Bustamante Prieto, C. F. and Trachana, A. (2021) “L’espai expositiu. Tema i muntatge de les Mostres Biennals d’Arquitectura xilena”, on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration, 63(3), pp. 3–23. doi: 10.1344/waterfront2021.63.3.01.