Contacto

Facultat de Geografia i Història Departament de Geografia Humana

Universitat de Barcelona
Montalegre, 6, Barcelona, 08001

Contacto principal

Horacio Capel Saez
Universitat de Barcelona

Contacto de soporte

Miriam Zaar