El districte industrial de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a Barcelona. Comparació amb altres ciutats europees

Júlia Bosch, Laura Capel Tatjer

Resumen


Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han destacat ens les últimes dècades com un dels motors de la economia de la informació. En algunes ciutats europees el seu creixement ha estat especialment important, sent diferents factors presents a les àrees urbanes els que ho han fet possible. El cas de Barcelona resulta d'especial rellevància dins l'estat Espanyol, i és l'objecte principal d'anàlisi d'aquest article, si bé es fa també referència a casos d'altres ciutats europees. El sistema d'innovació urbana, la qualitat de vida de la ciutat o l'estratègia de la política pública són alguns dels elements d'anàlisi per entendre el desenvolupament del cluster de les TIC. La interrelació entre els diferents actors clau (administració pública, sector privat i sistema d'R+D) del sector de les TIC també és consideren elements decisius en establir l'èxit d'aquest sector econòmic en una àrea urbana. Finalment, es presenta un model de desenvolupament del cluster de les TIC a les ciutats europees estudiades.

Palabras clave


Tecnologies de la Informació i la Comunicació; cluster; economia urbana; polítiques desenvolupament societat de la informació

Texto completo:

HTML


Copyright (c)

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona