La violència institucional a Catalunya. Primer Informe (novembre 2018)

SIRECOVI (OSPDH)

Resumen


En el marc de l’execució de la pena, les persones privades de llibertat sovint són sotmeses a tractaments discriminatoris i manifestacions violentes, suposant aquest fet una greu vulneració dels seus drets fonamentals. Per a fer front a aquesta problemàtica al 2015 es va començar a gestar el SIRECOVI, projecte que es va marcar els següents objectius:


•Enfortir els esforços institucionals encaminats a la protecció i rehabilitació de les víctimes de la violència institucional. •Millorar la cooperació i articulació entre organitzacions de drets humans que treballen a l’àmbit de l’eradicació i denúncia de la tortura incrementant el seu potencial.

•Formular recomanacions per a la presa de decisions de polítiques públiques i promoure reformes democràtiques basades en informació actualitzada, de confiança i sistematitzada sobre les situacions de risc que generen major vulnerabilitat en persones detingudes.

•Construir coneixement comparat sobre la conceptualització i extensió de la tortura i els tractaments cruels, inhumans i degradants. D’aquesta manera, el SIRECOVI es configura com un sistema de recepció, registre i comunicació (a institucions nacionals i internacionals competents) i seguiment dels casos de violència institucional.


Texto completo:

Informe

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


OSPDH - Universidad de Barcelona - Av. Diagonal , 684 Despacho 1, Aula 23, 08034 - Barcelona Telf.: +34 934039672 Fax.: +34 934021067

Si no se indica lo contrario, todos los contenidos de esta revista están bajo licencia Licencia Creative Commons

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona