[1]
Z. Sasa, “San José, ciutat i evolució. La pérdua de la cohesió urbana”, Onthew@terfront, vol. 52, pp. 9–69, Apr. 2017.