La ceràmica tradicional japonesa i la seva influència en l’art ceràmic estatunidenc de mitjan segle XX

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/Materia2021.18-19.6

Paraules clau:

Bernard Leach, ceràmica Mingei, ceràmica estatunidenca de postguerra, Sōetsu Yanagi

Resum

La tradició ceràmica japonesa (i altres formes d’artesania tradicional) que va sorgir durant el període d’entreguerres sota el Moviment Mingei com una forma de reacció a la industrialització salvatge i expansiva que va arrasar el Japó des de la fi del segle XIX, va treure a la llum els valors tradicionals morals, filosòfics, funcionals, tècnics i estètics que havien començat a eliminar-se. En vetllar pel ressorgiment de la terrissa japonesa, grans artistes, crítics d’art i ceramistes japonesos, com Sōetsu Yanagi i Shōji Hamada, així com la personalitat emblemàtica del terrissaire anglès Bernard Leach, van considerar que havien de difondre la filosofia de la ceràmica tradicional japonesa per tot el món, i especialment als Estats Units de la postguerra. Allà hi van trobar una resposta significativa per part dels grans terrissaires i artistes de l’argila, però també del sistema educatiu del país. Aquest article té com a objectiu centrar-se precisament en la influència significativa que l’art ceràmic estatunidenc de postguerra va rebre dels ideals tradicionals de la ceràmica japonesa. Per tal de documentar els motius d’aquest nou ordre de coses, l’autor estudiarà i analitzarà l’obra d’importants ceramistes estatunidencs de l’època, i en destacarà el context social, filosòfic i cultural en què l’esmentat projecte va tenir lloc.

Referències

ALDOLFY, Sandra, NeoCraft; Modernity and the Crafts, Halifax, The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, 2007.

AMERICAN MUSEUM OF CERAMIC ARTS, «Peter Voulkos: Echoes of the Japanese Aesthetic» [online], UCLA International Institute, available in: https://international.ucla.edu/institute/event/3967, 2020, [query: 15/08/2020].

BRANDT, Kim, Kingdom of Beauty: Mingei and the politics of folk art in Imperial Japan, Durham, Duke University Press, 2007.

COOPER, Emmanuel, «Bernard Leach in America» [online], Chipstone, available in: http://www.chipstone.org/article.php/154/Ceramics-in-America-2004/Bernard-Leach-in-America, 2004, [query: 18/08/2020].

COOPER, Emmanuel, «Peter Voulkos» [online], Independent, available in: https://www.independent.co.uk/news/obituaries/peter-voulkos-9213618.html, 2021, [query: 26/1/2021].

DREXLER, Lynn, Martha, American Studio Ceramics: Innovation and Identity, 1940 to 1979, New Heaven: Yale University Press, 2015.

HERRING, James, «The Mingei Movement and Contemporary Ceramics in America», M.A. Thesis, Miami: Florida International University, 2013.

KING, Lyndel, «The Persistence of Mingei: Influence through Four Generations of Ceramic Artists» [online], Weisman Art Museum, available in: https://wam.umn.edu/2019/01/18/the-persistence-of-mingei-influence-through-four-generations-of-ceramic-artists/, 2019, [query: 20/08/2020].

KOPLOS, Janet, and METCALF, Bruce, Makers: A History of American Studio Craft, Asheville, University of North Carolina Center for Craft, Creativity and Design, 2010.

LEACH, Bernard, A Potter’s Book, London, Faber and Faber, 1940.

LEACH, Bernard, «Warren MacKenzie letters from Bernard and Janet Leach, 1947-48 [and undated]», Archives of American Art, Smithsonian Institution.

MOERAN, Brian: «Bernard Leach and the Japanese Folk Craft Movement: the Formative Years», Journal of Design History, Vol. 2, Nos 2 & 3, 1989.

MOERAN, Brian, «Yanagi, Morris and Popular Art», Ceramic Review, Issue 66, 1980.

MACNAUGHTON, Mary Davis, Clay’s Tectonic Shift; John Mason, Ken Price and Peter Voulkos 1956-1968, Claremont, Getty Publications, 2012.

PETERSON, Suzan: «Bernard Leach: Two Recollections», The Studio Potter 8, no. 1, 1980.

RIDDLEY, Mason, «Warren MacKenzie» [online], Minnesota Museum of American Art, available in: https://mmaa.org/portfolio-item/mackenzie/, 2020, [query: 21/08/2020].

SILBERMAN, Robert, «Oral history interview with Warren MacKenzie, 2002 October 29» [online], Smitsonian Museum, available at: https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-warren-mackenzie-12417#transcript, 2002, [query: 24/08/2020].

SILBERMAN, Robert (ed.), Warren MacKenzie: A Potter’s Hands, (exhibition catalog), Ramsey, Minnesota, 2014.

SMITH, Isabella: «Warren MacKenzie’s commitment to craft», Apollo, International Journal Magazine, Issue 683, 2019.

SORKIN, Jenni, Live Form: Women, Ceramics and Community, Santa Barbara, The University of Chicago Press, 2016.

STEGGLES, Mary, Ann, «Warren McKenzie 1924-2018» [online], Mary Ann Steggles, available in: https://maryannsteggles.com/2019/01/03/warren-mackenzie-1924-2018/, 2019, [query: 26/08/2020].

SUZUKI, Daisetz, Teitaro, Zen and Japanese Culture, Princeton, Princeton University Press, 1970.

TSOUMAS, Johannis , «Mingei objects as an antidote to the mass production frenziness in the early / mid 20th century Japan», [online], KUNSTGESCHICHTE, Open Peer Reviewed Journal, available at: https://www.kunstgeschichte-ejournal.net/view/creators/Tsoumas=3AJohannis=3A=3A.default.html, 2018, [query: 27/08/2020].

YANAGI, Sōetsu, The Unknown Craftsman. A Japanese Insight into beauty, Tokyo, Kodansha International, 1989.

Descàrregues

Publicades

2021-09-16

Número

Secció

ARTICLES