Il maestro di Santa Maria di Siracusa. Incontri e accordi di stile

Licia Buttà

Resum


El propòsit d’aquest estudi és revisar les posicions historiogràfiques sobre dos políptics sicilians del gòtic internacional, el retaule de san Martino i el retaule de santa Maria. Alhora s’ofereix una lectura alternativa dels seus contactes estilístics amb la producció pictòrica contemporània dels territoris de la Corona Catalano-Aragonesa especialment entre València i Castelló. S’apunta també a l’existència de dos artistes de formació diferent, la trobada dels quals a la primera dècada del segle XV, tindrà com a conseqüència la implantació d’un vital taller pictòric a Siracusa.

Text complet:

PDF (Italiano)

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona