Somhegyi, Z. “Des De Vistes Densament Omplertes Fins a La Ciutat De Piazzas Buides. Imatges Interpretant Els Dinamismes oscil·lants De La Realitat Urbana”. on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration, vol. 63, no. 4, June 2021, pp. 3-35, doi:10.1344/waterfront2021.63.4.01.