(1)
Somhegyi, Z. Des De Vistes Densament Omplertes Fins a La Ciutat De Piazzas Buides. Imatges Interpretant Els Dinamismes oscilĀ·lants De La Realitat Urbana. Onthew@terfront 2021, 63, 3-35.