Sobre la Geomorfologia del Vallès Oriental

DANIEL DE MAS I CANALS

Abstract


Aquest treball és I'exposició dels principals resultats obtinguts a través de la cartografia geomorfològica, a escala 1:25.000, d'un sector del Vallès Oriental (nord-est de la Península Ibérica). S'hi adjunta, a més, un esquema geomorfològic.
Hom hi descriu les formes, les formacions superficials i les alteracions correlatives a I'evolució del relleu del Vallès durant el Quaternari, que s'iriterpreten a la llum de les recents hipòtesis de I'evolució geomorfològica quaterniària de la Mediterrània occidental.
En el domini de la dinàmica actual es ressenyen els efectes sobre el modelat dels diferents tipus de processos actuants, amb un petit comentari drls llits fluvials.
Finalment s'hi fa una sèrie d'observacioris que fan sospitar l'actuació de la neotectònica recent a l'àrea estudiada.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona