610. Crisi, desigualtat i anàlisi econòmica, 1910-2015: alguns instruments de l’economia clàssica

Carles Manera, Ferrán Navinés, Javier Franconetti, José Pérez-Montiel

Resumen


El treball es focalitza sobre la interpretació de la Gran Recessió a partir d’alguns dels postulats provinents de l’economia clàssica i, en concret, de les teories de D. Ricardo, K. Marx i el complement de J.A. Schumpeter. Hom defensa la importància d’analitzar la crisi a partir d’indicadors que, generalment, es tenen poc en consideració per part de l’economia convencional: la naturalesa endògena de les crisis, l’evolució de la taxa de benefici i l’observació de la tendència a la productivitat del capital.

The work focuses on the interpretation of the Great Recession from some assumptions from classical economics and, in particular, the theories of D. Ricardo, K. Marx and complement J.A. Schumpeter. It defends the importance of analyzing the crisis based on indicators that are generally considered to have little of conventional economics: the endogenous nature of the crisis, the evolution of the rate of profit and observation the trend in capital productivity.


Palabras clave


Gran Recessió; desigualtat; economia nordamericana; taxa de benefici.

Texto completo:

PDF (Català)


DOI: https://doi.org/10.1344/sn2019.23.21645

Copyright (c) 2019 Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona