La Guerra Civil espanyola vista pels anarquistes. Anàlisi de Por qué pedimos la guerra (1978, co-dir. Diego Santillán - Luis Galindo)

Antoni; Jordi Rigol March; Sebastián

Resumen


Sovint se sol afinnar que una de les contribucions espanyoles a la historia delsegle XX és la Guerra Civil. Aixo no obs tant, és la complexa amalgama de condicionants socio-polítics que fan desembocar en aquest conflicte armat, el que més crida l'atencióde la historiografía.

Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona