Migracions i polítiques públiques a Catalunya: una aproximació al paper dels actors

Xavier Aragall

Resumen


La presència de persones procedents d'altres països i cultures que entren a formar part de la nostra societat esdevé un dels trets característics de l'actual realitat catalana. Igual com ha succeït en altres societats de l'Europa mediterrània, aquesta nova situació de manifesta pluriculturalitat planteja nous reptes i noves demandes socials i institucionals. Un dels més interessants és, precisament, la incorporació del dossier migratori a l'agenda de les polítiques i les actuacions públiques. Els grans eixos d'actuació de les administracions públiques giren al voltant de la cooperació amb els països d'origen, les polítiques de control, les polítiques d'admissió i les polítiques d'integració social. Aquestes darreres esdevenen de gran importància a Catalunya ja que té transferides les competències en àmbits relacionats directament amb la integració d'immigrants. Les polítiques d'integració es desenvolupen a tots els nivells de les administracions, tant autonòmica com municipal i compta també amb la notable presència d'institucions socials intermediàries que condicionaran i innovaran les formes d'actuació. És en aquest sentit que sembla útil analitzar el paper que juguen els diferents actors presents en la formulació de les polítiques públiques en matèria d'immigració. Sovint l'actuació d'institucions socials intermediàries complementa i inventiva el rol dels gestors públics alhora d'elaborar i establir estratègies sectorials que abordin les necessitats que van sorgint en diferents àmbits.

Palabras clave


migracions; polítiques públiques; pluriculturalitat

Texto completo:

HTML (Català)


Copyright (c)

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona