Dues notes sobre la producció de tapissos a la Catalunya medieval

Jacobo Vidal Franquet

Resum


La historiografia de l’art medieval hispànic havia tendit a considerar que no hi havia hagut producció local de tapissos figurats a la península Ibèrica. Aquest article pretén demostrar que aquesta producció sí que va existir. En una primera part s’aporten un seguit de documents inèdits sobre l’activitat de Joan Falsison, un mestre francès que va instal·lar el seu obrador a Barcelona i a Tortosa a mitjan segle xv. En la segona, es proposa la possibilitat de relacionar un tapís conservat a Nova York, habitualment vinculat amb els Països Baixos del Sud, amb un altre obrador establert a Catalunya.


Paraules clau


Joan Falsison, art gòtic, art medieval, tapisseria

Text complet:

PDF

Referències


CORNUDELLA, Rafael, «Obres i artistes de França i dels Països Baixos a Catalunya al voltant de 1400. Manuscrits il·luminats, pintura sobre fusta, vitralls, brodats i tapissos», Catalunya 1400. El Gòtic Internacional, Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2012, p. 25-37.

DURAN i SANPERE, Agustí, «De com començaren a fabricar-se belles tapisseries a Barcelona», Revista de Catalunya, I, 1924, p. 353-361.

GIRONA LLAGOSTERA, Daniel, «Itinerari del rey en Martí», Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, 1913-1914, p. 515-654.

GUDIOL i CUNILL, Josep, «Per la història de la tapisseria a Catalunya», Pàgina artística de la Veu de Catalunya, 1918.

HERRERO CARRETERO, Concha, «La tapicería figurada en los reinos hispanos. El duque de Lerma, modelo de mecenas cortesano», El arte de la tapicería en la Europa del Renacimiento. I Seminario Internacional sobre Tapicería y Artes Textiles, Lleida, Universitat de Lleida, 2012, p. 121-131.

HERRERO CARRETERO, Concha, Tapices de Isabel la Católica, orígenes de la colección real española, Madrid, Patrimonio Nacional, 2004.

LLOMPART, Gabriel, «Bordadores medievales en Mallorca», Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 37, 1978, p. 201-230.

MARTÍN i ROS, Rosa Maria, «Teixits, brodats i tapissos i el mecenatge eclesiàstic a Catalunya (s. XV-XVI)», El arte de la tapicería en la Europa del Renacimiento. I Seminario Internacional sobre Tapicería y Artes Textiles, Lleida, Universitat de Lleida, 2012, p. 15-31.

MIRALPEIX, Marta, Importació d’obres artístiques dels Països Baixos del Sud a Catalunya durant els segles XV i primera meitat del XVI, Memòria justificativa de recerca de les beques predoctorals per a la formació de personal investigador, AGAUR, Barcelona, 2011, p. 34.

MIRALPEIX, Marta, «Productes artístics importats de Flandes a la Corona d’Aragó a l’Edat Mitjana», Barcelona Quaderns d’Història, 21, 2014, p. 199-212.

OLIVAR, Marçal, Els tapissos francesos del rei en Pere el Cerimoniós, Barcelona, Manuel Barbié, 1986.

SANPERE i MIQUEL, Salvador, Los cuatrocentistas catalanes, Barcelona, L’Avenç, 1906.

SMIT, Hillie, «Flemish Tapestry Weavers in Italy c. 1420-1520. A survey and analysis of the activity in various cities», Guy DELMARCEL (ed.), Flemish Tapestry Weavers Abroad. Emigration and the Founding of Manufactories in Europe, Leuven, Leuven University Press, 2002, p. 113-130.

STOJAK, Ivana, La sederia a Barcelona al segle XV, tesi doctoral inèdita, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2013.

TRENCHS, Josep, Documents de cancelleria i de mestre racional sobre la cultura catalana medieval, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2011.

VIDAL, Jacobo, «De París, Brussel·les i Arràs: mestres tapissers a la Corona d’Aragó medieval», Rosa Terés (ed.), Catalunya i l’Europa septentrional a l’entorn de 1400. Circulació de mestres, obres i models artístics, Roma, Viella, 2016, p. 163-196.

VIDAL, Jacobo, «El centro de producción de tapices de Tortosa (ca. 1425-1493/1513)», Ars longa, 16, 2007, p. 23-38.

VIDAL, Jacobo, «El tapís del Sant Sopar», L’art gòtic a Catalunya. Arts de l’objecte, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2008, p. 402-404.

VIDAL, Jacobo, «La producció de draps de ras a la Tortosa medieval», Art i Cultura. Història de les Terres de l’Ebre, V, Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, 2010, p. 115-118.

VIDAL, Jacobo, «“pus hic ha bon maestre”. Notícia i doble hipòtesi sobre la producció de draps de ras a Tortosa en el terç central del segle xv», Recerca, 7, 2003, p. 69-86.

YARZA, Joaquín, MELERO, Marisa, Arte Medieval, II, Madrid, Historia 16, 1996.
DOI: https://doi.org/10.1344/Materia2017.12.1

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c) 2017 Jacobo Vidal Franquet

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona