(1) El mundo en un cuadro de familia (o de la naturaleza al arte)

Pere Salabert

Resum


Darrera de cada cosa, de cada «naturalesa», una altra naturalesa que li era anterior desplega el seu enigma i ens obliga a mirar més i més lluny. No hi ha una naturalesa originària si no és en el mite d’un «bon començament» la realitat del qual és l’objecte d’un desig d’origen que no té solució en el temps. Aquest mite el formula Plató en l’escenari del Timeo amb una Naturalesa materna l’ésser de la qual no supera l’estranya condició d’ésser-per-ales coses que hi trobem el pas a l’existència.

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona