Bustamante Prieto, C. F., and A. Trachana. “L’espai Expositiu. Tema I Muntatge De Les Mostres Biennals d’Arquitectura Xilena”. on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration, vol. 63, no. 3, Apr. 2021, pp. 3-23, doi:10.1344/waterfront2021.63.3.01.