Infrahabitatge a Catalunya

Joan Costa, Emili Garcia, Mercè Tatjer, Josep M. Vilanova, Cristina Vasconcelos, Rosa Antón, Lídia Garcia, Antonio Algaba Calvo

Resumen


L’habitatge és un dels indicadors més importants de les situacions de desigualtat social. És la capacitat econòmica la que determina les possibilitats de les persones d'assegurar-se un habitatge digne i un mínim d’integració social. S'analitzen els efectes socials derivats de l'existència de l'infrahabitatge a Catalunya a partir de: - les "situacions d'infrahabitatge", permanència de les males condicions originals o patologies constructives posteriors, que afecten a un centenar de barris. - els "processos d'infrahabitatge", degradació dels habitatges, edificacions i entorns urbans, amb riscos d'exclusió social i urbana de la inmigració i la pobresa. Es proposa una política d'habitatge: - compromesa en la remodelació i rehabilitació dels barris, prioritària en la resolució de les situacions d'infrahabitatge i amb recursos suficients. - que controli rigorosament l'habitabilitat i manteniment dels edificis i habitatges per part dels propietaris i usuaris, prevenint nous processos d'infrahabitatge. - promotora de la cooperació entre les entitats públiques i socials compromeses en la resolució del problema, creant un banc de dades permanent i actualitzat d'informació sobre les situacions i les accions.

Palabras clave


infrahabitatge; desigualtats; politiques; programes; renovació

Texto completo:

HTML (Català)


Copyright (c)

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona