Els ulls del Vescomte. Mirades, mutacions i trasbalsos del sepulcre gòtic de Ramon Folc de Cardona, el <i>Prohom vinculador</i>, a Poblet

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/Materia2021.18-19.2

Paraules clau:

Art medieval, art gòtic, escultura gòtica, escultura funerària, Corona d’Aragó medieval, Catalunya medieval, Poblet, vescomtes de Cardona, conservació del patrimoni

Resum

Aquest estudi es vincula a la recent restauració del sepulcre de Ramon Folc VI de Cardona i a la seva reubicació dins l’església del monestir de Poblet, i es proposa resseguir a partir de fonts antigues les vicissituds dels diversos elements del desmembrat conjunt gòtic. Es revisen els seus elements i es plategen hipòtesis sobre el caràcter factici de l’actual estructura i sobre la damnatio memoriae infligida al rostre i els ulls del jacent, aspectes ja documentats al segle XVI. Ja aleshores havia estat inventada la llegenda sobre la lluita del vescomte amb els ratpenats diabòlics que el van cegar, en un interessant cas de relectura de les representacions medievals després d’haver estat manipulades.

Biografia de l'autor/a

Pere Beseran Ramon, Universitat de Barcelona

Professor titular d'universitat

Departament d'Història de l'art

Facultat de Geografia i Història

Referències

Alegret, Adolfo, El monasterio de Poblet, Barcelona, [1904]

Altisent, Agustí, Història de Poblet, Abadia de Poblet, 1974, Amades, Joan Poblet. Tradicions i llegendes, Barcelona, 1947

Arco, Ricardo del, Los sepulcros de la casa real de Aragón, Madrid, 1945

Balaguer, Víctor, Las ruínas de Poblet, Madrid, 1885

Ballaró y Casals, José i Serra y Vilaró, Historia de Cardona, Barcelona, 1906

Bassegoda Nonell, Joan, Història de la restauració de Poblet, Abadia de Montserrat, 1983

Bofarull y Brocá, Andrés de Poblet, su origen, fundación, bellezas, recuerdos históricos, curiosidades y destrucción, Tarragona, 1848,

Carderera y Solano, Valentín, Iconografía española : colección de retratos, estatuas, mausoleos y demás monumentos inéditos..., tom I, Madrid, 1855-1864

Domenech i Montaner, Luís, Historia y arquitectura del monasterio de Poblet, 1927,

Duran i Sanpere, Agustí, Els retaules de pedra, vol. I, Barcelona 1932

Duran i Sanpere, Agustí, «L’escultura», dins L’art català, I, Barcelona, 1955-57,

Duran Sanpere, Agustín i Ainaud de Lasarte, Juan Escultura gòtica (Ars Hispaniae, VIII), Madrid, 1956

Español, Francesca, «Atribuïble al Mestre d’Anglesola. Cap d’àngel». Dins: Catàleg d’escultura i pintura medievals: fons del Museu Frederic Marès. Barcelona, 1991

Español, Francesca, «La catedral de Lleida: arquitectura y escultura trecentistas», dins Congrés de la Seu Vella. Actes, Lleida, 1991

Español, Francesca, «El Mestre d’Anglesola», dins L’art gòtic a Catalunya. Escultura I, Barcelona, 2007, p. 87-92

Finestres y de Monsalvo, Jaime, Historia de el Real Monasterio de Poblet, 5 vols, Cervera i Tarragona, 1753-1765.

Gaset Majà, Albert, Memòria d’intervenció de restauració i reubicació del sepulcre de Ramon Folc VI de Cardona, el Prohom Vinculador, març de 2020 (document del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya)

Gonzalvo, Gener, Cartes d’Escornalbou i Poblet. Un epistolari d’Eduard Toda a Agustí Duran i Sanpere (1922-1940), Tàrrega, 2001

Gonzalvo, Gener, Eduard Toda i Güell (1855-1941) i el salvament del monestir de Poblet a través del seu epistolari, Barcelona, 2005

Gudiol, José, «Arte antiguo y medieval», dins Cataluña, I (Tierras de España), Madrid, 1974

Guitert Fontseré, Joaquín, Poblet. Guia. Notas Histórico-Artísticas del Monasterio. Leyendas y Tradiciones, 2a ed, Barcelona, 1921

Guitert i Fontserè, Joaquim, Guia moderna del monestir de Poblet. Troballes d’obres fetes fins l’any 1934, Sant Boi de Llobregat, 1934

Guitert i Fontseré, Joaquim, Col·lecció de manuscrits inèdits de monjos del reial monestir de Santa Maria de Poblet, transcrits per..., 9 vols, Barcelona, 1947-49

Llobet, Bernardo Joseph, Declaración del árbol la genealogia y descendència de los antiquíssimos, nobilíssimos y excelentíssimos vizcondes, condes y duques de Cardona en el Principado de Cataluña, Barcelona, 1665

Martinell, César, El monestir de Poblet, Barcelona, 1927

Martinell, César, La casa de Cardona y sus obres en Poblet (separata de «Estudios y documentos de los archivos de Protocolos», II, p. 53-119), Barcelona, 1949.

Montoliu, Manuel de, Leyendas de Poblet, Barcelona, 1945

Montoliu, Manuel de, Poblet, símbolo. Visiones, leyendas, evocaciones, Tarragona, 1947

Montoliu, Manuel de, Llibre de Poblet, Barcelona, 1955

Palomer, Mn. Josep, La decadència de Poblet, Barcelona, 1928

Piferrer, P., Recuerdos y bellezas de España... Principado de Cataluña, Barcelona, 1839

Ramon i Vidales, Jaume, Poblet. Narracions i llegendes, Vendrell, 1928

Ribes Mateu, Domènec Legendarium. Guia per les llegendes de la ruta del Císter, Barcelona, 2005,

Riquer, Martí de, L’arnès del cavaller. Armes i armadures catalanes medievals, Barcelona, 1968

Riquer, Martí de, Quinze generacions d’una família catalana, Barcelona, 2000

Riu-Barrera, Eduard, «Les despulles reials de Poblet, les revolucions i la història», L’Avenç, n. 265, 2002, p. 12-20

Selvat, Andreu, La restauració de Poblet, (Episodis de la història, 178) Barcelona 1973

Sobrequés Vidal, S., Els barons de Catalunya, Barcelona, 1961

Sobrequés i Callicó, Jaume, «L’actuació política de l’abat i del monestir de Poblet durant els primers anys de la guerra civil catalana (1460-1464), a I Col·loqui d’Història del Monaquisme Català, Santes Creus, 1966, vol. II, Santes Creus, 1969

Sobrequés i Vidal, Santiago i Sobrequés i Callicó, Jaume, La guerra civil catalana del segle XV, 2 vols., Barcelona, 1973

Toda, E., Estudis pobletans, Tarragona, 1925,

Toda y Güell, Eduardo, Panteones reales de Poblet, Tarragona, 1935

Toda i Güell, Eduard Reconstrucció de Poblet. Obres realitzades de 1930 a 1934 pel Patronat del monestir. Memòria del president..., Monestir de Poblet, 1935

Toda, Eduard La destrucció de Poblet, Poblet, 1935

Velasco Gonzàlez, Alberto, «Un nou fragment del sepulcre de Ramon Folc VI de Cardona , del monestir de Poblet», Aplec de Treballs, 29, 2011, p. 209-219

Descàrregues

Publicades

2021-09-16

Número

Secció

ARTICLES