


  Provincia

  Población

  Hospital

  N.º de

  camas

  Ámbito

  Dep.

  patrim.

  Álava

  La Guardia

  Sanatorio Antituberculoso de Leza

  131

  Regional

  pnayet

  Albacete

  Albacete

  Sanatorio Nuestra Señora de los Llanos

  350

  Regional

  pnayet

  Alicante

  Aguas de

  Bussot

  Preventorio Nacional

  Infantil Antituberculoso

  290

  Regional

  pnayet

  Almería

  Almería

  Preventorio Infantil del Niño Jesús

  130

  Regional

  pnayet

  Baleares

  Buñola

  Sanatorio Juan March

  278

  Provincial

  pnayet


  47 Monge Juárez, M. (2022). Tuberculosis y franquismo: El Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis, un factor de aprobación de la dictadura ante la Europa liberal, 1965-1975. Historia Actual Online (57), 43-64.

  48 Boletín Oficial del Estado, n.º 312, Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social, Madrid, 30 de di- ciembre de 1963.  Barcelona

  Clínica Aparato Respiratorio

  15

  Local

  inp


  Barcelona

  Residencia Clínica

  65

  Local

  Iglesia

  Nuestra Señora de la Merced
  San Andrés Sanatorio La Inmaculada

  60

  Local

  Iglesia

  Santa Coloma Hospital Sanatorio del Espíritu Santo 172 Provincial Benéfi-


  de Gramanet
  co


  Tarrasa

  Ciudad Sanatorial de Tarrasa

  1080

  Regional

  pnayet


  Tarrasa

  Sanatorio de la Virgen de Montserrat

  111

  Local

  Privado

  Burgos

  Burgos

  Sanatorio Antituberculoso Fuente Bermeja

  250

  Provincial

  pnayet

  Cádiz

  Puerto Real

  Sanatorio Antituberculoso

  313

  Provincial

  pnayet

  Castellón

  Castellón

  Sanatorio Antituberculoso La Magdalena

  440

  Provincial

  pnayet

  Córdoba

  Córdoba

  Sanatorio Antituberculoso Los Morales

  371

  Provincial

  pnayet

  Barcelona de la Barca


  La Coruña

  El Ferrol

  del Caudillo

  Santiago de

  Compostela

  Sanatorio Profesor Nova Santos

  Sanatorio Profesor Gil Casares

  (La Choupana)

  235 Provincial pnayet

  125 Regional pnayet

  Granada

  Granada

  Sanatorio Antituberculoso

  150

  Provincial

  pnayet


  Granada

  Pabellón Victoria Eugenia

  50

  Provincial

  pnayet


  San Sebastián

  Grupo Sanatorial de Amara

  465

  Provincial

  pnayet

  Éibar Sanatorio Antituberculoso Nueva España 47 Local Muni-

  Recerques i Assajos


  cipal

  Legazpia

  Centro Antituberculoso

  5

  Local

  Privado

  Vergara

  Dispensario Antituberculoso

  8

  Local

  Privado

  Guipúzcoa  Industrial Altos Hornos


  Huelva

  Huelva

  Sanatorio General Alonso Vega

  303

  Provincial

  pnayet

  Huesca

  Boltaña

  Sanatorio Antituberculoso de Quinta

  de Salud La Alianza de Barcelona

  65

  Local

  Privado

  Jaén

  Jaén

  Sanatorio Antituberculoso El Neveral

  438

  Regional

  pnayet


  León

  León

  Sanatorio Antituberculoso

  Monte San Isidro

  256

  Regional

  pnayet


  Fabero

  Servicio Médico de afsa

  14

  Local

  Privado

  Logroño

  Logroño

  Sanatorio San Pedro

  368

  Provincial

  pnayet

  Lugo

  Lugo

  Sanatorio Antituberculoso de Calde

  324

  Provincial

  pnayet


  Madrid

  Sanatorio Nacional de Valdelatas

  511

  Provincial

  pnayet


  Madrid

  Sanatorio Victoria Eugenia

  319

  Provincial

  pnayet

  Madrid

  Madrid

  Sanatorio Antituberculoso Iturralde

  190

  Provincial

  pnayet


  Madrid

  Sanatorio Infantil del Rey

  169

  Regional

  pnayet


  Madrid

  Sanatorio de San Vicente

  8

  Local

  Iglesia


  Cercedilla

  Institución Sanatorial La Fuenfría

  340

  Provincial

  inp  Guadarrama

  Sanatorio Antituberculoso de Guadarrama

  320

  Provincial

  pnayet


  Guadarrama

  Sanatorio Los Nogales, S. A.

  126

  Provincial

  Privado

  Madrid

  Guadarrama

  Residencia Sanatorial Guadalupe

  90

  Local

  Privado


  Guadarrama

  Nuevo Sanatorio Tablada, S. L.

  74

  Local

  Privado


  San Lorenzo

  de El Escorial

  Sanatorio Antituberculoso El Escorial

  332

  Provincial

  pnayet

  Málaga

  Málaga

  Sanatorio Campanillas

  400

  Provincial

  pnayet

  Murcia

  Cartagena

  Sanatorio Antituberculoso Canteras

  153

  Provincial

  pnayet

  Orense

  Barbadanes

  Sanatorio de Piñor

  276

  Provincial

  pnayet

  Oviedo

  Oviedo

  Sanatorio Antituberculoso Monte Naranco

  400

  Provincial

  pnayet

  Las Palmas


  de Gran

  Las Palmas

  Sanatorio El Sabinal

  357

  Provincial

  pnayet

  Canaria


  Salamanca Carrascal de

  Barregas

  Sanatorio Martínez Anido 615 Regional pnayet

  Santa Cruz de Tenerife


  Santa Cruz de Sanatorio Antituberculoso de Ofra 275 Provincial pnayet Tenerife

  Santander

  Renedo de

  Piélagos

  Sanatorio Antituberculoso Santa Cruz

  358

  Provincial pnayet

  Segovia

  El Espinar

  Sanatorio Infantil San Rafael

  240

  Provincial pnayet


  Sevilla

  Sevilla

  Real Hospital de San Lázaro

  125

  Provincial Diputa-

  ción

  Alcalá de

  Guadaira

  Sanatorio Antituberculoso El Tomillar 324 Local pnayet

  Tarragona Tarragona Sanatorio Ntra. Sra. de la Salud 77 Provincial Diputa-

  ción

  Valencia Serra Sanatorio Antituberculoso Doctor Moliner 490 Regional pnayet

  Valladolid Boecillo Sanatorio Antituberculoso

  de Viana de Cega

  334 Provincial pnayet

  Vizcaya Bilbao Grupo Sanatorial Santa Marina 122 Regional pnayet


  Zaragoza

  Zaragoza Sanatorio Nacional de Enfermedades

  Torácicas Royo Villanova

  Tarazona Sanatorio Antituberculoso

  de la Inmaculada Concepción

  305 Regional pnayet


  79 Provincial Privado


  Fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo Nacional de Hospitales de 1963, BOE n.º 140 de 13 de junio de 1966.

  Fue ese mismo año, 1963, cuando se celebró en Roma la XVII Conferencia de la Unión In- ternacional contra la Tuberculosis.A ella asistió uno de los tisiólogos más reconocidos de España, Lluís Sayé. En la conferencia, Sayé pudo conocer el nuevo pensamiento que se extendía a escala

  Recerques i Assajos


  Recerques i Assajos

  internacional sobre la tuberculosis: era necesario proteger a la población con la vacuna bgc.49 Otros países ya la estaban aplicando y era un éxito. España decidió seguir los pasos de los países más avanzados y de ahí surgió el Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis (pnet).

  La introducción de los antibióticos, la cobertura de la enfermedad en los hospitales del soe y las nuevas campañas de vacunación y de erradicación de la tuberculosis que se iban a iniciar con el pnet aceleraron la desaparición de muchos sanatorios del Patronato Nacional.50 En 1963, a la clausura de los sanatorios de Pamplona, Santiago de Compostela, Zamora, Murcia, Ávila y el Centro de Colapsoterapia de Madrid se unía la del sanatorio antituberculoso de Viana de Cega en Valladolid. Como destacaba la prensa de la época, su clausura definitiva, aún con doscientos enfermos residentes que fueron trasladados a otros establecimientos de otras provincias, provocó sorpresa y preocupación entre la población de la provincia por verse pri- vada de este servicio sanitario. Evidentemente, la preocupación quedó circunscrita a la labor del periodista, que se respondía a sí mismo asegurando que dicho cierre obedecería a “razones superiores”.51 El sanatorio, dos años después, permanecía abandonado y sin ningún uso; un edificio que, según la prensa, había costado más de treinta millones de pesetas y contaba con un magnífico emplazamiento.52

  No obstante, en 1965 la tuberculosis seguía siendo un problema para la sanidad pública, ya que los descensos de la mortalidad por tuberculosis se habían ralentizado en los últimos años y se había depositado demasiada confianza en los antibióticos contra la tuberculosis (como afirmó Blanco Rodríguez, director del pnayet en ese momento). Por todo ello, el objetivo principal del pnet fue situar a España al mismo nivel epidemiológico que los demás países de Europa. Con este fin el plan se dividió en dos fases: una primera de 1965 a 1967, en la que se compraría el material necesario y se instruiría al personal, y una segunda, de 1968 a 1972, en la que se desarrollaría la campaña. Esta consistiría, por un lado, en prevenir —los esfuerzos en este ámbito irían dirigidos sobre todo a niños y adolescentes (vacunándolos con bcg)—, y, por otro, en asistir a adultos y ancianos en su mayoría (con la detección de los casos de tuberculosis y su posterior tratamiento). El ministro de la Gobernación anunció en 1964 que para la consecu- ción del plan el Estado pondría a su disposición 57 centros, 17.816 camas, 1.000 médicos, 2.200 sanitarios y 700 millones de pesetas, entre otras cosas. Sin embargo, cuando el plan arrancó en 1965 solo contaba con doce enfermeras.53

  La campaña de concienciación de la población llevada a cabo en España supuso también una parte importante del plan. Durante el año 1964 se publicaron convocatorias de varios concur- sos “con el objeto de preparar la opinión pública acerca del Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis” que se iniciaba oficialmente al año siguiente. Los concursos se dividían en dos tipos; los primeros consistían en artículos de prensa, radio y televisión, y aunque el tema era libre todos debían adecuarse al fin que se perseguía (“Lucha sin tregua contra la tuberculosis”). Otro concurso que se organizó se trataba de carteles y en ellos debía aparecer el mismo lema

  49 La vacuna ya se había utilizado en España en la Segunda República, pero de forma recomendada y no obligatoria. La Guerra Civil paralizó su aplicación.Véase Carrasco Cantos, J. (1997).Vacuna contra la tuberculosis: su historia y controversia. Medicina Balear (12:1), 33-41.

  50 Los antibióticos supusieron para el soe un coste muy elevado; entre 1951 y 1962 las prestaciones farmacéuticas supusieron

  prácticamente el 50% del gasto total de prestaciones sanitarias en España. Fuente: Pons Pons, J. y Vilar Rodríguez, M. (2014).

  El seguro de salud privado y público en España: Su análisis en perspectiva histórica (1880-2013). Prensas de la Universidad de Zaragoza.

  51 Clausura del sanatorio antituberculoso de Viana de Cega. abc, 15-12-1963.

  52 Valladolid al día. abc, 27-3-1965.

  53 Monge Juárez, M. (2022).Tuberculosis y franquismo… Op. cit., 43-64.


  Recerques i Assajos

  junto con la Cruz de Lorena y la sigla “pnayet”. Los tres trabajos ganadores recibirían como premio entre 15.000 y 10.000 pesetas.54 El segundo tipo de concursos iba dirigido a los maes- tros nacionales. El objetivo pretendía divulgar el pnet entre los alumnos. Con ese objetivo se tomarían en consideración las lecciones que desarrollasen en clase, carteles elaborados por los alumnos y prácticas higiénicas de vacunación realizadas en la escuela por los maestros, siempre relacionados con el tema de la lucha contra la tuberculosis. Para este concurso habría premios provinciales y nacionales.55 Sorprende la poca información del plan en el Boletín Oficial del Estado en relación con sus actuaciones o financiación, siendo las publicaciones de estas convo- catorias de lo poco que se promulgó.

  A pesar de ello, no se consiguió cumplir el objetivo que se habían propuesto de vacunar a tres millones de niños al año. En 1966, según Blanco Rodríguez, se vacunó a 1.655.952 con bcg, lo que suponía solo un 24% de la población entre 0 y 14 años. Sin embargo, esta cifra, como ya apuntó Mariano Monge, no coincide con las aportadas por el ine. No es más que una muestra de que los efectos del pnet resultaron dudosos. Las estadísticas que se difundían carecían de fiabilidad, por lo que no se puede llegar a conocer la verdadera efectividad del plan. Según el director del patronato en 1972 (fecha en la que terminaba el plan), los datos finales quedaron de la siguiente forma: se realizaron 9.650.000 pruebas de tuberculina y se vacunó a

  8.800.000 niños.56 Parece que el plan se elaboró en el contexto en que España pretendía in- corporase a la Comunidad Económica Europea y, por tanto, quería demostrar la modernidad y eficacia del régimen. Sin embargo, los resultados fueron peores de lo deseado y constituyeron finalmente solo una parte de la propaganda del régimen. A la vez que el plan llegaba a su fin, el Patronato Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades del Tórax desapareció al quedar integrado en el nuevo organismo autónomo denominado “Administración Institucional de la Sanidad Nacional (ainsa)”.57

  Para finalizar el epígrafe, se muestran la evolución del número de enfermos de tuberculosis y la mortalidad que la enfermedad provocó en la última década del franquismo. Partiendo de que 1960 fue el año con mayor número de establecimientos antituberculosos —había setenta (véase tabla 2)—, comentaremos qué ocurrió a partir de 1965.58 Hubo una reducción drástica del número de sanatorios en tan solo cinco años, pasando a tener 47 el citado año, con lo que disminuyó también el número de camas disponibles (véase tabla 5). Esta reducción se expli- ca por la decisión tomada por el pnayet varios años antes de paralizar las construcciones de sanatorios pendientes y de empezar a usar los que ya había para fines no solo de asistencia a

  54 Boletín Oficial del Estado, n.º 100, Resolución de la Dirección General de Sanidad (Patronato Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades del Tórax) por el que se convoca concurso de artículos de prensa para el Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis, Madrid, 25 de abril de 1964.

  55 Boletín Oficial del Estado, n.º 87, Resolución del Patronato Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades del Tórax por el que se convoca un concurso de divulgación del Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis entre los Maestros nacio- nales, Madrid, 12 de abril de 1965.

  56 Monge Juárez, M. (2022).Tuberculosis y franquismo… Op. cit., 43-64.

  57 Boletín Oficial del Estado, n.º 9, Decreto-Ley 13/1972, de 29 de diciembre, por el que se modifica la administración institucio- nal de la Dirección General de Sanidad, del Ministerio de la Gobernación, y se encomienda al Gobierno la reestructuración de dicho Centro directivo, Madrid, 10 de enero de 1973.

  58 El artículo 19 del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el que se dictan normas sobre prestaciones de asistencia sani- taria y ordenación de los servicios médicos en el Régimen General de la Seguridad Social, autorizó por primera vez la hospi- talización no quirúrgica. Esto quiere decir que se aceptaría paulatinamente la hospitalización por determinadas enfermedades, lo que también contribuiría en estos años a la disminución del número de sanatorios.Véase sobre este tema Vilar Rodríguez,

  M. y Pons Pons, J. (2018). El triunfo del modelo hospitalario público sobre lo privado (1964-1986). En Vilar Rodríguez, M. y Pons Pons, J. (Eds.). Un siglo de hospitales entre lo público y lo privado (1886-1986). Marcial Pons, 263-321.


  la tuberculosis, sino también a otras enfermedades del tórax. Habida cuenta de esta decisión, cabría esperar que el porcentaje de asistidos que fallecieron disminuyese al morir menos per- sonas gracias a que se tenía la situación más “controlada”. Nada más lejos de la realidad. En el año que se inició el Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis (1965), el porcentaje de fallecidos que fueron asistidos por tuberculosis aumentó (pasando del 4,3% en 1960 al 4,6% en 1965). Cuanto más se reducían el número de camas dedicadas a la tuberculosis y el número de sanatorios, más aumentaba el porcentaje de asistidos que fallecían. En 1970 alcanzó el 5,3% (tasa no vista desde los años cincuenta).59

  Tabla 5. Asistencias y mortalidad de los asistidos por tuberculosis entre 1965 y 1975 en España.

  Recerques i Assajos

  hospitalizados

  curados

  fallecidos

  Curados

  Fallecidos

  27.901

  5.952

  1.271

  21,3

  4,6

  25.437

  6.806

  1.345

  26,8

  5,3

  31.706

  -

  -

  -

  -

  Año

  E.

  N.º de camas

  1965

  47

  13.690

  1970

  41

  12.742

  1975

  44

  12.336

  N.º de enfermos

  N.º de enfermos

  N.º de enfermos

  Por 100 enfermos

         hospitalizados      


  Nota: (-) significa que no remiten esos datos y por tanto no se pueden calcular los porcentajes de curados y fallecidos. E. = establecimientos que remiten datos.


  Fuente: Elaboración propia a partir de los anuarios del ine de 1966, 1971 y 1976.

  Si en el epígrafe anterior se ha afirmado que la estrategia antituberculosa de las primeras décadas del régimen no fue todo lo exitosa que debió ser, ahora también se puede afirmar que el Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis que se implantó en España desde 1965 hasta 1972 tampoco lo fue. A pesar de no conocer al cien por cien las cifras reales de las actuaciones del plan por la falta en general de información sobre este, lo que sí sabemos son las cifras de mortalidad a causa de la tuberculosis durante esta época. No se puede negar que el total de fallecidos por la enfermedad se venía reduciendo ya desde 1955 (véase tabla 3) y que, por tanto, así lo hacía también el porcentaje de muertes por tuberculosis con respecto al total de fallecimientos. En 1965 este porcentaje constituía el 2,1% (véase tabla 6), cediendo el puesto de la enfermedad con más porcentaje de muertes a otras, como los tumores, las lesiones vasculares o la neumonía. Sin embargo, las cifras de enfermos de tuberculosis que recibieron asistencia y murieron siguen destacando por lo bajo de su prevalencia.Ya se ha afirmado an- teriormente que en 1960 alcanzó el 17,3% y que en los siguientes años (correspondientes al pnet) aumentó progresivamente, aunque poco a poco. En 1965 ascendió al 22,3% (1.271 asis- tidos que fallecieron respecto a 5.702 fallecimientos por tuberculosis en total) y en 1970 (casi a punto de terminar el plan) llegó a representar el 37,4%. Este último incremento del 15% en solo cinco años demuestra que el plan surtió efecto, pero no lo suficiente, ya que solo el 37,4% de todos los fallecidos por tuberculosis en 1970 recibieron asistencia, cifra que seguía siendo más baja de lo que debía. No fueron asistidos ni siquiera la mitad de todos los que murieron por tuberculosis en el país.

  59 Hay que tener en cuenta que estas afirmaciones se realizan a partir de los datos obtenidos de los anuarios de los años citados y en base a los establecimientos que remitían datos.


  Recerques i Assajos

  Tabla 6. Mortalidad total por tuberculosis en España entre 1965 y 1975.


  Año Total de fallecidos

  Fallecidos

  por tuberculosis

  Porcentaje de muertes por

  tuberculosis respecto al total (%)

  1965

  267.407

  5.702

  2,1

  1970

  280.170

  3.596

  1,3

  1975

  298.193

  2.557

  0,9


  Fuente: Elaboración propia a partir de los anuarios de 1970 y 1980. Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística.

  La última visión general que tenemos de los establecimientos antituberculosos de la dicta- dura franquista es el Catálogo Nacional de Hospitales de 1970 (véase anexo 1). En él aparecen tanto los sanatorios públicos como los privados que había ese año en España. El número de sanatorios públicos superaba muy ampliamente al de privados. Había 37 públicos (dependien- tes del pnayet o de la diputación) con 12.837 camas, mientras que solo había nueve privados (que dependían de la beneficencia de particulares o de la Iglesia, o eran propiamente priva- dos) y tenían 952 camas. Con respecto al catálogo de 1963, se aprecia la reducción general del número de establecimientos que hemos venido comentando. En 1963 los públicos eran 45 y tenían 13.441 camas, mientras que los privados eran 13 y contaban con 877 camas. Es decir, si comparamos ambos catálogos vemos que con esa funcionalidad desaparecen ocho sanatorios públicos y cuatro privados en esos siete años. Entre ellos destacaron el Preventorio Nacional Infantil Antituberculoso de Aguas de Bussot, en Alicante, el Sanatorio Antituberculoso de Guadarrama, en Madrid, y el Sanatorio infantil San Rafael en Segovia, con alrededor de tres- cientas camas cada uno.


 4. Conclusiones


La tuberculosis fue endémica de España durante buena parte del siglo xx. Además, fue una de las principales causas de muerte durante la primera mitad del siglo. Su contribución a la mortalidad durante el periodo estudiado osciló entre el 6,9% en 1940 y el 0,9% en 1975, lle- gando a su máximo en 1950 con el 9,7%. Las cifras de mortalidad a causa de esta enfermedad rondaban los 30.000 fallecimientos al año entre las décadas de los cuarenta y los cincuenta.

Además de mortífera, se puede decir que esta enfermedad fue selectiva. No porque fuese más fácil de contagiar a unas personas que a otras, sino porque atacó más a personas de clases sociales más bajas, precisamente por sus condiciones de vida. La pobreza, la desnutrición, la falta de puestos de trabajo dignos, etc. propiciaron que la tuberculosis se propagara entre las clases más bajas y trabajadoras, convirtiéndola en una enfermedad social. El mayor número de afectados tenían edades comprendidas entre los 15 y los 54 años; eran por tanto personas, sobre todo obreros, que por las condiciones comentadas anteriormente se contagiaban con mayor facilidad. Eso, unido a su bajo poder adquisitivo, hacía que la mayoría pasasen la enfermedad en sus casas al no poder pagar asistencia en sanatorios privados ni tener acceso a las escasas plazas en los públicos.


Recerques i Assajos

Tras la Guerra Civil y el inicio de la dictadura franquista, una de las primeras actuaciones en el bando sublevado fue crear el Patronato Nacional Antituberculoso para “mejorar” y or- ganizar la infraestructura antituberculosa del país. En el decreto que creaba dicho patronato se prometía que no habría un solo enfermo que no tuviese plaza en algún sanatorio, afirmación claramente propagandística que no llegó a cumplirse nunca. Durante el primer franquismo se construyeron sanatorios y se reformaron algunos de los existentes, llegando a tener setenta, con alrededor de 18.000 camas, al final de esta etapa. Sin duda se avanzó en la lucha antituberculosa, pero fue insuficiente. No se cumplió el objetivo inicial de 20.000 camas ni mucho menos aún la promesa de ampliarlas a 25.000 que llegó a hacerse años después. Como muestra de ello tenemos que en 1960 solo el 17,3% de los fallecidos por tuberculosis fueron asistidos. La llegada a España de los antibióticos contra la tuberculosis cambió la estrategia seguida por el pna. Se paralizaron los proyectos de sanatorios que quedaban por construir y se iniciaron campañas de vacunación y de detección de la tuberculosis con el Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis. Se consiguió disminuir la mortalidad, pero a finales de la dictadura solo el 37% de los fallecidos por tuberculosis recibieron atención en sanatorios. La cobertura de los sana- torios del Patronato Nacional Antituberculoso fue claramente insuficiente durante los años cuarenta y cincuenta. En los sesenta su construcción se detuvo y se inició el cierre de algunos de los existentes. El tratamiento de los enfermos pasó por la atención médica domiciliaria, la hospitalización en centros del soe y por estrategias de higiene y vacunación que incidieron en la desaparición o transformación de la funcionalidad de los sanatorios antituberculosos. Sin embargo, muchos de los objetivos del régimen respecto a la erradicación de la tuberculosis no se cumplieron, y quedaron como simples estrategias de propaganda para conseguir recono- cimiento a raíz de sus aspiraciones a incorporarse a instituciones europeas e internacionales.


§


Referencias

Báguena Cervellera, M. J., 2011.“La tuberculosis en la historia”. Anales (Reial Acadèmia de Medi- cina de la Comunitat Valenciana) (12), pp. 1-8.

Barciela, C. (ed.), 2003. Autarquía y mercado negro: El fracaso económico del primer franquismo, 1939-1959, Crítica, Barcelona.

Bates, J.H.; Stead,W.W., 1993.“The history of tuberculosis as a global epidemic”. The Medical Cli- nics of North America (77:6), pp. 1205-1217.

Cabarcos Ortiz de Barrón, A., 2003. “Tratamiento actual de la tuberculosis”. Anales de Medicina Interna (20:2), pp. 91-100.

Carrasco Cantos, J., 1997. “Vacuna contra la tuberculosis: Su historia y controversia”. Medicina Balear (12:1), pp. 33-41.

Comin, F.; Martorell, M., 2013. La hacienda pública en el franquismo: La guerra y la autarquía (1936- 1959). Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid. Del Arco Blanco, M.Á., 2020. Los “años del hambre”: Historia y memoria de la posguerra franquis- ta. Marcial Pons, Madrid.

Dormandy,T., 1999.The White Death: A History of Tuberculosis.The Hambledon Press, London. Espinosa de los Monteros Alonso, F.; Espinosa de los Monteros Sánchez, F., 2022.“La lucha antituber- culosa: Desde la Restauración Borbónica hasta la Guerra Civil (1874-1936)”. EGLE (9:19), pp. 68-83, https://revistaegle.com/index.php/eglerev/article/view/137/157.


Recerques i Assajos

Ferrandis, X.G.;Vidal, À.M., 2017. “Salud pública y espacio urbano en el primer franquismo: La epidemia de tifus exantemático en la ciudad de Valencia (1941-1943)”, en Castejón Bolea, R., Rodrí- guez-Ocaña, E., Zarzoso, A. y Arrizabalaga, J. (eds.): Al servicio de la salud humana: La historia de la medicina ante los retos del siglo xxi. Sociedad Española de Historia de la Medicina, Madrid, pp. 83-88. Font Arellano, F., 2011.“Los Sanatorios del Patronato Nacional Antituberculoso. Soluciones cons- tructivas para épocas de crisis”, en Huerta, S., Gil Crespo, I., García, S. y Taín, M. (eds.): Actas del Sép- timo Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Instituto Juan Herrera, Madrid, pp. 407-414. García Cruz, E.; Maya García, J., 2022.“El avance de la tuberculosis en España y cómo se com- batió antes de la Guerra Civil: Los sanatorios antituberculosos”, en Barciela, C. y Fontana, G.L. (dirs.) y Vilar-Rodríguez, M. y Pons-Pons, J. (eds.): Los hospitales y las pandemias en España e Italia desde una perspectiva histórica. Publicacions Universitat d’Alacant, Alicante, pp. 333-360.

García Ramos, R.; Lado, F.L.; Túnez Bastida, V.; Pérez del Molino Bernal, M.L.;

Grellet, I.; Kruse, C., 1983. Histoires de la tuberculose: Les fièvres de l’âme, 1800-1940. Éditions Ramsay, París.

Jiménez, I., 1994.“El tifus exantemático de la posguerra española (1939-1943). El uso de una enfer- medad colectiva en la legitimación del ‘Nuevo Estado’”. Dynamis (24), pp. 185-198.

Lázaro, J.M., 2006.“El nivel de vida en la España atrasada entre 1800 y 1936. El caso de Palencia”. Investigaciones de Historia Económica (2:4), p. 22.

Marset Campos, P.; Sáez Gómez, J.M.; Martínez Navarro, F., 1995.“La Salud Pública duran- te el franquismo”. Dynamis (15), pp. 211-255.

Molero Mesa, J., 1989a. “La tuberculosis como enfermedad social en los estudios epidemioló- gicos españoles anteriores a la Guerra Civil”. Dynamis (9), pp. 185-223. https://digibug.ugr.es/hand- le/10481/78705.

~, 1989b. Historia social de la tuberculosis en España (1889-1936). Servicio de Publicaciones Univer- sidad de Granada, Granada.


§


Anexos


Anexo 1. Sanatorios antituberculosos en España en 1970.


Provincia Municipio Nombre del establecimiento

N.º de

camas

Dependencia

patrimonial

Álava

La Guardia

Sanatorio Antituberculoso de Leza

131

pnayet

Albacete

Albacete

Sanatorio Nuestra Señora de los Llanos

353

pnayet

Baleares

Buñola

Sanatorio Juan March

278

pnayet


Canet de Mar

Hospital de Canet de Mar

5

Benef. part.


Barcelona

Castellar del Vallés

Santa Coloma de Gramanet

Hospital Obra Beneficia Municipal 7 Benef. part.


Hospital Sanatorio del Espíritu Santo 175 Benef. part.

Barcelona Sanatorio Clínico de Nuestra Señora de

la Merced

34 Iglesia

Tarrasa Ciudad Sanitaria de Tarrasa 1080 pnayet

Tarrasa Sanatorio Virgen de Montserrat 111 Privado

Burgos Burgos Sanatorio Antituberculoso Fuente Ber- meja

220 pnayet


Cádiz

Puerto Real

Sanatorio Antituberculoso y de las Enfer-

medades del Tórax

327

pnayet

Castellón

Castellón

Sanatorio Antituberculoso La Magdalena

413

pnayet

Córdoba

Córdoba

Sanatorio Los Morales

379

pnayet

Granada

Granada

Pabellón Victoria Eugenia de Granada

49

pnayet

Guipúzcoa

San Sebastián

Grupo Sanatorial de Amara

435

pnayet

Huelva

Huelva

Sanatorio General Alonso Vega

303

pnayet


Recerques i Assajos

Jaén Jaén Sanatorio Antituberculoso El Naveral 347 pnayet


La Coruña


Las Palmas

El Ferrol del Caudillo

Santiago de Compostela


Sanatorio Profesor Novoa Santos 235 pnayet


Sanatorio Profesor Gil Casares 125 pnayet

de Gran Ca-

Las Palmas Sanatorio Antituberculoso El Sabinal 357 pnayet


naria

León

León

Sanatorio de Enfermedades del Tórax

Monte S. Isidro

260

pnayet

Logroño

Logroño

Sanatorio Antituberculoso San Pedro

368

pnayet

Lugo

Lugo

Sanatorio Antituberculoso de Calde

336

pnayet


Madrid

Hospital Sanatorio Nacional de Valdelatas

481

pnayet


Madrid

Sanatorio Victoria Eugenia

290

pnayet


Madrid

Sanatorio Infantil del Rey

169

pnayet


Madrid

Guadarrama San Lorenzo

del Escorial

Sanatorio Antituberculoso Helios

Sanatorio Antituberculoso El Escorial

360

330

pnayet

pnayet


Madrid

Sanatorio Sear

139

Privado


Cercedilla

Instituto Sanatorial La Fuenfría

340

Privado


Guadarrama

Nuevo Sanatorio Tablada, S. A.

74

Privado

Málaga

Málaga

Sanatorio Antituberculoso Campanillas

360

pnayet

Orense Barbadanes Sanatorio Antituberculoso Santo Cristo del Piñor

Oviedo Oviedo Sanatorio Antituberculoso Monte Na- ranco

276 pnayet


400 pnayet

Salamanca Carrascal de

Barregas

Sanatorio Martínez Anido de los Mon- talvos

601 pnayet

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Sanatorio Antituberculoso de Ofra 275 pnayet

Santander Renedo de Piélagos

Sanatorio Antituberculoso de la Santa

Cruz

356 pnayet


Sevilla

Sevilla Real Hospital Provincial de San Lázaro 100 Diputación o

cabildo

Alcalá de Gua- daira

Centro Médico-Quirúrgico de Enferme- dades Respiratorias

708 pnayet

Tarragona Tarragona Sanatorio Nuestra Señora de la Salud 71 Diputación o

cabildo

Toledo Toledo Sanatorio Antituberculoso Virgen de Valle 204 pnayetValencia

Valencia Sanatorio Marítimo Nacional La Malva- 319 pnayet

rrosa


Serra

Sanatorio Dr. Moliner

490

pnayet

Vizcaya

Bilbao

Grupo Sanatorial de Santa María

701

pnayet


Zaragoza

Tarazona Sanatorio Antituberculoso de la Inmacu- lada Concepción

Recerques i Assajos

Zaragoza Sanatorio Nacional Antituberculoso

Royo Villanova

67 Privado


350 pnayet

Fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo Nacional de Hospitales de 1970, boe n.º 70 de 22 de marzo de 1973.


§


Elena García Cruz es graduada en Administración y Dirección de Empresas y Dere- cho y en el Máster de Estudios Avanzados en Dirección de Empresas, ambos realizados en la Universidad de Sevilla. Actualmente es Profesora Sustituta Interina del departamento de Economía e Historia Económica en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta Universidad, en la que está realizando sus estudios de Doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y Sociales. Es miembro del grupo de investigación financiado por el MCIN/AEI/ FEDER titulado Proyecto “El desarrollo histórico de las empresas hospitalarias del sector priva- do en competencia y colaboración con el sector público: España en perspectiva internacional (1920-2020)”. Actualmente es vicesecretaria de la revista Investigaciones de Historia Econó- mica-Economic History Research SJR(Q1).


§


Llicència

Aquesta obra està sota una llicència internacional Creative Com- mons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0.

L'autor/a que publica en aquesta revista està d'acord amb els termes següents:

 1. L'autor/a cedeix en exclusiva tots els drets de propietat intel·lectual a l’editor/a per a tot el món i per a tota la durada dels drets de propietat intel·lectual vigents aplicables.

 2. L’editor/a difondrà els textos amb la Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0, la qual permet compartir l’obra amb tercers, sempre que en reconeguin l’autoria, la publicació inicial en aquesta revista i les condicions de la llicència.

Licencia

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.

El autor o la autora a que publica en esta revista está de acuerdo con los términos siguientes:

 1. El/la autor/a cede en exclusiva todos los derechos de propiedad intelectual al/la editor/a para todo el mundo y toda la duración de los derechos de propiedad intelectual vigentes aplicables.

 2. El/la editor/a difundirá los textos con la Atribución-No Comercial- No Derivada 4.0 International que permite compartir la obra con terceros, siempre que éstos reconozcan su autoría, su publicación inicial en esta revista y las condiciones de la licencia.

License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non- Commercial-NoDerivatives 4.0 International License.

The author who publishes in this journal agrees to the following terms:

 1. The author exclusively assigns all intellectual property rights to the publisher worldwide and for the entire duration of the applicable intellectual property rights.

 2. The publisher will distribute the texts under the Attribu-

tion-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International, which allows the work to be shared with third parties, as long as they ack- nowledge the authorship, the initial publication in this magazine and the conditions of the license.


Recerques i Assajos

Brian Simon y el Comité Nacional Cultural del Partido Comunista de Gran Bretaña


Antonio Fco. Canales Serrano

Dpto. de Estudios Educativos Universidad Complutense de Madrid antcanal@ucm.es https://orcid.org/0000-0002-7035-1194


Resumen

Este artículo estudia la actuación del reputado historiador de la educación Brian Simon al frente del Comité Nacional Cultural del Partido Comunista de Gran Bretaña.Tras la crisis provocada por la invasión de Hungría por la urss en 1956, Si- mon se puso al servicio del partido para contrarrestar los efectos del nacimiento de la New Left. En 1957 entró en el Comité Nacional Cultural junto con James Klug- mann y Arnold Kettle, y lo dirigió a partir de 1962. Al frente del grupo intelectual conocido como los “humanistas socialistas”, Simon lideró la renovación ideológica del comunismo británico a lo largo de los años sesenta, desde la ortodoxia estalinis- ta hasta posiciones cercanas al eurocomunismo. Un hito en esta evolución ideoló- gica fue la publicación en 1967 de “Questions of Ideology and Culture”.

Palabras clave: comunismo, intelectuales, política cultural, Partido Comunista de Gran Bretaña, Brian Simon


Fecha de recepción: 15/07/2023 Fecha de aceptación: 21/09/2023


ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2023.16.5


Resum

Brian Simon i el Comitè Nacional Cultural del Partit Comunista de Gran Bretanya

Aquest article estudia l’actuació del prestigiós historiador de l’educació Brian Simon al capdavant del Comitè Nacional Cultural del Partit Comunista de Gran Bretanya. Després de la crisi provocada per la invasió d’Hongria per l’urss el 1956, Simon es posà al servei del partit per a contrarestar els efectes del naixement de la New Left. El 1957 entrà en el Comitè Nacional Cultural al costat de James Klug- mann i Arnold Kettle, i el dirigí a partir de 1962.Al capdavant del grup intel·lectual conegut com els “humanistes socialistes”, Simon va liderar la renovació ideològica del comunisme britànic al llarg dels anys seixanta, des de l’ortodòxia estalinista fins a posicions pròximes a l’eurocomunisme. Una fita en aquesta evolució ideològica va ser la publicació, el 1967, de “Questions of Ideology and Culture”.

Paraules clau: comunisme, intel·lectuals, política cultural, Partit Comunista de Gran Bretanya, Brian Simon

Recerques i Assajos

Abstract

Brian Simon and the National Cultural Committee of the Great Britain Communist Party This article studies the activity of the renowned education historian Brian Si- mon as chairman of the National Cultural Committee of the Communist Party of Great Britain. Following the crisis provoked by the 1956 ussr invasion of Hungary, Simon put himself at the service of the party to counteract the effects of the birth of the New Left. In 1957 he joined the National Cultural Committee alongside James Klugmann and Arnold Kettle, and led it from 1962. At the head of the in- tellectual group known as the “Socialist Humanists”, Simon led the ideological renewal of British communism throughout the 1960s, from Stalinist orthodoxy to positions close to Eurocommunism. A milestone in this ideological evolution was

the publication in 1967 of “Questions of Ideology and Culture”.

Keywords: communism, intellectuals, cultural policy, Great Britain Communist Party, Brian Simon


§


El presente artículo aborda el estudio del Comité Nacional Cultural del Partido Comunista de Gran Bretaña desde 1962 hasta 1976, periodo en el que lo presidió Brian Simon. La investi- gación responde a un doble objetivo. Por un lado, desvelar una faceta poco conocida de una fi- gura de referencia para el campo de la historia de la educación como es Brian Simon; por otro, estudiar la evolución de las posiciones culturales e intelectuales comunistas en Gran Bretaña.

Brian Simon (1915-2002) es la principal figura de referencia de la historia de la educación británica, y por extensión internacional, de la segunda mitad del siglo xx. A partir de 1960 publicó una serie de cuatro libros sobre la historia de la educación británica que fueron claves en la renovación de la historiografía educativa. Asimismo, desde su cátedra en la Universidad de Leicester contribuyó a la conformación institucional del campo: lideró la creación de la Sociedad de Historia de la Educación del Reino Unido (hes) y la presidió de 1972 a 1975, ade- más de estar en el origen de los congresos internacionales ische en los años setenta. A finales de esta década presidió también la Asociación Británica de Investigación Educativa (bera).1 Se trata, pues, de una figura de una relevancia extraordinaria para la historiografía de la educación,

1 McCulloch, G., Canales, A.F. y Ku, H.Y. (2023). Brian Simon and the Struggle for Education. ucl Press, 1-4.


Recerques i Assajos

objeto de numerosos reconocimientos y estudios, que, sin embargo, no ha sido investigada en todas sus dimensiones. Este artículo se centra en desvelar una de estas facetas menos conocidas: su implicación orgánica en el Partido Comunista de Gran Bretaña.

La adscripción marxista de Simon era pública y, de hecho, este enfoque fue uno de los principales atractivos de su obra.También era conocida su militancia en el Partido Comunista hasta fechas tardías. Sin embargo, no lo era en absoluto el grado en que estuvo implicado en la vida orgánica del partido. En gran medida, este desconocimiento se debe a los velos que el propio Simon corrió sobre la cuestión en las dos versiones de su autobiografía, la publicada en 1998 y el borrador, mucho más extenso, de principios de los años noventa que se conserva en el archivo del Institute of Education de Londres.2

En realidad, Simon nunca escondió su militancia comunista; lo que hizo fue edulcorarla enmarcándola en esa atmósfera cautivadora del mítico Cambridge de los años treinta carac- terizada por el apoyo a la República española y la lucha antifascista que nos han transmitido multitud de novelas y películas. De hecho, Simon constituye en sí mismo una pieza prototí- pica de esta narrativa, pues fue uno de esos jóvenes aristócratas formados en una public school que a mediados de los años treinta llegó nada menos que al Trinity College, el principal foco del comunismo en la universidad, y tuvo relación con los famosos espías de Cambridge.3 Si- mon relata en su autobiografía no publicada cómo Donald Maclean apareció un día en su habitación para invitarle a unirse al partido y que conoció a Guy Burgess y especialmente a Anthony Blunt, el cuarto hombre, conservador de arte de la reina, con el que viajó a Leningrado en 1937 y quien, según Andrews, le habría propuesto enrolarse como espía al servicio de la urss.4 Simon, por tanto, no era uno más de los que inhalaban esa atmósfera, como en el fondo fue Hobsbawm, quien llegó después y era extranjero, sino uno de sus protagonistas junto con otros jóvenes aristócratas que impugnaban la injusticia del sistema que les estaba formando para dirigir el mundo a través de una educación propia de filósofos y reyes, en formulación de Gary McCulloch.5 Para Simon, su militancia comunista fue un compromiso ético, en un sentido kantiano: hizo lo que tenía que hacer, y además estuvo bien.

Lo que ya no cuenta Simon es que, después de esos años míticos, siguió vinculado al partido en los grises cincuenta e incluso después de la gran crisis de 1956 que llevó a muchos de sus camaradas a abandonarlo para fundar la New Left.Tampoco explica que, a diferencia de ellos, cerró filas en torno al partido como un militante disciplinado y se puso a su servicio para des- empeñar un papel determinante en la estrategia intelectual dirigida a contrarrestar el desafío de esa nueva izquierda. Hoy en día sabemos, además, que Simon fue una de las principales fuentes de financiación del partido, pues donó importantes cantidades a lo largo de los años cincuenta y la considerable fortuna heredada de su padre en los sesenta.6

Es esta una historia relevante que merece ser estudiada más allá del personaje, en la medida en que nos conduce directamente a los grandes debates intelectuales y culturales del comunis- mo británico y a su acelerado proceso de renovación durante los años sesenta. De hecho, las obras clásicas sobre el Partido Comunista británico coinciden en señalar el papel del comité

2 Simon, B. (1998). A Life in Education. Lawrence & Wishart. Simon, ioe Archives, sim/4/5/2/16 [autobiografía no publicada],

cap. 9, Politics and the Communist Party.

3 McCulloch, G. (2010).A people’s history of education: Brian Simon, the British Communist Party and Studies in the History of Education, 1780-1870. History of Education (39:4), 437-457 y 441.

4 Andrews, G. (2015). The Shadow Man: At the Heart of the Cambridge Spy Circle. i.b.Tauris.

5 McCulloch, G. (1991). Philosophers and Kings: Education for Leadership in Modern England. Cambridge University Press.

6 McCulloch, G. et al. (2023). Brian Simon… Op. cit., 72-73.


Recerques i Assajos

cultural y de los intelectuales que lo dirigían en esta evolución.7


 1. La lucha ideológica


  1. La contraofensiva intelectual de 1957

   En abril de 1957 Brian Simon fue nombrado miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de Gran Bretaña (cpgb), situado un grado por debajo del máximo órgano de di- rección del partido, el Comité Político.8 La fecha resulta muy significativa, pues su elección se produjo en el convulso XXV Congreso Extraordinario, marcado por la devastadora crisis que asoló al cpgb tras la invasión de Hungría por la urss en 1956.9 En ella, el partido perdió un cuarto de su militancia y, más grave aún si cabe, su hegemonía ideológica sobre la izquierda marxista tras el nacimiento de la New Left. En esta dramática tesitura, Simon siguió la trayec- toria inversa de aquel grupo de intelectuales que se había ido desencantando desde finales de la guerra mundial. En lugar de apoyar en su abierto desafío ideológico a los pocos que quedaban en el campo comunista, Simon optó por cerrar filas y, como militante disciplinado, ponerse al servicio del partido en uno de sus peores momentos.

   Simon formaba parte del reducido grupo de intelectuales con los que el partido podía contar en su intento de responder al desafío planteado por la New Left y tratar de recuperar, al menos en parte, el prestigio y la influencia perdidos. Ese era el objetivo de la nueva revista teórica del partido, Marxism Today, creada tres semanas antes del XXV Congreso Especial.10 Aunque finalmente no llegó a incorporase, Simon figuraba entre los nombres que se baraja- ron para ese núcleo duro de confianza que había de dirigir la nueva publicación, junto con su esposa —Joan—, James Klugmann, Arnold Kettle, Alan Bush, Maurice Cornforth y John Lewis, entre otros. Este plantel incluía a alguna de las personas que le iban a acompañar en su labor durante las dos décadas siguientes y con las que había consolidado una sólida red de conocimiento y amistad desde los tiempos de Cambridge, e incluso antes. James Klugmann, intelectual oficial del partido y editor de la nueva revista, fue el introductor de Simon al co- munismo en Cambridge y antes había compartido internado (Gresham’s) con él y con su her- mano Roger. Maurice Cornforth, el director de la editorial del partido Lawrence & Wishart, era el cuñado de Klugmann. Otros miembros de la red de compañeros de Cambridge eran el profesor de crítica literaria de Leeds Arnold Kettle, cuya mujer, Margot Gale, fue la secretaria de Simon al frente de la Unión Nacional de Estudiantes (nus). Figuraban también en esta red George y Betty Mathews y Jack Cohen, que se convirtieron en trabajadores del partido.11

   La reactivación del Comité Nacional Cultural fue el segundo frente de esta estrategia ofensiva en el plano intelectual tras la crisis de Hungría. En mayo de 1957, con los nombramientos de Brian Simon, James Klugmann y Arnold Kettle,12 desembarcaba en el comité el núcleo intelectual que había de sacarlo de su postración e imprimirle un nuevo rumbo. Este grupo de intelectuales,

   7 Callaghan, J. (2003). Cold War, Crisis and Conflict:The cpgb 1951-68. Lawrence & Wishart, 115-116. Andrews, G. (2004). End- games and New Times:The Final Years of British Communism, 1971-1991. Lawrence & Wishart, 75-81.

   8 Labour History Archive and Study Centre (People’s History Museum) (lhasc), cp/cent/ec/4/5,Actas de ec, Londres, 11-12

   de mayo de 1957.

   9 Callaghan, J. (2003). Cold War… Op. cit., 76-77.

   10 lhasc, cp/cent/ec/4/7, Proposals for new theoretical journal, 3 de abril de 1957.

   11 Simon, B. (1998). A Life… Op. cit., 10, 33 y 70.

   12 lhasc, cp/cent/ec/4/8, Actas del ec, 11-12 de mayo de 1957.


   Recerques i Assajos

   a los que Andrews se refiere como “humanistas socialistas”, desempeñó un importante papel en la renovación ideológica del partido en la década siguiente al ofrecer su apoyo y cobertura a las tres fuerzas que desafiaban la ortodoxia heredada del estalinismo: jóvenes, estudiantes y feministas.13 Estas alianzas perfilan en retrospectiva a Simon como el nexo de unión entre los ideales de los años treinta y la explosión renovadora de los años setenta en una desconocida y poco valorada travesía del desierto a través de los oscuros años del estalinismo y su legado.

  2. El Comité Nacional Cultural

   El Comité Nacional Cultural (ncc) era uno de los seis subcomités que asesoraban al Comité Ejecutivo del partido en materias específicas (internacional, mujer, juventud, economía y servi- cios sociales).14 El comité había sido creado en 1947 para llevar adelante la lucha cultural por el socialismo bajo la dirección del joven economista Sam Aaronovitch,15 pero pronto se hicieron evidentes las dificultades para mantener a los profesionales de la cultura y el pensamiento en el marco de la ortodoxia del partido. El grupo de científicos, liderado por el destacado bioquímico y genetista John Haldane, se disolvió ya en 1949 por la negativa a aceptar las teorías de Lysenko. También en el ámbito cultural, la política oficial del realismo socialista provocó el abandono de muchos escritores y artistas y la desaparición de la revista Arena en 1952. Por el contrario, el grupo de historiadores mantuvo una continuidad productiva y exitosa y consiguió una notable influencia en su campo a través de líneas de trabajo y nuevas revistas como Our History y Past and Present (1952), que contribuyeron de manera decisiva al reinado de la historia social.16

   A lo largo de los años cincuenta, la situación del comité no hizo más que agravarse. El con-

   tinuo drenaje de colaboradores se convirtió en una abierta hemorragia tras la crisis de 1956. La disolución o parálisis de los grupos especializados se veía además agravada por la falta de lideraz- go. En 1955 Sam Aaronovitch había sido sustituido por William Wainwright, quien poco después pasó a ser secretario del secretario general del partido. De ahí que el comité recurriera en 1959 a Nora Jeffery, organizadora de la Liga de Mujeres Comunistas y profesora de secundaria.17

   En este contexto crítico, Simon, que acababa de publicar su obra Studies in the History of Education, 1780-1870, se perfilaba como una referencia para el partido en el campo intelectual. Al menos eso parece indicar el hecho de que se le confiara una ponencia sobre los intelectuales y los profesionales en el congreso del partido de 1961 en la que daba cuenta de las contradic- ciones en que se movía en ese momento.18 Por un lado, Simon articulaba un discurso comple- tamente ortodoxo que construía su propia evidencia a partir de un diagnóstico voluntarista sobre el estado de revuelta de los sectores intelectuales y profesionales y que concluía con un rechazo radical a una aproximación menos rígida para atraer a estos sectores (“tal enfoque sería funesto”). En esta línea de rearme ideológico, realizaba una llamada explícita al cierre de filas ortodoxo:“Por el contrario, nuestro objetivo tiene que ser exponer nuestra postura de manera más eficaz”. Por otro lado, sin embargo, este recurso a la ortodoxia apenas podía ocultar el inte-

   13 Andrews, G. (2004). Endgames… Op. cit., 75-81. Para una síntesis de la interpretación de este autor, véase Andrews, G. (1995). Young Turks and Old Guard: Intellectuals and the Communist Party Leadership in the 1970s. En Andrews, G., Fishman, N. y Morgan, K. Opening the Books: Essays on the Social and Cultural History of the Bristish Communist Party. Pluto, 225-250.

   14 lhasc, cp/cent/ec/5/6, National Committees and groups” [1958].

   15 Para el Comité Cultural antes de la presidencia de Simon, véase Callaghan, J. (2003). Cold War… Op. cit., 87-105.

   16 Para una aproximación en castellano a este grupo, véase Kaye, H.J. (1989). Los historiadores marxistas británicos. Prensas Uni- versitarias de Zaragoza.

   17 lhasc, cp/cent/ec/6/6, https://www.theguardian.com/news/2006/feb/02/obituaries.mainsection.

   18 lhasc, cp/cent/cong/13/3, Brian Simon, Political Trends among Intellectual and Professional People, marzo de 1961.


   Recerques i Assajos

   rés de Simon por atraer a estos grupos sociales, un objetivo que calificaba de estratégico, pues, como señalaba citando a su colega Arnold Kettle, este grupo tenía una influencia desmesurada en proporción a su número. Así pues, la ponencia de 1961 establecía ya el difícil objetivo que guiaría la labor de Simon al frente del Comité Nacional Cultural: convertir la ortodoxia en atractiva para los intelectuales.

  3. La prioridad teórica

   Simon fue nombrado presidente del Comité Nacional Cultural en mayo de 1962.19 A esas alturas, su composición daba cuenta de la profunda ruptura con el personal anterior a la crisis, pues solo sobrevivían tres de sus miembros de 1954. Con la renovación de 1961 quedó esta- blecido un grupo de personas estable que continuaría a lo largo de los años sesenta y buena parte de los setenta. En su seno se perfilaba el núcleo duro intelectual que se mantuvo hasta 1976, compuesto por el propio Simon, James Klugmann y Arnold Kettle, más el veterano Bill Carritt. Junto a ellos, pero en posiciones ideológicas crecientemente distantes, se situaba el mú- sico y compositor Alan Bush. Hasta 1972 permanecieron en el comité el profesor de arte Ray Watkinson y la pintora Barbara Niven, editora del Daily Worker y el Morning Star. A mediados de los sesenta se retiraron la anterior presidenta Nora Jeffery y la mítica Margot Heinemann. Pocos meses después de su nombramiento, en septiembre de 1962, Simon esbozaba las líneas maestras de un ambicioso programa de actuación en un documento titulado “La lucha ideoló- gica”.20 Tras su habitual diagnóstico voluntarista que contraponía los logros de la urss a la cada vez más profunda crisis del capitalismo, Simon reclamaba un rearme ofensivo ideológico, pues “la lucha por la coexistencia pacífica […] no implica un pedaleo suave en la lucha ideológi- ca”. Cuatro eran para Simon las áreas en que esta lucha debía desarrollarse.“La primera y más importante” era la filosofía. No obstante, Simon mostraba acto seguido su interés por ir más allá y entrar en el “ámbito directo de la economía y la política y las ciencias sociales asociadas”. Anunciaba en este punto su línea de trabajo prioritario en los años siguientes: el desarrollo del marxismo en disciplinas como la sociología, la psicología, la educación y la historia (en este primer momento añadía también la medicina, la salud y la planificación urbana, áreas que no tuvieron recorrido alguno). Un tercer ámbito era el campo cultural que incluía la literatura, el cine, el teatro y la televisión, por un lado, y el arte y la música, por otro, más la reflexión general sobre las relaciones entre cultura y sociedad. En este campo cultural, Simon reconocía la desorientación imperante tras el fracaso del realismo socialista y el consiguiente interés por las vías abiertas por el libro de Raymond Williams Culture and Society, una obra clave que se considera el punto de partida de los estudios culturales. Finalmente, con la inclusión de un cuarto ámbito dedicado a la ciencia, Simon mostraba su interés por la filosofía de la ciencia y

   subrayaba la contribución marxista a su historia.

   Este primer informe revelaba que la prioridad de Simon era una reorientación teórica del comité que entraba en contradicción con su cometido cultural original. De hecho, de los cua- tro ámbitos perfilados por Simon, solo uno tenía que ver con la actividad cultural que le daba nombre. El resto (filosofía, ciencias sociales y ciencia) eran claramente teóricos, como lo era inequívocamente la vía de reflexión que añadía a la actividad cultural. Se planteaba, pues, ya desde el primer momento, la conflictiva dualidad entre actividad cultural y teoría que marcó

   19 lhasc, cp/cent/ec/9/5, Actas del ncc, 11-12 de mayo de 1963.

   20 lhasc, cp/cent/cult/3/8, Brian Simon,The ideological struggle, septiembre de 1962.


   Recerques i Assajos

   su presidencia. La ideología podría haber definido un espacio de confluencia entre ambas, pero Simon identificó pronto en la práctica el ámbito ideológico con la teoría y no con la actividad cultural. Esta prioridad teórica entraba en conflicto con el cometido oficial del comité, cuya misión se restringía al campo cultural a través de actividades prácticas como la incentivación de la creación en las artes y las ciencias, la dinamización de la vida cultural en el partido y la asistencia a los grupos culturales. Esta actividad cultural fue perdiendo peso bajo el mandato de Simon en beneficio de una prioridad ideológico-teórica que trascendía con mucho el marco de la cultura. De hecho, no parece descabellado afirmar que Simon acariciaba el sueño de transformar el comité cultural en el núcleo de renovación teórico-ideológica que confiriera protagonismo a los intelectuales que tan escaso papel desempeñaban en un partido de obreros como el Partido Comunista británico.

   Durante todo su mandato Simon se debatió incómodo en ese corsé institucional constitui- do por un comité cultural que no se había diseñado para llevar adelante la ofensiva intelectual que deseaba y que, incluso, resultaba disfuncional con respecto a tal objetivo. Una comparación con lo que ocurría en los principales partidos comunistas de Europa occidental ayuda a en- tender la insatisfacción de Simon.21 También para el pci y el pcf tuvo la invasión de Hungría unas consecuencias tremendas en términos de desafección intelectual y pérdida de militan- tes, y también ambos partidos pusieron en marcha una estrategia para intentar recuperar la influencia intelectual perdida. Ahora bien, diseñaron instrumentos institucionales específicos para implementarla. A la vez que mantenían sus respectivos comités culturales encargados de la actividad y la política cultural, recurrieron a organismos específicamente dirigidos al trabajo teórico para articular la respuesta en el plano ideológico-intelectual. En Italia la ofensiva fue liderada por el Istituto Gramsci, creado en 1950, pero relanzado en 1957 con prestigiosos in- telectuales al frente como Ranuccio Bianchi Bandinelli y Franco Ferri; en Francia se creó en 1959 el Centre d’Études et de Recherches Marxistes (cerm), que se colocó bajo la dirección del filósofo Roger Garaudy.22 En Gran Bretaña, en cambio, Simon hubo de contentarse con un comité cultural que había sido diseñado para encuadrar una actividad cultural del partido que, además, apenas existía ya y que, incluso en su mejor momento, había estado muy lejos de una influencia similar a la italiana o la francesa.

   Si la limitada influencia cultural del Partido Comunista de Gran Bretaña no dibujaba un pano- rama excesivamente halagüeño en ese campo, el margen de actuación en el ámbito de la teoría era todavía menor. Como se ha señalado más arriba, el partido británico se caracterizaba por un acentuado “ethos de clase obrera” que no otorgaba ningún papel especial a los intelectuales.23 De


   21 Ajello, N. (1979). Intellettuali e pci, 1944-1958. Laterza;Ajello, N. (1979). Il lungo addio: Intellettuali e pci dal 1958 al 1991. Laterza;Vit- toria, A. (1992). Togliatti e gli intellettuali: Storia dell’Istituto Gramsci negli anni cinquanta e sessanta. Riuniti; Di Maggio, M. (2013). Les intellectuels et la stratégie communiste: Une crise d’hégémonie (1958-1981). Les Éditions Sociales;Aznar Soler, M. (2009). Los intelectuales y la política cultural del Partido Comunista de España (1939-1956). En Bueno, M. y Gálvez, S. Nosotros los comunistas: Memoria, identidad e historia social. fim; Pala, G. (2016). Cultura clandestina: Los intelectuales del psuc bajo el franquismo. Comares.

   22 Vittoria, A. (1992). Togliatti… Op. cit., 129-130; Di Maggio, M. (2013). Les intellectuels… Op. cit., 79.

   23 Evans, R.J. (2020). Eric Hobsbawm: A Life in History. Abacus, 132. Hobsbawm, E. (2002). Interesting Times: A Twentieh-Century Life. Pantheon Books, 131. Andrews, G. (2004). Endgames… Op. cit., 23-28.


   Recerques i Assajos

   hecho, la resistencia a crear una institución destinada a la teoría fue permanente y pertinaz.24

  4. El desinterés por la actividad cultural

   El Comité Nacional Cultural había desarrollado en sus orígenes una actividad cultural con- gruente con su nombre. Como se ha señalado, los grupos de escritores y artistas que ya estaban en crisis a principios de los cincuenta no sobrevivieron a la crisis de 1956, con la excepción del de música folk. Sin embargo, a pesar de esa inoperancia, la reactivación del comité a finales de los años cincuenta no podía dejar de encarar el ámbito cultural, al menos por dos razones. En primer lugar, porque resultaba necesaria algún tipo de política cultural que viniera a sustituir el moribundo realismo socialista; en segundo lugar, porque a pesar de la crisis el comité había heredado instituciones culturales de las que no podía desentenderse.

   La elaboración de una declaración política sobre la posición del partido con respecto a la cultura se había puesto en marcha a principios de 1960 bajo el liderazgo de la pintora Barbara Niven, quien redactó un informe sobre las principales instituciones implicadas en la política cultural británica y publicó un artículo en Marxism Today.25 No obstante, pasaron más de tres años antes de que se produjera el documento definitivo. “Policy for Leisure” articulaba una verdadera política cultural basada en el aumento de subvenciones, la descentralización de las instalaciones culturales y deportivas, complementada por la regionalización del Arts Council y la creación de emisoras de radio y televisión regionales, y, finalmente, la democratización de los consejos asesores de la bbc y la itv.26 Financiación, descentralización y democratización constituían, pues, los tres pilares sobre los que se articulaba la propuesta comunista de política cultural. El documento se hizo circular a principios del otoño de 1963 entre unas sesenta per- sonas,27 pero las actas del Comité Ejecutivo no dan cuenta de que se sometiera a debate en su seno según lo previsto; tampoco se tienen noticias del panfleto inicialmente previsto.

   Un segundo eje de la actividad del comité en el ámbito cultural pasaba por las instituciones ligadas o cercanas al partido. La más antigua de ellas era el Unity Theatre, teatro creado por grupos obreros en 1936 que funcionaba en Camden Town, de cuyas dificultades financieras se hizo eco el comité hasta el cese de su actividad en 1966.28 Más novedoso era el Centre 42, que tomaba su nombre de la resolución del mismo número, aprobada en el congreso sindical de 1960 a instancias del comunista Ralph Bond, que proponía la implicación de los sindicatos en la promoción de la actividad cultural obrera. Con seis festivales celebrados en diferentes ciu- dades, el proyecto suscitaba el interés del comité, aunque en 1971 el propio Simon reconocía su declive en un informe.29

   La tercera vía de influencia cultural del partido comunista era el folk song revival, liderado por los comunistas Ewan McColl y Bert Lloyd. Las implicaciones ideológicas de este movimien- to quedaban subrayadas por Lloyd al contraponer a la esterilidad del arte popular comercial la música tradicional que ofrecía una visión de la vida, incluidas las relaciones sexuales, “que


   24 McCulloch, G. et al. (2023). Brian Simon… Op. cit., 108-109.

   25 Niven, B. (1960). Proposals for the Arts. Marxism Today (4), 4-4-1960, 117-122.

   26 lhasc, cp/cent/cult/3/9, Policy for Leisure, septiembre de 1963.

   27 lhasc, cp/cent/cult/3/9, Actas del ncc, 13 de septiembre de 1963.

   28 lhasc, cp/cent/cult/3/8, Unity theatre [1963] y Actas del ncc, 8 de marzo de 1966. cp/cent/cult/3/11, Actas del ncc, 13 de noviembre de 1964. cp/cent/cult/3/12, Actas del ncc, 9 de septiembre de 1966.

   29 lhasc, cp/cent/cult/3/8, Centre 42 Movement [1963] y Actas del ncc, 11 de enero de 1963. cp/cent/ec/13/14, Brian Simon, Cultural work of the party, septiembre de 1971.


   Recerques i Assajos

   tocaba la verdadera dignidad del hombre”.30 Se trataba de una declaración tradicionalista y moralista en toda regla contra la “relajación cerebral” de la revolución musical pop-rock de los sesenta que entusiasmaba a los jóvenes del momento, incluida la Liga de Jóvenes Comunistas.31 Finalmente, una cuarta línea de actuación del comité cultural recogida en su cometido era el fomento de la actividad cultural en las secciones locales del partido, uno de los temas que Simon recogía en su planificación de trabajo de 1964.32 Un informe de Bill Carritt sobre el tema daba cuenta de la dificultad de los comunistas británicos para despegarse de la ortodoxia ideológica,33 pues rápidamente reducían cualquier actividad cultural al debate de “cuestiones ideológicas controvertidas de nuestros días”, eso sí, preferiblemente con no marxistas. Este planteamiento de “actividad cultural e ideológica” entraba, además, en conflicto con el de- partamento de organización del partido y con los comités de distrito, un ejemplo de la coli- sión entre secciones del partido que constreñía permanentemente las actividades del comité cultural. En este caso, Simon concluía que las secciones locales no eran “una tarea del comité cultural en particular”, declaración que se hacía eco de su alivio por librarse de tal cometido.34

  5. El intento de salir del aislamiento: las semanas de debate marxista

   A pesar de que dirigía un comité denominado “cultural” y de que a lo largo de los años sesenta se estaba viviendo una verdadera revolución en este campo,35 lo cierto es que el interés de Brian Simon no se dirigía a la cultura, sino prioritariamente al ámbito teórico. Como re- conocía en un informe de principios de 1964, bajo su mandato se habían celebrado diecisiete reuniones y cuatro conferencias a jornada completa, de las que once y tres, respectivamente, se habían dedicado a cuestiones ideológicas.36 Estas incluían una de agenda de preocupaciones teóricas muy próxima todavía a la ortodoxia comunista, como la relación entre base y superes- tructura, el realismo socialista, la crítica literaria o la alienación. Por consiguiente, la cuestión que centró el trabajo del comité cultural en los primeros años del liderazgo de Simon fue la organización de las semanas de debate marxista, con las que pretendía sacar al partido de su aislamiento intelectual. Para trascender la ortodoxia del partido, Simon planeaba abrir el ciclo y crear un foro de debate entre marxistas y no marxistas. Este objetivo de apertura era tan importante que en algún momento incluso se mostraba dispuesto a compartir el patrocinio con la New Left Review, propuesta posteriormente diluida en “algunas revistas de izquierda”.37 A pesar de los ambiciosos programas que incluían a intelectuales de primera fila y múltiples paneles de debate paralelos (historia, economía, música, cine, teatro moderno, canción popu- lar), las semanas de debate marxista se enfrentaron a tres obstáculos estructurales. El primero era la reticencia de los intelectuales a aparecer en un acto organizado bajo los auspicios del partido. En consecuencia, Simon no tenía más remedio que recurrir al elenco tradicional del partido más algún elemento cercano, como Hobsbawm en historia en 1963.38 El segundo fue la persistencia de los planteamientos dogmáticos y sectarios, que surgían cada vez que se su-

   30 lhasc, cp/cent/cult/1/4, Discussion on the Folk Song Revival, 21 de julio de 1962.

   31 Waite, M. (1995). Sex ‘n’ Drugs ‘n’ Rock ‘n’ Roll (and Communism) in the 1960s. En Andrews, G. et al. Opening the Books… Op. cit., 210-224 y 215.

   32 lhasc, cp/cent/cult/18/1,The work of the Cultural Committee, for the political Committee, 23 de enero de 1964.

   33 lhasc, cp/cent/cult/3/9, Bill Carritt, Notes in preparation for a discussion on the cultural activity of branches, 5 de enero de 1965.

   34 lhasc, cp/cent/ cult/3/9, From: National Cultural Committee, enero de 1965.

   35 Hobsbawm, E. (2002). Interesting Times… Op. cit., 261.

   36 lhasc, cp/cent/cult/3/10,The work of the Cultural Committee, 23 de enero de 1964.

   37 lhasc, cp/cent/cult/1/7, Actas del ncc, 11 de septiembre de1964.

   38 lhasc, cp/cent/cult/3/10, Brian Simon,The Challenge of Marxism y Week of Marxist debate, November 1963, enero de 1964.


   Recerques i Assajos

   peraba la ortodoxia, como fue el caso de la muy exitosa intervención de John Berger sobre los artistas en 1966. Estas intervenciones entraban en contradicción con el objetivo de salir del aislamiento y, como comentaba Simon con disgusto, resultaban “especialmente de poca ayuda cuando estamos intentando establecer nuevas relaciones con la izquierda”. En última instancia, estas salidas de tono no dejaban de dar cuenta de que la apertura para muchos no iba mucho más allá de hacer atractiva la ortodoxia, como había sido el caso del propio Simon en 1962. Finalmente, el último obstáculo se derivaba de la subordinación a la política inmediata. Así, tras la victoria electoral laborista de 1964, la semana de 1966 se subordinó al objetivo táctico de presionar al partido laborista desde un amplio frente de izquierda.

  6. Los artistas e intelectuales y el partido

   El objetivo de Simon de sacar al partido de su aislamiento intelectual conducía de lleno a la cuestión del papel de los artistas e intelectuales, un tópico de los debates de los partidos comunistas. En el caso de un partido con un acentuado perfil obrerista como el británico, se trataba de un desafío en toda regla. En realidad, la escasa influencia del partido en el mundo cultural e intelectual contribuía a agravar la situación, pues determinaba una aproximación al arte y la cultura eminentemente teórica. A diferencia de Italia, Francia o la propia España, a pesar de estar sometida a una dictadura, la permanente tensión de la relación entre artistas e intelectuales y el partido no podía resolverse a través de la práctica cultural, pues el partido no desempeñaba papel alguno en ella. La cuestión se situaba, en consecuencia, estrictamente en un plano especulativo teórico sin posibilidad de modulación práctica, un marco que dejaba muy poco espacio a la flexibilidad y derivaba rápidamente hacia posiciones dogmáticas.

   El profesor de crítica literaria de Leeds Arnold Kettle fue el miembro del comité que más trabajó sobre el papel del artista y, por extensión, del intelectual. En un folleto de 1960, Kettle venía a proponer una solución bastante sencilla y clara a esta compleja relación: la obediencia de los intelectuales al partido.39 Obviamente, en el caso de un especialista universitario en crí- tica literaria, una conclusión tan cruda iba precedida de un alambicado despliegue retórico. En esta misma línea, en 1959 Kettle había defendido en Marxism Today la prohibición del Doctor Zhivago de Pasternak,40 un debate clave en la izquierda comunista occidental que provocó la ruptura con el pci del influyente editor Feltrinelli.41 Desde luego, no tenía sentido, según Ke- ttle, indicarle al escritor lo que tenía que escribir, pero eso no equivalía a que se le autorizara a instalarse en la irresponsabilidad y que no le resultase legítimo a la sociedad presionarle para hacerle abandonar esa actitud. En definitiva, no cabía en una sociedad socialista la publicación de una obra que desfiguraba y se oponía a los ideales de la revolución socialista. Blindaba Ke- ttle su posición añadiendo que solo podían oponerse a esta conclusión quienes a su vez eran contrarios al fin de la explotación. Citando a A Painter of Our Time, de John Berger, Kettle argüía que el artista solo debía sentirse diferente de los demás en el sentido de que era capaz de expresar lo que todos sentían. La idea central era, de nuevo, la sumisión del artista a la co- lectividad en su lucha por la emancipación.

   Esta referencia final a Berger revela que, a pesar del dogmatismo de sus posiciones últimas,

   los intelectuales del comité se sentían seducidos por las nuevas aproximaciones más flexibles

   39 Kettle, A. (1960). Communism and the Intellectuals. Lawrence & Wishart.

   40 Kettle, A. (1959).The artist and politics, Marxism Today, 5-1959.

   41 Ajello, N. (1979). Intellettuali… Op. cit., 444.


   Recerques i Assajos

   a la cultura que se planteaban desde la izquierda. Muestra de ello fue el seminario de fin de semana que Simon organizó en octubre de 1961 en Leicester, donde residía, para debatir sobre la aportación teórica desde el marxismo al campo cultural más notable del momento: la obra de Raymond Williams Culture and Society.42 Para ello recurrió como ponente a Kettle, quien, en un artículo que debió de servir de base a la discusión,43 se resistía a flexibilizar su posición en el plano tanto teórico como político. Con respecto al primero, negaba la autonomía de la cultura que convirtió al libro de Williams en uno de los hitos fundacionales de los estudios cul- turales; en lo político reivindicaba ese control estatal que, según Williams, alejaba a los artistas de la cultura socialista con el argumento, de nuevo, de la responsabilidad del Estado socialista. Remataba, además, la crítica acusando al autor de una insularidad propia de la New Left. En definitiva, Kettle daba cuenta de la contradictoria posición del núcleo intelectual del comité ante la apertura: el vértigo nacido del miedo de sucumbir a la tentación.

   Sin embargo, a pesar de estas prevenciones teóricas, los cambios se sucedían de manera rápida. En febrero de 1963 el Comité Político, por boca del secretario general, dejaba claro que “no pre- tendemos establecer directiva alguna de ningún tipo o ejercer ningún control sobre la dirección del trabajo de los camaradas”.44 Con ello daba por definitivamente enterradas las actitudes subya- centes tanto al lysenkismo en ciencia como al realismo socialista en arte. No obstante, el partido se reservaba el derecho a establecer sus puntos de vista cuando una obra entrara en el ámbito político. A pesar de los movedizos cimientos de tal posición, la declaración expresaba a las claras la voluntad de la cúpula del partido de superar el rígido dirigismo cultural y científico heredado del estalinismo que había constituido parte de su identidad hasta el momento.

   Un lúcido y contundente informe del historiador local Lionel Munby presentado ante el comité cultural en enero de 1965 da cuenta de la velocidad y profundidad de estos cambios en el seno del partido, o cuando menos de que nadie estaba ya dispuesto a esas alturas a llamarse a engaño en la cuestión de los artistas e intelectuales:“No hay esperanza de aporrear a los in- telectuales para que acepten el marxismo, ni de ganarlos con un truco de prestidigitación que haga desaparecer las cuestiones tal como ellos las ven”.45 Los profesionales e intelectuales veían en los países socialistas restricciones a los viajes, afirmaciones dogmáticas del partido, control de la edición, los espectáculos y las exposiciones a cargo de manos partidistas y antiliberales. Ante esta situación, Munby apostaba por la descentralización de la actividad cultural en la sociedad socialista, desde la creencia de que la actuación de múltiples instituciones del campo cultural conseguiría en la práctica una pluralidad alejada de la uniformidad del socialismo real. Cuestiones de ideología y cultura

   Un evento externo vino a acelerar el ritmo de este proceso de revisión aperturista de la ortodoxia comunista: la resolución sobre el arte y la cultura del Comité Central del Partido Comunista Francés celebrado en Argenteuil en marzo de 1966.46 Esta resolución liquidaba definitivamente el realismo socialista y planteaba un marco de libertad para la producción

   42 lhasc, cp/cent/cult/3/8, Actas del ncc, 5 de septiembre de1961.

   43 Kettle, A. (1961). Culture and Revolution. A consideration of the ideas of Raymond Williams and others, Marxism Today, 10-1961.

   44 “The Political Committee wants to make perfectly clear to all comrades engaged in cultural and scientific spheres that the position of our Communist Party is that we do not intend to issue any directives at all or to exercise any control over the di- rection of the comrades’ work. If, however, in a painting or a story or poem a direct political theme was dealt with, we reserve the right to state our view on the politics of that theme”. lhasc, cp/cent/cult/3/8, Actas del ncc, 11 de febrero de 1963.

   45 lhasc, cp/cent/cult/3/9, Lionel M. Munby, For discussion at Cultural Committee, January 8th, 1965, 5 de enero de 1965.

   46 Résolution sur les problèmes idéologiques et culturels adoptée par le Comité Central du Parti Communiste Français [13 de marzo de 1966].


   Recerques i Assajos

   cultural y artística liberada de la tutela del partido.47 En ausencia de verdades doctrinales en el campo cultural y artístico, “todo invita a los intelectuales comunistas a abordar con audacia e independencia de juicio los problemas abiertos en el campo de la ciencia, de la filosofía y del arte”.48 Se trataba de una decidida apuesta por la inserción de los intelectuales comunistas en la cultura nacional, reivindicando teóricamente una posición de avanzadilla que estaban per- diendo en la práctica.

   Los principios de Argenteuil precipitaron una solución súbita y radical de los debates en marcha en el partido británico. Simon se sintió amparado para forzar un salto cualitativo y elaborar una declaración similar que fue probablemente su aportación intelectual pública más notable desde la presidencia del comité. La resolución fue aprobada por el Comité Ejecutivo en marzo de 1967 y publicada poco después como folleto con el título de “Questions of Ideo- logy and Culture”.49

   A pesar de su relación directa con la francesa, la resolución británica era mucho más reno- vadora y audaz. Su punto de partida era “la clarificación de nuestras actitudes ante tales cues- tiones de ideología y cultura” (4) y, por consiguiente, abordaba los temas problemáticos direc- tamente en lugar de hilvanarlos como subtexto de un discurso laudatorio del partido, como hacía la declaración francesa. Simon apostaba por colocar en primer término las cuestiones a clarificar (ciencia, arte, religión, democracia y humanismo) y reservaba el partido para el final. El protagonismo de lo teórico-ideológico característico de su mandato quedaba también sub- rayado en la declaración por la elección de los temas que situaban lo cultural en un discreto segundo plano.

   El planteamiento con respecto a la ciencia establecía la renuncia del partido a intervenir en la justificación de las teorías científicas y garantizaba total libertad a las comunidades científicas para aplicar sus criterios internos basados “únicamente en el experimento y la prueba práctica”

   (5). El planteamiento suponía un repliegue ya caduco sobre las tradicionales concepciones neopositivistas. Parece difícil creer que un hombre culto tan interesado por la filosofía de la ciencia como Brian Simon no tuviera conocimiento de la obra clave de Kuhn publicada en 1962, pero la necesidad perentoria de cerrar cualquier grieta por la que pudieran colarse los factores externos que permitieran una reedición del caso Lysenko y sus “dañinos resultados”

   (6) le llevaba a ignorar las novedosas derivaciones historicistas y sociologistas del enfoque ku- hniano.

   En el arte y la cultura, la declaración defendía también la máxima libertad y la autonomía de los creadores. La declaración finiquitaba cualquier vestigio de realismo socialista, al que, sin embargo, no nombraba, e incluso suprimía las mencionadas cláusulas de salvaguarda políticas establecidas por el Comité Político y que se habían barajado en los borradores. El texto venía a reconocer honradamente las limitaciones del marxismo como teoría normativa en el cam- po del arte, una de las grandes preocupaciones de Simon. Consecuentemente, los comunistas daban un paso atrás y renunciaban a su pretensión de dirigir la producción artística. “Recha- zamos el concepto de que el arte, la literatura o la cultura deban reflejar solo una escuela o estilo [oficiales]” (7). No existiría, por tanto, una escuela propia del comunismo, ni siquiera

   47 Martelli, R. (2017). Une dispute communiste: Le comité central d’Argenteuil. Les Éditions Sociales; Di Maggio, M. (2013). Les intellectuels… Op. cit., cap. 4.

   48 lhasc, cp/cent/cult/3/11,The Communist Party, intellectuals and culture, 1966.

   49 lhasc, cp/cent/ec/11/09,Actas de ec, 11-12 de marzo de 1967. Questions of Ideology and Culture. Communist Party, 1967. Publicado también en Marxism Today (11:5), 134-137. Las citas entre parentésis se refieren a las páginas del folleto.


   Recerques i Assajos

   se priorizaba el valor de la obra comprometida. Adicionalmente a esta renuncia a todos los presupuestos comunistas tradicionales sobre el arte, la declaración liquidaba implícitamente la concepción de la democratización del arte como popularización. Sin plantear explícitamente la cuestión, se declaraba que no se creía en la comprensión sin el estudio (6), de lo cual cabía inferir una defensa del carácter iniciático y especializado del arte. Frente a los viejos conceptos de compromiso y popularización, el único principio que la declaración parecía abrazar en el campo del arte y la cultura, además de la libertad y la pluralidad, era el de innovación. Cier- tamente, “no toda innovación conducirá a resultados positivos, pero sin ella la cultura se verá ahogada y anquilosada” (7).

   En el ámbito religioso la declaración se hacía eco del diálogo con los cristianos impulsado por los comunistas occidentales tras el Concilio Vaticano II. Los comunistas británicos recono- cían el potencial de la fe como un estímulo para causas progresistas y proponían una relectura que subrayara los valores de justicia y solidaridad comunes.

   El apartado dedicado a la democracia era sin duda el más abiertamente político y también el más audaz, pues entraba de lleno en un campo que, a juicio de Perry Anderson, el marxis- mo occidental había evitado.50 El partido se ratificaba en la estrategia pacífica y democrática de transición al socialismo que había establecido en su programa de 1951 “British Road to Socialism”,51 pero iba más allá de esta vía parlamentaria para hacer suya la tradición liberal-de- mocrática presentando sus logros como un resultado de la lucha de la clase obrera desde una visión plural que incluía a otras fuerzas como el Partido Laborista y el movimiento sindical. La apuesta por la democracia se remataba con el rechazo al partido único y la innovadora y audaz concepción del socialismo como un régimen multipartidista que aceptaría la existencia de otros partidos, incluidos los contrarios al socialismo.

   En realidad, estos planteamientos no eran nuevos para Brian Simon. Ya en su panfleto de 1960 dirigido a cuestionar el concepto capitalista de libertad,52 había evitado cuidadosamente retorcer el sentido de la palabra con las mistificaciones al uso del tipo de “democracia real” o “socialista”. Por mucho que subordinara la libertad a la clase y a las posibilidades reales de actuación, la restricción de las libertades de individuos y grupos en los países socialistas le pa- recía a Simon una muestra de falta de fe y confianza en el propio pueblo que había traído el socialismo (21). Además, afirmaba explícitamente que el modelo de partido único no formaba parte de la doctrina comunista, sino que era un elemento coyuntural derivado de la falta de tradición parlamentaria en Rusia, algo agravado por la traición de mencheviques y socialre- volucionarios (22). En Gran Bretaña, por el contrario, el socialismo daría al derecho a voto su verdadero sentido, perfilándose como la culminación natural del largo proceso británico de lucha por las libertades (habeas corpus, jurado o derecho a la huelga) (23).

   El apartado de humanismo se hacía claramente eco del debate que había tenido lugar en

   Francia. La declaración británica, siguiendo a la francesa, establecía no solo que el marxismo era un humanismo, sino además el verdadero humanismo despojado de las mistificaciones burguesa:“Nosotros, que somos marxistas, pretendemos ser los humanistas más consistentes de nuestro tiempo” (11). El planteamiento se oponía a la concepción del marxismo que defendía Althusser y enlazaba con la tradición de los intelectuales del comité británico reproduciendo la

   50 Anderson, P. (1979). Consideraciones sobre el marxismo occidental. Siglo xxi, 62-63.

   51 (1951).The British Road to Socialism. Communist Party of Great Britain.

   52 Simon, B. (1960). Freedom. Communist Party. Las citas entre paréntesis a continuación se refieren a las páginas de este folleto.


   Recerques i Assajos

   formulación de Kettle de unos años antes. No en vano, como se ha indicado, Andrews define al núcleo duro de intelectuales del comité (Simon, Klugmann, Cornforth y Kettle) como los “humanistas socialistas”.53 John Lewis, otro destacado miembro del comité, debatiría más tarde con Althusser desde las páginas de Marxism Today.54

   Finalmente, el apartado dedicado al Partido Comunista constituía el colofón de todos estos

   principios. En sus primeros párrafos el apartado hablaba del marxismo, que se entendía como el instrumento teórico para comprender de manera general el mundo, aunque no sustituía la labor de los científicos ni de los artistas. Por el contrario, saludaba la incorporación al trabajo teórico de diferentes perspectivas marxistas en diversos campos. Se introducía aquí la apuesta de Simon por dar la batalla teórica en el mundo académico a través del desarrollo especializado del marxismo.Ahora bien, el trabajo teórico no bastaba; la consecución del socialismo requería de una organización política que no podía ser otra que el Partido Comunista. Para subrayar la importancia de la lucha práctica, la resolución se cerraba con una paráfrasis de la famosa sentencia de Marx en las Tesis sobre Feuerbach:“Si es que ha de haber un mundo que interpretar, habrá que cambiarlo” (12).55

   La declaración daba cuenta de la decidida apuesta por la renovación ideológica tras muchos años de comprometida militancia por parte del grupo de intelectuales del partido agrupados en el comité cultural con Brian Simon a la cabeza. Sus planteamientos eran mucho más ra- dicales en todos los puntos que los franceses y, sobre todo, no respondían a ningún tacticismo de coyuntura política, pues el Partido Comunista británico, a diferencia del francés y su unión de izquierdas, no participaba en estrategia electoral alguna. La declaración británica defendía abiertamente un socialismo democrático multipartidista sin las bizantinas cláusulas de salva- guarda o la letra pequeña características de la declaración francesa. Mas la gran diferencia entre ambas es que la británica proponía la ampliación de la libertad de discusión al ámbito teórico, mientras que la francesa se cuidaba mucho de restringirla al cultural y reservaba celosamente el control de la teoría al partido, que devenía así un intelectual colectivo que la producía con- juntamente con las contribuciones de los intelectuales y de la clase obrera.56

   Esta audacia ideológica no implicaba que el texto no fluyese con mayor o menor acierto sobre un conjunto de contradicciones y equilibrios internos. A lo largo del debate, Maurice Cornforth, editor de Lawrence & Wishart, cargó duramente contra la inconsistencia teórica de la propuesta artística y cultural.57 Mucho más radical y política fue la crítica de John Lewis, que calificaba la declaración de oportunista e instrumental58 e incluso apeló al Comité Político.59 No obstante, Simon contó en todo el proceso con el apoyo y la complicidad del secretario general John Gollan, quien manifestaba explícitamente su confianza en los intelectuales del partido.60 De hecho, la resolución se aprobó en una sesión ordinaria del Comité Ejecutivo en- tre otros muchos otros puntos, sin apenas discusión y, desde luego, a años luz del dramatismo

   53 Andrews, G. (2004). Endgames… Op. cit., 77-78.

   54 Lewis, J. (1972). The Althusser Case (parts I and II). Marxism Today, 1 y 2-1972; Althusser, L. (1972). Reply to John Lewis (parts I and II). Marxism Today, 10 y 11-1972.

   55 En el original:“If there is to be a world to be interpreted it will have to be changed”.

   56 Di Maggio, M. (2013). Les intellectuels… Op. cit., 39-75.

   57 lhasc, cp/cent/cult/3/11 [Carta de Maurice Cornforth a Ted Ainley], 8 de febrero de 1967.

   58 lhasc, cp/cent/cult/3/11 [Carta de John Lewis a Ted Ainley], 5 de diciembre de 1966.

   59 lhasc, cp/cent/pc/5/14 [Carta de John Lewis a John Gollan], 27 de febrero de 1967.

   60 lhasc, cp/cent/ec/3/11 y cp/cent/pc/05/04 [Carta de Brian Simon a John Gollan], 5 de septiembre de 1966, 19 de septiembre de 1966, 29 de octubre de 1966, 2 de marzo de 1967 [Carta de John Gollan a Brian Simon], 20 de septiembre de 1966, 23 de septiembre de 1966, 1 de noviembre de 1966 y 4 de noviembre de 1966.


   Recerques i Assajos

   de Argenteuil.61


 2. El bastión gramsciano

  A finales de los años sesenta, Simon había desempeñado un papel clave en la renovación ideológica del Partido Comunista británico hacia fórmulas ideológicas más flexibles y la asun- ción de la democracia. El nuevo marco teórico estaba, pues, establecido; faltaba ponerle el nombre. Este no era otro que el de “eurocomunismo”, aunque los más destacados renova- dores del partido británico se resistieron a usarlo y prefirieron definirse como gramscianos, subrayando así el protagonismo de las ideas del político y pensador italiano en esta evolución ideológica.62

  En realidad, como señaló David Forgacs, la recepción de Gramsci en Gran Bretaña fue parcial y desequilibrada.63 Pero, más allá de la coherencia teórica y política de su recepción, su pensamiento venía a conectar con las inquietudes y deseos de renovación de una parte importante del comunismo británico.64 En última instancia, ser gramsciano equivalía a ser crítico con lo que había, a expresar el anhelo de otra cosa, aunque no acabara de concretarse coherentemente. De ahí que se produjera un proceso de apropiación desigual de Gramsci de- terminado básicamente por las necesidades y apetencias de los receptores británicos. En todo caso, si alguna institución del partido se vio notablemente afectada por el giro gramsciano, esta fue sin duda el Comité Nacional Cultural, pues se entendía que Gramsci defendía la autono- mía de la cultura frente a su tradicional reducción a mera superestructura rígidamente deter- minada por la infraestructura. Esta revalorización del campo cultural y, sobre todo, el concepto gramsciano de “hegemonía” ampliaban notablemente el horizonte del campo de actuación al comité. Por otra parte, el concepto gramsciano de “intelectual orgánico” permitía a los inte- lectuales del comité reivindicar no solo su autonomía, sino también ese papel protagonista que nunca habían tenido en el partido británico.65 Bajo la dirección de Simon, el comité cultural se aprestó a aprovechar las oportunidades abiertas por este nuevo marco ideológico y a reivin- dicar su lugar en la primera fila de la lucha por la hegemonía.

   1. La reorganización del comité

    Tras la publicación de “Questions of Ideology and Culture” en 1967, Simon acometió la reorganización del comité. A esas alturas, abandonaba ya los subterfugios anteriores para plan- tear abiertamente la creación de un comité de intelectuales centrado en la ideología y la teoría que se desgajaría del comité cultural. Los militantes disciplinados que una década antes habían cerrado filas en torno al aparato en contra de los disidentes reivindicaron ahora su autonomía. Así, en el verano de 1968, Simon proponía la creación de un grupo asesor del Comité Eje- cutivo en cuestiones ideológicas compuesto por dos o tres miembros de ese mismo órgano, el tradicional núcleo duro intelectual del comité (James Klugmann, Maurice Cornforth y

    61 lhasc,cp/cent/ec/11/09, Actas del ec, 11-12 de marzo de 1967.

    62 Andrews, G. (1995).Young Turks… Op. cit., 237.

    63 Forgacs, D. (1989). Gramsci and Marxism in Britain. New Left Review (1:176), 70-88 (70).

    64 Para la recepción de Gramsci en la New Left, véase Steele,T. (1999). Hey Jimmy! The Legacy of

    Gramsci in British Cultural Politics. En Andrews, G., Cockett, R., Hooper, A. y Williams, M. New Left, New Right and Beyond: Taking the Sixties Seriously. Palgrave MacMillan, 26-41. Para las líneas de crítica en que se articuló la crítica gramsciana en el seno del partido, véase Andrews, G. (2004). Endgames… Op. cit., 141-153.

    65 Andrews, G. (1995).Young Turks… Op. cit., 226.


    Recerques i Assajos

    Brian Simon) más Nora Jeffery, y sus viejos compañeros de Cambridge, Jack Cohen y Betty Mathews,66 sustituta del primero al frente del departamento de educación.67 En septiembre, sin embargo, la propuesta se había diluido en la perenne apelación a la necesidad de aclarar la perspectiva de trabajo y en la propuesta de impulsar una serie de artículos en Marxism Today que promovieran el debate teórico.68 Tal disolución no resulta extraña si se tiene en cuenta que en la segunda mitad de agosto se produjo la invasión soviética de Checoslovaquia, un aconteci- miento que sacudió de arriba abajo al partido y amenazó con causar de nuevo una hemorragia. Dos años después, en enero de 1971, Simon volvía a plantear en una memoria interna la reorientación estratégica del comité hacia el campo teórico-ideológico.69 A pesar de reconocer que el encargo que el Comité Político había ratificado en 1968 era poner el énfasis en el ám- bito cultural, apostaba abiertamente por la dirección contraria y proponía un desplazamiento desde este ámbito cultural hacia la conversión del comité en un “centro para el fomento de los estudios marxistas, con vistas a clarificar y reinstaurar el marxismo como perspectiva filosófica dominante”. Retomaba, así, la vieja idea de las semanas del marxismo, pero en esta ocasión con un perfil ya más netamente académico que ideológico, pues la misión del comité debía ser “ayudar al desarrollo del marxismo y de los cuadros marxistas cubriendo los conocimien- tos modernos”. Los cambios ideológicos que el propio Simon había dirigido en el partido permitían esta aproximación más flexible al marxismo que coincidía con la evolución de las disciplinas. En definitiva, se trataba de apostar con fuerza por ese nuevo marxismo académico

    que se perfilaba en los años setenta.70

    Esta apuesta de Simon por el marxismo académico se hacía eco de un cambio notable en el perfil de los intelectuales. A juicio de Tony Judt, a finales de los sesenta se estaba asistiendo al declive del intelectual público tradicional, básicamente escritor y filósofo, en favor de los nue- vos académicos que se proyectaban a la esfera pública desde un conocimiento especializado.71 En el mismo sentido, Di Maggio señala que los intelectuales del pcf, que tradicionalmente ha- bían actuado en los márgenes, estaban empezando a ocupar posiciones académicas de relevan- cia. Por otro lado, el ámbito académico era, en última instancia, el espacio en el que se movían las instituciones creadas por los partidos italiano y francés para la reflexión teórica. El Istituto Gramsci pretendía ser el germen de una universidad marxista y, de hecho, fue el impulsor de la notable revista de historia Studi Storici, mientras que las mejores producciones del cerm tuvieron que ver con la lingüística, el psicoanálisis, la antropología y el modo de producción asiático, a juicio de Di Maggio.72

    Paralelamente a esta reorientación, Simon centró sus energías en la cuestión práctica de la renovación del comité. En enero de 1968 había conseguido que el Comité Ejecutivo nom- brara a dos figuras llamadas a tener relevancia en la evolución gramsciana del partido: la ya mencionada Betty Mathews,73 compañera de Cambridge y encargada además del departamen-

    66 Hobsbawm, E. (2002). Interesting Times… Op. cit., 118.

    67 lhasc, cp/cult/cent/18/2, Cultural Committee. Some points for the discussion on August 4th 1968, 15 de julio de 1968.

    68 lhasc, cp/cult/cent/18/2, Cultural Committee, 18 de agosto de 1968.

    69 lhasc, cp/cent/cult/2/1, Brian Simon, Cultural Committe (Draft Memo), enero de 1971.

    70 Eley, G. (1984). Reading Gramsci in English. Observations on the reception of Antonio Gramsci in the English speaking world. European History Quarterly (14), 441-477 (442).

    71 “The correspondence between the decline of the great public intellectuals and the resurrection of the professors is thus no

    mere coincidence”, Judt,T. (1992). Past Imperfect: French Intellectuals, 1944-1956. Univesity of California Press, 297.

    72 Vittoria, A. (1992). Togliatti… Op. cit., 75. Di Maggio, M. (2013). Les intellectuels… Op. cit., 215.

    73 Forgacs, D. (1989). Gramsci… Op. cit., 81.


    Recerques i Assajos

    to de educación, y Martin Jacques.74 Este joven graduado y líder del movimiento estudiantil había sido aupado al Comité Ejecutivo por Simon y Klugmann en 1967,75 y acabaría siendo el sucesor de ambos, de Simon al frente del comité y de Klugmann como director de Marxism Today, revista que revitalizó con notable éxito en la década de los ochenta.76 Jacques, uno de los principales referentes del sector eurocomunista del partido en los setenta, fue quizás el ejemplo más notable de la alianza de Simon y otros veteranos intelectuales del partido con las fuerzas que impulsaron la renovación, pero no fue el único. Otra incorporación destacada al comité fue la de Monty Jonhstone, un veterano militante antiestalinista “enviado al ostracismo por el partido”.77 También se pretendió fichar a Mike Costello, antiguo líder estudiantil en Man- chester y futuro organizador nacional sindical y editor del Morning Star, pero el partido no lo permitió por duplicidad de cargos.78

    Esta renovación se profundizó en 1971. En el informe de este año, en consonancia con su propuesta de desarrollo del marxismo por disciplinas, Simon había propuesto que se debía re- currir idealmente a jóvenes “camaradas que trabajen en los campos de las ciencias sociales y las humanidades (y la ciencia) y que hayan alcanzado por sí mismos un nivel definitivo de pensa- miento marxista en sus propios campos”. Juventud y especialización académica eran, pues, los nuevos criterios que se concretaron en los fichajes de jóvenes investigadores como el sociólogo Alan Hunt, compañero de Martin Jacques en el liderazgo de la Radical Student Alliance desde 1966,79 el psicólogo social Tony Aghantapoulos y el especialista en literatura Jeremy Hawthorn. Todos ellos venían a reforzar las incorporaciones gramscianas de 1968.

   2. Aguas turbulentas

    Simon decidió seguir adelante con su hoja de ruta renovadora a través la tormenta provoca- da por la invasión de Checoslovaquia y constató la facilidad con que las aguas podían desbor- darse. En abril de 1969, se organizó un acto del comité sobre el papel de los intelectuales que pretendía actualizar la posición del partido en esta clásica cuestión y presentar públicamente al nuevo faro intelectual: Gramsci.80 Los encargados de esta tarea eran su hermano Roger Simon, quien llevaba tiempo interesado en el pensador italiano y estaba detrás de la publicación en inglés de sus Cuaderni di carcere, editados por Hoare y Nowell-Smith,81 y Martin Jacques, que apuntalaba así su posición de líder de la renovación ideológica.

    Pero no había de resultar fácil mantener las fuerzas liberadas dentro de los cauces previstos, que eran básicamente teóricos. Los ánimos estaban encendidos tras la invasión de Checo- slovaquia, y la noticia de la destitución de Dubček no hizo más que atizar el enfado, que se desbordó hacia “cuestiones mucho más amplias [...] que no son propiamente competencia del Comité Cultural”, como lamentaba Simon.82 Varios jóvenes reclamaron vehementemente mayor libertad de discusión y la supresión de la herencia estalinista, a la que responsabilizaban


    74 lhasc, cp/cent/ec/12/06, Actas del ncc, 13-14 de enero de 1968.

    75 Andrews, G. (1995).Young Turks… Op. cit., 228.

    76 Hobsbawm, E. (2002). Interesting Times… Op. cit., 273 y 276.

    77 Andrews, G. (1995).Young Turks… Op. cit., 228.

    78 lhasc, cp/cent/cult/18/3.

    79 Andrews, G. (2004). Endgames… Op. cit., 53.

    80 lhasc, cp/cent/cult/18/2, Betty Reid,To all ncc members, marzo de 1969.

    81 Hoare, Q. y Nowell Smith, G. (1971). Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci. Lawrence & Wishart.

    82 lhasc, cp/cent/cult/1/12, Brian Simon, Intellectuals and their role, abril de 1969.


    Recerques i Assajos

    del fracaso y la falta de atractivo intelectuales del partido,83 entre ellos los “jóvenes turcos” del Comité Económico Pat Devine y Bill Warren.84 Ante el aluvión de críticas abiertamente políticas, los miembros veteranos del comité cultural optaron por replegarse sobre el terreno teórico en el que tradicionalmente se habían movido y el propio Simon desvió el debate hacia la publicación de algunas contribuciones en Marxism Today. En esta acalorada discusión, desta- caba en contraste el silencio del joven líder renovador Martin Jacques.

    Las notas de Simon sobre el acto revelan que se sentía superado por el sentido de la discu- sión.85 A esas alturas su principal preocupación era salvaguardar al partido de la crítica radical generalizada. Subyacía a sus notas una profunda incomodidad ante una deriva individualista y liberal, aunque Simon evitaba cuidadosamente calificación alguna, a la que contraponía el compromiso colectivo con el partido. Desde esta fidelidad, desafiaba combativamente a quie- nes mantenían que el centralismo democrático ahuyentaba a los intelectuales y realizaba una encendida defensa de su necesidad. Si bien reconocía que el Comité Ejecutivo había evitado o limitado el debate interno en la práctica cotidiana, cargaba con dureza contra sus críticos. En primer lugar, mostraba su preocupación por el retorno a una interpretación liberal de la democracia que se veía amplificada por las tendencias anarquizantes asamblearias. En segundo lugar, recriminaba a quienes insistían en la pobreza intelectual del partido su escasa contribu- ción individual al estudio colectivo que sacara al partido de tal situación. Finalmente, advertía del peligro de una repetición de errores cometidos después del XX Congreso por aquellos que “para vivir consigo mismos tuvieron que hacer una toma de posición”. Contra ese sentimien- to, que, sin embargo, afirmaba comprender, apelaba al juicio de los comunistas para entender las consecuencias de sus acciones individuales sobre la lucha colectiva. En este sentido, puntua- lizaba que los escritos de Hobsbawm en publicaciones como Black Dwarf o la New Left Review no eran únicamente artículos sin duda interesantes, sino un acto político con sus consecuen- cias. Parece claro que, ante el nuevo desafío, Simon estaba reivindicando su opción de 1956 y destilaba por primera vez una profunda irritación por la incomprensión del precio pagado en términos de conciencia personal y prestigio público. El desasosiego de Simon daba cuenta de la difícil disyuntiva, a la que todavía hoy se enfrenta cualquier intelectual que se pretenda comprometido, entre la acción política colectiva y la autonomía de la que deriva su autoridad y prestigio intelectual. Para Simon no cabía duda de que la primera opción seguía siendo la correcta. Continuaba siendo a todas luces una toma de posición, pero en sentido contrario a la usual. Pronto Simon se recompuso y recicló pragmáticamente la rebelión de los jóvenes en favor de su reivindicación principal desde meses antes: la creación de un comité de teoría,86 aunque esta petición explícita desapareció de la versión final de su informe al partido.87

    Un nuevo episodio que vino a poner a los renovadores en una situación más que incómoda fue la expulsión en 1969 del escritor Solzhenitsyn de la Unión de Escritores de la urss y la pro- hibición de su obra. En esa ocasión, Simon prescindió de contemplaciones y actuó de manera pública y contundente a través de una carta muy dura al Morning Star88 en la que daba el notable salto cualitativo de plantear la traición de las autoridades soviéticas al socialismo. Finalmente, para

    83 lhasc,cp/cult/cent/1/12, Betty Reid, Points made in discussion at ncc meeting on ‘Intellectuals and Their Role’, 18th

    April 1969, 1969.

    84 Andrews, G. (1995).Young Turks… Op. cit., 225-250.

    85 lhasc, cp/cent/cult/1/12, Brian Simon, Intellectuals and their role, abril de 1969.

    86 lhasc, cp/cent/cult/18/2, Cultural Committe, 15 de junio de 1969.

    87 lhasc,cp/cent/cult/18/2, Draft of statement to Political Committee, 30 de junio de 1969.

    88 lhasc,cp/cent/cult/18/3 [Carta de Brian Simon al editor del Morning Star], 29 de noviembre de 1969.


    Recerques i Assajos

    ratificar la ortodoxia comunista de esa crítica aparentemente sacrílega, insistía en firmar no a títu- lo individual, sino como presidente del Comité Nacional Cultural. A esas alturas, Simon parecía haber llegado al límite de su tolerancia hacia el rancio autoritarismo soviético.

   3. El éxito inesperado: la Universidad Comunista de Londres

  Paradójicamente, el resultado más exitoso de la apuesta por la renovación disciplinar del marxismo de Simon no se produjo en un ámbito de competencia directa del comité, sino de manera relativamente autónoma en su periferia. La Universidad Comunista de Londres (cul) nació en 1969 en el ámbito de los jóvenes estudiantes que tan importante papel estaban des- empeñando en la renovación del partido. En 1974 abandonó el ámbito interno para abrirse al público en general, y en las ediciones de 1977 y 1978 alcanzó la cima de su éxito con más de un millar de estudiantes y unos setenta cursos.

  Existe una amplia coincidencia en subrayar el éxito y la gran influencia de la cul en el campo ideológico e intelectual.89 Martín Jacques la definía retrospectivamente, más de una década después, como “la escuela de pensamiento más interesante y sofisticada de la izquier- da”;90 para Forgacs constituyó uno de los hitos de la renovación gramsciana del partido.91 La cul parecía ser el exitoso colofón del trabajo de renovación realizado por Brian Simon. Como señala Andrews, se convirtió en la plataforma desde la que desarrollar los elementos planteados por “Questions of Ideology and Culture” en 1967. Ciertamente la cul dejó pocos espacios por explorar. Se ofrecieron multitud de cursos sobre los más diversos temas y se traspasaron audazmente las fronteras tradicionales, tanto académicas como políticas, con la introducción de nuevos ámbitos de reflexión teórica como la familia, el feminismo, la política sexual o los gais y las lesbianas.92 Por fin, parecía que el marxismo, y con él el partido, tenía algo que decir en los temas teóricos con implicaciones sociales reales, la principal preocupación de Simon desde el principio de su mandato. El marxismo podía finalmente consolidarse como la fuente de las disciplinas sociales.

  Las coincidencias entre la cul y los planteamientos que Simon había venido defendiendo durante años eran notables. Los principios que guiaban la cul de 1976, expuestos por el orga- nizador John Bloomsfield ante el comité cultural, parecían más bien un desarrollo consecuente de las premisas de Simon para sus primeras semanas de debate marxista que novedad alguna de los jóvenes estudiantes. Destacaba en primer lugar el interés por atraer a “amplios sectores” hacia las oportunidades de conocimiento ofrecidas por el marxismo, pero también su estrecha vinculación con la lucha por la democracia y un “enfoque no dogmático”, principios ambos literalmente enunciados más de una década antes por Simon en su informe de 1964.93 Como el propio Bloomsfield reconocía, ninguna de estas ideas era nueva, pero solo con la cul habían experimentado un “despegue”.94

  Sin embargo, más allá del ámbito teórico, en la práctica la cul y el comité cultural se engra- naron en una relación de retroalimentación positiva, a pesar de su independencia formal. Des- de sus dos primeras ediciones, la cul permitió al comité disponer del registro de especialistas

  89 Eley, G. (1984). Reading Gramsci… Op. cit., 444; Andrews, G. (2004). Endgames… Op. cit., 52-59. Beckett, F. (1995). Enemy

  Within:The Rise and Fall of the British Communist Party. John Murray, 170.

  90 Jacques, M., (1991).The Last Word. Marxism Today, 28-12-1991.

  91 Forgacs, D. (1989). Gramsci… Op. cit., 79.

  92 lhasc, cp/cent/cult/7/3, 7/4 y 7/5.

  93 lhasc, cp/cent/cult/3/10, Brian Simon,Week of Marxist debate, November 1963, enero de 1964.

  94 lhasc, cp/cent/cult/2/5, John Bloomsfield, Notes on the development of the work of the specialist groups, enero de 1976.


  Recerques i Assajos

  en diversos campos académicos que siempre había anhelado tener.95 Por otro lado, la cul fue un factor dinamizador de los grupos especializados del comité que se convirtieron en uno de los principales proveedores de cursos para el evento. Los grupos enfocaban su actividad hacia la cul, pero desarrollaban su trabajo en el seno del comité.

  A mediados de la década de los setenta, con más de un millar de asistentes, la cul encarnaba el éxito de la línea intelectual defendida por Simon desde el comité y confirmaba el acierto de sus líneas estratégicas. Los analistas del momento cifraban el éxito de la cul en las dos líneas de trabajo que Simon había venido proponiendo incansablemente. En primer lugar, la capacidad del nuevo marxismo académico de incitar una notable renovación de contenidos y métodos, función destacada de los cursos especializados, y, en segundo lugar, la capacidad para crear un espacio común con la New Left para el debate de la izquierda ante la incapacidad del Partido Laborista de desempeñar ese rol.96

  El anhelado sueño de Simon parecía haberse cumplido finalmente. En el plano personal parecía dar por concluida su misión. Desde la renovación de 1972, ya no formaba de parte del Comité Ejecutivo del partido. En noviembre de 1975, sobrecargado con otras cuestiones académicas, se disponía a dejar también su responsabilidad al frente del comité cultural y de- signaba a su sucesor, Martin Jacques, el joven líder estudiantil gramsciano cuya carrera había apoyado desde hacía años.97


 3. Epílogo: la división del comité

El ansiado proyecto de Simon de superar la permanente tensión entre cultura y teoría a través de la división del comité se hizo finalmente posible en 1976, pero esta vez a instancias de las autoridades centrales del partido que a principios del año anterior habían solicitado al co- mité que redefiniera sus funciones.98 Era una oportunidad que Simon no desaprovechó. En su siguiente sesión, el comité cultural acordó por unanimidad su división en un Comité de Arte y Espectáculos, que se haría cargo de las artes tradicionales, el teatro, el cine, la televisión y en general la cultura popular, por un lado, y, por otro, un Comité de Ideología y Teoría centrado en las cuestiones teóricas del marxismo.99

Simon alegó sus compromisos académicos en el extranjero para dejar en manos de Martin Jacques la negociación sobre la configuración de los futuros comités. Curiosamente, el último obstáculo para la división no fueron las reticencias ante un comité centrado en la teoría, sino la ausencia de liderazgo para el de cultura.100 La solución propuesta por el partido fue que Mar- tin Jacques se hiciera cargo provisionalmente de este comité sin abandonar el de teoría.101 En agosto Jacques elevaba al Comité Político la propuesta de dividir el Comité Nacional Cultural en dos comités: el Comité de Arte y Ocio, presidido por Jacques, encargado de “desarrollar políticas sobre el arte, el ocio y las actividades recreativas y, en particular, sobre la provisión de

95 lhasc, cp/cent/cong/18/01 cpgb. 32nd Nacional Congress. Report of the Executive Committee, August 1969-July 1971,

7. cp/cent/cult/1/13, Actas del ncc, finales de 1970.

96 MacCabe, C. (1977). Britains’s Communist Universiy. New Statesman, 20-5-1977; Kenny, M. (1995), Communism and the New Left. En Andrews, G. et al. Opening the BooksOp. cit., 195-209 (206).

97 lhasc, cp/cent/cult/4/7, Carta de Brian Simon a Betty Reid, 18 de enero de 1976.

98 lhasc, cp/cent/cult/2/5, Carta de Reuben Falber, Asssistant Secretary del Executive Committe, 14 de enero de 1976.

99 lhasc, cp/cent/cult/2/5, Actas del ncc, 13 de febrero de 1976.

100 lhasc, cp/cent/cult/4/7, Carta de Monty Johnstone a Brian Simon, 15 de junio de 1976.

101 lhasc,cp/cent/cult/18/4, ec Assistant Secretary a Martin Jacques, 18 de mayo de 1976.


Recerques i Assajos

instalaciones en estos ámbitos”, y el finalmente denominado Comité de Teoría e Ideología, responsable de “fomentar y promover el desarrollo de la teoría marxista y el estudio de los problemas ideológicos”, presidido provisionalmente por Brian Simon durante seis meses hasta la incorporación de Jacques.102


§


Con la constitución del Comité de Teoría e Ideología en el verano de 1976 se cerraba un ciclo de dos décadas que se había iniciado en la difícil coyuntura de 1956. Simon, al frente del núcleo de intelectuales del humanismo socialista, había pilotado la transición desde la rígida ortodoxia estalinista hacia la apertura eurocomunista. Para ello estableció complicidades y alianzas con las nuevas fuerzas renovadoras que sacudían al partido en los años sesenta y pro- movió a jóvenes renovadores, como Martin Jacques, a puestos de liderazgo. Simon y su grupo actuaron, pues, como el puente entre los brillantes ideales del comunismo de los años treinta y la democratización de los setenta, pasando por los plomizos años del estalinismo y su legado. El militante disciplinado que en 1957 había sacrificado su natural inclinación como intelec- tual a tomar postura y había renunciado al elogio de sus pares para cerrar filas en defensa del partido, acabó a la postre desempeñando un papel mucho más trascendental, en la renovación del comunismo, que la mayoría de los que abandonaron airadamente el partido. Se trató, sin embargo, de un trabajo gris y discreto, alejado de los laureles intelectuales, que Simon nunca recibió fuera del campo en el que era experto, el de la historia de la educación.


§


Referencias


AJELLO, N., 1979. Intellettuali e PCI, 1944-1958. Laterza, Roma.

STEELE,T., 1999.“Hey Jimmy! The Legacy of Gramsci in British Cultural Politics”, en ANDREWS, G., COCKETT, R., HOOPER, A., WILLIAMS, M. (eds.): New Left, New Right and Beyond: Ta- king the Sixties Seriously. Palgrave MacMillan, London, pp. 26-41.

“The British Road to Socialism”. Communist Party of Great Britain, 1951.

VITTORIA, A., 1992. Togliatti e gli intellettuali: Storia dell’Istituto Gramsci negli anni cinquanta e sessanta. Editori Riuniti, Roma.

WAITE, M., 1995.“Sex ‘n’ Drugs ‘n’ Rock ‘n’ Roll (and Communism) in the 1960s”, en ANDREWS, G., FISHMAN, N., MORGAN, K. (eds.): Opening the Books: Essays on the Social and Cultural History of the Bristish Communist Party. Pluto, London, pp. 210-224 (p. 215).


§


Antonio Fco. Canales es doctor en Historia por la Universitat Autònoma de Barcelona y catedrático de Historia de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid. Su inves- tigación se ha centrado en la historia de España del siglo XX con especial atención a la educa- ción, la ciencia y el género. Es co-autor del libro Brian Simon and the Struggle for Education


Recerques i Assajos

(London: UCL Press, 2023), autor de Las otras derechas (Marcial Pons, Madrid 2006), editor de Ciencia y política en la España de la primera mitad del siglo XX (Madrid: Plaza y Valdés, 2024) y co-editor de La larga noche de la educación española (Biblioteca Nueva, Madrid 2015) y Science Policies and Twentieth-Century Dictatorships (Routledge, Londres, 2015). Ha participado en diferentes proyectos de investigación sobre la política educativa y científica del régimen franquista y en la actualidad lidera el Proyecto Nacional de I+D El giro copernicano en la política de educación y ciencia en el desarrollismo franquista: de la subsidiariedad a la intervención estatal (PID2020-114249GB-I00). Ha sido secretario (2013-2019) y director (2019- 2023) de la revista Historia y Memoria de la Educación y miembro del Comité Ejecutivo de ISCHE (International Standing Conference for the History of Education) (2019-2023).


§


Llicència

Aquesta obra està sota una llicència internacional Creative Com- mons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0.

L'autor/a que publica en aquesta revista està d'acord amb els termes següents:

 1. L'autor/a cedeix en exclusiva tots els drets de propietat intel·lectual a l’editor/a per a tot el món i per a tota la durada dels drets de propietat intel·lectual vigents aplicables.

 2. L’editor/a difondrà els textos amb la Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0, la qual permet compartir l’obra amb tercers, sempre que en reconeguin l’autoria, la publicació inicial en aquesta revista i les condicions de la llicència.

Licencia

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.

El autor o la autora a que publica en esta revista está de acuerdo con los términos siguientes:

 1. El/la autor/a cede en exclusiva todos los derechos de propiedad intelectual al/la editor/a para todo el mundo y toda la duración de los derechos de propiedad intelectual vigentes aplicables.

 2. El/la editor/a difundirá los textos con la Atribución-No Comercial- No Derivada 4.0 International que permite compartir la obra con terceros, siempre que éstos reconozcan su autoría, su publicación inicial en esta revista y las condiciones de la licencia.

License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non- Commercial-NoDerivatives 4.0 International License.

The author who publishes in this journal agrees to the following terms:

 1. The author exclusively assigns all intellectual property rights to the publisher worldwide and for the entire duration of the applicable intellectual property rights.

 2. The publisher will distribute the texts under the Attribu-

tion-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International, which allows the work to be shared with third parties, as long as they ack- nowledge the authorship, the initial publication in this magazine and the conditions of the license.


Recerques i Assajos

Forme della censura nell’Italia del secondo Novecento


Flavia Erbosi

Sapienza Università di Roma flavia.erbosi@uniroma1.it https://orcid.org/0009-0009-2498-9339

Alessandro Barile* Istituto di Studi Politici “S. Pio V” alessandro.barile@istitutospiov.it

https://orcid.org/0000-0001-5267-3416


Abstract

L’articolo analizza l’evoluzione della censura in Italia nel secondo dopoguer- ra, attraverso lo studio della legislazione prodotta tra il 1943 e il 2017. Particolare attenzione sarà data agli anni che vanno dal 1948 al 1962, periodo caratterizzato dalla maggiore continuità nell’azione censoria rispetto al precedente regime fas- cista. Successivamente, a partire dall’approvazione della legge n. 161/1962, l’azione censoria muta lentamente di segno. La fine della fase più acuta della guerra fredda, insieme all’avvento dei consumi culturali di massa, favoriscono un diverso uso della censura da parte della Democrazia cristiana. Da un lato, vi è un rilassamento dell’azione repressiva; dall’altro, la censura diviene un tassello di una più ambiziosa politica culturale. A partire dagli anni Sessanta la Dc riuscirà così a sfruttare la mo- dernizzazione dei consumi culturali mantenendo un rapporto con il più tradizio- nale messaggio cattolico, in una linea di continuità con una visione della cultura in chiave pedagogica e moralizzatrice.

Parole chiave: Censura; Politiche culturali; Democrazia Cristiana; Intrattenimen- to di massa; Guerra fredda.


* Gli autori condividono lo studio qui proposto nella sua interezza. Ai soli fini della suddivisione curriculare, i paragrafi L’as- setto giuridico della censura in Italia (1943-1962) e L’evoluzione legislativa della censura (1962-2017) sono da attribuirsi ad Alessandro Barile; il paragrafo Censura e intrattenimento di massa, con i relativi sotto-paragrafi Il Teatro, La Televisione e Il Cinema, a Flavia Erbosi. L’Introduzione e le Conclusioni sono opera congiunta dei due autori.

Fecha de recepción: 23/03/2023 Fecha de aceptación: 25/05/2023


ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2023.16.6


Resum

Formes de la censura a la Itàlia de la segona meitat del segle XX

L’article analitza l’evolució de la censura a Itàlia després de la Segona Guerra Mundial, a través de l’estudi de la legislació produïda entre el 1943 i el 2017. Es prestarà especial atenció als anys des 1948 al 1962, període caracteritzat per la major continuïtat de la censura respecte al anterior règim feixista. Posteriorment, a par- tir de l’aprovació de la llei n. 161/1962, l’acció de censura canvia de signe a poc a poc. El final de la fase més aguda de la Guerra Freda, juntament amb l’arribada del consum cultural massiu, afavoreixen un ús diferent de la censura per part dels de- mòcrates cristians. D’una banda, hi ha una relaxació de l’acció repressiva; de l’altra, la censura esdevé una peça d’una política cultural més ambiciosa. A partir dels anys ’60, la DC podrà aprofitar així la modernització del consum cultural mantenint una relació amb el missatge catòlic més tradicional, en una línia de continuïtat amb una visió de la cultura en clau pedagògica i moralitzadora.

Paraules clau: Censura; Polítiques culturals; Democràcia Cristiana; Entreteni- ment de masses; Guerra Freda.

Recerques i Assajos

Resumen

Formas de la censura en la Italia de la segunda mitad del siglo XX

El artículo analiza la evolución de la censura en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, a través del estudio de la legislación producida entre 1943 y 2017. Se prestará especial atención a los años de 1948 a 1962, período caracterizado por la mayor continuidad en la censura en comparación con el anterior régimen fascista. Posteriormente, a partir de la aprobación de la ley n. 161/1962, la acción de censura cambia lentamente de signo. El final de la fase más aguda de la Guerra Fría, junto con el advenimiento del consumo cultural masivo, favorecen un uso diferente de la censura por parte de la Democracia Cristiana. Por un lado, hay una relajación de la acción represiva; por otro, la censura se convierte en parte de una política cultural más ambiciosa. A partir de la década de 1960, la DC podrá así explotar la moder- nización del consumo cultural manteniendo una relación con el mensaje católico más tradicional, en una línea de continuidad con una visión de la cultura en clave pedagógica y moralizadora.

Palabras clave: Censura; Políticas culturales; Democracia cristiana; Entretenimi- ento de masas; Guerra Fría.

Abstract

Forms of censorship in Italy in the second half of the 20th century.

This article analyzes the evolution of censorship in Italy after the Second World War, through the study of the legislation produced between 1943 and 2017. Parti- cular attention will be given to the years from 1948 to 1962, a period characterized by greater continuity in the censorship action compared to the previous fascist regime. Afterwards, starting from the approval of the law n. 161/1962, the censors- hip action slowly changes sign. The end of the most acute phase of the Cold War, together with the advent of mass cultural consumption, favor a different use of censorship by the Christian Democrats. On the one hand, there is a relaxation of the repressive action; on the other, censorship becomes a piece of a more ambiti- ous cultural policy. Starting in the 1960s, the DC will thus be able to exploit the modernization of cultural consumption while maintaining a relationship with the


Recerques i Assajos

more traditional Catholic message, in a line of continuity with a vision of culture in a pedagogical and moralizing key.

Keywords: Censorship; Cultural Policy; Christian Democrats; Mass Entertain- ment; Cold War.


§


 1. Introduzione


  Parlare di censura in Italia nella seconda metà del ventesimo secolo significa far fronte a una lacuna bibliografica. Fatta eccezione per la censura cinematografica, gli studi a disposizione sono pochi e datati. Un segno, forse, di una problematica storica inattuale o giudicata poco in- teressante. In questa ricerca ci confronteremo maggiormente sul rapporto tra censura e intrat- tenimento di massa nell’Italia del secondo dopoguerra. Infatti, a differenza della carta stampata, teatro, cinema e televisione erano soggetti a censura preventiva. Tale censura operava un più rigido e invasivo controllo sulle opere di cultura destinate a un pubblico di massa. Nonostante ciò, le forme di controllo preventivo saranno soggette a una contraddittoria, seppur inevitabile evoluzione, legata al più complessivo mutamento delle condizioni sociali ed economiche del paese.1 L’articolo mira a comprendere se tale evoluzione si inserisce in una più complessiva continuità di gestione delle politiche culturali, o se, con il ritorno alla democrazia dopo il fas- cismo, sono intercorse discontinuità sostanziali. Infatti, ci sembra importante capire se le frattu- re che si sono prodotte nel mondo della politica si siano riflesse anche nel rapporto tra potere e cultura. David Forgacs e Stephen Gundle2 hanno fatto luce sulle continuità delle politiche culturali tra l’Italia liberale, fascista e quindi repubblicana, che «furono più significative dei cambiamenti». Sulla scorta di questa prospettiva, l’articolo si soffermerà sui mutamenti legisla- tivi intercorsi tra il 1943 e il 2017. Particolare attenzione verrà però data agli anni tra il 1948 e il 1962. È specialmente in questo arco cronologico che la nuova Italia repubblicana riorganizza gli apparati governativi predisposti alla censura, sulla scorta dell’eredità del soppresso ministe- ro della Cultura popolare fascista.3 Questo processo vedrà, con la legge n. 161 del 1962, uno snodo fondamentale in un’ottica di progressivo allentamento del controllo governativo sullo spettacolo.4 Lo studio della legislazione ci permette di valutare meglio le volontà effettive che mossero il partito di governo nell’elaborazione di una politica culturale. Una politica che aveva bisogno di tenere insieme il rapporto con la tradizione cattolica, i mutamenti nella cultura di massa, e il controllo dell’opinione pubblica in chiave anticomunista,5 e nella quale la censura era solo un tassello nelle più complesse relazioni tra Stato e cultura.6 Nelle conclusioni, valu- teremo se la direzione di tale processo abbia condotto a un’effettiva applicazione dei principi di libertà espressi nell’articolo 21 della Costituzione italiana.

  1 Cfr. Forgacs, D. (1993). L’industrializzazione della cultura italiana (1880-1990), il Mulino.

  2 Forgacs, D., Gundle, S. (2007). Cultura di massa e società italiana. 1936-1954, il Mulino, 24-25.

  3 Cfr. Melis, G. (2019). La continuità nella pubblica amministrazione, Il Politico, LXXXIV, (2), 314-322.

  4 Cfr. Subini,T. (2015). I cattolici e l’osceno: tra censura amministrativa e revisione cinematografica, Arabeschi, (6), 66.

  5 Cfr. Scoppola, P. (1997). La repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico 1945-1996, il Mulino, 275-303.

  6 Cfr. Forgacs, D. (2005), How Exceptional were Culture-State Relations in Twentieth-Century Italy?, in Culture, Censorship and the State in Twentieth-Century Italy, a cura di Bonsaver, G., Gordon, R., Legenda, 11-12.


  Recerques i Assajos

 2. L’assetto giuridico della censura in Italia (1943-1962)


  La caduta del fascismo il 25 luglio 1943 comportò lo smantellamento delle istituzioni buro- cratiche che avevano sorretto il regime. La fine della censura fascista, però, non significò la fine della censura tout court, ma solo l’inizio di una nuova fase.7 Dopo l’armistizio del settembre 1943, escludendo i territori dell’autoproclamata Repubblica Sociale Italiana e quelli di occu- pazione tedesca, in Italia esisteva un duplice controllo sulla stampa: da una parte quello del governo del Re, dall’altra quello degli Alleati, che gestiva la stampa e la corrispondenza delle zone liberate. A tal fine, l’Allied Military Government of Occupied Territory istituì il Psycho- logical Warfare Branch (Pwb). L’organismo, composto da giornalisti inglesi e americani che si trovavano in Italia da prima della guerra, aveva il compito di controllare e gestire le trasmis- sioni radiofoniche e la stampa periodica.8 L’attività del Pwb ebbe fine il 31 dicembre 1945. Fin dall’agosto del 1943, il governo italiano ribadì il controllo sulla stampa periodica da parte del ministero della Cultura popolare (Minculpop), sia in materia di sequestri che di autorizzazioni alla pubblicazione.9 Nel dicembre 1943, le competenze del Minculpop, in riferimento sia al libro stampato che allo spettacolo, furono attribuite al sottosegretariato di Stato per l’Interno.10 Così, si fece ritorno alla gestione della censura da parte del ministero dell’Interno, che aveva caratterizzato il controllo della stampa durante l’età liberale e nei primi anni del fascismo. Ampio potere discrezionale era concesso alle prefetture. Si stabilì infatti che per pubblicare giornali e riviste fosse necessaria l’autorizzazione del prefetto.11

  Fu con il decreto luogotenenziale n. 163 del 3 luglio 1944, varato dal governo Bonomi, che il Minculpop fu soppresso. Invece di trasferire le mansioni al ministero dell’Interno, si preferì istituire un apposito organismo, il sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio.Tale organo fu soppresso l’anno seguente, con un decreto luogotenenziale del governo Parri.12 I compiti del sottosegretariato vennero affi- dati temporaneamente al sottosegretariato di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I continui ripensamenti e modifiche in merito a quale apparato ministeriale dovesse ricoprire le responsabilità di censura indicano una duplice esigenza da parte del governo dell’Italia liberata: da un lato, mantenere saldo il controllo sulla cultura e principalmente sulla stampa periodica; dall’altro, mostrare una discontinuità col fascismo e celare l’esistenza del controllo censorio.

  Un passaggio importante, in tal senso, fu il decreto emanato nel maggio 1946 dal primo governo De Gasperi. Su proposta del guardasigilli Palmiro Togliatti, veniva abolito il sequestro preventivo per via amministrativa, rendendo necessaria la sentenza di un giudice.13 Tuttavia, era prevista l’eccezione per le pubblicazioni oscene o che incentivavano l’aborto. In tali casi i


  7 Cfr. Signoretti, G. (2013). La censura teatrale post fascista: dal 1943 al 1950. Il recupero di due fondi all’ACS, consultabile online al link http://mda2012-16.ilmondodegliarchivi.org/index.php/studi/item/126-la-censura-teatrale-postfascista-dal-1943-al-1950. (Ultimo accesso il 15 dicembre 2022).

  8 Cfr. Cesari, M. (1982). La censura in Italia oggi (1944-1980), Liguori, 12.

  9 Cfr. il Regio decreto-legge del 9 agosto 1943, n. 727, Norme per la disciplina della stampa in relazione allo stato di guerra,

  Gazzetta Ufficiale, 195, 23 agosto 1943.

  10 Regio decreto-legge del 28 dicembre 1943, n. 28/B.

  11 Regio decreto-legge del 14 gennaio 1944, n. 13, Disciplina della stampa durante l’attuale stato di guerra, in Gazzetta Ufficiale, 3, 19 gennaio 1944.

  12 Decreto luogotenenziale del 5 luglio 1945, n. 416, Gazzetta Ufficiale, 144, 31 luglio 1945.

  13 Regio decreto legislativo del 31 maggio 1946, n. 561, Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni, Gazzetta Ufficiale, 147, 4 luglio 1946, 1610.


  Recerques i Assajos

  funzionari della pubblica sicurezza sarebbero potuti intervenire per bloccarne la circolazione, senza disposizione del magistrato.

  Il 25 giugno 1946 si aprivano i lavori dell’Assemblea costituente. Il tema della libertà e dei limiti della stampa fu trattato più volte,14 dando luogo a diversi scontri tra le forze politiche e con ilVaticano.15 A cavallo tra il 1946 e il 1947 veniva discusso infine quello che poi sarebbe di- venuto l’articolo 21 della Costituzione italiana, ispirato a una «formula di puro stampo liberale classico».16 Con il primo e secondo comma dell’articolo si condannava ogni tipo di censura e si garantiva la massima libertà d’opinione: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure». Dopo l’iniziale garanzia di libertà di parola, l’articolo si soffermava però sui casi e le procedure con le quali la censura poteva essere attuata. Il sequestro doveva essere condotto dietro indicazione dell’autorità giudiziaria, tranne nei casi di «assoluta urgenza», che avrebbero consentito l’intervento diretto della Polizia giudiziaria. L’ultimo comma, infine, vietava «le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre mani- festazioni contrarie al buon costume». In tal modo, a fronte di una iniziale liberalità, si confer- mava successivamente un’ampia discrezionalità dell’intervento legislativo in senso repressivo.17 La libertà d’espressione e di manifestazione del pensiero trovava spazio anche nell’articolo 33: «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento». Forse per trovare forme di contrappeso all’estrema liberalità di tale provvedimento, l’Assemblea discusse animatamente circa la tutela nei confronti del vilipendio delle istituzioni,18 che avrebbe trovato sistemazione repressiva nell’articolo 290 del Codice penale.

  All’interno della Presidenza del Consiglio dei ministri venne istituita una commissione con

  il compito di stilare una legge organica sulla stampa. La proposta di legge sarebbe stata discussa nella seduta del Consiglio dei ministri il 21 marzo 1947. La linea politica del governo era quel- la di trovare soluzioni equilibrate, che scongiurassero sia una censura severa che un’eccessiva licenza, contando sulla convergenza delle sinistre sul tema.19 La legge sulla stampa, dopo un complesso lavoro «seguito con attenzione dalle gerarchie ecclesiastiche»,20 venne approvata l’8 febbraio 1948.21 La legge prevedeva che i periodici dovessero essere registrati presso la cancel- leria del tribunale di competenza. Per i reati di diffamazione a mezzo stampa era previsto un periodo di reclusione da uno a sei anni e una multa non inferiore alle 100.000 Lire. L’articolo 528 del Codice penale, che implicava una pena detentiva e il pagamento di una multa per chi pubblicasse stampati osceni, era esteso anche a chi pubblicasse opere dal contenuto «racca- pricciante», o che recassero offesa alla morale e all’ordine della famiglia (art. 15). Inoltre, l’art.


  14 Cfr. Murialdi, P. (2006). Storia del giornalismo italiano, il Mulino, 201-204.

  15 Cfr. Andreotti, G. (2005). 1947. L’anno delle grandi svolte nel diario di un protagonista, Rizzoli, 163; Cesari, M., La censura in Italia oggi, cit., 27-31.

  16 Bognetti, G. (2007). La problematica della libertà costituzionale d’espressione, “Associazione italiana dei costituzionalisti”,

  6, online: http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/speciali/problematica_liberta_cost/in-

  dex.html. (Ultimo accesso 18 giugno 2023).

  17 Cfr. Argentieri, M. (1974). La censura nel cinema italiano, Editori Riuniti, 65.

  18 Cfr. Andreotti, G. 1947, cit., 158.

  19 Cfr. ivi, 54-55 e 187-188.

  20 Cfr. Baris,T. (2021). Andreotti. Una biografia politica. Dall’associazionismo cattolico al potere democristiano (1919-1969), il Mulino, 106.

  21 Legge n. 47, Disposizioni sulla stampa, Gazzetta Ufficiale, 43, 20 febbraio 1948, 575-577.


  Recerques i Assajos

  21 prevedeva che, per tutti i reati commessi a mezzo stampa, il Procuratore della Repubblica procedesse per direttissima. Si eliminava, così, la fase istruttoria.22

  Nell’aprile del 1948 infine, dopo tre anni in cui la censura era stata amministrata ufficiosa- mente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, il quarto governo De Gasperi istituì, in seno alla stessa Presidenza del Consiglio, la Direzione generale dello spettacolo (che incluse anche l’Ufficio centrale della cinematografia),23 il Servizio informazioni (che accorpava la direzione generale della stampa) e l’Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.24 Con tale decreto tornavano di fatto in vita gli apparati che un tempo componevano il ministero della Cultura popolare, celati all’interno degli organi della Presidenza del Consiglio. Si comprende dunque perché si cercò di far passare tale provvedimento inosservato, non trasmettendone nemmeno notizia nel comunicato ufficiale del Consiglio dei ministri.25

  Un ruolo di rilievo nella riorganizzazione degli apparati preposti alla censura lo ebbe in questa fase Giulio Andreotti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio tra il 1947 e il 1953. In primo luogo il giovane dirigente democristiano, figura di collegamento tra le ge- rarchie ecclesiastiche e il governo, favorì una certa ingerenza vaticana sugli affari della censura. Richiamò alcuni funzionari già di primo piano nella censura fascista a svolgere i medesimi ruoli in seno alla Presidenza del Consiglio. Fra tutti si ricorda soprattutto Nicola De Pirro – già direttore generale dello Spettacolo durante il Ventennio, poi soggetto alle epurazioni dell’im- mediato dopoguerra ma di nuovo nominato direttore generale dello Spettacolo per volere di Andreotti. Sempre Andreotti si fece promotore di un’iniziativa editoriale di grande rilievo, pubblicando le Memorie inutili di Leopoldo Zurlo26, censore unico del Teatro durante il fascis- mo – libro che sarebbe divenuto una guida alla censura per i funzionari repubblicani. Infine, l’opera di Andreotti si contraddistinse per lo spiccato anticomunismo sul piano culturale, ad esempio la “crociata” contro il neorealismo.27

  Gli anni Cinquanta videro un inasprimento del controllo nei confronti della stampa. Questo si concretizzò, ad esempio, nell’istituzione di una commissione di autocensura degli editori dei fumetti, a tutela della moralità infantile, sull’esempio della Comics Code Authority sta- tunitense.28 Oppure, un altro esempio è dato dalla diffusione di una circolare del ministero della Pubblica Istruzione che poneva limiti all’adozione di libri di testo scolastici, anche quelli approvati dal collegio docenti.29 Quest’ultima circolare ricordava da vicino la legge fascista per l’adozione del testo unico. Nel 1956, con il primo governo Segni, la normativa si concentrò sulle sovvenzioni statali all’editoria giornalistica.Venne consolidato il sistema dei contributi a carico delle cartiere, dovuti all’Ente nazionale cellulosa e carta; venne poi istituita una com-


  22 Si veda la sentenza del processo contro Giovanni Testori per il libro I segreti di Milano – Il Ponte della Ghisolfa, in Armano, A. (2013). Maledizioni. Processi, sequestri e censure a scrittori e editori in Italia dal dopoguerra a oggi anzi domani, Aragno, 244.

  23 Art. 2, legge n. 379 del 16 maggio 1947, Ordinamento dell’industria cinematografica nazionale, Gazzetta Ufficiale, 122, 30

  maggio 1947, 1626-1628.

  24 Decreto legislativo dell’8 aprile 1948, n. 274, Sistemazione dei servizi stampa, spettacolo e del Commissariato del turismo, nonché dei relativi ruoli organici, Gazzetta Ufficiale, 91, 17 aprile 1948, 1299-1300.

  25 Cfr. Cesari, M. La censura in Italia oggi, cit., 34-35.

  26 Zurlo, L. (1952). Memorie inutili. La censura teatrale nel ventennio, Ateneo.

  27 Cfr., per l’operato di Andreotti come sottosegretario, Baris, T. Andreotti. Una biografia politica, cit., 103-162. Per la “crociata anti-neorealista”, cfr. Andreotti, G. (26 febbraio 1952). Sul film di De Sica “Umberto D”. Piaghe sociali e necessità di reden- zione, Il Popolo, 3.

  28 Cfr. Armano, A. Maledizioni, cit., 408.

  29 Cfr. Cesari, M. La censura in Italia oggi, cit., 60-61.


  Recerques i Assajos

  missione che aveva il compito di escludere dalle testate che ricevevano provvidenze statali quelle accusate di diffondere opinioni false e di ledere la pubblica morale.30

  In tale contesto rimanevano in vigore la maggior parte degli articoli del Codice Rocco. Al fine di sequestrare e colpire le pubblicazioni erano sfruttati gli articoli che punivano a mezzo stampa chi si macchiasse di vilipendio dello Stato e degli organi istituzionali (artt. 290-292, 297, 402-404 del Codice). Nel giugno 1956 la Corte costituzionale intervenne invitando a modi- ficare l’art. 57 del Codice penale, accusato d’incostituzionalità. La Costituzione stabiliva che la responsabilità penale è personale, mentre l’art. 57 affermava che, nelle pubblicazioni perio- diche, ad essere responsabile dei reati a mezzo stampa non fosse solo l’autore del pezzo incri- minato, ma anche il direttore del giornale.31 La legge fu modificata nel marzo 1958: il direttore del giornale che avesse omesso di controllare i contenuti degli articoli sarebbe stato comunque soggetto a pena, ma questa veniva diminuita di un terzo rispetto a quella inflitta all’autore.Ve- niva però estesa la responsabilità del direttore e dell’editore ai casi di diffamazione.32

  Anche gli anni Sessanta videro un incremento costante dei sequestri per oscenità a danno delle pubblicazioni a stampa. Al fine di tutelarsi dalla censura governativa, con la legge Gon- nella del febbraio 1963 venne nuovamente istituito l’Ordine dei giornalisti.33 La nuova isti- tuzione dell’Ordine fu fortemente sostenuta dagli stessi giornalisti pubblicisti, anche se finì per irrigidire l’ordinamento corporativo della categoria,34 senza riuscire ad impedire l’impennata di sequestri e provvedimenti repressivi che si verificò in coincidenza del Sessantotto. Dai 305 sequestri del 1967 si passò ai 528 dell’anno successivo.


 3. Censura e intrattenimento di massa


  1. Il Teatro

   Nei vent’anni che seguirono la Liberazione, in Italia rimase sostanzialmente in vigore il decreto-legge n. 327 approvato nell’aprile 1935, che vietava i drammi giudicati pericolosi per l’ordine pubblico o contrari alla morale e al buon costume. Gli articoli del Codice penale re- lativi agli spettacoli teatrali prevedevano il pagamento di un’ammenda dalle 100 alle 5.000 Lire per chi mettesse in scena rappresentazioni senza regolare licenza, e l’arresto fino a un mese qualora la licenza fosse stata revocata o negata (art. 666). La multa diveniva dalle 1.000 alle

   5.000 Lire qualora si fossero girati abusivamente in pubblico azioni destinate al cinematografo, oppure si importassero pellicole straniere senza darne preavviso all’autorità competente (art. 667). Chi recitava in spettacoli teatrali o proiettava pellicole senza darne comunicazione, do- veva essere arrestato (reclusione fino a sei mesi), oppure pagare una multa per un massimo di

   3.000 Lire (art. 668). Gli spettacoli considerati osceni rischiavano di incorrere in delitti contro

   30 Legge n. 168, 28 marzo 1956, Provvidenze per la stampa, Gazzetta Ufficiale, 79, 3 aprile 1956, 1166-1167; Decreto della Pre- sidenza del Consiglio del 31 marzo 1956, Composizione della Commissione incaricata di proporre quali tra i periodici che si stampano su carta in bobine, debbano ritenersi a contenuto politico, sindacale, economico, religioso o abbiano un chiaro valore culturale, Gazzetta Ufficiale, 78, 31 marzo 1956, 1151.

   31 Cfr. Cesari, M. La censura in Italia oggi, cit., 108-109.

   32 Legge n. 127, 4 marzo 1958, Modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa, Gazzetta Ufficiale, 62, 12 marzo 1958, 1041-1042.

   33 Legge n. 69, 3 febbraio 1963, Ordinamento della professione di giornalista, Gazzetta Ufficiale, 49, 20 febbraio 1963, 918-927.

   34 Cfr. Cesari, M. La censura in Italia oggi, cit., 161.


   Recerques i Assajos

   la moralità pubblica e il buon costume.35 Tra le contravvenzioni di polizia, veniva poi indicata la pena per il turpiloquio in pubblico, considerato atto contrario alla pubblica decenza e punito con l’arresto fino a un mese o un’ammenda da Lire 100 a Lire 2.000 (art. 726).

   Come prescritto dall’art. 73 delle Leggi di Pubblica sicurezza varate nel 1931, prima di ogni spettacolo teatrale era necessaria l’approvazione da parte degli uffici centrali, a cui poteva eventualmente seguire un divieto di rappresentazione. Dunque, secondo una prassi in vigore sin dal 1811,36 le compagnie erano tenute a consegnare all’autorità competente due copie del copione. Il copione passava così al vaglio di una commissione avente diritto di proibire il testo, di vietarlo ai minori o di apportarvi tagli e modifiche.

   Come dimostra la documentazione archivistica, nei primi anni del dopoguerra una copia del testo dello spettacolo veniva recapitata al Pwb, che poteva approvare il copione anche pri- ma che fosse revisionato dai funzionari statali.37 Dal 1945 spettava infine al sottosegretariato della Presidenza del Consiglio l’onere di pubblicare il Bollettino delle opere teatrali approvate, e di dare il benestare per la gestione delle nuove compagnie teatrali.38 A partire dal 1954, l’autoriz- zazione doveva essere richiesta direttamente dalla compagnia che intendeva mettere in scena lo spettacolo.39 Dunque, nei teatri dotati di regolare licenza, una compagnia avente il benestare dell’autorità competente poteva mettere in scena l’opera solo se autorizzata preventivamente con regolare nulla osta che ne garantiva l’integrità morale e assicurava dal rischio che potesse turbare l’ordine pubblico. Quella che veniva chiamata “revisione” delle opere teatrali si costi- tuiva di fatto come una forma di censura preventiva.40 In tal modo, però, non veniva comunque leso il secondo comma dell’art. 21 della Costituzione, che dichiarava illegittimo il controllo preventivo solo per quanto riguarda la stampa (tant’è che, in vista della rappresentazione, potevano essere vietate o subire tagli opere teatrali che avevano già una legittima e integrale circolazione a stampa). Lo spettacolo teatrale, in quanto opera rappresentata e fruita collettiva- mente dal pubblico, aveva implicazioni giuridiche più ampie rispetto alle opere destinate alla sola lettura.41 Ovviamente, oltre alla censura ufficiale, vi era anche quella “informale”, che agiva per vie secondarie, attraverso raccomandazioni, avvisi ufficiosi, piccoli ricatti.42

   Al fine di controllare ogni aspetto del mondo dello spettacolo, era perciò fondamentale che ad emettere giudizi sui copioni presentati e a concedere il nulla osta fosse un unico organismo burocratico.43 Gli uffici vennero così progressivamente accentrati all’interno del ministero del Turismo e dello Spettacolo, ministero che mantenne tale direzione anche a fronte della ri- chiesta del ministero dell’Interno di ottenere nuovamente la competenza in materia di censura teatrale e cinematografica. Le competenze dell’ex Minculpop non dovevano essere smembrate e suddivise in più organi ministeriali. Inoltre, una direzione affidata al ministero dell’Interno

   35 Cfr. Nuvolone, P. (1970). Spettacoli e trattenimenti pubblici, In Novissimo Digesto italiano, UTET, vol. XVII, 1191.

   36 Cfr. Ferrara, P. (2004). Censura teatrale e fascismo (1931-1944). La storia, l’archivio, l’inventario, Edizioni Mibact, 4.

   37 Si vedano le carte relative alle riviste Hellò Signorina ovvero Tutti in vacanza di Visco, Rizzo, D’Orsara (Archivio Centrale dello Stato, Fondo del ministero del Turismo e dello Spettacolo, Revisione teatrale, Fascicoli per opera (1946-1962), d’ora in avanti FRT, b. 2/fasc. 54), e Cantachiaro, di Pasquina Coupletes (FRT, b. 2, fasc. 62), entrambe approvate dal Pwb e poi dall’ufficio revisione teatrale nel 1944.

   38 Cfr. Cesari, M. La censura in Italia oggi, cit., 75.

   39 Cfr. Di Stefano, C. (1964). La censura teatrale in Italia (1600-1962), Cappelli, 134; Procino, M. (2014). La censura teatrale in Italia: dalla rivista alla prosa il racconto dei copioni conservati in archivio centrale dello stato (1944-1962), Nuovi Annali, 28, 129.

   40 Cfr. Quargnolo, M. (1982). La censura ieri e oggi nel cinema e nel teatro, Pan, 1982.

   41 Cfr. Nuvolone, P. Spettacoli e trattenimenti pubblici, cit., 1190-1191.

   42 Cfr. Cesari, M. La censura in Italia oggi, cit., 79.

   43 Cfr. Ferrara, P. (2022). A proposito di censura sullo spettacolo in Italia (1861-2021), Le Carte e la Storia, (2), 99.


   Recerques i Assajos

   avrebbe riportato gli affari della cultura all’interno di una visione unicamente repressiva e inerente all’ordine pubblico.Viceversa, la direzione di marcia era quella di affidare le questioni culturali ad organi appositi, aventi la funzione di indirizzo culturale ed educativo. L’arte do- veva dunque muoversi sul terreno della pedagogia e del proselitismo piuttosto che sulla mera propaganda affiancata alla dura repressione.44

   L’ufficio revisione teatrale aveva responsabilità di censura anche per quanto riguarda i co- pioni radiofonici. Le trasmissioni radio, a partire dal 1947, furono sottoposte a un ulteriore con- trollo statale, attraverso l’istituzione (presso il ministero delle Poste e Telecomunicazioni) di un organismo denominato “Comitato per la determinazione delle direttive di massima culturali, artistiche, educative dei programmi di radiodiffusione circolare e per la vigilanza sulla loro at- tuazioni”.45 Fu questo il primo passo verso la gestione monopolistica della radio da parte dello Stato, portata a compimento nel gennaio 1952, quando la Rai divenne parte del gruppo Iri.46 Su più di 20.000 copioni (teatrali e radiofonici) sottoposti a censura tra il 1944 e il 1962, la media dei testi teatrali respinti o approvati con tagli si attesta al 10%, all’incirca la stessa percen- tuale riscontrata per il periodo che va dall’Unità d’Italia alla caduta del fascismo.47 Più che la censura totale dell’opera, si preferiva tagliare singole parti o singole battute, con il fine di evita- re sgradevoli reazioni nell’opinione pubblica. Per quanto riguarda la distribuzione cronologica degli interventi censori, si nota un controllo meno stringente nell’immediato dopoguerra, poi sempre più rigido a partire dalla fine degli anni Quaranta48 e per tutti gli anni Cinquanta, con

   l’avvio della Guerra fredda.49


  2. La Televisione

   La censura degli anni Cinquanta dovette far fronte all’avanzata di un nuovo mezzo di co- municazione che, data la vasta popolarità, esigeva di essere tenuto sotto controllo. A partire dal 1954 la televisione iniziò ad entrare nelle case degli italiani. L’ambizione della politica diven- ne presto quella di usare la Tv come strumento privilegiato di educazione popolare.50 Oltre all’immediatezza e alla grande diffusione, la Tv poneva anche il problema dell’impossibilità di selezionare il pubblico. L’attenzione doveva essere ancora più rigorosa rispetto a quella rivolta a cinema e teatro. Lo strumento individuato dallo Stato fu quello della gestione monopolistica, garantendo così il pieno controllo dei programmi.

   A tutela dei valori cattolici fin dal giugno del 1954 fu nominato Amministratore delegato della Rai-Tv l’ingegnere Carlo Filiberto Guala, dirigente dell’Azione cattolica piemontese. Direttore generale fu nominato invece Giovanni Battista Vicentini, anch’egli proveniente da- ll’Azione cattolica.51 L’azione di Guala garantì la diretta influenza clericale sulla televisione,

   44 Cfr. Ciccardini, B. (2008) (intervista a cura di T. Sanguineti ed E. Taviani). Cinema, televisione e propaganda nella Demo-

   crazia cristiana, in Propaganda, cinema e politica 1945-1975, a cura di Taviani, E., Annali dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, 178 e 182.

   45 Decreto-legge del capo provvisorio dello Stato n. 428, 3 aprile 1947, titolo II, art. 8, Nuove norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari, Gazzetta Ufficiale, 181, 12 giugno 1947, 1765-67. Cfr. Roghi,V. Television and Cen- sorship: Preliminary Research Notes, in Culture, Censorship and the State in Twentieth-Century Italy, a cura di G. Bonsaver e R. Gordon, cit., 152.

   46 Cfr. Cesari, M. La censura in Italia oggi, cit., 74.

   47 Cfr. Festa, F. (2011). Teatro proibito. In scena i tabù di una nazione, Editoria&Spettacolo, 31.

   48 Cfr. Brancati,V. (2003). Ritorno alla censura, in Romanzi e saggi, a cura di Dondero, M., Mondadori, 1535.

   49 Cfr. Subini,T. I cattolici e l’osceno, cit., 64.

   50 Cfr. Garofalo, D. (2018). Storia sociale della televisione in Italia (1954-1969), Marsilio, 26.

   51 Per i decreti ministeriali di approvazione (25 giugno 1954), cfr. Gazzetta Ufficiale, 188, 18 agosto 1954, 2711.


   Recerques i Assajos

   con conseguenze di lunga durata.52 Venne imposto un rigido codice di condotta ai programmi televisivi, che prevedeva, oltre alla tutela del sentimento religioso, l’esortazione a un assoluto rispetto nei confronti della famiglia e del vincolo matrimoniale, nonché la regolare trasmis- sione di programmi di educazione religiosa di stampo catechistico.53 Andavano ovviamente evitate «nudità immodeste» e scene erotiche. Il notiziario doveva ridurre il portato delle no- tizie riguardanti disordini pubblici e di piazza; inoltre si fece latore di un forte pregiudizio anticomunista.54

   I programmi erano sottoposti a severa vigilanza da parte del Comitato che si occupava del palinsesto radiofonico. In un primo momento, al Comitato venivano presentate le trasmissioni solo dopo essere state girate, limitando così l’uso della diretta televisiva. Non era però possibile effettuare tagli o modifiche vista la poca distanza temporale con la messa in onda, mentre rara era la soppressione integrale del programma. Per fare fronte a tali difficoltà, gli spettacoli ini- ziarono ad essere sottoposti alla valutazione del Comitato in sempre più netto anticipo rispetto alla messa in onda. A partire dal 1965, infine, gli spettacoli venivano presentati al Comitato sin dalla fase di elaborazione.55 Oltre al controllo diretto sui programmi, la direzione Rai agiva anche in forme censorie più sottili, spostando le trasmissioni scomode in giorni e fasce orarie con minore indice di ascolto o in competizione con altri programmi più popolari. In tal modo, si riduceva la visibilità pubblica del programma incriminato, evitando interventi diretti tali da poter suscitare proteste degli autori o dei telespettatori.56

   La televisione, sin dalla fine degli anni Cinquanta, grazie al monopolio di Stato si tramutò immediatamente in un fondamentale strumento di propaganda per il partito di governo. Solo nell’aprile del 1975 venne approvata una legge a tutela dell’indipendenza e dell’obiettività del servizio televisivo.57 Per vigilare i programmi venne rafforzata la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, composta da tutte le forze dell’arco parlamentare. Un consiglio di amministrazione collegiale approvava trimestralmente il palinsesto. A cavallo tra il 1974 e il 1976, alcune sentenze della Corte costituzionale dichia- rarono incostituzionale il monopolio statale della televisione, che venne aperta a investimenti privati.58

   Le opere teatrali e quelle cinematografiche trasmesse in Tv, anche se già approvate dai rispe- ttivi uffici centrali di revisione preventiva, erano comunque sottoposte a un ulteriore controllo da parte degli organi della Rai. Per il teatro, si favorivano opere italiane piuttosto che interna- zionali; venivano valorizzati, poi, drammi ottocenteschi piuttosto che quelli contemporanei. Quanto alle pellicole, venivano limitati i pur popolari film western e polizieschi, in grado di turbare la morale dei più giovani.Tuttavia, fu la pubblicità – nella peculiare fisionomia che pre- se in Italia: il “Carosello” – il settore della televisione sottoposto a maggior controllo governa-

   52 Cfr. Gundle, S. (1986). L’americanizzazione del quotidiano.Televisione e consumismo nell’Italia degli anni cinquanta, Qua- derni storici, XXI, (62), 574.

   53 Cfr. Monteleone, F. (2021). Storia della radio e della televisione in Italia. Costume, società, politica, Feltrinelli, 298-302.

   54 Cfr. Ginsborg, P. (2006). Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Einaudi, 326-327; Cesari, M. La censura in Italia oggi, cit., 128-129.

   55 Cfr. ivi, 138 e 185.

   56 Cfr. Monteleone, F. Storia della radio e della televisione in Italia, cit., 275-288.

   57 Legge n. 103, 14 aprile 1975, Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, Gazzetta Ufficiale, 102, 17 aprile 1975, 2539-2549.

   58 Sentenze della Corte costituzionale n. 225 e 226 del 9 luglio 1974; n. 202 del 28 luglio 1976, consultabili online: https://www. cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1974&numero=225; https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia. do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1974:226; https://cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1976&numero=202 (ultima visualizzazione: 15 dicembre 2022). Cfr. anche Monteleone, F. Storia della radio e della televisione in Italia, cit., 423-428.


   Recerques i Assajos

   tivo.59 Tramite “Carosello” infatti si veicolava un preciso modello pedagogico, che nell’educare alla modernità e alla capacità di consumare aveva il compito di trasformare i telespettatori da clienti passivi a consumatori attivi.60

   Si veniva però a creare una contrapposizione tra una televisione sfruttata come strumento di propaganda della società consumistica – sul modello statunitense – e una televisione intesa come cassa di risonanza del tradizionale messaggio clericale.61 Quest’ultimo era affidato ai pro- grammi di stampo religioso, tutelati dal sistema censorio.Tale discrasia fu colta, tra gli altri, da un celebre articolo di Pier Paolo Pasolini, che rifletteva sul fatto che «non c’è niente di meno idealistico e religioso del mondo televisivo», invitando la censura vaticana ad attivarsi, semmai, contro il “Carosello” piuttosto che verso altri programmi.62 La questione fu però ben compresa dalla Democrazia cristiana, abile a sfruttare tanto la programmazione legata ai “valori tradizio- nali”, quanto i nuovi impulsi consumistici dell’Italia del boom economico.63


  3. Il Cinema

   Riguardo al grande schermo, dal punto di vista organizzativo la censura fu affidata all’uffi- cio di revisione cinematografica, facente parte degli stessi organismi dediti al controllo degli spettacoli teatrali. Dal punto di vista normativo rimanevano invece in vigore le norme emesse durante il fascismo, in particolare il Regio decreto-legge del settembre 1923, il testo unico di Pubblica sicurezza del giugno 1931 e la norma del 1939 che rendeva obbligatoria la censura preventiva dei copioni.64 Nel novembre 1944 una relazione della Presidenza del Consiglio si occupò della riorganizzazione e dell’aggiornamento delle commissioni di revisione cinemato- grafica. La commissione garantiva che le pellicole non turbassero l’ordine internazionale, che non dessero un’immagine errata dell’Italia all’estero, che fossero idonee a una corretta educa- zione dei minori, che tutelassero i valori spirituali.

   Nonostante la politica portata avanti dalla Dc nel corso delle sedute dell’Assemblea costi- tuente fosse orientata a «stabilire per la cinematografia un’eccezione al divieto della censura preventiva, soprattutto a scopo di tutela della pubblica moralità»,65 a partire dal biennio 1945- 47 alcune delle leggi fasciste furono smantellate. Dal 1945 venne abolito l’obbligo del nulla osta sui soggetti e sui copioni.66 Rimaneva comunque in vigore la censura preventiva sul pro- dotto finito, prevista dal decreto del 1923. Un ulteriore nulla osta doveva essere rilasciato per l’esportazione dei film nazionali e per il riconoscimento di film adatti alla gioventù. Anche le pubblicità venivano sottoposte a controllo, e anche i manifesti dei film potevano essere censu- rati.67 Con l’art. 14 della legge del 16 maggio 1947, approvata dall’Assemblea costituente, veniva

   59 Cfr. Ginsborg, P. Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, cit., 327.

   60 Cfr. Garofalo, D. Storia sociale della televisione in Italia, cit., 80-81.

   61 Cfr. De Grazia,V. (1985). La sfida dello ‘star system’: l’americanismo nella formazione della cultura di massa in Europa, 1920- 1965, Quaderni storici, XX, (58), 122.

   62 Pasolini, P.P. (2009). Scritti corsari, Garzanti, 58-59.

   63 Cfr. Scoppola, P. (1997). La repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico 1945-1996, il Mulino, 1997, 317-322.

   64 Ad esempio si fa esplicito riferimento alle norme del 1923 e del 1931 nel verbale di revisione di primo grado del film La corona nera, regia di Luis Saslavsky, vietato ai minori di 16 anni il 7 aprile 1953, cfr. scheda 63.401 della banca dati Italia taglia, consultabile online: https://www.italiataglia.it/search/1944_2000, ultimo accesso 15 dicembre 2022.

   65 La legislazione. Il dopoguerra, a cura di Roberto Gulì, consultabile online al link https://www.italiataglia.it/indice_sonoro_fasci- smo/dopoguerra, ultimo accesso 15 dicembre 2022.

   66 Decreto legislativo luogotenenziale del 5 ottobre 1945, n. 678, Nuovo ordinamento dell’industria cinematografica italiana,

   Gazzetta Ufficiale, 132, 3 novembre 1945, 1729-1731.

   67 Cfr. Baldi, A. (2003). Schermi proibiti. La censura in Italia 1947-1988, Marsilio, 23 e 50.


   Recerques i Assajos

   però reintegrata la possibilità da parte del produttore di sottoporre la sceneggiatura a revisione preventiva dell’ufficio centrale per la cinematografia. Concepita come libera scelta da parte della produzione, la revisione preventiva divenne nei fatti una via obbligatoria. L’obiettivo era quello di modificare o bloccare sul nascere progetti che poi avrebbero potuto trovare ostacoli a film realizzato, con conseguente perdita economica per le case produttrici.68

   La stessa legge del 1947 riorganizzò le commissioni di revisione. Queste erano composte da tre membri e presiedute da un funzionario dell’ufficio centrale di cinematografia. I presidenti erano affiancati da un magistrato dell’Ordine giudiziario e da un rappresentante del minis- tero dell’Interno. Quest’ultimo, eletto a tutela dell’ordine pubblico e, sovente, poco esperto di questioni cinematografiche, spesso costituiva l’elemento più intransigente all’interno della commissione, tendendo a mettere il veto anche qualora il film fosse stato approvato dal resto dell’assemblea.69 A norma di una legge del 29 dicembre 1949,70 la revisione preventiva era inol- tre necessaria per ottenere il certificato di nazionalità italiana e per ottenere sovvenzioni per la qualità artistica del lavoro, corrispondente ad un premio dell’8% dell’introito degli spettacoli. Dato che i prestiti della Banca Nazionale del Lavoro erano legati a tali riconoscimenti, di fatto tale norma sanciva l’obbligo informale di censura preventiva dei copioni.71 Fin dall’inizio della lavorazione del film era dunque necessario adattare ogni aspetto della pellicola alle aspettative delle commissioni di revisione.

   La stessa norma del 1949 (art. 2) affidava il compito di elargire le sovvenzioni alla Commis- sione consultiva per l’esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia. La Commissione era composta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal direttore generale dello Spettacolo, da un rappresentante del ministero del Com- mercio con l’estero e dai rappresentanti della categoria.Venne poi istituita una commissione che si sarebbe dedicata esclusivamente ai problemi della cinematografia per la gioventù: per essere dichiarato adatto alla gioventù e beneficiare di conseguenza di un premio in denaro, un film doveva essere caratterizzato da un «contenuto morale, culturale o ricreativo» rispondente

   «alle sane esigenze della […] vita individuale e sociale» dei minori (art. 13). Solo nel 1959, per poter accedere alle sovvenzioni statali, fu ammessa la possibilità di sottomettere a revisione preventiva l’intero film a lavorazione ultimata, e non necessariamente il soggetto e la sceneg- giatura.72

   Alla censura preventiva del soggetto e dei copioni, nonché a quella del film ultimato, poteva naturalmente seguire quella repressiva da parte dei magistrati e delle autorità di Pubblica sicu- rezza. L’azione censoria repressiva aveva la possibilità di sequestrare tutto o parte di un film già distribuito in sala. Infine, ovviamente, anche la censura cinematografica agiva per vie informali,


   68 Cfr. Medici, A. Gli anni della censura: il caso Lizzani, in Propaganda, cinema e politica 1945-1975, a cura di E.Taviani, cit., 108; Sedita, G. (2012). Giulio Andreotti e il neorealismo. De Sica, Rossellini, Visconti e la guerra fredda al cinema, Nuova Storia Contemporanea, XVI, (1), 52.

   69 Si veda a titolo d’esempio il verbale di seduta di primo grado del film Che femmina!! E…che dollari, regia di Giorgio Simo- nelli, vietato ai minori di 16 anni (scheda 23.207 in Italia taglia).

   70 Legge n. 958, 29 dicembre 1949, Disposizioni per la cinematografia, Gazzetta Ufficiale, 301, 31 dicembre 1949, 3601-3607.

   71 Cfr. Baldi, A. Schermi proibiti, cit., 21.

   72 Legge n. 1097, 22 dicembre 1959, Provvedimenti per la cinematografia, Gazzetta Ufficiale, 313, 29 dicembre 1959, 4454-4455.


   Recerques i Assajos

   mediante discreti suggerimenti alle case di produzione.73 I documenti conservati negli archivi costituiscono dunque solo una punta dell’iceberg censorio.74

   Per tutta la seconda metà degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, a fronte delle pres- santi richieste da parte dell’opposizione e del mondo del cinema, volte a modificare norme giudicate eccessivamente opprimenti, il Parlamento rispose approvando ben dieci leggi, con le quali sostanzialmente ci si limitò a prendere tempo. Per quanto riguarda le disposizioni con- cernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico, le nuove norme non facevano altro che dichiarare che le leggi vigenti sarebbero rimaste tali fino all’emanazione di un nuovo ordina- mento, per l’approvazione del quale si fissava una scadenza (a distanza di circa sei mesi), che di volta in volta veniva rinviata.75 Tra il marzo 1947 e l’aprile 1962 vennero sottoposti a censura circa 35.000 film, di cui l’86% non erano lungometraggi. Ad essere respinti o a subire tagli e divieti per i minori fu il 4,5% delle pellicole presentate.76 Vennero censurate dunque circa 1.500 pellicole. «Se peccati sono stati fatti» – dichiarò il ministro del Turismo e dello Spettacolo, Al- berto Folchi, nel 1961 – «questi sono dovuti più a larghezza di criteri che a severità».77


 4. L’evoluzione legislativa della censura (1962-2017)


  Il 1962 fu un anno importante per il sistema politico italiano. Si concludeva, con l’astensione del Psi alla formazione del IV governo Fanfani (febbraio 1962), l’itinerario di avvicinamento del Partito socialista italiano nell’area di governo, culminato nel dicembre 1963 con l’avvio della formula del primo centro-sinistra “organico” – con l’ingresso cioè del Psi nel governo presieduto da Aldo Moro. La stagione del centro-sinistra esprimeva e in qualche modo costi- tuiva un tentativo di governare i forti cambiamenti intervenuti nella società italiana sulla scorta del boom economico.

  Il 1962 fu così un anno importante anche per l’evoluzione normativa della censura. Il 21 aprile venne infatti promulgata la legge n. 161.78 La proposta di legge, fortemente modificata rispetto agli intenti iniziali, incontrò feroce opposizione sia da chi la giudicava troppo mode- rata (comunisti e liberali), sia da chi la riteneva eccessivamente liberale (Msi e monarchici).79 Il testo definitivo venne quindi approvato col voto dei democristiani e dei socialdemocratici (e con l’astensione dei socialisti). La norma entrò in vigore il 29 aprile 1962.

  73 Era questa una precisa linea di intervento sostenuta ad esempio da Giulio Andreotti (cfr. la lettera del 1949 a Giovanni Battista Montini cit. in Sedita, G. Giulio Andreotti e il neorealismo, cit., 54, nella quale il sottosegretario afferma che la censura avrebbe dovuto evitare il più possibile interventi eclatanti, muovendosi piuttosto su un piano di «garbati interventi, di assidua oculata prevenzione, di persuasivo consiglio ad attenuare tinte, a sopprimere quadri, perfino a capovolgere situazioni […] contrastanti con i principi e con la pratica cristiana»). Su Andreotti e il cinema tra anni Quaranta e Cinquanta, cfr. anche Baris,

  T. Andreotti. Una biografia politica, cit., 114-119.

  74 Cfr. Baldi, A. Schermi proibiti, cit., 21.

  75 Oltre alla legge generale della Cinematografia n. 897, 31 luglio 1956, seguirono: decreto-legge n. 1193, 20 dicembre 1957,

  convertito in legge n. 26, 17 febbraio 1958, Gazzetta Ufficiale, 44, 20 febbraio 1958, 696; decreto-legge n. 573, 11 giugno 1958,

  convertito in legge n. 747, 15 luglio 1958, Gazzetta Ufficiale, 184, 31 luglio 1958, 3168; legge n. 1082, 19 dicembre 1958, Gaz-

  zetta Ufficiale, 311, 27 dicembre 1958, 4688; legge n. 415, 26 giugno 1959, Gazzetta Ufficiale, 152, 30 giugno 1959, 2295; legge n.

  1098, 22 dicembre 1959, Gazzetta Ufficiale, 313, 29 dicembre 1959, 4455; legge n. 583, 16 giugno 1969, Gazzetta Ufficiale, 156,

  27 giugno 1960, 2411; legge n. 1563, 22 dicembre 1960, Gazzetta Ufficiale, 318, 29 dicembre 1960, 4797; legge n. 533, 5 luglio

  1961, Gazzetta Ufficiale, 166, 7 luglio 1961, 2601; legge n. 1312, 20 dicembre 1961, Gazzetta Ufficiale, 318, 23 dicembre 1961, 5059.

  76 Cfr. Baldi, A. Schermi proibiti, cit., 20.

  77 La citazione è riportata in Cesari, M. La censura in Italia oggi, cit., 197.

  78 Revisione dei film e dei lavori teatrali, Gazzetta Ufficiale, 109, 28 aprile 1962, 1769-1772.

  79 Cfr. Di Stefano, C. La censura teatrale in Italia, cit., 135-138.


  Recerques i Assajos

  Gli aspetti più innovativi e progressivi riguardano il teatro (artt. 11 e 12).Veniva posto termi- ne alla censura preventiva delle opere teatrali, con la sola eccezione degli spettacoli «eseguiti in rivista o commedia musicale […] o accumunati a proiezione cinematografica», che rimane- vano soggetti a nulla osta. Tutte le opere, in ogni caso, dovevano essere sottoposte a controllo affinché alle rappresentazioni potessero essere ammessi i minori di 18 anni. A tale scopo, rima- nevano attive le commissioni di revisione. Queste erano composte da un magistrato (presiden- te), un professore di pedagogia e un rappresentante delle associazioni degli autori drammatici. Qualora si fosse deciso di non sottoporre il testo teatrale a revisione preventiva, questo sarebbe stato automaticamente vietato ai minori di 18 anni.Veniva abrogata anche la norma del regola- mento del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (art. 74, secondo comma), che garantiva al prefetto di vietare una rappresentazione per «locali circostanze».

  Riguardo al cinema, invece, la nuova normativa non produsse significativi avanzamenti. Sia per la proiezione che per l’esportazione all’estero venne mantenuta la revisione preventiva e il conseguente rilascio del nulla osta (art. 1). Dalla composizione delle commissioni veniva eliminata la presenza dei funzionari ministeriali, ma il controllo governativo rimaneva saldo riguardo alla scelta dei tre professori membri della commissione.

  Come già previsto dalle leggi precedenti, entro un massimo di trenta giorni la commissione di primo grado aveva la possibilità di approvare una pellicola, con o senza modifiche, oppure vietarla a tutti o solo ai minori (art. 9). Una novità riguardava la possibilità di scegliere tra il divieto ai minori di 18 o ai minori di 14 anni (art. 5). L’eventuale esclusione dei minori doveva essere ben segnalata sul manifesto pubblicitario del film, e – soprattutto – ne impediva la tras- missione in Tv (art. 13). Come ultima possibilità, all’autore o al produttore veniva concesso il ricorso al giudizio del Consiglio di Stato (art. 8).

  Un aspetto innovativo fu l’abrogazione dell’elenco delle casistiche di film che potevano es- sere censurati. Rimaneva valida, come unica motivazione per gli interventi censori, l’offesa al buon costume (art. 6). Questo almeno in teoria. Nella pratica continuarono ad essere effettuati tagli o censure per motivazioni difficilmente classificabili con la formula di “offesa alla mora- le”.80 Gli autori, i produttori o le sale cinematografiche che non rispettavano tali norme, oltre alle sanzioni previste dal Codice penale, rischiavano un’ammenda di 30.000 Lire o, in caso di recidiva, la chiusura del locale fino a 30 giorni (art. 15).

  Nel novembre 1963 venne approvato il regolamento della legge n. 161.81 Si sostituiva così il precedente regolamento risalente al 1923. Per ciò che riguarda il cinema, il richiedente doveva presentare al ministero la pellicola integrale in duplice copia, insieme a una descrizione parti- colareggiata del soggetto e a quattro copie della sceneggiatura (artt. 1, 5 e 6). Un’opera vietata poteva essere sottoposta a nuova revisione, se vi si fosse apportato il cambiamento del titolo e la sostituzione di parte delle scene e dei dialoghi (art. 11). L’articolo 9 esplicitava la casistica di opere che, pur non recando offesa al buon costume, potevano essere vietate ai minori: pelli- cole che contenessero battute o gesti volgari, scene erotiche o di violenza, rappresentazioni di operazioni chirurgiche, fenomeni ipnotici e uso di droghe.


  80 Cfr. Baldi, A. Schermi proibiti, cit., 27; Ferrara, P. A proposito di censura sullo spettacolo in Italia, cit., 91.

  81 Decreto-legge del Presidente della Repubblica, n. 2029, 11 novembre 1963, Gazzetta Ufficiale, 14, 18 gennaio 1964, 226-230.


  Recerques i Assajos

  La legge n. 161 ha subito parziali modifiche effettuate tra il 1994 e il 2016. Tra queste spic- ca l’abrogazione degli articoli 11 e 12, voluta da una legge del 1998.82 Con tale abrogazione, veniva definitivamente abolita ogni forma di revisione preventiva degli spettacoli teatrali, sia per quanto riguarda l’ammissione ai minori, sia per la concessione del nulla osta. Era invece ancora prevista la revisione preventiva per gli spettacoli cinematografici. Le commissioni erano ora composte da un docente di diritto (che sostituisce il magistrato nella carica di presidente di commissione), un docente di psicologia dell’età evolutiva, due esperti di cultura cinemato- grafica, due rappresentanti dei genitori, due rappresentanti delle categorie del settore e, per i film in cui vengono impiegati animali, un membro delle associazioni per la loro protezione.83 Il 7 dicembre 2017, con il decreto legislativo n. 203, veniva infine abrogata la legge n. 161 del 1962.84 La classificazione delle opere non spetta più a una commissione ministeriale, ma viene proposta dagli operatori del settore cinematografico.Tale classificazione concerne: a) opere per tutti; b) opere non adatte ai minori di anni 6; c) opere vietate ai minori di anni 14; d) opere vietate ai minori di anni 18 (art. 2). Una commissione ministeriale composta da 49 membri ha il compito di verificare la correttezza delle classificazioni. La prima nomina di tale commissio-

  ne è avvenuta il 2 aprile 2021.85

  Per quanto riguarda la censura repressiva, dopo il 1962 la magistratura fu particolarmente attiva, anche se i processi si conclusero tendenzialmente con l’assoluzione.Tra il 1965 e il 1971 vennero sequestrati 73 film, di cui 6 vennero condannati e 24 dissequestrati con tagli. Nel quinquennio 1972-1976, su 89 sequestri, 7 furono le condanne.86


 5. Conclusioni


Nelle evoluzioni della storia politica italiana, la censura sulla stampa fu quella caratterizza- ta da maggiore discontinuità.87 Dalla libertà sancita dallo Statuto Albertino, che autorizzava la censura repressiva, ma non quella preventiva, si passò – durante il fascismo – a una forma ufficiosa di controllo preventivo. Nel secondo dopoguerra si fece invece ritorno alla prassi in voga nell’Italia liberale, rinforzata dalle garanzie contenute nell’art. 21 della Costituzione. La pubblicistica fu sempre il settore più colpito, mentre nei confronti della stampa libraria si fece ricorso ad un atteggiamento più cauto.

Le misure adottate nei confronti dello spettacolo furono invece più coerenti. Attuato per mezzo di censura sia preventiva che repressiva fin dall’unificazione del paese, il controllo del teatro venne affidato alternativamente ai prefetti e agli uffici centrali. Questi ultimi erano alle dipendenze prima del ministero dell’Interno, poi quello della Cultura popolare durante il fas-

82 Articolo 8 del decreto legislativo n. 3, 8 gennaio 1998, Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello spettacolo, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997,

n. 59, Gazzetta Ufficiale, 10, 14 gennaio 1998, 6-17.

83 Ivi, art. 5, Revisione dei film, in modifica dell’art. 3, legge 203, 30 maggio 1995, Gazzetta Ufficiale, 124, 30 maggio 1995, 4-19.

84 Decreto legislativo n. 203, 7 dicembre 2017, Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo a norma dell’articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220, Gazzetta Ufficiale, 301, 5-12.

85 Decreto ministeriale n. 151, 2 aprile 2021, Nomina della commissione per la classificazione delle opere cinematografiche,

consultabile online al link: https://www.beniculturali.it/comunicato/dm-151-02042021, ultimo accesso 15 dicembre 2022. Cfr. anche Mereghetti, P. (6 aprile 2021). Addio alla censura dei film che perseguitò l’«L’ultimo tango», Corriere della Sera, 25.

86 Cfr. Cesari, M. La censura in Italia oggi, cit., 204-205; Baldi, A. Schermi proibiti, cit., 28-29.

87 Cfr. Forno, M. (2012). Informazione e potere. Storia del giornalismo italiano, Laterza.


Recerques i Assajos

cismo, poi alla Presidenza del Consiglio e, infine, al ministero del Turismo e dello Spettacolo. Anche gli articoli del Codice Rocco che regolavano le pene per le rappresentazioni abusive subirono solo lievi mutamenti col passaggio dalla dittatura alla democrazia.

Quanto al cinema, la censura era priorità dell’ufficio centrale per la cinematografia. Nel se- condo Novecento la revisione dei soggetti e dei copioni, pur formalmente abolita, venne uffi- ciosamente reintrodotta. La censura democristiana si dimostrò, in tal senso, più scaltra di quella fascista, ma forse non meno rigida.88 Con l’avvento della televisione venne poi introdotto un nuovo metodo di controllo: il monopolio di Stato.

Riguardo ai motivi che regolavano la censura, anche questi non subirono grandi mutamenti nei vari cambi di regime politico.89 Numerosi, ma sempre poco significativi, furono i cam- biamenti subiti dalla composizione delle commissioni di revisione teatrale e cinematografica. Inoltre, le stime fino ad ora calcolate dalla letteratura sul tema dimostrano che ad essere cen- surata fu, in proporzione, sempre la stessa quantità di opere. Una percentuale che, per quanto riguarda il teatro, si attesta attorno al 10% dell’intera produzione sottoposta a revisione. Tale dato grezzo non tiene però in conto della diversa libertà d’espressione artistica nell’Italia nuo- vamente democratica, che favoriva un minor grado di autocensura da parte dell’autore nella proposta di opere di teatro, di cinema o di letteratura (ma forme di autocensura erano assai frequenti almeno per tutti gli anni Cinquanta).90 Infine, va ricordato che alla censura civile doveva sommarsi quella vaticana, in grado di esercitare, almeno nel primo trentennio di vita repubblicana, una discreta influenza sulle scelte dello Stato nei confronti della stampa e su radio e televisione.

Nonostante il grado di continuità nell’andamento della censura in Italia, bisogna anche ri- levare che, a partire dal secondo Novecento, sono stati affermati alcuni principi innovativi che avrebbero potuto garantire una netta discontinuità. L’art. 33 della Costituzione, ad esempio, si impegna a tutelare la libertà dell’opera artistica. Quindi, l’art. 529 del Codice penale escludeva dai reati a mezzo stampa le opere con un riconosciuto valore artistico che, in quanto tali, non potevano avere carattere di oscenità. Di conseguenza, almeno per ciò che riguardava la stampa, gran parte del confronto si giocava proprio sull’appartenenza o meno di una pubblicazione alla sfuggente categoria di “opera d’arte”.

Molti giudici, nell’assolvere libri accusati di ledere la morale, stabilirono che il criterio di oscenità non si potesse riscontrare nel «contenuto ideologico» di un’opera, ma nella sua «ma- nifesta e percepibile manifestazione».91 Potevano essere sì colpiti singoli passi o dialoghi rite- nuti offensivi, ma non poteva essere posto sotto accusa l’intero sistema di valori e di significati di cui l’opera d’arte si faceva portatrice. Infine, una sentenza della Cassazione del 1959 invitava ad aggiornare i criteri con cui si poteva procedere al sequestro dell’opera, prendendo in con- siderazione il «carattere» e lo «scopo della pubblicazione vagliata» e «il modo con cui l’attività creativa o narrativa si esplica».92

In teoria, lo stesso principio di tutela dell’opera d’arte avrebbe dovuto essere applicato anche alle pellicole cinematografiche. Nel verbale di revisione di Zabriskie Point, regia di Michelangelo

88 Cfr. Medici, A. Gli anni della censura, cit., 115.

89 Cfr. Forgacs, D. How Exceptional were Culture-State Relations in Twentieth-Century Italy?, cit., 17.

90 Cfr. Medici, A. Gli anni della censura, cit., 119.

91 Si cita dalla sentenza del Tribunale di Roma al processo per oscenità contro L’Arialda di Giovanni Testori, del 23 aprile 1964, trascritta in Materiale giudiziario, a cura di Armano, A., appendice di Id., Maledizioni, cit., 265-266.

92 Cassazione Sezione III, 20 giugno 1959, cit. ivi, 257.


Recerques i Assajos

Antonioni (1970), vengono elencate le domande che la commissione era tenuta a porsi dopo la visione della pellicola, al fine di attuare correttamente le norme a difesa del buon costume:

 1. se il film in esame contenga scene o sequenze contrarie al buon costume; 2) se, in caso di risposta affermativa al primo quesito, il film costituisca opera d’arte; 3) se in caso di risposta negativa al secondo quesito, sia possibile apportare al film dei tagli che ne consentono la proiezione in pubblico.93


  Qualora venisse giudicato un’opera d’arte, un film non poteva essere mutilato o modifi- cato anche se considerato lesivo nei confronti della pubblica moralità. Di conseguenza, molti autori o registi ai quali era stato proibito o amputato il film si appellavano all’art. 33 della Costituzione, sostenendo il valore artistico del prodotto.94 Tuttavia, le commissioni di revi- sione preventiva, che agivano prima che il film venisse distribuito, nella segretezza delle loro deliberazioni spesso esercitavano un controllo censorio più rigoroso proprio nei confronti dei film d’autore, mentre pellicole apertamente pornografiche e di bassa lega ricevevano il nulla osta senza grandi complicazioni95 (ma su tale questione ci sono visioni discordanti).96 Inoltre, il cinema italiano era molto più attenzionato di quello straniero.97 Spesso dunque quanto più era riuscita l’opera artistica, tanto più stimolava l’attenzione dei censori, data l’influenza che poteva avere sul pubblico.

  Ed è questo, ci sembra, il punto dirimente: la censura del secondo Novecento si distanzia da quella fascista e, prima ancora, liberale, in termini di progressivo «rilassamento» della sua azio- ne.98 In realtà, tale “rilassamento” sembra intervenire a partire dalla metà degli anni Sessanta. Gli anni più duri della Guerra fredda, in ogni caso tutti gli anni Cinquanta, furono caratte- rizzati da un’azione censoria rigida “giustificata” dalla forte presenza comunista nella società italiana e dalla contestuale battaglia anticomunista portata avanti negli anni del “centrismo”.99 Oltre alla battaglia anticomunista, vi era anche quella – non meno incisiva – a tutela della mo- ralità.100 Permane dunque, nelle intenzioni dei censori, l’obiettivo di promuovere, o cassare, le opere d’arte in base ad uno scopo pedagogico, a un fine morale ed educativo, che impegnava lo Stato nella sua azione politico-culturale.101 La censura si configura allora come strumento di selezione e promozione di un’articolata politica culturale.


  §


  93 Verbale del 17 marzo 1970. Sia in primo che in secondo grado il film fu sottoposto a tagli e vietato ai minori di 18 anni (scheda 87.242 della banca dati Italia taglia).

  94 Si veda ad esempio la censura operata sul film di Tinto Brass, Salon Kitty, e il tentativo fatto dal regista di dimostrarne la natura artistica. Cfr. scheda 47.229 della banca dati Italia taglia.

  95 Cfr. Aristarco, G. (1961). Nota introduttiva, in Piovene, G., Galante Garrone, A. et al., La porpora e il nero, Edizioni di Cinema Nuovo, 12.

  96 Cfr. Giori, M. (2018). Poetica e prassi della trasgressione in Luchino Visconti. 1935-1962, Libraccio Editore, 259.

  97 Cfr. Cesari, M. La censura in Italia oggi, cit., 159.

  98 Cfr. Forgacs, D. How Exceptional were Culture-State Relations in Twentieth-Century Italy?, cit., 15; Argentieri, M. La censura nel cinema italiano, cit., 201.

  99 Cfr. Barbanti, M. (1989). Funzioni strategiche dell’anticomunismo nell’età del centrismo degasperiano 1948-1953, Italia contemporanea, (170), 66-67.

  100 Cfr. Barbanti, M. (1992). La classe dirigente cattolica e la “battaglia per la moralità” 1948-1960. Appunti sul ‘regime cleri-

  cale’, Italia contemporanea, (189), 605-634.

  101 Cfr. Subini,T. I cattolici e l’osceno, cit., 71.


  Recerques i Assajos

  Referencias

  Andreotti, G., 2005. 1947. L’anno delle grandi svolte nel diario di un protagonista. Rizzoli, Milano. Argentieri, M., 1974. La censura nel cinema italiano. Editori Riuniti, Roma.

  Aristarco, G., 1961.“Nota introduttiva”, in Piovene, G., Galante Garrone, A. et al., La porpora e il nero, Edizioni di Cinema Nuovo, Milano.

  Armano, A., 2013. Maledizioni. Processi, sequestri e censure a scrittori e editori in Italia dal dopoguerra a oggi anzi domani. Aragno,Torino.

  Baldi, A., 2003. Schermi proibiti. La censura in Italia 1947-1988. Marsilio,Venezia.

  Barbanti, M., 1989. “Funzioni strategiche dell’anticomunismo nell’età del centrismo degasperiano 1949-1953”, Italia contemporanea (170), 39-69.

  Barbanti, M., 1992. “La classe dirigente cattolica e la “battaglia per la moralità” 1948-1960. Appunti sul ‘regime clericale’”, Italia contemporanea (189), 605-634.

  Baris, T., 2021. Andreotti. Una biografia politica. Dall’associazionismo cattolico al potere democristiano (1919- 1969). il Mulino, Bologna.

  Bognetti, G., 2007.“La problematica della libertà costituzionale d’espressione”, Associazione italiana dei costituzionalisti, online: http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/ materiali/speciali/problematica_liberta_cost/index.html.

  Bonsaver,G.,Gordon,R.(Ed.),2005.Culture,Censorship and the State inTwentieth-Century Italy. Legenda,Oxford. Brancati, V., 2003. “Ritorno alla censura”, in Romanzi e saggi, a cura di Dondero, M., Mondadori, Milano, 1499-1567.

  Cesari, M., 1982. La censura in Italia oggi (1944-1980). Liguori, Napoli.

  De Grazia, V., 1985. “La sfida dello ‘star system’: l’americanismo nella formazione della cultura di massa in Europa, 1920-1965”, Quaderni storici (58), 95-133.

  Di Stefano, C., 1964. La censura teatrale in Italia (1600-1962). Cappelli, Bologna.

  Ferrara, P., 2004. Censura teatrale e fascismo (1931-1944). La storia, l’archivio, l’inventario. Edizioni Mibact, Roma.

  ~, 2022.“A proposito di censura sullo spettacolo in Italia (1861-2021)”, Le Carte e la Storia, (2), 89-106. Festa, F., 2011. Teatro proibito. In scena i tabù di una nazione. Editoria&Spettacolo, Spoleto.

  Forgacs, D., 1993. L’industrializzazione della cultura italiana (1880-1990). il Mulino, Bologna. Forgacs, D., Gundle, S., 2007. Cultura di massa e società italiana. 1936-1954. il Mulino, Bologna. Forno, M., 2012. Informazione e potere. Storia del giornalismo italiano. Laterza, Roma-Bari.

  Garofalo, D., 2018. Storia sociale della televisione in Italia (1954-1969). Marsilio,Venezia. Ginsborg, P., 2006. Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Einaudi,Torino.

  Giori, M., 2018. Poetica e prassi della trasgressione in Luchino Visconti. 1935-1962. Libraccio Editore, Milano. Gulì, R. La legislazione. Il dopoguerra, https://www.italiataglia.it/indice_sonoro_fascismo/dopoguerra.

  Gundle, S., 1986. “L’americanizzazione del quotidiano. Televisione e consumismo nell’Italia degli anni cinquanta”, Quaderni storici (62), 561-594.

  Melis, G., 2019.“La continuità nella pubblica amministrazione”, Il Politico (2), 308-329. Mereghetti, P., 2021.“Addio alla censura dei film che perseguitò l’«L’ultimo tango»”, Corriere della Sera (6 aprile), 25.

  Monteleone, F., 2021. Storia della radio e della televisione in Italia. Costume, società, politica. Feltrinelli, Milano. Murialdi, P., 2006. Storia del giornalismo italiano. il Mulino, Bologna.

  Nuvolone, P., 1970. “Spettacoli e trattenimenti pubblici”, in Novissimo Digesto italiano (XVII), UTET, Torino, 1189-1199.

  Pasolini, P.P., 2009. Scritti corsari, Garzanti, Milano.

  Procino, M., 2014.“La censura teatrale in Italia: dalla rivista alla prosa il racconto dei copioni conser- vati in archivio centrale dello stato (1944-1962)”, Nuovi Annali (28), 121-136.

  Quargnolo, M., 1982. La censura ieri e oggi nel cinema e nel teatro. Pan, Milano.

  Scoppola, P., 1997. La repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico 1945-1996. il Mulino, Bologna. Sedita, G., 2012.“Giulio Andreotti e il neorealismo. De Sica, Rossellini,Visconti e la guerra fredda al cinema”, Nuova Storia Contemporanea (1), 51-70.

  Signoretti, G., 2013. La censura teatrale post fascista: dal 1943 al 1950. Il recupero di due fondi all’ACS, http:// mda2012-16.ilmondodegliarchivi.org/index.php/studi/item/126-la-censura-teatrale-postfascista-dal-1943-al-1950. Subini,T., 2015.“I cattolici e l’osceno: tra censura amministrativa e revisione cinematografica”, Arabeschi (6), 64-72. Taviani, E. (Ed.), 2008. Propaganda, cinema e politica 1945-1975. Annali dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, Roma


  §


  Recerques i Assajos

  FLAVIA ERBOSI è assegnista di ricerca presso il dipartimento di Lettere e culture moder- ne di Sapienza Università di Roma (progetto: Censura in Italia: trascrizione ed edizione di documenti d’archivio). Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Italianistica presso la medesima università, dove ha discusso una tesi dal titolo Lo specchio infranto. Il teatro di Vita- liano Brancati e Giovanni Testori alle prese con la censura (1944-1962) (tesi premiata nella IV edizione del Premio Giovanni Testori, 2023). Per la laurea magistrale ha approntato l’edizione commentata del carteggio tra Giorgio Bassani e Attilio Bertolucci (relatrice prof.ssa S. Gen- tili, correlatrice prof.ssa P. Italia). Oggetto delle sue ricerche, condotte perlopiù a partire dallo studio di documenti d’archivio, sono la storia della censura, il rapporto tra storia e letteratura e la figura di alcuni autori italiani del secondo Novecento (in particolare Bassani, Bertolucci, Brancati e Testori).


  ALESSANDRO BARILE, storico e sociologo, dirige l’area di ricerca «Territorio e società» presso l’Istituto di Studi Politici «S. Pio V» di Roma. Svolge attività di ricerca presso il dipartimen- to di Comunicazione e ricerca sociale, Sapienza Università di Roma. Si occupa di storia del movimento operaio dell’Ottocento e del Novecento, in particolare di storia del comunismo italiano, del Pci e dei movimenti della nuova sinistra dagli anni sessanta alla fine del XX secolo, nonché dei fenomeni politici populisti. Si occupa anche di sociologia urbana, studiando le trasformazioni e la crisi della «città globale». Tra le più recenti monografie, si segnalano Dopo la gentrificazione (Derive Approdi 2023) e Rossana Rossanda e il Pci (Carocci 2023).


  §


  Llicència

  Aquesta obra està sota una llicència internacional Creative Com- mons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0.

  L'autor/a que publica en aquesta revista està d'acord amb els termes següents:

  1. L'autor/a cedeix en exclusiva tots els drets de propietat intel·lectual a l’editor/a per a tot el món i per a tota la durada dels drets de propietat intel·lectual vigents aplicables.

  2. L’editor/a difondrà els textos amb la Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0, la qual permet compartir l’obra amb tercers, sempre que en reconeguin l’autoria, la publicació inicial en aquesta revista i les condicions de la llicència.

  Licencia

  Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.

  El autor o la autora a que publica en esta revista está de acuerdo con los términos siguientes:

  1. El/la autor/a cede en exclusiva todos los derechos de propiedad intelectual al/la editor/a para todo el mundo y toda la duración de los derechos de propiedad intelectual vigentes aplicables.

  2. El/la editor/a difundirá los textos con la Atribución-No Comercial- No Derivada 4.0 International que permite compartir la obra con terceros, siempre que éstos reconozcan su autoría, su publicación inicial en esta revista y las condiciones de la licencia.

  License

  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non- Commercial-NoDerivatives 4.0 International License.

  The author who publishes in this journal agrees to the following terms:

  1. The author exclusively assigns all intellectual property rights to the publisher worldwide and for the entire duration of the applicable intellectual property rights.

  2. The publisher will distribute the texts under the Attribu-

  tion-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International, which allows the work to be shared with third parties, as long as they ack- nowledge the authorship, the initial publication in this magazine and the conditions of the license.


  Recerques i Assajos

  “Paso a informar”.

  Historia de la represión desde los memorandos de la Policía Federal, Delegación Córdoba,

  en dictadura y su antesala (Argentina, 1975-1976)

  Ana Carol Solis

  CIFFyH-UNC

  Córdoba, Argentina carol.solis@unc.edu.ar https://orcid.org/0009-0000-9916-1864


  Resumen

  A más de cuatro décadas del inicio, en 1976, de la última dictadura y a dos de la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina, la disponibili- dad creciente de archivos de la represión permite cotejar los propios modos en que se informaba la denominada “lucha contra la subversión”. Esta exploración parte de la consulta de los archivos resguardados en el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, bajo la serie Memorándums de la delegación local de la Policía Fe- deral Argentina. El artículo se interroga por cómo se informaba puertas adentro la lucha antisubversiva, cuáles eran los tópicos, modalidades, frecuencias y contenidos de la acción informada por la inteligencia federal y sus aportes a la historia de la represión, a partir de los Memorandos Reservados producidos entre septiembre de 1975 y diciembre de 1976. El artículo demuestra que la fuente aporta a identificar temporalidades y modalidades de la represión, avanzar en una caracterización del proceso de conversión de un/a detenido/a en subversivo/a, establecer las recur- rencias en el perfilado de los denominados “subversivos” y caracterizar la propia lectura y valoración que de acontecimientos clave tenía la fuerza.

  Palabras clave: Policía Federal, memorandos, dictadura, historia de la represión, Argentina


  Fecha de recepción: 23/06/2023 Fecha de aceptación: 19/09/2023


  ISSN: 1889-1152. DOI: 10.1344/segleXX2023.16.7


  Resum

  Passo a informar. Història de la repressió des dels Memoràndums de la Policía Federal, Delegación Córdoba en dictadura i la seva avantsala. (l'Argentina, 1975-1976)

  A més de quatre dècades de l’inici, el 1976, de l’última dictadura i a dues de la reobertura dels judicis per delictes de lesa humanitat a l’Argentina, la disponibilitat creixent d’arxius de la repressió permet acarar les pròpies maneres en què s’infor- mava de l’anomenada “lluita contra la subversió”. Aquesta exploració parteix de la consulta dels arxius de l’Arxiu Provincial de la Memòria de Córdoba, sota la sèrie Memoràndums de la delegació local de la Policia Federal Argentina. L’article es planteja com s’informava portes endins de la lluita antisubversiva, quins eren els tòpics, modalitats, freqüències i continguts de l’acció de la qual informava la intel·ligència federal i les seves aportacions a la història de la repressió, a partir dels Memoràndums Reservats produïts entre setembre de 1975 i desembre de 1976. L’article demostra que la font permet identificar temporalitats i modalitats de la re- pressió, avançar en una caracterització del procés de conversió d’un/a detingut/da en subversiu/va, establir les recurrències en el perfilat dels anomenats “subversius” i caracteritzar la pròpia lectura i valoració que d’esdeveniments clau tenia la força. Paraules clau: Policia Federal, memoràndums, dictadura, història de la repressió,

  Argentina

  Recerques i Assajos

  Abstract

  Here is my report. History of repression from the Memorandums written by the Federal Police Córdoba Delegation during the dictatorship and its prelude. (Argentina, 1975-1976) More than four decades after the beginning of the last dictatorship, which star-

  ted in 1976, and two after the reopening of trials for crimes against humanity in Argentina, the increasing availability of files on the repression makes it possible to collate the very ways in which the so-called “fight against subversion” made their own reports.This investigation starts from searching in the files stored in the Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, in the series Memorandums of the local delegation of the Argentine Federal Police. The paper enquires about how the anti-subversive struggle was internally reported, characteristics, topics, moda- lity, frequency and contents of the action reported by federal intelligence and its contributions to the history of repression, based on the Reserved Memorandums written between September 1975 and December 1976. The paper shows how the source contributes to identify temporalities and modalities of repression, to cha- racterize the process of converting a detainee into a subversive, to establish recur- rences in the profiling of the so-called “subversivos”, and to characterize the own perception and assessment of events to force had.

  Keywords: Federal Police, memorandums, dictatorship, history of repression, Ar- gentina


  §


  Recerques i Assajos

  1. Introducción


   ¿Cómo se informaba “puertas adentro” la lucha contra la subversión? ¿Cuáles eran los tópicos, modalidades, frecuencias y contenidos de la acción que informaba la inteligencia de la Po- licía Federal Argentina desde su Delegación Córdoba? ¿Que nos dice sobre la marcha de la represión y las resistencias? Además de informar, ¿qué rol le cupo a esta fuerza en particular en el esquema represivo? El artículo presenta resultados de una investigación mayor basada en la exploración con archivos de la represión resguardados en el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba1 (Argentina), en particular de la serie Memorándums de la Dirección General de Informaciones de la Policía Federal Argentina, Delegación Córdoba (en adelante pf-dc), que forma parte del corpus documental de esa fuerza en poder de la Justicia Federal y que fue- ron digitalizados para su resguardo.2 A más de cuatro décadas del inicio de la última dictadura militar en 1976 y a casi dos de la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina, la disponibilidad creciente de estos archivos producto de la institucionalización de las políticas de memoria nos permite conocer los propios modos en los que se informaba la denominada “lucha contra la subversión”. En primer lugar, es preciso aclarar que otras investi- gaciones de colegas se han centrado en la historia de la represión interrogándose por el lugar de la policía provincial3 o incluso de revisar estos mismos documentos desde una preocupa- ción diferente.4 En nuestro caso, al historizar la cuestión de los derechos humanos y sostener que esta se vincula directamente con el ciclo de politización y radicalización previo, así como con la historia de la represión local y regional, esta documentación nos lleva a preguntarnos por cómo informaban, en su propia matriz de justificación ideológica y de legitimación, de la marcha de la denominada “lucha antisubversiva”.

   Los avances producidos desde la historia reciente argentina5 tienen en la temática específica de la historia de la represión una de las líneas más vigorosas.6 Numerosas obras de síntesis han avanzado en caracterizar la represión, inscribirla en un continuum más amplio, identificar las diferentes agencias y su vertebración dentro de un plan sistemático de represión política, a la vez que han contribuido a especificar el accionar represivo en diferentes zonas del país. Sin embargo, es llamativa la escasa producción de la provincia de Córdoba en términos compara- tivos con otras localizaciones argentinas, incluso su menor presencia en obras de síntesis. Los trabajos que abordan la última dictadura militar a escala local, si bien se han producido avances relevantes —principalmente de estudios renovados en historia—,7 son notables por su menor

   1 Un agradecimiento especial a la licenciada Victoria Chabrando por posibilitar el trabajo con las fuentes en el apm.

   2 Una versión preliminar se expuso en el V Coloquio Internacional Lenguajes de la Memoria y el IV Congreso de Literatu- ra y Derechos Humanos, unc, 2022. La investigación se financia con un subsidio de secyt unc a equipos de investigación.

   3 Paiaro, M. (2016). Exhibir el terror. El Comando Libertadores de América: Entre el asesinato político y la restauración de la honra. En Solis, A.C. y Ponza, P. (Comps.). (2016). Córdoba a 40 años del golpe: Estudios de la dictadura en clave local. Editorial de la Secretaría de Ciencia y Técnica, Facultad de Filosofía y Humanidades (unc), 107-124.

   4 Ortiz analiza memorandos y radiogramas para referir la inclusión de la temática fabril y obrera en las actuaciones de la Comunidad Informativa entre 1976 y 1982. Ortiz, L. (2022). Entre la resistencia a la dictadura y la normalización sindical. El terrorismo de Estado en fiat Argentina. En Crenzel, E. y Robertini, C. (Eds.). Historia y memoria de la represión contra los traba- jadores en Argentina: Consentimiento, oposición y vida cotidiana (1974-1983). Peter Lang.

   5 Águila, G. et al. (Comps.). (2018). La historia reciente en Argentina: Balances de una historiografía pionera en América Latina. Imago Mundi.

   6 Águila, G. y Alonso, L. (Coords.). (2013). Procesos represivos y actitudes sociales: Entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur. Prometeo Libro; Águila, G., Garaño, S. y Scatizza, P. (Coords.). (2020). La represión como política de Estado: Estudios sobre la violencia estatal en el siglo xx. Imago Mundi;Águila, G. (2023). Historia de la última dictadura militar:Argentina, 1976-1983. Siglo xxi.

   7 Investigaciones individuales y resultados colectivos en: Philp, M. (2009). Memoria y política en la historia argentina reciente: Una lectura desde Córdoba. Publicaciones de la Universidad Nacional de Córdoba; Romano, S. (Comp.). (2013). Historias recientes de Córdoba: Política y derechos humanos en la segunda mitad del siglo xx. Editorial Filosofía y Humanidades (unc); Paiaro, M. (2013).


   Recerques i Assajos

   densidad, la relativa fragmentación de los objetos o referencias a la represión dentro de otros objetos principales, y quizás por cierta falta de sistematización de las investigaciones locales en relación con lo conocido y disponible respecto de otros espacios y circuitos represivos a escala nacional.8 De igual modo, ello contrasta con la consolidación de políticas de la memoria loca- les que, al menos desde 2006 con la sanción de la Ley de Memoria Provincial,9 ha cristalizado en la creación de la Comisión y el Archivo Provincial de la Memoria (en adelante apm), el reconocimiento de excentros clandestinos como Espacios de Memoria y la conformación de redes intraprovinciales, entre otros logros que se suman a la sustanciación de trece juicios ya concluidos por delitos de lesa humanidad en la Justicia Federal de Córdoba. Pese a una apuesta fuerte por la renovación temática, los estudios locales siguen concentrando mayores esfuerzos en las décadas anteriores y posteriores a la última dictadura, siendo los años setenta y ochenta más densamente abarcados que los años dictatoriales. En algún momento, esta desigualdad se ligó con la falta o fragmentariedad de las fuentes disponibles, además de una por entonces muy incipiente tradición a historiar con fuentes orales y fuentes no oficiales como los archivos personales. En contraposición a ese momento, en la actualidad hay una abundancia de fuentes, con colecciones completas o parciales, resguardadas principalmente en el apm pero también en organizaciones intermedias, colecciones personales y fondos administrativos institucionales que requieren de mayor exploración y análisis. Además de las condiciones para la investiga- ción académica es de resaltar que, junto con el desarrollo de la historia reciente, la concreción de los juicios10 y la consolidación de las políticas de la memoria11 han permitido avanzar, con distintos ritmos, en el conocimiento de la estructura represiva y de las responsabilidades para sancionar los castigos y acometer las reparaciones. En ese proceso histórico, el involucramiento de las organizaciones del Movimiento de Derechos Humanos12 que han permanecido con

   La forma legal de lo ilegal: La legislación represiva nacional y su incidencia en la provincia de Córdoba (1973-1976). PolHis. Revista de Historia Política (12), 99-117. En la producción de nuestro equipo de investigación: Solis, A.C. y Ponza, P. (Comps.). (2016). Córdoba a 40 años del golpe: Estudios de la dictadura en clave local. Editorial Secretaría de Ciencia y Técnica, Facultad de Filosofía y Humanidades (unc); Inchauspe, L. y Solis, A.C. (2019). Los estudiantes comprendieron la misión de la Universidad: el docente, de enseñar, ellos de aprender. La unc de la intervención a la dictadura: políticas de ingreso y disciplinamiento. En Abratte, J.P. y Roitenburg, S. (Comps.). Hacia los 100 años de la Reforma de 18: Discursos y efectos del reformismo en la historia de la educación, la cultura y la política argentina. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, 143-180; Solis, A.C. (2020). La Perla y la historia reciente de Córdoba. Huellas, fragmentos y acciones para hacer visible lo oculto. En Nanni, S. (Coord.). Memoria y Derechos Humanos: El desafío pedagógico: Miradas desde la sociología, la historia reciente y la literatura infantojuvenil. Nova Delphi Libri; Solis, A.C. (Comp.). (2021). Palimpsesto: Militancias, dictaduras y derechos humanos. Colecciones del ciffyh, Facultad de Filosofía y Humanidades (unc). Se referencian solo los trabajos historiográficos, dejando de lado otras producciones como las propias del campo antropológico local o periodístico, entre las más abundantes.

   8 La excepción proviene del campo de la antropología local con los estudios de Lucía Ríos referidos a las prácticas en torno a la muerte de enemigos subversivos. Ríos, L. (2018). Esbozo etnográfico en torno a la escritura sobre cadáveres en 1975-1976. Avá (32), 153-170.

   9 El 22 de marzo de 2006 la Legislatura Provincial de Córdoba aprobó por unanimidad la Ley de la Memoria, que estableció la

   creación y funcionamiento de la Comisión y el Archivo Provincial de la Memoria en el edificio donde funcionó el Departamento de Informaciones 2 dependiente de la Policía de Córdoba. La Ley Provincial n.º 9286 se puso en vigencia el 21 de abril de 2006.

   10 Luego de una breve etapa transicional que juzgó a los excomandantes en jefe integrantes de las Juntas Militares dictatoriales en 1985, diversas leyes limitaron el camino de la justicia en Argentina. Recién a comienzos del siglo xxi se retomaron los juicios con condena, una vez desmontadas las denominadas “leyes de impunidad” y los indultos otorgados por el expresidente Carlos Menem.

   11 En sentido general, con “políticas de memoria” se refiere a las políticas públicas orientadas al tratamiento institucional de las demandas de memoria, verdad y justicia. Dentro de ellas se incluyen el juzgamiento a los responsables, las políticas de re- paración, la conversión de excentros clandestinos de detención en Espacios para la Memoria, así como las labores destinadas a la consolidación del Nunca Más y a la formación intergeneracional en valores democráticos y derechos humanos, entre otras.

   12 Sobre la historia de las organizaciones que conformaron el movimiento de derechos humanos en Córdoba, véase Solis,

   A.C. (2014). De las comisiones a los organismos en Córdoba: Derechos humanos, dictadura y democratización. En Kotler, R. (Coord.). En el país del sí me acuerdo: Los orígenes nacionales y transnacionales del movimiento de derechos humanos en Argentina, de la dictadura a la transición. Imago Mundi y Red Latinoamericana de Historia Oral, 129-156; Solis, A.C. (2012). La cuestión de los derechos humanos: De la posdictadura a la democracia excluyente (Córdoba, 1989-2002). En Gordillo, M., Arriaga, A.E.,


   Recerques i Assajos

   mayor durabilidad en la provincia fue conformando una red de actores viejos y nuevos en el sostenimiento de ese proceso entrelazado de memoria, verdad y justicia que, en las últimas dé- cadas, implicó asumir el desafío de ser parte de la institucionalidad estatal al diseñar y ejecutar políticas públicas.

   Ahora bien, ¿por qué centrar en Córdoba esta reflexión? La provincia de Córdoba es una de las más importantes de Argentina. Una provincia mediterránea, tradicionalmente estratégica en la conexión interna entre la sección más litoral o atlántica del país y la región norte y oeste, tuvo en la segunda mitad del siglo xx un rápido crecimiento en su ciudad capital, también llamada Córdoba, que se caracterizó por un rápido proceso de industrialización y un aumento considerable de su matrícula universitaria. Fue por ello una provincia protagónica en el ciclo de radicalización política y de movilización social que caracterizó a los años de la década de 1960 y primeros de la siguiente, siendo particularmente relevante la acción de su sindicalismo combativo y del clasismo, más la fuerte presencia y desarrollo temprano de organizaciones político-militares, junto con diversas formas de radicalización obrera, religiosa, estudiantil y barrial que tuvieron, además, un importante protagonismo de mujeres. Con una fuerte partici- pación en el ciclo de protesta de entre décadas y conocida por acciones significativas de lucha como el Cordobazo de 1969 y el Viborazo de 1971, Córdoba ciudad fue también escenario anticipado de la represión. Desde el aumento de la prisión política para modelar el conflicto sociopolítico hasta los consejos de guerra a dirigentes sindicales destacados, ya en tiempos de la autodenominada Revolución Argentina iniciada con el golpe de Estado de 1966 la ciudad sufrió los intentos de desarticulación de sus sectores más radicalizados y movilizados. En 1973 se produjo la llegada del peronismo al poder provincial, en sintonía con lo ocurrido a escala nacional, una vez levantada la proscripción de su partido, que se había mantenido desde el golpe de 1955. Lo distintivo a escala provincial fue que en 1974, y producto de la disputa en- tre diferentes sectores al interior del peronismo, un golpe policial destituyó a las autoridades provinciales constitucionales, hecho que se conoció como el Navarrazo,13 y desde entonces se mantuvo intervenido el Poder Ejecutivo provincial, hasta el momento de un nuevo golpe de Estado, producido el 24 de marzo de 1976. Esta breve historización es precisa para situar las características del adelantamiento represivo que se vivió en la provincia y en la ciudad, hecho que fue favorecido por la territorialidad de las fuerzas represivas, con un creciente protagonis- mo del Ejército en articulación con otras fuerzas armadas y de seguridad. Ese adelantamiento represivo incluyó diferentes modalidades legales e ilegales, una progresiva militarización y un fuerte disciplinamiento laboral, en particular en esferas estatales de gestión provincial o nacio- nal. Lo ocurrido no fue exclusivo de esta provincia, y se corresponde con la noción de ciertas continuidades represivas, al igual que otros estudios que indagaron la reformulación de las políticas bajo otros momentos, incluso en el tercer gobierno peronista, marcado por cambios en la legislación, el aumento de penas o la especificación de delitos,14 además de una creciente denuncia pública del avance desmovilizador.


   Franco, M.J., Medina, L., Natalucci, A., Solis, A.C. La protesta frente a las reformas neoliberales en la Córdoba de fin de siglo. Ferreyra Editor, 307-352.

   13 Golpe policial contra las autoridades del Gobierno provincial elegidas constitucionalmente en 1973. Se denomina Navar- razo por referencia al apellido del jefe policial, Navarro.

   14 Franco, M. (2012). Un enemigo para la Nación: Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976. Fondo de Cultura Económica.


   Recerques i Assajos

   Respecto de su problematización, es preciso iniciar este derrotero desde la pregunta por el papel de las policías en la represión dictatorial argentina. Como señala Águila, haciendo un balance en 2018 de las producción sobre el tema:

   En esta dirección, los balances o estados de la cuestión disponibles abundan sobre el impacto del terrorismo de Estado sobre las fuerzas de seguridad y las policías, señalan la centralidad de la problemática en las políticas estatales y en los estudios académicos a partir de la transición democrática, exploran las continuidades y la persistencia hasta la actualidad de dispositivos y prácticas instalados en los años dictatoriales y en la militarización de las fuerzas de seguridad, sin dar cuenta de que carecemos de estudios en profundidad sobre las policías en el período que se extiende entre fines de los años 60 y principios de los 80.15


   Esa constatación de la historiadora es aún mayor en ciertas provincias, donde los estudios de la represión son todavía incipientes. Para Águila, la dominancia en la agenda sobre la repre- sión dictatorial de los estudios abocados a la centralidad de las Fuerzas Armadas ha limitado conocer el rol que asumieron las policías en varios aspectos que hacen desde lo normativo, ideológico, modalidades y tipos de involucramiento con otras agencias. Plantea, por lo anterior, cuatro cuestiones a tener en cuenta a la hora de estudiar policías: 1) el problema de la militari- zación, 2) la articulación entre rutina y novedad en el ejercicio de la represión, 3) el modo en que la policía se implicó en la “lucha antisubversiva” y 4) el problema de la territorialidad de la represión.16 Tomando esta agenda como desafío, el presente artículo procura contribuir en estas líneas de entrada, al especificar las potencialidades de esta fuente para dilucidar algunas de estas cuatro relevantes cuestiones, en particular el rol de esta policía en la represión y los aportes de sus memorandos a la historia de la represión. A su vez, coincidimos con las postulaciones que, si bien reconocen la excepcionalidad de la represión dictatorial, la inscriben en prácticas de larga data mostrando, por ejemplo, que la calificación de “enemigo interno” se fue conno- tando de diversos modos y que, para ciertos sujetos, la exposición a la violencia represiva ha sido una constante.17 En este sentido, el estado de la cuestión realizado por Agustina Kresic18 es por demás relevante, pues incluye las actuaciones policiales dentro de una periodización más larga, atravesando diferentes regímenes políticos y distinguiendo —de manera acertada— el involucramiento institucional de las fuerzas policiales en otras acciones en las que se partici- pó de modo no institucional, como fue la integración de algunos de sus miembros a grupos paraestatales, particularmente en la antesala del golpe de 1976. De igual modo, veremos que ambas dimensiones de actuación suelen estar presentes en los análisis.


   15 Águila, G. (2018). Policías, represión y “lucha antisubversiva”: Exploraciones sobre el rol de las policías en el accionar represi- vo de los años 70 en Argentina. Folia Histórica del Nordeste (32), 124.

   16 Ibid.

   17 Lvovich, D. (2020). La violencia dictatorial y la violencia estatal de largo plazo en el Cono Sur de América Latina: Entre lo excepcional y lo habitual. História: Questões & Debates (68:1), 85-108.

   18 Kresic, A. (2020). El aparato represivo en su capilaridad: las policías. Balance crítico y aportes desde la historia reciente.

   Historia Regional (42), 1-12.


   Recerques i Assajos

  2. La Policía Federal en la historia de la represión


   Definida en la actualidad como una fuerza de seguridad del Estado y como auxiliar de la justicia, dependiente del Ministerio de Seguridad, la Policía Federal es de larga data en la Ar- gentina y su denominación se impuso a la anterior Policía del Estado en 1945, dando cuenta de su alcance territorial nacional. Por ello, una parte de su acción se liga con los denominados “territorios nacionales”, aquellos de más reciente apropiación en la consolidación del Estado Nacional que cristalizaron una jurisdiccionalidad anterior a su provincialización, ocurrida con el peronismo histórico. Respecto de antecedentes directamente vinculados a la actuación de la Policía Federal, la tesis doctoral de Ariel Eidelman19 historiza las agencias represivas del Estado; su primer capítulo es minucioso en la conformación de la Policía de Ciudad —luego devenida en Policía Federal— y sus transformaciones, dentro de una meticulosa reconstrucción de las agencias represivas y de inteligencia militar y del Estado, en una mirada de mediana duración de las acciones, fundamentos doctrinarios y lógicas organizacionales que cubren desde inici- os del siglo xx hasta los primeros años sesenta. Más recientemente, hay investigaciones que han contribuido a especificar su compromiso y responsabilidad con la denominada “lucha antisubversiva”. De las investigaciones que constituyen antecedentes específicos, recuperamos el trabajo de Pablo Scatizza en el que aborda la Delegación Neuquén de la Policía Federal Argentina desde “la tensión entre la sistematicidad que caracterizó al dispositivo represor du- rante la última dictadura militar y sus años previos, y los diferentes niveles de autonomía que adquirieron determinadas agencias represivas que lo constituyeron”.20 Con un minucioso tra- bajo de fuentes, el historiador demuestra cómo desde 1975 se fue configurando un entramado represivo en torno a las tareas de inteligencia, donde la Delegación de la Policía Federal fue central al articularse con otros componentes del dispositivo represor. Asimismo, entiende que la autonomía relativa de esta fuerza policial respecto de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército, se expresó en las tareas propias de inteligencia que realizaba antes y después del golpe, las vinculaciones con fuerzas de represión legales y paralegales y en su tradición jurisdicción sobre ciertos delitos federales ligados a juventud, drogas y subversión. Con su trabajo como disparador, surge el interrogante respecto de otros espacios donde no había el antecedente histórico del rol de esta fuerza en los denominados “territorios nacionales” se desarrolló un sentido de autonomía similar al planteado por Scatizza para Neuquén, y en particular para Córdoba, donde tradicionalmente el Ejército ha tenido un peso territorial mayor. ¿Cuánto de sistematicidad y autonomía hubo en Córdoba en las diferentes fuerzas represivas articuladas? El interrogante excede los objetivos del artículo pero no deja de ser sugerente. Por su parte, Eva Muzzopapa analiza las transformaciones de las policías provinciales, e historiza algunas deconstrucciones, dando cuenta de los vínculos que en los diferentes territorios tuvieron con otras fuerzas de seguridad o armadas.21

   Desde una preocupación diferente, anclada en la construcción sociohistórica del problema

   de la seguridad, según Hathazy una primera transformación se dio hacia 1978 —que podría- mos referenciar aún con la pretensión refundacional de la dictadura—, pero será recién hacia 1981-1982 que se advierte un cambio institucional de envergadura respecto de cómo se en-

   19 Eidelman, A. (2010). El desarrollo de los aparatos represivos durante la “Revolución Argentina”, 1966-1973. [Tesis de docto-

   rado, uba]. http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1412.

   20 Scatizza, P. (2017).Autonomía y sistematicidad del dispositivo represor. La Policía Federal en Neuquén (1975-1978). Páginas (21), 155.

   21 Muzzopapa, E. (2017). Militarización sin militares. Cuadernos de Marte. Revista Latinoamericana de Sociología de la Guerra (13), 55-86.


   Recerques i Assajos

   tendía la seguridad fuera de la dimensión represiva ligada a la lucha antisubversiva. De todos modos, para nuestro trabajo, nos interesa su caracterización del momento anterior, el propia- mente dictatorial:

   [...] durante la dictadura la noción de “seguridad interior” se enmarcaba en la lucha contra la “subversión” y la violencia política liderada por militares.A nivel adminis- trativo y político, desde 1978, todavía bajo un régimen de secreto, en el Ministerio del Interior, se crea en la Secretaría del Interior la “Dirección General de Segu- ridad Interior” —que reemplaza a la de “Asuntos Policiales”— a cargo de dirigir, coordinar, armar, reglamentar y formar a la Policía Federal, policías provinciales y territoriales, además de entender en “los derechos individuales de personas afecta- das por la lucha contra subversión”,“la seguridad física y jurídica de las personas”, “en personas por Estado de Sitio”, en “redes de comunicaciones” y “asesorar en cuestiones orgánico funcionales de las policías” (Decreto “S” 325, 14 de febrero de 1978, Anexo II, pp. 18-19).22

   Esa nueva inscripción institucional ocurrió después de los años que trabajamos. Para 1975 y 1976, en los documentos producidos por la pf-dc, el destinatario de sus informes propios o pedidos es la Dirección de Interior (en la figura de su director), que, entendemos, era de quien dependía. Pese a estos antecedentes reseñados, en los estudios desde Córdoba, la delegación de la Policía Federal Argentina no se ha constituido aún en objeto de estudio en ninguno de sus periodos de actuación.


  3. Córdoba en la historia de la represión


   Dentro de la historia argentina, si bien ocurrió un adelantamiento represivo en Córdoba desde el Navarrazo, recién en el último tercio de 1975 y comienzos de 1976 hubo claros signos de cambio en el patrón represivo. En la provincia de Córdoba funcionaba la sede del Comando del III Cuerpo de Ejército, que controló la represión en diez provincias argentinas del centro y nororeste, a cargo del general Menéndez desde septiembre de 1975. La red represiva montada, que adquirió toda su sistematicidad y coherencia después del golpe ocurrido el 24 de marzo de 1976, tuvo como epicentro al Destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren, que concentraba toda la información, procesaba el trabajo de inteligencia y participaba en la co- ordinación de las acciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la llamada “Comunidad Informativa de Inteligencia”. La red articulaba los centros clandestinos La Perla con Campo de La Ribera, el D2, dependencias policiales, militares, penitenciarias y de gobierno.23 En concre- to, en la ciudad de Córdoba y su inmediato hinterland, donde se ubicó La Perla, encontramos los siguientes puntos y funciones en la red y trama represiva.A partir de la tarea realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la información disponible en el Registro Úni-


   22 Hathazy, P. (2021). Las emergencias de la seguridad democrática en Argentina. Problematizaciones públicas y políticas de seguridad en la posdictadura (1982-1992). Desarrollo Económico (vol. 61, n.º 234), 177. https://ojs.ides.org.ar/index.php/desar- rollo-economico/article/view/168/57.

   23 Información disponible en el sitio oficial de los espacios de Córdoba, http://www.apm.gov.ar/?q=lp/1-la-perla-centro-clandesti- no-de-detenci%C3%B3n-tortura-y-exterminio (consulta: 2-9-2019).


   Recerques i Assajos

   co de Víctimas del Terrorismo de Estado (en adelante ruvte)24 existe una sistematización para mapear la represión. Dicha sistematización producida distingue entre Centros Clandestinos de Detención (ccd) y Puntos de Apoyo (pa). Dentro de los centros clandestinos principales, en la ciudad de Córdoba funcionaron Campo de la Ribera25 y el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D-2),26 convertidos hoy en sendos espacios de memoria. El primero estaba bajo autoridad del Ejército y con funcionalidad previa de prisión militar; el segundo de- pendió de la órbita de la policía provincial. La importancia de la policía en la represión local se afirma por integrarse al registro de ccd y pa a la Jefatura Policial,27 la Alcaldía de Córdoba, seis comisarías, la delegación Córdoba de la Policía Federal y la Guardia de Infantería de la Policía provincial.28 Junto con esta red territorial policial se encuentran los sitios dependientes de las fuerzas armadas: además de Campo La Ribera, el Destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren, dependiente del Ejército,29 el Comando de Brigada de Infantería Aerotransportada IV30 (en una localidad aledaña, camino a La Calera) y la Escuela de Aviación Militar dependi- ente de la Fuerza Aérea.31 Junto con estas dependencias, en la ciudad funcionaron otros lugares de detención clandestina, aunque con menor envergadura, en agencias estatales como la Mu- nicipalidad, algunas escuelas o sedes ministeriales. A ello se sumó una red de puntos de apoyo en la que destacan los puntos sanitarios, que incluyeron al Hospital Militar Córdoba y Sanidad Policial. El primero de ellos ha sido señalado, además, como lugar de partos clandestinos.

   La red represiva se completó con el lugar de las cárceles locales en el dispositivo represivo, que en la época eran tres: Unidad Penal 1 o Penitenciaria de Barrio San Martín, la Unidad Penal 2 o Cárcel de Encausados y la Unidad Penal 5 del Buen Pastor, que era un penal de mujeres.32 Ahora bien, el esquema represivo excedió la ciudad capital, siendo particularmente importante la zona aledaña que se extiende por el oeste y el norte. De este hinterland destaca el predio de La Perla. Ubicado sobre la Ruta Nacional n.º 20 en el ejido de la localidad de Malagueño del departamento Santa María, este excentro de detención clandestina, tortura y exterminio (cdctye) fue conocido también como la Universidad o “Arriba”, por su funci- onamiento integrado a un predio menor denominado La Perla Chica, La Perlita, Escuelita, Perla Vieja o Malagueño, ubicado del otro lado de la ruta mencionada.33 La Perla dependió del Ejército y allí funcionaron luego las dependencias del Arma Brigada de Caballería Aerotrans- portada.34 En el momento de su mayor producción represiva, este sitio y la vasta red descripta estuvieron bajo la autoridad militar del Comando del III Cuerpo de Ejército.


   24 La versión consultada es la que estuvo disponible hasta el final del gobierno de C. Kirchner en la página de la sdh Nación. Consta de dos tomos, ordenados alfabéticamente.

   25 En la zona ribereña del río Suquía, al este de la ciudad.

   26 Ubicado en el centro, en proximidades de la plaza San Martín, que es la principal del casco histórico urbano. Con posterio- ridad esta agencia represiva fue trasladada a cercanías de la plaza Colón y luego a barrio Güemes.

   27 Se indica como locación el periodo en que esta funcionó en las instalaciones del Cabildo, en plaza San Martín.

   28 Emplazada en el centro de la ciudad.

   29 En el parque Sarmiento, hoy sede de la Universidad Provincial. Fue señalizado en el año 2014.

   30 Ubicado en zona oeste, camino a la localidad de La Calera. Allí funcionaba una Unidad de Comando, Área 311.

   31 Al oeste capitalino, camino a Carlos Paz.

   32 Ninguno de los tres penales funciona como tal en la actualidad. Desde la llegada del peronismo al poder de la provincia en 1999, las cárceles de la ciudad fueron trasladadas fuera del ejido capitalino y se crearon nuevos penales en el interior provincial.

   33 Este sitio se habría encontrado en la entrada de la mencionada localidad y funcionó en momentos articulado con La Perla.

   34 La Perla fue señalizada en el año 2007 según la Ley n.º 26691 de Sitios de Memoria y abierta al público el 10 de diciembre de 2009. Hoy es un Espacio de Memoria y promoción a los derechos humanos.


   Recerques i Assajos

  4. La Policía Federal en Córdoba


   ¿Cuál fue el rol de la Policía Federal en un espacio que no había sido un territorio nacional previamente? ¿Cómo participó en la represión dictatorial y en la previa a esta? Hasta ahora la referencia más difundida han sido las menciones a esta fuerza policial federal en las sentencias de los juicios por delitos de lesa humanidad desarrollados en la Justicia Federal de Córdoba en el presente siglo. En los juicios se han usado los memorandos para dar cuenta de lo informado en las reuniones de la Comunidad Informativa, con el propósito de demostrar la coordinación de las diferentes agencias represivas en el territorio, aunque también algunos debates o puntos de fricción entre fuerzas. En segundo lugar, se han usado estos memos para demostrar el arma- do de versiones oficiales de ciertos hechos represivos. En particular, las muertes en enfrentami- entos que luego se demostró que fueron fraguados, ejemplificadas en imputaciones relativas al accionar del Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia. Otras referencias puntu- ales se encuentran en fallos relativos a los asesinatos de presas y presos políticos, en su mayoría detenidos con anterioridad al golpe, que fueron presentados oficialmente como víctimas de enfrentamientos (que resultaron fraguados) o de (falsos) intentos de fuga. En estos últimos casos, la justicia ha demostrado que tales asesinatos ocurrieron con la modalidad de “operati- vos ventilador”, es decir, acciones represivas en que los/as prisionero/as fueron sacados/as del penal, ejecutados/as y comunicados/as como muertes producidas en respuesta a su accionar subversivo, mediante la difusión pública de comunicados oficiales que construían una versión falsa de la causa y condiciones de sus muertes. Una tercera mención a esta policía se encuentra en una causa juzgada con anterioridad a este ciclo de justicia, contra la reconocida integrante de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba, Sonia Torres.35 En efecto, en 1998 una nota perio- dística publicada en el diario La Voz del Interior a la abuela Sonia sobre la desaparición de su hija

   —que había sido estudiante de la Escuela Manuel Belgrano— motivó la denuncia por injurias del propio Tránsito Rigatuso, conocido implicado en la formulación de listas de estudiantes en la antesala del golpe. En dicha sentencia, absolutoria para la querellada, quedó demostrado que la Policía Federal intervino en varias ocasiones citando a estudiantes y a padres para incidir correctivamente en el supuesto proceso de indisciplina que vivía el colegio preuniversitario. Estas citaciones incluyeron amedrentamientos explícitos. Si bien el eje del debate judicial giró en torno a las menciones a la participación de Rigatuso en la confección o distribución de listas de estudiantes que luego fueron desaparecida/os, las recurrencias a la mención de esta fuerza sugiere que la injerencia de la Policía Federal puede asociarse con la jurisdicción nacional del colegio preuniversitario, pues incluso después del golpe hay territorios y agencias similares donde intervino esta policía. En síntesis, este rastreo por su uso judicial demuestra su inclusión en las tareas represivas pre y posgolpe, aunque son aún huellas fragmentarias.

   A diferencia del uso judicial, el artículo se basa en la consulta y sistematización parcial (1975- 1976) de los Memorandos Reservados de la dgi de la pf-dc. Junto con los memorandos deno- minados “radiogramas”,36 ambos son parte de la colección Policía Federal del apm. Los memo-

   35 Juzgado Correccional de 3.ª nominación de Córdoba sentencia número: veintiocho Córdoba, trece de agosto de dos mil dos “torres sonia o torres de parodi sonia p.s.a. de Injurias y Calumnias” (Causa Letra “T”, n.º 7/99). En dicho juicio los que- rellantes fueron el doctor Tránsito Rigatuso y su apoderado, doctor Mariano Arbonés. Esta sentencia fue publicada en la prensa e incluida en la obra de 2004 Los niños desaparecidos y la Justicia: Algunos fallos y resoluciones (tomo III). Abuelas de Plaza de Mayo. 36 Tecnología para enviar información. El radiograma es un documento en el que se asienta el comunicado enviado por radio (o eventualmente por teléfono).


   Recerques i Assajos

   randos reservados (conservados en biblioratos con orden cronológico descendiente) incluyen informaciones propias y otras que llegaban al servicio, siendo la más frecuente el levantamiento de información producida en radiogramas o la síntesis de reuniones en las que la pf participaba. En efecto, los Memorandos Reservados contienen más que la información resumida de los radiogramas, pues pareciera tratarse de un subconjunto de comunicación institucional donde se contestan pedidos, se elevan informes y se intercambia o se recepta información de otras agencias o niveles. Estos memorandos son de carácter reservado, es decir, destinados a circular internamente en la fuerza o entre fuerzas, y en su mayoría son de elevación a las autoridades propias de las que dependía el servicio a escala nacional. En algunos casos puntuales los memo- randos llevan un sello superior de secreto, anticipando la confidencialidad del asunto tratado.37 Dentro de esta carpeta se incluyen los memorandos de las reuniones de la denominada Comu- nidad Informativa,38 y datos que confirman la socialización en estas reuniones de los informes por zona y subzona,39 algunas informaciones coyunturales de probables hipótesis de conflicto o de información diagnóstica en lo referido al ámbito subversivo, gremial, estudiantil y econó- mico, y llamativamente menos en lo político partidario o religioso; lo que hace presumir que no eran visibilizados como ámbitos especialmente conflictivos. En total, para la confección de este artículo se relevaron cerca de seiscientos folios digitalizados que van desde septiembre de 1975 hasta diciembre de 1976.40 Con respecto al tratamiento discursivo, se aclara que los térmi- nos incluidos corresponden a los usos dados en los documentos; palabras como “subversivos”, “delincuentes”, “detenidos”, entre otras, surgen todas ellas de la propia documentación y se consignan de ese modo sin utilizar encomillados textuales en cada caso a fin de resguardar la inteligibilidad del artículo.


  5. El rol de la Policía Federal Delegación Córdoba


   En base a los memorandos reservados producidos desde septiembre de 1975 hasta fines de 1976, la fuente no permite por sí misma hacer una historia de esta policía en represión, aunque sí reconstruir indicios de algunas de las tareas que desempeñó. En primer lugar, la pf-dc parti- cipó sistemática y activamente en las reuniones de la Comunidad Informativa. Generalmente desarrolladas en el predio militar del comando del III Cuerpo, las presidía un alto mando del Ejército e incluyeron en calidad de miembros fijos a representantes —en su mayoría los titu- lares— de: Servicio de Inteligencia de la Aeronáutica (sia), Servicio de Inteligencia del Estado (side), Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia (D2), el jefe de Inteligen- cia de la Agrupación Escuela de Aviación, Destacamento de Inteligencia del Batallón 141 del Ejército, Secretaría de Seguridad de la Provincia de Córdoba y el representante de la oficina

   37 Contienen desde informaciones descriptivas —informes de autoridades provinciales, respuestas a solicitudes de datos sobre personas específicas o copias de la solicitud de pase a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a determinados presos y pres- as— hasta el detalle del seguimiento de la visita de los delegados de Amnesty que llegaron a la ciudad en noviembre de 1976.

   38 De este subconjunto lo preservado es igualmente dispar; en ocasiones, la toma de notas es breve y formal, y en otras es más desplegado, incluyendo informes parciales. No se encontró hasta el momento referencias escritas directas a la metodología clandestina de la represión ni mención de los centros clandestinos.

   39 En principio había reuniones con los titulares, y más ocasionalmente estas incluyeron a los referentes de las subzonas que traían novedades del interior provincial, una vez consumado el golpe de Estado, como demostraremos.

   40 En cuanto al estado de la colección, en general las digitalizaciones son visibles, pero el estado original de los documentos no siempre es óptimo; en ocasiones tiene líneas o bordes cortados, pueden faltar folios o la copia resguardada no resulta legible.


   Recerques i Assajos

   técnica de la pf-dc.41 Es decir, que participó de la articulación represiva en la centralización de información. Su actuación no era solo de articulación informativa sino también en términos operacionales. En efecto, la segunda huella es la conformación de un Grupo Interrogador de Detenidos que actuaría en la Penitenciaría de Encausados (Penal de Barrio San Martín) bajo la dependencia de la Jefatura del Área 311 del Ejército; además de interrogar, al parecer este grupo se encargaría de centralizar la totalidad de los procedimientos “antisubversivos” y analizar la información disponible. En esa ocasión, y dado el previsible cúmulo de trabajo que tendrían, se instó a la colaboración de las fuerzas, constando que la pf-dc aportaría los suboficiales.42 En tercer lugar, hacia mediados de 1976, a través de un memo de la reunión de la Comunidad Informativa, y con motivo de deliberar sobre una posible acción subversiva en gestación, se informaba que dentro de las medidas a tomar se incrementarían a) las tareas de identificación de activistas y de centralización de la información de inteligencia y b) las tareas de vigilancia en los establecimientos educativos a fin de evitar la infiltración en las casas de estudio.43 Aquí sur- gieron algunas novedades. La primera fue que la Policía Federal asumió su responsabilidad en “la detección de activistas en los organismos nacionales” asentados en la provincia. La segunda fue que se destinó a soldados conscriptos, a quienes se les daría la baja adelantada, para actuar como infiltrados en la universidad, a razón de dos por cada facultad, con el objetivo de evitar la captación de estudiantes por parte de las organizaciones. Asimismo, se solicitaba apoyo a la Fuerza Aérea para realizar igual tarea en las fábricas, sin mayores precisiones sobre la modalidad o cantidad de personal afectado.

   Estos primeros indicios muestran que la articulación de inteligencia y operativa implicó

   en la provincia la dirección del Comando del III Cuerpo del Ejército, con un rol igualmente destacado de la Jefatura de la IV Brigada de Infantería, y con la participación activa de las fuerzas armadas y de seguridad con presencia territorial, entre ellas la Policía Federal Delega- ción Córdoba. Se incluyó además, en la Comunidad Informativa, a un funcionario del área de seguridad del Gobierno provincial, único ámbito de gestión estatal que no era una fuerza. En base a lo anterior, las fuentes documentales contienen mayor información sobre la por ellos denominada “lucha contra la subversión” que sobre la actuación especial de la pf. La primera utilidad de los memorandos es que permiten adelantar una primera periodización, que, si bien coincide con cortes institucionales, esclarece las tareas que se realizaron en la etapa pregolpe de las que se realizaron después del 24 de marzo de 1976.


   41 En varias reuniones, cuando se indica quién participa de la pf-dc se menciona “y un representante por la Oficina Técnica”. Según Scatizza (2017), esta oficina se ocupaba de la Inteligencia.

   42 Archivo Provincial de la Memoria. Córdoba. Fondo: Policía Federal Argentina. Delegación Córdoba. Serie: Memorandos. Carpeta: Memorandos reservados (en adelante citado como Memorandos). Memorandos, dgi, cd.“r”, 10 y 12 de diciembre de 1975. Las tareas consistían en organizar la recepción, clasificación, identificación, interrogatorio y explotación de documentos. En la sentencia de la causa Videla, que trató sobre los presos y presas políticas asesinadas de la Unidad Penitenciaria 1, se toma la conformación de este primer grupo interrogador como un hito en el proceso de construcción de una modalidad represiva que combinaba elementos legales e ilegales, entre otras, por la conformación heterogénea de sus integrantes.Tribunal Oral en lo Criminal Federal n.º 1 de Córdoba (2010). “videla Jorge Rafael y otros, p.ss.aa Imposición de tormentos agravados, Ho- micidio calificado, Imposición de tormentos seguidos de muerte, Encubrimiento” (Expte. n.º 172/09) y “menéndez, Luciano Benjamín y otros p.ss.aa. Privación ilegítima de la libertad agravada, Imposición de tormentos agravados” (Expte. M-13/09), protocolizado n.º 63/2010 [Jaime Díaz Gavier (presidente), Carlos Lascano; José Pérez Villalobo y Carlos Ochoa], 357 y ss.

   43 Memorandos, dgi, cd.“r”, n.º 107, del 22 de junio de 1976.


   Recerques i Assajos

  6. La marcha de la represión. Ordenando la llegada


   Es conocido que, en la historia de la represión local, el año 1974 constituye un hito porque, una vez producido el Navarrazo y hasta el golpe, el ritmo y la intensidad de la represión se re- crudecieron. Ello ocurrió de la mano de la acción estatal de la Policía provincial, pero también de la violencia paralegal y paraestatal que podía o no contener esa fuerza, y que sumaba otros actores en el proceso de persecución y ataque a los sectores combativos, fueran estos de la iz- quierda peronista o marxista y de otros grupos radicalizados. Paiaro identificó ese cambio con la combinación de formas de represión legales e ilegales, además de analizar que algunas accio- nes tuvieron un claro sentido pedagógico de disciplinamiento mediante la difusión del terror al conjunto de la sociedad.44 En nuestros estudios previos, vimos cómo entonces comienzan a modificarse la represión y las respuestas sociales a la violencia estatal y paraestatal, lo que se intensificará en el segundo semestre de 1975. Esto ha sido luego ratificado por los juicios por delitos de lesa humanidad realizados en Córdoba, donde en varios de ellos se han incorporado casos del periodo predictatorial, desde 1974 hasta la antesala del golpe.

   Por otra parte, en el debate general, cada vez hay más consenso en tomar el año 1975 como hito demarcatorio en el inicio de un cambio significativo en la política represiva, principal- mente porque entonces se fijó la estrategia de exterminio clandestino que luego se aplicaría de modo generalizado y sistemático una vez consumado el golpe de Estado. En Córdoba, a las detenciones y allanamientos se agregaron los secuestros, las desapariciones transitorias y las permanentes, la aparición de personas asesinadas y el incremento de las denuncias públicas sobre la escalada represiva.

   Ahora bien, ¿cómo se lee en la fuente consultada este cambio en el patrón represivo, que es

   deudor de la progresiva centralización y hegemonía del actor militar en coordinación con las otras fuerzas que operaban en el territorio? Entre septiembre y diciembre de 1975, la dinámica principal observable en los memorándums es la que denominamos “de un apresurado ordena- miento”, en particular de la situación de los numerosos presos y presas que se encontraban en diferentes situaciones legales y alojados en lugares diversos. Es clara cierta urgencia por dejar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (en adelante pen) a quienes se consideró “peligrosos” y no tenían procesamiento judicial. Este apresuramiento reconocía de manera explícita como causa la preocupación manifestada en reuniones de la Comunidad Informativa respecto a que varios presos políticos que eran “subversivos” no se encontraban aún a disposición del pen, por lo que podían ser puestos en libertad por la acción de la justicia.45 Ello no es menor: la diferencia entre la represión pre y posgolpe muestra la importancia de controlar el Estado en todos sus niveles y poderes, y a la vez que en la etapa anterior todavía había alguna autonomía o al menos no coordinación entre diferentes poderes del Estado.

   Al mismo tiempo, dentro de este ordenamiento de las tareas burocratizadas de tratamiento a los prisioneros se produjo una regularización de las reuniones de la Comunidad Informativa desde septiembre y una sistemática tarea de informar a los superiores respecto de lo aconte- cido en materia de lucha contra la subversión en Córdoba, al menos desde la pf-dc. En las reuniones de la Comunidad se delineaba la ejecución de las acciones generales pero también se analizaron caso por caso la situación de los presos a disposición del pen, lo que llevó en oc-

   44 Paiaro, M. (2016). Exhibir el terror… Op. cit., 107-124.

   45 Memorando, dgi, cd. del 10 de diciembre de 1975 informando la reunión de la Comunidad Informativa.


   Recerques i Assajos

   tubre a plantear la necesidad de reuniones semanales, los días miércoles a las diez de la mañana. Esa tarea de centralización explica, además, la conformación del primer grupo interrogador mencionado en el punto anterior.

   Desde una mirada de síntesis, se observan las siguientes tendencias entre septiembre y di- ciembre de 1975:

   1. Estandarización progresiva de las prácticas represivas, que incluía la elevación semanal de resúmenes de los procedimientos realizados mediante la confección de un cuadro de síntesis con el siguiente formato, aunque no se encuentran todas las fichas, en ocasiones solo la nota de alzada.46

   2. Elevación de listados de personas detenidas de las que se pide o se informa su pase a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (pen). En la mayoría de los casos estas listas incluyen el nombre de la persona completo, datos de su ocupación, mención a poseer antecedentes, adscripción política atribuida, hechos endilgados y alguna caracterización sobre peligrosidad, vínculo comprobado o probable con otras personas u organizaciones, aclaraciones de otras acciones en las que habría participado, etc.

   3. Elevación de listados de personas detenidas informando la situación procesal, causa y juez interviniente. En ellos, junto con la filiación se refieren las leyes o ilícitos que ha- bría cometido, el juzgado donde está radicada la causa, la adscripción política atribuida y otras informaciones, como una descripción de quién lo detuvo o dónde se encuentra apresado/a, y ocasionalmente los vínculos familiares o políticos con otras personas. En varios casos hemos observado que las personas que están en la lista de Procesados apare- cen luego en el listado de personas que pasan a disposición del pen.

   Esta caracterización sumaria de los contenidos observables nos permite visualizar el afán por sistematizar información y la situación procesal de las personas detenidas legalmente. Cabe recor- dar que en Córdoba, hacia fines de diciembre de 1975, ya se habría establecido el funcionamien- to de La Ribera como centro clandestino dependiente del Ejército, en el predio de la antigua prisión militar. De todos modos, la utilización de la sede policial provincial del D2 como lugar legal e ilegal de detención o secuestro, y muchas veces antesala de su pase a una prisión legal, también ha sido comprobada por la justicia para la etapa pregolpe. En síntesis, entendemos que la información resguardada en los memorandos para esta etapa muestra la aún escasa centralización de información y la multiplicidad de agencias represivas que actuaron en el territorio, al igual que la significativa importancia que la centralización de facto operada por la militarización de la represión produjo, con la consecuente sistematización de sus modalidades.

   A inicios de 1976, en las reuniones de la Comunidad Informativa se incluyeron balances diagnósticos y se fue estandarizando la referencia a diferentes ámbitos: fabril, estudiantil, polí- tico, gremial y subversivo. Se destaca que los ámbitos político y religioso, a veces incorporados, no resultan los más frecuentes, mostrando que ambos no constituían una real amenaza para las fuerzas represivas. De igual modo, es posible advertir cierta obsesión con epec47 por la im- portancia de su gremio y quizás por su rol estratégico. Asimismo, la relevancia dada al campo

   46 Los cuadros de doble entrada sistematizan, de manera cuantitativa, las siguientes categorías de relevamiento: Procedimientos, total, resultados positivos y negativos; Detenidos, totales, por identificar, procesados y prófugos; Secuestro de armas, largas y cortas, explosivos y mechas, municiones, y Secuestro de panfletos, bibliografía, prendas militares, planos y documentación.

   47 Empresa Provincial de Energía de Córdoba, conocida por el liderazgo combativo de su sindicato Luz y Fuerza, con refe- rentes como Agustín Tosco, uno de los protagonistas del Cordobazo.


   Recerques i Assajos

   gremial obedece a que era factible ser “captada por la subversión” junto con la relevancia del campo intelectual “y Tercer Mundo”.48

   En enero de 1976, coincidente con el Operativo Moncholos,49 se respondieron informes solicitados a la fuerza sobre las diferentes vertientes y ámbitos de actuación del peronismo. La pf-dc elevó informes de los denominados Partidos Neoperonistas en Córdoba.50 De igual modo, se informaron listados de autoridades del secretariado de la cgt Regional Córdoba y de las 62 organizaciones peronistas, respondiendo a una solicitud.51 Como se observa, el foco de interés operaba no solo sobre el peronismo más radicalizado, sino también sobre sus conduc- ciones sindicales más relevantes, aunque a esa altura ya estaban en manos de los sectores más ortodoxos de dicha fuerza política.

   Ese mismo mes, y como consecuencia de la ola de secuestros causada por el operativo repre- sivo clandestino, los memorandos contienen un informe de panorama actual con especifica- ciones sobre las acciones de repudio generadas por el aumento de los secuestros. Es interesante notar que, además de informar algunas disidencias internas en el Gobierno de la intervención federal de la provincia, se señala que desde el mismo Gobierno se habría promovido una marcha del silencio en solidaridad con los familiares de los desaparecidos, pero que luego fue desautorizada al conocerse la adhesión a ella de sectores de extrema izquierda, por lo cual el Gobierno la reemplazó por una reunión multisectorial con invitaciones especiales.52

   Luego de este convulsionado mes de enero las informaciones son menores. Como datos importantes se informa la asunción del entonces coronel Juan Bautista Sasiaiñ al Comando de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, del Ejército, quien tendría muchas veces el lugar de presidir las reuniones de la Comunidad Informativa en los meses posteriores. La segunda noticia destacable es el informe de una nota periodística aparecida en un diario local, Los Prin- cipios, sobre las causas de la exoneración del extitular de la pf-dc. En el informe se especifica que la nota relata la exoneración del extitular Carlos Luis Granatta por dar documentación a personas implicadas en la subversión, junto con otro subcomisario exonerado por no denun- ciar la irregularidad y la cesantía a dos principales; denuncia esta que se basó en declaraciones de un expolicía federal dado de baja en 1973. El informe no desmiente ni discute lo publicado, simplemente informa que no van a contestar para no abrir un diálogo inconveniente y que se trató del diario de menor tirada, con solo diez mil ejemplares.53 La respuesta es propia de una organización que hace del secreto su poder fundamental; el hecho de ser expuesta públi- camente la fuerza policial como colaboradora con el enemigo es ignorado para minimizar su efecto.


   48 Denominación utilizada para referir a los militantes y religiosos enrolados en el Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo. Expresiones de Menéndez en reunión de Comunidad Informativa. Memorandos, dgi, cd. n.º 1,“r”, 4 de enero de 1976.

   49 Operativo represivo clandestino contra más de cuarenta víctimas, principalmente del peronismo revolucionario. Moncho- los fue un apodo para referir a los militantes de la organización Montoneros. Se realizaron tandas de secuestros diarios con modalidades comunes, que fueron tapa de los principales diarios; el operativo, cuya autoría se desconocía, generó una ola de repudios y movilizaciones que fueron prohibidas por el Gobierno de la intervención.

   50 Se informó que en 1975 se había formado el Partido Peronista Auténtico y su titular. Se detalla que la fuerza partidaria había sido proscripta y que en Córdoba actuaban el Peronismo de Base, Descamisados y el Frente Revolucionario Peronista, que no poseían reconocimiento partidario, además de elevar la integración de las fuerzas locales componentes del frejuli.

   51 Memorandos, dgi, cd. n.º 4 “r”, 10 de enero de 1976, y dgi, cd. n.º 5 “r”, 19 de enero de 1976 .

   52 El documento está inconcluso, falta un folio. Estimamos que se trata de un memorando fechado el 23 de enero de 1976 por su crítica documental interna y que responde a un pedido de información.

   53 Memorandos, dgi, cd. n.º 18 “r”, 23 de febrero de 1976.


   Recerques i Assajos

   En resumen, en la etapa pregolpe se evidencia el avance en una sistematización de la situa- ción legal de los detenidos y en una mayor coordinación y subordinación progresiva de las fuerzas represivas bajo el liderazgo del Ejército, aunque aún con una fuerte carga de ensayo y error. En efecto, el enorme repudio social que generó la ola de secuestros de enero de 1976, en lugar de disciplinar y amedrentar, hizo estallar la escasa legitimidad de un Gobierno de intervención que se mostraba inoperante y subsumido al creciente poder de facto de las fuerzas represivas y en particular del poder militar local. Las reacciones fueron tan masivas y hetero- géneas ante la ola de secuestros que hasta una parte del centro comercial hizo una protesta con cierre de negocios por el secuestro de dos hermanas, hijas de una reconocida familia de comerciantes de la plaza cordobesa. Incluso se conformó y comenzó a actuar públicamente una Comisión Provisoria de Familiares de Secuestrados que exigía la aparición con vida de las personas secuestradas y convocó a una infructuosa marcha del silencio.


  7. En busca de la normalidad perdida


   ¿Qué cambió en 1976, después del golpe del 24 de marzo? En marzo, en la inmediata an- tesala del golpe, hay pocas novedades en las informaciones salvo el recambio de la autoridad policial. En efecto, se produjeron la renuncia del jefe de Policía, su reemplazo transitorio por el subjefe y, una semana después, la asunción del teniente coronel Benjamín Adolfo Rivas Sanabria como jefe de la Policía de la provincia de Córdoba. Lo llamativo es que, al mismo tiempo, se lo nombró secretario de Seguridad de la provincia, apenas días antes del golpe.54

   Es notable que en los Memorandos reservados de la Policía Federal no se informó del golpe de Estado, como si fuese una noticia que no revistió de novedad. Las informaciones alusivas a esta nueva ruptura del orden constitucional se limitaron a elevar la nómina de las nuevas auto- ridades provinciales55 y a sopesar las reacciones en la sociedad cordobesa. Un informe reservado de fines de marzo de 1976 trasunta una lectura de bastante normalidad; solo se mencionaron unos volantes del Partido Comunista Marxista Leninista llamando a una huelga general contra la dictadura y a la resistencia popular, leído este como “el primer síntoma de resistencia”. Se incluyeron informaciones sobre la Mesa de Gremios en Lucha y sectores combativos gremia- les, así como listados de personas detenidas y sus lugares de alojamiento, todas ellas en las cinco cárceles legales distribuidas entre la capital y dos localidades del interior provincial.56 Dentro de las deudas, se informó que aún no se habían podido establecer las identidades de personajes políticos de renombre nacional que hubieran incurrido en delitos económicos o ideológicos, ni identificar a quienes pasaron a la clandestinidad o buscaban fugarse.57

   Abril es el mes de mayores novedades; entre ellas, la primera reunión de la Comunidad In- formativa después del golpe. Esta se centró en las futuras actividades de inteligencia del Área 311 y de la subárea 3111, que incluía la ciudad capital y sus alrededores. Allí se informó que las

   54 Memorandos, dgi, cd. n.º 19 y 20 “r”, 10 de marzo de 1976 y 16 de marzo de 1976, respectivamente.

   55 Se lista al interventor militar en reemplazo del gobernador, tres ministros (de Economía, Gobierno y Bienestar Social), cinco secretarios (de Coordinación y Programación,Técnico de Estado; Privado del Interventor, de Estado de Seguridad y de Estado Institucional, más el Comisionado Municipal de la Ciudad de Córdoba). Estas autoridades asumieron el mismo 24 de marzo.

   56 La lista pareciera contener a personas detenidas desde el día del golpe.

   57 Memorandos, dgi, cd. n.º 4 “r”, 30 de marzo de 1976. A los pocos días se eleva otro informe respecto a los antecedentes de cinco sacerdotes de orientación tercermundista, muy conocidos en la plaza cordobesa.


   Recerques i Assajos

   tareas de inteligencia tendrían un planeamiento centralizado y una ejecución descentraliza- da, dosificando los esfuerzos de reunión y de las actividades, diagnosticando la necesidad de acrecentar los recursos para estas tareas que se consideraban aún precarios. Se destacan las de- finiciones respecto de los “blancos”, como se designó a los destinatarios de la acción represiva; incluyeron las reuniones periódicas, el procesamiento de los blancos y su selección, la eleva- ción de los blancos seleccionados a la central de inteligencia, los mecanismos de detención y la realización de la inteligencia primaria sobre los blancos detenidos. El lenguaje eufemístico utilizado no da cuenta de que la mayor parte de la acción represiva era clandestina e ilegal, por ejemplo que las detenciones eran en su mayoría secuestros rea