[1]
García-Doménech, S. 2016. L’Espai Públic com a catalitzador de l’Arquitectura, l’Art i el Disseny urbà. on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration. 42, (Mar. 2016), 7–24.