Declaració de privacitat

De conformitat amb el que estableix el Reglament UE 679/2016 General de Protecció de Dades i legislació vigent, us informem que les dades aportades en aquest document seran tractades, en qualitat de Responsable del tractament, per la Universitat de Barcelona.

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalidad

Si es registra com a autor/a o revisor/a, la finalitat serà gestionar la realització de les corresponents funcions relacionades amb la revista Segle XX, revista catalana d’història on es registra.

Si es registra com a lector/a, la finalitat serà enviar-li informació sobre la revista Segle XX, revista catalana d'història on es registra.

Legitimació

Consentiment de la persona interessada.

Destinataris

La mateixa universitat i les persones encarregades del tractament, si escau. No es preveu la cessió de dades a tercers, llevat que sigui obligació legal i en els supòsits necessaris per a la requerida atenció, desenvolupament, control i compliment de les finalitats exposades.

Drets

Podreu exercir els drets d'accés a les vostres dades, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament o oposició, davant la Universitat de Barcelona, Secretaria General-Protecció de Dades. Gran Via de les Corts Catalanes, 585, Edifici Històric, Barcelona, 08007. Accés als formularis:

http://www.ub.edu/secretariageneral/ca/proteccio_dades/pd_exercicidrets.html

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional als següents enllaços:  http://hdl.handle.net/2445/122803

http://www.ub.edu/secretariageneral/ca/proteccio_dades/pd_proteccio_dades.html