La Circular 1/2011, de 11 de juliol, sobre estrangeria als centres penitenciaris de Catalunya i la renovada política d’expulsió dels estrangers penats

Autores/as

  • Gabriel Miró

Resumen

La Circular 1/2011, de 11 de juliol, sobre estrangeria als centres penitenciaris de Catalunya, te com objecte regular tots aquells aspectes que puguin estar relacionats amb la variable estrangeria a les presons de Catalunya, entenent òbviament l’estrangeria com la situació de residència il·legal al territori espanyol. Les seves finalitats essencials són, d’una banda, perfeccionar els mecanismes de coordinació i informació que permetin fer efectiva la pena d’expulsió quan aquesta ha estat acordada en sentència, i de l’altra, proposar i sustentar la revisió posterior de la pena privativa de llibertat per tal de substituir-la per la mesura d’expulsió.

Biografía del autor/a

Gabriel Miró

Descargas

Número

Sección

Áreas del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos