[1]
Somhegyi, Z. 2021. Des de vistes densament omplertes fins a la ciutat de Piazzas buides. Imatges interpretant els dinamismes oscil·lants de la realitat urbana. on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration. 63, 4 (Jun. 2021), 3–35. DOI:https://doi.org/10.1344/waterfront2021.63.4.01.