https://revistes.ub.edu/index.php/waterfront/issue/feed on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration 2023-05-22T21:01:15+00:00 Antoni Remesar aremesar@ub.edu Open Journal Systems <p><em>on the w@terfront </em> és una revista acadèmica interdisciplinària i internacional publicada pel Centre de Recerca POLIS de la Universitat de Barcelona que té com a línies principals de recerca la<strong> sostenibilitat urbana, l’espai públic, el disseny urbà i l’art públic</strong>.</p> <p>Com a revista d'àmbit internacional, <em>on the w@terfront </em> publica treballs en català, anglès, castellà, portuguès, francès i italià, amb l’objectiu de reforçar la difusió del coneixement publicat en llengües no hegemòniques. </p> <p><em>on the w@terfront </em> és<strong> d'accés gratuï</strong>t, es publica sense ànim de lucre amb el treball voluntari i cooperatiu de professors/es, investigadores/es i d'altres persones interessades en la reflexió crítica sobre les temàtiques pròpies de la revista</p> https://revistes.ub.edu/index.php/waterfront/article/view/42904 Art Urbà abans dels tres anys? 2023-05-22T11:14:29+00:00 Maria Fusté Forné mariaff.education@gmail.com <p>Al llarg dels últims anys l’àmbit educatiu s’ha interessat cada vegada més per l’street art i els beneficis d’aquesta expressió artística a nivell pedagògic. La majoria de les experiències d’street art en l’àmbit educatiu s’han dut a terme en les etapes d’educació primària i secundària. El present article analitza el potencial pedagògic de l’street art a l’etapa d’educació infantil. A partir d’una primera part amb una perspectiva teòrica-descriptiva, es pretén entendre el vincle existent entre<br />la infància i la ciutat, el paper de l’art urbà i el seu poder pedagògic a l’etapa d’educació infantil.<br />En una segona part, l’article aborda, des d’una perspectiva més pràctica-exploratòria, l’anàlisi de les temàtiques de les mostres d’street art en una ciutat catalana, segons la seva ubicació (zones amb mostres d’art públic en el marc d’iniciatives municipals per promoure l’art urbà a la ciutat, o bé art a les façanes de les escoles infantils). Finalment, s’elabora una proposta d’implementació de l’street art des de finals del primer cicle de l’educació infantil. Les activitats, en base a quatre eixos derivats de les investigacions i estudis previs, s’organitzen en dos parts que corresponen a les dues vies per abordar l’street art: des de l’observació i des de la creació, en ambdós casos juntament amb processos reflexius.</p> 2023-05-22T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Maria Fusté Torné