De la literatura al cinema. El cas Pasolini a Appunti per un’Orestiade africana

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/Materia2022.20.8

Paraules clau:

literatura, cinema, Pasolini, Àfrica, tragèdia grega

Resum

El 1970, Pier Paolo Pasolini va dirigir Appunti per un'Orestiade africana, la base cinematogàfica per a un futur projecte de filmació de l’Orestiada d’Èsquil, ambientada a l’Àfrica subsahariana, i que finalment no va veure la llum. El treball que proposem situa la pel·lícula en el context d'un possible nou gènere cinematogràfic (els "apunts") i del postcolonialisme de la dècada de 1970. Així mateix, es posa de relleu la lectura crítica de Pasolini a partir de la seva obra i del text d'Èsquil.

Biografia de l'autor/a

Jaume Radigales, Universitat Ramon Llull

Professor agregat de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (Universitat Ramon Llull, Barcelona)

Referències

BARROSO, Miguel Ángel, Pier Paolo Pasolini. La brutalidad de la coherencia, Madrid, Ediciones Jaguar, 2000.

BUCHANAN, Ian (comp.), Fredric Jameson: Conversaciones sobre marxismo cultural, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 2006.

CALABRETTA-SAJDER, Ryan, Pasolini’s lasting impressions: death, eros and literary enterprise in the opus of Pier Paaolo Pasolini, Fairleigh Dickinson University Press, 2018.

CAMINATI, Luca, «Seuls les marxistes aiment le passé: le tiers-mondisme de Pier Paolo Pasolini das le genre des Appunti», Cinémas, 27 (1), 2016, p. 57-75.

CATALÀ, Josep Maria, Estética del ensayo. La forma ensayo, de Montaigne a Godard, Publicacions de la Universitat de València, 2014.

CHATMAN, Seymour, Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine, Madrid,Taurus, 1990.

EAGLETON, Terry, Against the Grain, London-New York, Verso, 1986.

ÈSQUIL, Tragèdies-III, Barcelona, Fundació Bernat Metge, 1934.

FABBRO, Elena (ed.), Il mito greco nell'opera di Pasolini, Udine, Forum, 2006.

FUSILLO, Massimo, La Grecia secondo Pasolini: mito e cinema, Roma, Caroci Editore, 2007.

GIMFERRER, Pere Cine y iteratura, Barcelona: Seix Barral, 1999.

JAMESON, Fredric, Postmodernism or, the cultural logic of late Capitalism, London-New York, Verso, 1991.

JAMESON, Fredric, Las ideologías de la teoría, Buenos Aires, Eterna Cadencia Editora, 2014.

JAMESON, Fredric; ŽIžEK, Slavoj, Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo, Barcelona: Paidós, 1998.

JOUBERT-LAURENCIN, Hervé, Pasolini. Portrait du poète en cinéaste. Paris, Cahiers du Cinéma, 1995.

MARINIELLO, Silvestra, Pier Paolo Pasolini, Madrid: Cátedra, 1999.

PASOLINI, Pier Paolo, Lettere luterane, Torino, Einaudi, 1976.

PASOLINI, Pier Paolo Tutte le poesie. (I). Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2003.

PASOLINI, Pier Paolo, Escritos corsarios, Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2009.

PROVITINA, Gustavo, El cine-ensayo. La mirada que piensa, Buenos Aires, 2013

ROHDIE, Sam, The passion of Pier Paolo Pasolini, Indiana University Press, 1995.

ROMAGUERA, Joaquín; H. ALSINA THEVENET, Homero, (eds.), Textos y manifiestos del cine, Madrid, Cátedra, 2007.

SAID, Edward, Reflexiones sobre el exilio, Barcelona: Random House Mondadori, 2005.

SAID, Edward, Orientalism, London, Penguin Books, 2003 .

G. STEINER, La muerte de la tragedia, Barcelona: Azul Editorial, 2001.

THIONG’O, Ngũgĩ, Descolonitzar la ment. Barctelona: Raig Verd Editorial, 2017.

USHER, Mark D., «An African Oresteia: Fild Notes on Pasolini's Appunti per un'Orestiade africana», Arion 21.3., 2014, p. 111-149.

Descàrregues

Publicades

2022-07-14

Número

Secció

ARTICLES