García-Doménech, S. (2016). L’Espai Públic com a catalitzador de l’Arquitectura, l’Art i el Disseny urbà. on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration, 42, 7–24. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/waterfront/article/view/18687