Revistes científiques de la Universitat de Barcelona (RCUB) és el portal que recull les revistes científiques, especialitzades en diversos àmbits temàtics, editades o coeditades per la Universitat de Barcelona. Hi trobem revistes científiques en curs de publicació i altres d'històriques que ja no es publiquen, però de les quals es disposa de la col·lecció en format digital.
Més informació.

Revistes històriques