Registre

Perfil
En quines revistes d'aquest lloc li agradaria registrar-se?
 • 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
  Sol·licitar els rols següents.
 • Abriu: estudis de textualitat de Brasil, Galícia i Portugal
  Sol·licitar els rols següents.
 • ACTA ARTIS: Estudis d'Art Modern
  Sol·licitar els rols següents.
 • Acta Botanica Barcinonensia
  Sol·licitar els rols següents.
 • Acta Geologica Hispanica
  Sol·licitar els rols següents.
 • Acta historica et archaeologica mediaevalia
  Sol·licitar els rols següents.
 • Anuari de Biblioteques, Llibres i Lectura
  Sol·licitar els rols següents.
 • Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia
  Sol·licitar els rols següents.
 • Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística
  Sol·licitar els rols següents.
 • Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies
  Sol·licitar els rols següents.
 • Anuari de Filologia. Llengües i Literatures Modernes
  Sol·licitar els rols següents.
 • Anuari del Conflicte Social
  Sol·licitar els rols següents.
 • Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura
  Sol·licitar els rols següents.
 • Anuario de hojas de Warmi
  Sol·licitar els rols següents.
 • Anuario de Psicología/The UB Journal of Psychology
  Sol·licitar els rols següents.
 • Ara: Revista de investigación en turismo
  Sol·licitar els rols següents.
 • Ar@cne. Revista Electrónica de Recursos en Internet sobre Geografía y Ciencias Sociales
  Sol·licitar els rols següents.
 • Assaig de teatre: revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral
  Sol·licitar els rols següents.
 • Astrolabio: revista internacional de filosofia
  Sol·licitar els rols següents.
 • Audens: revista estudiantil d'anàlisi interdisciplinària
  Sol·licitar els rols següents.
 • Aurora. Papeles del Seminario María Zambrano
  Sol·licitar els rols següents.
 • Bells: Barcelona English language and literature studies
  Sol·licitar els rols següents.
 • Biblio3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales
  Sol·licitar els rols següents.
 • BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
  Sol·licitar els rols següents.
 • Biologia on-line. Revista de divulgació de la Facultat de Biologia
  Sol·licitar els rols següents.
 • Boletín americanista
  Sol·licitar els rols següents.
 • Boletín del Instituto de Estudios Helénicos
  Sol·licitar els rols següents.
 • Boletín de la Unidad de Estudios Biográficos
  Sol·licitar els rols següents.
 • BRAC: Barcelona research art creation
  Sol·licitar els rols següents.
 • Bulletin du GIRSO
  Sol·licitar els rols següents.
 • Cercles. Revista d'Història Cultural
  Sol·licitar els rols següents.
 • Clivatge. Estudis i testimonis sobre el conflicte i el canvi socials
  Sol·licitar els rols següents.
 • Collectanea Mathematica
  Sol·licitar els rols següents.
 • Compàs d'amalgama
  Sol·licitar els rols següents.
 • (Con)textos: revista d'antropologia i investigació social
  Sol·licitar els rols següents.
 • Convivium
  Sol·licitar els rols següents.
 • Coolabah
  Sol·licitar els rols següents.
 • Crítica Penal y Poder
  Sol·licitar els rols següents.
 • D'art
  Sol·licitar els rols següents.
 • Dialectologia
  Sol·licitar els rols següents.
 • Didacticae. Revista d'Investigació en Didàctiques Específiques
  Sol·licitar els rols següents.
 • Digital Education Review
  Sol·licitar els rols següents.
 • DUODA
  Sol·licitar els rols següents.
 • e-artDocuments
  Sol·licitar els rols següents.
 • Ebre 38
  Sol·licitar els rols següents.
 • Enseñanza de las Ciencias Sociales
  Sol·licitar els rols següents.
 • Estudis d'Història Agrària
  Sol·licitar els rols següents.
 • Estudis i Materials
  Sol·licitar els rols següents.
 • Estudis de Fonètica Experimental
  Sol·licitar els rols següents.
 • Ex novo: revista d'història i humanitats
  Sol·licitar els rols següents.
 • Filmhistoria Online
  Sol·licitar els rols següents.
 • Geo Crítica: cuadernos críticos de geografía humana
  Sol·licitar els rols següents.
 • Geologica Acta
  Sol·licitar els rols següents.
 • Gimbernat: revista d’història de la medicina i de les ciències de la salut
  Sol·licitar els rols següents.
 • El hijo de El Mosquito
  Sol·licitar els rols següents.
 • Imatge i entorn
  Sol·licitar els rols següents.
 • Índice Histórico Español
  Sol·licitar els rols següents.
 • Interactive educational multimedia
  Sol·licitar els rols següents.
 • Intermèdia
  Sol·licitar els rols següents.
 • Itinerarios de Trabajo Social
  Sol·licitar els rols següents.
 • Journal of Evolutionary Studies in Business
  Sol·licitar els rols següents.
 • Journal of Neuroeducation
  Sol·licitar els rols següents.
 • Lectora: revista de dones i textualitat
  Sol·licitar els rols següents.
 • Luego : cuadernos de crítica e investigación
  Sol·licitar els rols següents.
 • Llengua, societat i comunicació
  Sol·licitar els rols següents.
 • Matèria. Revista internacional d'Art
  Sol·licitar els rols següents.
 • Matter: Journal of New Materialist Research
  Sol·licitar els rols següents.
 • Memoria: revista de estudios biográficos
  Sol·licitar els rols següents.
 • MUSAS. Revista de Investigación en Mujer, Salud y Sociedad
  Sol·licitar els rols següents.
 • Observar. Revista Electrònica de Didàctica de les Arts
  Sol·licitar els rols següents.
 • Oecologia aquatica
  Sol·licitar els rols següents.
 • on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration
  Sol·licitar els rols següents.
 • OXIMORA Revista Internacional d'Ètica i Política
  Sol·licitar els rols següents.
 • Pedralbes. Revista d'Història Moderna
  Sol·licitar els rols següents.
 • PHONICA
  Sol·licitar els rols següents.
 • Pyrenae
  Sol·licitar els rols següents.
 • Quaderns d'Italià
  Sol·licitar els rols següents.
 • REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació
  Sol·licitar els rols següents.
 • Revista Catalana de Pedagogia
  Sol·licitar els rols següents.
 • Revista d'Innovació Docent Universitària
  Sol·licitar els rols següents.
 • Revista de Bioética y Derecho
  Sol·licitar els rols següents.
 • Revista d'Educació i Dret
  Sol·licitar els rols següents.
 • Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo
  Sol·licitar els rols següents.
 • Revista de geografia
  Sol·licitar els rols següents.
 • Revista de Historia Industrial
  Sol·licitar els rols següents.
 • RIDAS. Revista Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio
  Sol·licitar els rols següents.
 • Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales
  Sol·licitar els rols següents.
 • Segle XX: revista catalana d'història
  Sol·licitar els rols següents.
 • Suhayl
  Sol·licitar els rols següents.
 • SVMMA. Revista de Cultures Medievals
  Sol·licitar els rols següents.
 • SORT-Statistics and Operations Research Transactions
  Sol·licitar els rols següents.
 • Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Sol·licitar els rols següents.
 • Taka de tinta
  Sol·licitar els rols següents.
 • TEISEL. Tecnologies per a la recerca en segones llengües
  Sol·licitar els rols següents.
 • Temps d'Educació
  Sol·licitar els rols següents.
 • Tourism and Heritage Journal
  Sol·licitar els rols següents.
 • Transfer
  Sol·licitar els rols següents.
 • Traza y Baza
  Sol·licitar els rols següents.
Si ha sol·licitat ser revisor/a en alguna revista introdueixi els seus temes d'interès, si us plau.