La música en l’aparell teòric cinematogràfic i audiovisual

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/Materia2019.14-15.11

Paraules clau:

música, cinema, film, audiovisual, estètica, imatge-música

Resum

El present article procura descriure l’estat de la qüestió actualitzat referit a l’estatus de la música en l’aparell teòric cinematogràfic i audiovisual. És a dir, procurem indagar en l’espai que la teoria ha atorgat a la música en el seu aparell teòric des d’un punt de vista sincrònic. Es fa una prospecció de l’estat general de la disciplina, es descriuen els dos paradigmes de la relació imatge-música detectats a la bibliografia i també es referencien algunes de les paradoxes teòriques que sorgeixen en la relació imatge-música. Finalment, es proposa una definició original de l’estatus de la música en l’audiovisual que concretem en un model de tres estatus de la música en relació a la imatge: l’estructural-ontològic, el narratiu-funcional i el poètic-autònom.

Biografia de l'autor/a

Josep Torelló Oliver, Universitat Politècnica de Catalunya - Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia

Josep Torelló Oliver (Barcelona, 1982), és doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat de Barcelona i llicenciat en Comunicació Audiovisual. Va fer una estada de recerca post doctoral a la Saint Petersburg State University (Russia). Ha publicat un llibre d’assaig, «La música en las Maneras de Representación cinematográfica» (Colección Transmedia XXI, 2015); i una novel·la de ficció, «La tela blanca» (Saldonar, 2018). Actualment és professor al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Referències

BAZIN, André, ¿Qué es el cine?, Madrid, Rialp, 2012.

BENJAMIN, Walter, La obra de arte en la época de su reproducción mecánica, Madrid, Casimiro libros, 2012.

BURCH, Noël, El tragaluz del infinito (Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico), Madrid, Cátedra, 2008.

CASETTI, Francesco, Teorías del cine, Madrid, Cátedra, 1994. CHION, Michel, La audiovisión (Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido), Barcelona, Paidós, 1993.

CHION, Michel, La música en el cine, Barcelona, Paidós, 1997.

COLÓN, Carlos; INFANTE DEL ROSAL, Fernando i LOMBARDO, Manuel, Historia y teoría de la Música en el Cine (Presencias efectivas), Sevilla, Alfar, 1997.

DELEUZE, Gilles, La imagen-tiempo: estudios sobre cine 2, Barcelona, Paidós, 2004.

FRAILE, Teresa, Funciones de la música en el cine. [en línia], 2004, [consulta: 9 de gener de 2019]. Disponible a: < https://musicaudiovisual.files.wordpress.com/2011/10/funciones-de-la-mc3basica-en-el-cine-teresa-fraile1.pdf >.

FRAILE, Teresa, La creación musical en el cine español contemporáneo, Universidad de Salamanca, Tesi doctoral, 2008.

FRAILE, Teresa, «Música de cine en España: crecimiento y consolidación de una disciplina», La Albolafia: Revista de Humanidades y Cultura, 9, 2016.

FRAILE, Teresa, «Músicas posibles: tendencias teóricas de la relación música-imagen», OLARTE, Matilde (ed.), La música en los medios audiovisuales, Salamanca, Plaza Universitaria Ediciones.

POLO, Magda, L’estètica de la música, Barcelona, UOC, 2007.

NIETZSCHE, Friedrich, El naixement de la tragèdia o hel·lenisme i pessimisme, Barcelona, Cedrés vermells, 2014.

Descàrregues

Publicades

2019-12-17

Número

Secció

ARTICLES