[1]
M. R. Vives Piqué, “Joaquim Sunyer: estampes urbanes del Paris de l’any 1900”, Onthew@terfront, vol. 60, no. 13, p. Video, Oct. 2018.