Mangnum miraculum est homo. Sobre la dignidad del hombre -y de la mujer- y el arte del Renacimiento

Joan Sureda

Resum


A partir de les representacions d’Hermes Trismegist en el paviment de la catedral de Siena, l’estudi planteja la recuperació de l’hermetisme en les darreries del s. XV i aquella cosa que aquesta recuperació va suposar en l’enfortiment de la «dignitat humana» lloada en l’anomenat Asclepi. Alhora que s’interessa pel corresponent pensament filosòfic, l’estudi escomet la concreció del concepte de «dignitat humana» en l’àmbit de la literatura (Baldassare Castiglione) i en el de les arts plàstiques (entre d’altres, Masaccio, Leonardo da Vinci, Miquel Àngel, Giorgione i Tizià).

Text complet:

PDF (Español)

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona