Sobre la revista

Política d’accés obert

La revista Intermèdia proporciona accés gratuït al text complet de tots els seus articles. Un cop publicats, l’autor/a pot difondre una còpia dels seus articles al seu web i en repositoris institucionals i temàtics sempre que en citin la font original.

Equip Editorial

Número 0 (1988)

Coordinado : Genis Cano, Antoni Remesar
Dipósit Legal: B-1628-88
Publicat per: Impressions Belles Arts
Departament d'Estructura de la Imatge i de l'Entorn.
Facultat de Belles Arts
Universitat de Barcelona

Número 1 (1990)

Coordinació: GENÍS CANO
Producció: ISABEL CHAVARRIA
Ajudant producció: ANGEL RABUNAL
Disseny gràfic: ANGEL UZKIANO
Fotografies: ISABEL CHAVARRIA (Excepte fotografia pag. 44 GRUP SUBSÒL)

Número 2 (1991)

Coordinació:GENÍS CANO
Producció: ANXEL RABUNAL
Disseny: ANGEL UZKIANO
Fotocomposició: FOTHUR, S.A.
Impressió Nur-saN
D.L. B-43.815-91
ISBN: 84-7875-863-1