La integració d'alumnat immigrant a l'educació secundària. L'experiència de l'IES Celestí Bellera de Granollers

Francisca Guerola, Ramon Portella

Resumen


L'IES Celestí Bellera fa nou cursos que funciona. Al llarg d'aquests anys ha atès alumnat acabat d'arribar al nostre país. Aquest article explica l'experiència i les reflexions sobre l'atenció a l'alumnat immigrant als centres educatius fetes per la seva directora i el seu cap d'estudis fins al juny de 2000. La nostra ponència l'hem dividit en cinc apartats en els quals s'aborda successivament el procés de matriculació i les seves perversitats, els medis que posa l'administració educativa a disposició dels centres, l'exemplificació en tres casos concrets i els problemes que es generen a un centre d'educació secundària.

Palabras clave


ensenyament secundari; alumnes immigrants; IES Celestí Bellera; Granollers

Texto completo:

HTML (Català)


Copyright (c)

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona