La producció de cítrics a Alcanar: el paper de la mà d'obra immigrada magribina i la "nova immigració"

Cristina Blanch Sedó

Resumen


La població d’Alcanar aporta més del 50 per cent de la producció catalana de cítrics i també més del 75 per cent de la producció estatal de plantons de cítrics. Cal un gran volum de mà d’obra per a les tasques de recol·lecció dels fruits i per al treball en els vivers de plantons. Donat l’envelliment progressiu de la població a Alcanar i a tota la comarca i el creixement demogràfic negatiu, aquest remanent de mà d’obra el proporcionen treballadors d’altres poblacions i estrangers. Des de fa una dècada, les quadrilles de treball estàn formades sobretot per immigrants magribins que s’han anat assentant a la zona. Tanmateix, el darrer treball de camp mostra l’ampliació del nombre de països de procedència (a partir de l’any 1999, arriba gent de Sud-amèrica i dels antics Països de l’Est) i una major diversificació de les procedències dins d’aquests mateixos països. Aquest nou fenomen, que aquí tractarem com a nova immigració, ha afectat profundament la regió.

Palabras clave


cítrics; immigració magribina; nova immigració

Texto completo:

HTML


Copyright (c)

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona