La Conca de la Baells (Alt Llobregat): Els processos geomorfològics actuals responsables del subministrament de sòlids i balanç previ de sediments

N. CLOTET

Abstract


El present treball, que és una sintesi de la Tesi  Doctoral de I'autora, consta de dos grans apartats: l'anhlisis global de la conca de la Baells i un seguit d'estudis detallats que ens permeten obtenir dades quantitatives sobre l'aportació de solids a la xarxa fluvial. L'anhlisi de tota la conca esta fonameníada en l'inventari de les caracteristiques dels llits fluvials. Aquest inventari consíitueix un diposit de dades que possibilita l'establiment de relacions entre els parametres geomktrics i qualitatius dels llits fluvials i amb certs aspectes qualitatius de les conques elementals. A partir de les relacions existents entre cabal del llit menor i superfície de les conques respectives, s'ha establert l'índex d'activitat morfogenktica de cada conca, que representa una classificació ordinal de la torrencialitat i la capacitat de les conques. Els estudis detallats estan destinats a obtenir una valoració del subministrament que representen certs sectors altament degradats de la conca de la Baells (expiotacions de lignits a cel obert, Arees de badlands del garumnia) i les repercusions que tenen aquestes aportacions de sediments en el rebliment de l'embassament de la Baells

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona