Reflexió sobre la formalització gràfica dels dibuixos d’Agustí Ferrer i Pino i la seva caracterització en l’univers noucentista

Autors/ores

  • Toni Sangrà Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/Materia2018.13.9

Paraules clau:

Agustí Ferrer Pino, dibuix, Noucentisme, estètiques, forma

Resum

A partir de la recerca feta sobre l’obra artística del pintor Agustí Ferrer i Pino, nascut l’any 1884, s’han seleccionat una sèrie de dibuixos fets a començaments de segle, i que per les seves característiques es poden ubicar en l’estètica del moviment noucentista de Catalunya. L’exploració i
l’anàlisi de les variants estilístiques i formals d’aquests dibuixos permet reconèixer que l’estètica noucentista en el seu pla bidimensional es constitueix per l’efecte de corrents estètiques diferents però alhora encadenades i coexistents. De la mateixa manera, aquesta diversitat i superposició estètiques descobreix en l’obra gràfica del pintor Agustí Ferrer una mirada o, més ben dit, un gest compromès amb una època i un esperit.

Referències

ARAGAY, Josep, El Nacionalisme de l’art.De Domènech i Montaner a Aragay, a cura d’Abel Figueres i Joan Cusidó,Barcelona,Llibres de l’Índex, 2004.

CASANOVAS,Martí,«Classicisme, Novo-Classicisme», La Revista, núm. XXX, gener 1917, p. 24-28.

CASSANYES,Magí Albert, « Saló de Tardor de Barcelona», Monitor, Any II, Núm. 1, 1 de gener de 1922.

COMADIRA,Narcís,Forma i Prejudici. Papers sobre el Noucentisme,Barcelona,Empúries, 2006.

D’ORS, Eugeni,Glosari,selecció a cura de Josep Murgades, Barcelona, Edicions 62, 1990.

FERRER,Agustí,«Arte»,Ilustración Ibérica, Any II, març de 1924, p. 19.

FOCILLON,Henri,La vida de las formas y elogio de la mano, Madrid, Xarait, 1983.

FOLCHi TORRES,Joaquim,«Del cubisme y del estructuralisme pictórich», La Veu de Catalunya. Pàgina Artística, Núm. 112, 8 de febrer de 1912, Barcelona, p. 6.

FONTBONA,Francesc,«El Noucentismo Plástico», Artes Plásticas, núm. 11, Barcelona, Setembre-Octubre 1976, p. 51-57.

FONTBONA,Francesc,Josep Mompou, Barcelona, Mediterrània, 2000.

GOMBRICH,Ernst Hans, Arte e Ilusión. Estudio de la psicologia de la representación pictòrica, Madrid, Debate, 1998.

JUNOY,Josep Maria, El gran art local d’en Joaquim Sunyer, Barcelona, Joan Merli, 1925.

PERAN,Martí, SUÁREZ, Alícia,VIDAL,Mercè,«Opcions i models per a un art modern. Noucentisme i context internacional»,El Noucentisme. Un projecte de modernitat.Exposició 22 de desembre 1994- 12 de març 1995(catàleg d’exposició, Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1994-1995), Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Enciclopèdia Catalana, 1994.

SANGRÀ,Antoni,El pintor Agustí Ferrer Pino (1884-1960),tesi doctoral dirigida per laDra. Roser MASIP, Barcelona, Universitat de Barcelona, Facultat de Belles Arts, Departament de Dibuix, 2014.

SUÀREZ,Alícia,Rafael Benet. Catàleg revisat i actualitzat de l’obra pictòrica,Barcelona, Fundació Rafael Benet, 2004.

TORRES i GARCÍA, Joaquim,Escrits sobre Art a cura de Francesc Fontbona, Barcelona, Edicions 62- La Caixa, 1980.

WINCKELMANN,J.J.,Lo bello en el arte, Buenos Aires, Nueva Visión, 1964.

WÖLFFLIN,Heinrich,Conceptos fundamentales en la Historia del Arte, Madrid, Espasa-Calpe, 1985.

Descàrregues

Publicades

2018-12-20

Número

Secció

NOTES